The page has been modified since the last reload. Refresh now?

There are {{ pendingUpdatesCount() }} pending paragraph updates.

Tentti

Alla oleva teksti koskee vielä syksyn 2017 tenttiä. Tietoja päivitetään.

Syksyn 2017 varsinainen tenttipäivä on torstai 30.11.2017. Koska tentistä tehdään osa koneella, alkaa tenttiminen eri ryhmien osalta eri aikaan. Ensimmäinen ryhmä aloittaa kello 8:00 ja viimeinen klo 12:00. Tentistä ei kukaan saa positua ennen klo 12:30. Oman koneen käyttö mahdollista ja jopa suotavaa.

 • Ilmoita Korppiin mitkä kellonajat sinulle sopii ja voitko käyttää omaa konettasi.

Katso myös syksyn tarkemmat ohjeet.

Loppukoe eli tentti arvostellaan asteikolla 0--24 pistettä. Kurssin läpipääsyä varten on saatava vähintään 12 pistettä yhteensä, ja muiden osasuoritusten täytyy olla valmiita ja hyväksyttyjä.

Arvosteluasteikko: arvolause vs demohyvitysten ja tentin summa:

5  24
4  21
3  18
2  15
1  12

Tentti tehdään kynällä ja paperilla, ellei erikseen muuta ilmoiteta.

Yksi A4-kokoinen lunttilappu saa olla mukana. Lunttilappu voi olla kaksipuoleinen. Se saa olla tulostettu, käsin kirjoitettu tai näiden yhdistelmä. Muuta oppimateriaalia tai itsetekoista materiaalia ei saa olla mukana. Suurennuslasia tai laskimia ei saa tuoda tenttiin. Myöskään kännykkää tms ei saa käyttää tentin aikana.

Muistathan, että kurssin arviointi koostuu osista: demot, debuggausnäyte, harjoitustyö + tentti. Demoista saa enintään 6 pistettä hyvitystä kurssin ensimmäiseen tenttiin. Jos ei pysty osallistumaan ensimmäiseen tenttiin niin asiallisella perustelulla voi saada pisteet uusintatenttiin. Myöhemmin näitä hyvityspisteitä ei enää muistella.

Debuggausnäytteen tulee olla hyväksytty ennen loppukoetta. Jos debuggausnäytteen antaa tentin jälkeen, vähennetään tentin lopputuloksesta 1 piste.

Demo 11 on mallitentti ja sitä kannattaa ruveta katsomaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa kurssia.

{}

Paperi + konetentti

(Allaoleva teksti liittyy aikaisempiin paperi- ja konetentin yhdistelmiin. Tutkimme mahdollisuutta jatkaa tätä tapaa. )

Kevään 2015 tentti tehtiin ensimmäistä kertaa niin, että se sisälsi sekä tietokoneella kirjoitettavia tehtäviä TIM-järjestelmään, että perinteisiä paperitehtäviä.

Meillä on käytössä n. 100 PC-paikkaa mikroluokissa. 300 opiskelijaa ei mahdu sinne kerralla, joten koetta pitää porrastaa niin, että osa aloittaa 8, osa 10 ja loput klo 12. Korpissa oli kysely Tentin aloitusaika 30.11 siitä, kuka voisi aloittaa mihinkäkin aikaan. Mikäli löytyy tarpeeksi niitä, jota voivat aloittaa aikaisemmin, koe pidetään niin että ohjelmatehtävä tehdään koneella ja teoriatehtävät paperilla.

Koneella on aikaa 2 tuntia ja sitten siirrtytään Auditorioon tekemään paperitehtävää. Aloitti mihin aikaan tahansa, ei saa poistua ennen klo 12:30!

{}
{}

Vinkkejä lunttilapun kirjoittamiseen

Lunttilappua varten kannattaa muodostaa itselleen materiaalista ja käsitellyistä asioista kokonaiskuva, ja kirjoittaa lunttilapulle ylös abstrakteja asioita, joita voi sitten tentissä soveltaa. Koodiesimerkeistä (esimerkiksi miten silmukka kirjoitetaan) voi olla myös hyötyä.

Ulkoa ei tarvi kovinkaan montaa asiaa muistaa, mutta soveltamisen taito on tärkeää (Raadt 2012)!

Huomaa erityisesti, että tutkimuksen mukaan (Funk & Dickson 2011) vanhojen tenttivastausten copy-pastettamisesta lunttilappuun ei ole mitään hyötyä, ennemminkin päinvastoin.

#

Tenttiminen etänä