{!!!#- {id="Dixsjg7NbllG" .huomautus .hidden-print visible="%%'ohj1s19d11vika'|belongs%%" nocache="true"} **HUOMIO!** [Olen laittanut sinulle sähköpostia otsikolla: Ohj1: täydennä d11 kuntoon tai ota yhteyttä]{.red}. Laitathan kuntoon tai otat yhteyttä! !!!}

Suosituksia opiskeluun

Tällä sivulla kerrotaan, kuinka Ohjelmointi 1 -kurssi on suunniteltu suoritettavaksi “ihanteellisesti”.

Varaa kurssille vähintään 15 tuntia/viikko.

Ohjelmointi 1 -kurssin viikkorytmi joka toistuu 11 viikon ajan
Ohjelmointi 1 -kurssin viikkorytmi joka toistuu 11 viikon ajan

Viikon ensimmäisellä luennolla jaetaan seuraavan viikon demotehtävät. Tehtäviin kannattaa tutustua jo samantien ja jopa yrittää niiden tekemistä ennen viikon jälkimmäistä luentoa. Demotehtävien omatoimiseen tekemiseen on varattu keskimäärin 4 tuntia per viikko, mutta varsinkin alkuvaiheessa niiden tekemiseen voi mennä enemmänkin aikaa. Lisäksi työmäärän yksilöllinen vaihtelu on huomattavan suurta. Varaa siis riittävästi aikaa opiskeluun.

Luennot (yhteensä 2x11 kertaa) videoidaan ja ne näkee yläpalkissa olevan Luennot-linkin kautta. Viikossa on kaksi luentokertaa, jotka on molemmat tarkoitettu käytäväksi viikottain. Luentokerrat eivät siis ole vaihtoehtoisia. Jos toiselle tai kummallekkaan luennolle ei pääse, on vastaavat luennot katsottava videolta. Demotehtävissä oletetaan että kaikki tehtäviä edeltävät luennot on seurattu.

Pääteohjauksissa (lyhennetään joissakin kohti ohjaukset) tehdään alkuvaiheessa erillisiä ohjaustehtäviä, joissa opiskellaan asioita, jotka ovat hyödyksi demoja ja harjoitustyötä tehtäessä. Jos aikaa jää, voi tehdä demotehtäviä ja saada niihin vinkkejä. Voit käydä samalla viikolla useammassakin kuin yhdessä ohjauksessa. Loppukurssista ohjauksissa tehdään vain demoja ja harjoitustyötä.

Demot eli viikkotehtävöt tehdään itsenäisesti kotona tai pääteohjauksissa pääteohjaustehtävien tekemisen jälkeen. Demot on palautettava ennen määräaikaa ja niistä saa lisäpisteitä tenttiin. Kurssi on mahdollista läpäistä arvolauseella 1/5 tekemällä pelkkiä demoja ja harjoitustyön.

Demojen palautustilaisuuksissa käydään läpi opiskelijoiden ratkaisuja, ja keskustellaan, mikä oli haastavaa, sekä esitellään malliratkaisut. Kun jotakin on tosissaan yrittänyt, on vastaanottavaisempi sille, mitä muuta saman tehtävän tiimoilta olisi pitänyt miettiä. Se mikä itsestä tuntuu oikealta, ei välttämättä olekaan paras ratkaisu.

Demojen palautusluentoja on viikossa kaksi vaihtoehtoista, eli niistä valitaan jompikumpi, johon ilmoittaudutaan.

Harjoitustyö tehdään itsenäisesti ja sen vaiheita näytetään ohjaajille.

Luentojen ja palautustilaisuuden välissä on itsenäistä työskentelyä. Kurssi työmäärästä lähes 50 prosenttia on itsenäistä työskentelyä.

Ahkera opiskelija.
Ahkera opiskelija.

Työskentelyä tukevat seuraavat oppimateriaalit:

Luentomonistetta (tai lyhyesti monistetta) kannattaa lukea itsenäisesti. Jos luet tulevasta aiheesta aina hieman etukäteen, niin pysyt luennolla paremmin kärryillä siitä, mitä puhutaan. Ne monisteen luvut, joita luennolla käsitellään, löytyvät aina Luennot-sivulta. Voit myös vapaasti tehdä monisteesta löytyviä tehtäviä. Niistä on apua myös demotehtävien tekemiseen.

Ville-tehtäviä voit tehdä koska vain, ja vaikka montakin kertaa. Huomaa, että pelkästään Ville-tehtäviä tekemällä ei todennäköisesti pääse tätä kurssia läpi, joten ajattele Ville-tehtäviä enemmin johdatteluna aiheeseen ja toisaalta kertauksena.

Harjoitustyötä kannattaa työstää niin, että se olisi valmis hyvissä ajoin ennen viimeistä luentoa. Liian myöhäinen aloitus johtaa kohtuuttomaan kuormaan lopussa.

Kun on ongelmia, pitää kysyä. Kanavia ovat kurssin postilistat, pääteohjaukset, suora kontakti johonkin kurssin opettajista sähköpostilla tai hihasta vetämällä. Ja tietysti luennolla julkisesti kysymällä saman ongelman saa ratkaistuksi koko joukon puolesta.

Koe onnistumisen elämyksiä. Ole kuitenkin valmis oppimaan tekemään vielä paremmin!

#

Kurssi etäopiskeluna

Sisältö siirretty omaksi sivukseen.

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.