TIMin käytöstä

Ohjelmointi 1 (C#, Jypeli), syksy 2019

# kuva1
 • Kurssi Sisussa
 • Kurssin työmäärä keskimääräiselle opiskelijalle:
  • 6 op = n. 14.5 tuntia/vko!
 • kurssiin voi liittää kaksi lisäkurssia asiaa laajentavilla harjoitustöillä (yht max 5 p)
 • In English: Course synopsis (short description of contents and objectives)

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:

 1. selittää rakenteisen ohjelmoinnin perusperiaatteet
 2. löytää yksinkertaiseen ongelmanratkaisuun sopivat algoritmit, tietotyypit ja tietorakenteet
 3. suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen ohjelman käyttäen C#-ohjelmointikieltä ja siihen tarkoitettuja työkaluja

Kurssin aikana sinun on tarkoitus oppia seuraavia asioita (osaamisen taso sovelletulla Bloomin asteikolla: 1=muistaa, 2=ymmärtää, 3=osaa soveltaa, 4=osaa analysoida, 5=osaa arvioida, 6=osaa luoda)

Siirrä alla osaamisesi (punainen pallukka) aina sitä vastaavalle kohdalle. Keltainen ruutu on tavoite johon tulisi päästä kurssin lopuksi. Ruksaa ensin muokkaa.

# goaltable2

Please to interact with this component.

Osattava asia123456
Rakenteisen ohjelmoinnin perusajatus o
Algoritminen ajattelu o
C#-kielen perusteet o
Peräkkäisyys o
Muuttujat o
Aliohjelmat ja funktiot o
Parametrin välitys o
Ehtolauseet o
Silmukat o
Taulukot o
Tiedostot ohjelmasta käytettynä o
Olioiden käyttö o
Yksikkötestit (TDD) o
Debuggerin käyttö o
Lukujärjestelmät, ASCII-koodi o
Rekursio o
Dokumentointi ja sen lukeminen o

# miten-aloitan

1. Miten aloitan

 1. Ilmoittaudu Sisussa kurssille, ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua Sisussa, sillä ei ole kurssin kannalta merkitystä. Ryhmiin ilmoittaudutaan Korpissa.
  • ilmoittaudu sen molempiin luentoryhmiin Luento 1 ja Luento 2, jos et tee etänä
  • demoryhmistä valitset yhden
  • pääteohjausryhmistä 1-n kpl sen mukaan paljonko tunnet tarvitsevasi apua (yleensä 1 tai 2 viikossa)
  • PP-ryhmä (= Pahasti Pihalla) älä vielä valitse, koska et voi tietää miten edistyt kurssilla. Itsestään epävarmatkin pärjäävät kun rupeavat kovasti töihin!
 2. vastaa esitietokyselyyn
 3. tee esi-demotehtävät. Erityisesti Robotti on extrahyödyllinen.
 4. lataa kurssin työkalut
 5. Lähde heti alusta sillä asenteella, että opettelet ymmärtämään, et oppimaan ulkoa satunnaisia komentoja.
# opiskelu
# Mitpainettuamateriaaliahalua

2. Mitä teen kun kurssi alkaa

Seuraava koskee sekä lähi- että etäopiskelijoita:

 1. Osallistu tai katso 1. viikon luennot: luento 1 ja luento 2
 2. Lue Luentomonisteesta vähintään luennoissa mainitut kohdat ja merkitse niitä luetuksi klikailemalla punaisia pois.
 3. Tee 1. viikon pääteohjaukset
 4. Tee 1. viikon demotehtävät ma klo 11:00 mennessä!
 5. Osallistu tai katso 1. viikon demojen palautukset
 6. Korjaa omat tehtäväsi niin, että Tauno ja T1-T6 tuottavat vähintään 7p.
 7. Jatka kohdasta 1. seuraavan viikon tiedoilla.
 8. Tee harjoitustyötä muiden vaiheiden ohella sopivasti.
Ohjelmointi 1 -kurssin viikkorytmi joka toistuu 11 viikon ajan
Ohjelmointi 1 -kurssin viikkorytmi joka toistuu 11 viikon ajan
# kurssipvm

Kurssin tärkeät päivämäärät

(*) Periaattessa HT pitäisi olla valmis pe 29.11, mutta koska ohjausvoimat ovat rajallisia, joudumme venyttämään sen näyttöä/tarkastusta pidemmälle joulukuulle.

UUSINTATENTIT

Ensimmäinen uusintatentti informaatioteknologian tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä 24.1.2020.
Ilmoittaudu tästä

Toinen uusintatentti informaatioteknologian tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä 21.2.2020.
Ilmoittaudu tästä

Uusintatentti järjestetään konetenttinä, alakerran mikroluokissa. Kokoontuminen ennen tenttiä B-siiven ala-aulassa mikroluokkien läheisyydessä.

Jos jotakin ei löydy, katso lisämateriaali.

 • TortoiseSVN:n kanssa käytettävä osoite:
  • https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj1-pelit/2019s/oma_kayttajatunnus/

VAROITUS: TIMillä on aika helppo työskennellä, mutta siitä huolimatta tehtäviä on opeteltava tekemään myös oikeilla työkaluilla (mm. Visual Studio tai MonoDevelop)! Erityisesti debuggeria on osattava käyttää heti alusta alkaen.

# suorittamisesta

4. Kurssin suorittamisesta

Sisältö: C#-kielen alkeet, rakenteisen ohjelmoinnin perusteet. Kurssin työmäärä 14.5 t/viikko

Kurssin arvolause tulee summasta demohyvitykset + tentin pisteet + HT bonukset. Tentin max pisteet ovat 24. Arvolause 5: summa 26,..., 1: summa 12. Katso myös tentti.

Demohyvitykset-linkki vie vuoden 2018 sivulle.

29 Sep 23

Normaali tapa suorittaa:

Takaportti mikäli tenttiä ei läpäisty:

 • mikäli ei läpäise kurssin tenttiä (tai ei osallistu siihen, tähän tarvitsee luvan ohjaajilta), voi kurssilta silti saada arvolauseen 1/5 edellyttäen että KAIKKI seuraavat ehdot täyttyvät:
  • demoista on tehty vähintään 5 pistettä/kerta joista joka kerralla vähintään kaksi merkityistä tähtitehtävistä
  • debuggausnäyte hyväksytty
  • harjoitustyö on melkein valmis ja ohjaajien suullisessa kuulustelussa hyväksymä, esitelty muille
  • on kurssilla 1. kertaa

Etäopiskelu:

Erikoissuorittaminen (lukiolaisten 3op ohj1 tai ohj2 tehty tai aikaisempi kokemus tai 3 op laajentaminen 6 op):

5. Tärkeät linkit

5.2 Tarkemmin ohjelmointiin liittyvät

7. Kurssin opiskelusta

Suositeltava tapa opiskella:

 • Ma julkistetaan seuraavan viikon demotehtävät. Tehtäviin kannattaa tutustua jo heti saman tien ja jopa yrittää niiden tekemistä ennen ti luentoa. Näin on paremmin motivaatiota luennolla, kun tietää mitä pitää oppia.
 • Pääteohjauksissa tehdään alkuvaiheessa erillisiä pääteohjaustehtäviä, joissa opiskellaan teknisiä asioita, jotka ovat hyödyksi demoja ja harjoitustyötä tehtäessä. Jos aikaa jää (tai voi käydä toisessakin pääteohjausryhmässä), voi tehdä demotehtäviä ja saada niihin alkuunpääsyohjeita. Loppukurssista pääteohjauksissa tehdään vain demoja ja harjoitustyötä.
 • Kun demot on palautettu, kannattaa käydä demonpalautuksissa katsomassa mitä "olisi pitänyt" tehdä. Kun jotakin on tosissaan yrittänyt, on vastaanottavaisempi sille, mitä muuta saman tehtävän tiimoilta olisi pitänyt miettiä. Se mikä itsestä tuntuu oikealta, ei välttämättä olekaan paras ratkaisu.
 • Ville-tehtäviä kannattaa tehdä jopa etukäteen ja näin taas nähdä luentoja varten mitä pitäisi oppia. Tehtäviä voi sitten tehdä uudelleen demoja varten.
 • Luentomonistetta kannattaa lukea itsenäisesti etupainotteisesti ja näin saada taas pohjaa luentojen asialle.
 • Harjoitustyötä kannattaa tehdä etupainotteisesti, niin että se olisi valmis joulukuun alussa. Liian myöhäinen aloitus johtaa kohtuuttomaan kuormaan. HT ei ole pikkujuttu aloittelijalle.
 • Kun on ongelmia pitää kysyä. Kanavia ovat kurssin postilistat, keskustelusivu, pääteohjaukset, luennoilla luentoseinä, suora kontakti johonkin kurssin opettajista sähköpostilla tai hihasta vetämällä. Ja tietysti luennolla kysymällä saman ongelman saa ratkaistuksi koko joukon puolesta.
 • Koe onnistumisen elämyksiä. Ole kuitenkin valmis oppimaan tekemään vielä paremmin!

9. Edellisten kurssien pelejä

# Video1
# Video3
# Video2

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.