{!!!#- {id="Dixsjg7NbllG" .huomautus .hidden-print visible="%%'ohj1s19d11vika'|belongs%%" nocache="true"} **HUOMIO!** [Olen laittanut sinulle sähköpostia otsikolla: Ohj1: täydennä d11 kuntoon tai ota yhteyttä]{.red}. Laitathan kuntoon tai otat yhteyttä! !!!}

Opettajille muistinvirkistykseksi oppilaille hankalia asioita

Sulkujen käyttö - tämä asia jää - kuten monet muutkin - käytännön esimerkkien kautta itse opeteltavaksi - pitäisi tehdä kaksi tai kolme ekaa demoa vain helppoja ohjelmia, jossa aina käytäsisiin tarkkaan sulkujen paikat ja merkitykset läpi

Pääohjelman merkitys - sivulauseessa tulee yhdellä luennolla kerrottua mikä pääohjelma on ja mitä se tekee

Animaatioita siitä mitä ohjelmassa oikeasti tapahtuu

 • nyt luennoitsijat vetävät liian nopealla tahdilla “pupuja hatusta” eikä pysy perässä eli asiat pitää vaihe vaiheelta käydä R A U H A L L I S E S T I läpi

Kertausta, kertausta, kertausta, kertausta, kertausta= - viime kerralla puhuimme muuttujista, tässä on nyt muuttuja, ja miksi se tässä nyt esitellään? - äsken esittelin muuttujan, nyt esittelen toisen muuttujan, miksi tämäkin muuttuja esitellään?

{}

Algoritmit

 • kurssin voisi aloittaa ekalla luennolla laskemalla jaetun paperin yleisin kirjain.
{}

Muuttujat

 • muuttuja mentiin liian nopeasti 2011 syksyllä, sama syksyllä 2012
 • Joku käsitti muuttujan esittelyn “declaraatioksi”. Voisi InSitulla kysyä muuttujien alussa:
{}
int i = 3;
int summa = i + 5;
Console.WriteLine(summa); // Mitä tulostaa 
i++;
Console.WriteLine(summa); // Mitä nyt tulostaa 
{}

Peräkkäisyys

 • peliteeman ja tapahtumankäsittelijöiden käyttö hämärtää peräkkäisyyden merkitystä ja sitä että kyllä jonkun on jokaista aliohjelmaa kutsuttava, pelkkä aliohjelman kirjoittaminen ei riitä.
 • Tosin kurssin ainoat kohdat, joille aliohjelma ei esiinny jossakin kohti sekä nimenä että esittelynä, ovat override metodit. Muille pitäisi aina löytyä joko rehellinen itse tehty kutsu tai sitten lisäys map-taulukkoon tai listen-kutsuun.
 • eli korosta että JONKUN on jokaista aliohjelmaa kutsuttava, sen pelkkä olemassaolo ei riitä
{}

Taulukot

 • Alkudemoissa pyöritellään taulukonharjoitteluohjelmalla vaikka ei tiedetä mitään taulukoista => opetellaan ymmärtämään asia ennenkuin sotketaan siihen kielen syntaksia (vaikka pariharjoituksina)
{}

Parametrit

 • Opetellaan parametrin välitystä pareittain. Toinen on tyyppi joka osaa etsiä joukosta jotakin. Toinen on “asiakas”. Mitä “etsijä” haluaa tietoonsa että voi hoitaa hommansa?
{}

Muuta vaikeaa

 • valmiiden aliohjelmien kutsuminen, String-luokka, Char-luokka
 • oman aliohjelman esittelyrivin kirjoittaminen
 • mihin aliohjelma kirjoitetaan
 • mitä siihen kirjoitetaan
{}

PP

 • Pong tutoriaali avuksi mahdollisia PP-ryhmiä varten. Ohjattuna vaiheittein. Tai “tentattuna” vaiheittain, jolloin seuraavaan vaiheeseen, vasta kun lomake täytetty oikein.
 • Esitys MLTK-seminaarissa
{}

Loppukyselyyn

 • Kysymys, että onko ollut ryhmässä -> onko ollut apua

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.