The page has been modified since the last reload. Refresh now?

There are {{ pendingUpdatesCount() }} pending paragraph updates.

Suosituksia opiskeluun

Tällä sivulla kerrotaan, kuinka Ohjelmointi 1 -kurssi on suunniteltu suoritettavaksi "ihanteellisesti".

Ohjelmointi 1 -kurssin viikkorytmi

Ohjelmointi 1 -kurssin viikkorytmi

Viikon ensimmäisellä luennolla jaetaan seuraavan viikon demotehtävät. Tehtäviin kannattaa tutustua jo samantien ja jopa yrittää niiden tekemistä ennen viikon jälkimmäistä luentoa. Demotehtävien omatoimiseen tekemiseen on varattu keskimäärin 4 tuntia per viikko, mutta varsinkin alkuvaiheessa niiden tekemiseen voi mennä enemmänkin aikaa. Lisäksi työmäärän yksilöllinen vaihtelu on huomattavan suurta. Varaa siis riittävästi aikaa opiskeluun.

Pääteohjauksissa tehdään alkuvaiheessa erillisiä ohjaustehtäviä, joissa opiskellaan asioita, jotka ovat hyödyksi demoja ja harjoitustyötä tehtäessä. Jos aikaa jää, voi tehdä demotehtäviä ja saada niihin vinkkejä. Voit käydä samalla viikolla useammassakin kuin yhdessä ohjauksessa. Loppukurssista ohjauksissa tehdään vain demoja ja harjoitustyötä.

Demojen palautustilaisuuksissa käydään läpi opiskelijoiden ratkaisuja, ja keskustellaan, mikä oli haastavaa, sekä esitellään malliratkaisut. Kun jotakin on tosissaan yrittänyt, on vastaanottavaisempi sille, mitä muuta saman tehtävän tiimoilta olisi pitänyt miettiä. Se mikä itsestä tuntuu oikealta, ei välttämättä olekaan paras ratkaisu.

Luentojen ja palautustilaisuuden välissä on itsenäistä työskentelyä. Kurssi työmäärästä lähes 50 prosenttia on itsenäistä työskentelyä.

Ahkera opiskelija.

Ahkera opiskelija.

Työskentelyä tukevat seuraavat oppimateriaalit:

Luentomonistetta kannattaa lukea itsenäisesti. Jos luet tulevasta aiheesta aina hieman etukäteen, niin pysyt luennolla paremmin kärryillä siitä, mitä puhutaan. Ne monisteen luvut, joita luennolla käsitellään, löytyvät aina Luennot-sivulta. Voit myös vapaasti tehdä monisteesta löytyviä tehtäviä. Niistä on apua myös demotehtävien tekemiseen.

Ville-tehtäviä voit tehdä koska vain, ja vaikka montakin kertaa. Huomaa, että pelkästään Ville-tehtäviä tekemällä ei todennäköisesti pääse tätä kurssia läpi, joten ajattele Ville-tehtäviä enemmin johdatteluna aiheeseen ja toisaalta kertauksena.

Harjoitustyötä kannattaa työstää niin, että se olisi valmis hyvissä ajoin ennen viimeistä luentoa. Liian myöhäinen aloitus johtaa kohtuuttomaan kuormaan lopussa.

Kun on ongelmia, pitää kysyä. Kanavia ovat kurssin postilistat, pääteohjaukset, suora kontakti johonkin kurssin opettajista sähköpostilla tai hihasta vetämällä. Ja tietysti luennolla julkisesti kysymällä saman ongelman saa ratkaistuksi koko joukon puolesta.

Koe onnistumisen elämyksiä. Ole kuitenkin valmis oppimaan tekemään vielä paremmin!

#

Kurssi etäopiskeluna

Sisältö siirretty omaksi sivukseen.