{!!! {rd="194920" rp="4ze4dPPT6NHE" visible="%%'ohj2s19viesti1'|belongs%%"} !!!}
{!!!#- {.huomautus .hidden-print visible="%%'ohj1tenttivika'|belongs%%" nocache="true"} **HUOMIO!** [Olen laittanut sinulle sähköpostia otsikolla: Sulta puuttuu kuittaus että tenttiaika käy! Käytkö kuittaamassa äkkiä!]{.red}. Käythän kuittaamassa! !!!}
{!!!#- {.huomautus .hidden-print visible="%%'ohj1s19email'|belongs%%" nocache="true"} **HUOMIO!** [Olen laittanut sinulle sähköpostia otsikolla: \ "***Saatko kurssin sähköpostia***..."]{.red}, jos sait tuon, niin kaikki OK. Jos et saanut, niin tarkista/korjaa Oma-palvelussa <https://account.jyu.fi/> postiosoiteesi. Tarkista positosoitteesi myös Korpissa `Viestintä/Postilistat`-sivulla. Erityisesti Ohj1-listat! Ja muista lukea ne postit joita et ole saanut Korpin [arkistosta](https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-archive/ohj1s18k/ind.html). Jos haluat tämän ilmoituksen pois TIM-sivuiltasi, laita Vesalle postia, jossa on käyttäjätunnuksesi ja tieto siitä, että olet vaihtanut osoitteet toimiviksi sekä lukenut arkiston. Kiitoksia. Vesa !!!}
{!!!#- {.huomautus .hidden-print visible="%%'ohj2s19viesti1'|belongs%%" nocache="true"} **HUOMIO!** [Sulta puuttuu Ohj1 suorituksia!]{.red} \ \ Eli tarkista sivulta: ><https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/ohj1/2019s/eteneminen> mitä suorituksia sinulta puuttuu, ota yhteyttä luennoitsijaan <vesal@jyu.fi> ja kerro miten hoitelet nuo puuttuvat!\ \ Olethan huomannut, että [uusintatentti on 24.1.2020](https://tim.jyu.fi/teacher/kurssit/tie/ohj1/2019s/tenttiohjeita/uusinta) \ \ Kiitoksia. Vesa !!!}
{!!!- [[klikkaa tätä ja kuittaa oletko saanut kurssin postia](https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/ohj1/2020s/postitulee)]{.small} !!!}

Ohjelmointi 1 etäopiskeluna

Kurssi on mahdollista suorittaa etäopiskeluna, mikäli se on aivan välttämätöntä esimerkiksi toisella paikkakunnalla asumisen takia. Myös etäopiskelijat noudattavat kurssin aikataulua. Muille emme etäopiskelua suosittele, päinvastoin, osallistuminen kaikkeen tarjottavaan lähiopetukseen on erittäin suotavaa.

Huomaathan, että etätentin (ks 9. Etätentti) järjestelyistä saattaa tulla opiskelijalle kustannuksia.

Muistathan budjetoida riittävästi aikaa opiskelulle. Riittävän opiskeluajan varaaminen kalenteriin on erityisen huomionarvoista etäopiskelijoiden kohdalla. Ohjelmointi ei ole liukuhihnatyötä vaan aikaa ja ajattelua vaativaa ongelmien ratkaisua. Etäopiskelu vaatii kovaa itsekuria ja valmiutta työntekoon.

Lisäksi on suositeltavaa, että opiskelija hakeutuu omatoimisesti vertaisryhmään (mentori, tuutori, opiskelijaporukka, tms.), sillä kokemus on osoittanut että ohjelmoinnin sisältöjen pohtiminen yhdessä on varsin hedelmällistä. Oma aktiivisuus kuitenkin lopulta ratkaisee etäopiskelussa menestymisen.

#

1. TIMin käyttö ulkomailta

Palvelunestohyökkäyksien vähentämiseksi TIMiä ei oletuksena voi käyttää ulkomailta. Tähän on kaksi ratkaisua:

  1. Käytetään VPN-yhteyden läpi
  2. Jos käyttöpaikka on tunnettu yliopisto tai vastaava, voidaan yliopiston IP-alue lisätä TIMin sallittujen IP-osoitteiden listaan. Tällöin IP-osoite pitää ilmoittaa ylläpidolle.

2. Ilmoittautuminen Sisuun

Varsinaiset opiskelijat: Ilmoittaudu kurssille Sisussa “normaalisti”. Älä ilmoittaudu luentoryhmiin tai muihin ryhmiin, joissa et käy. Ryhmiin ilmoittautuminen Korpissa.

Erillisoikeudella opiskelevat: Hae erillinen opinto-oikeus (https://www.jyu.fi/it/fi/hae-opiskelemaan/avoin-opiskelu-it-tiedekunnassa) ja sen jälkeen ilmoittaudu Sisuun.

Jyväskylän lukiolaiset:

  • Ilmoittaudu aluksi: Avoimen Korpin kohdasta rekisteröidy Korpin käyttäjäksi jotta saat JY-tunnukset.

Muut: Jos et halua tai tarvitse opinnoista suoritusmerkintää, niin Sisuun ilmoittautuminen ei ole välttämätöntä. MOOC-opiskelijat (muut kuin edellä mainitut ryhmät) eivät ilmoittaudu Sisuun.

3. Luennot

Katso kunkin viikon luennot (2x11 kpl) videolta. Linkki yläpalkissa kohdassa Luennot.

Toimiiko etäopiskelijan ilmoittautuminen SISU:ssa samalla tavalla kuin Korpissa?

VL: ilmoittautuminen Sisusa on hankalampaa, mutta muuten kait joo… Laita tähän ohjetta jos saat selville miten se tehdään :.-)

25 Aug 19 (edited 25 Aug 19)

4. Demot

Palauta demotehtävät TIM-järjestelmään kuten muutkin. Katso demotehtävien käsittely videolta. Linkki löytyy kun yläpalkista klikkaa Demot.

Ilmoittaudu kurssin Korppi-sivulla “Vain netti” -demoryhmään. Tämän demoryhmän tarkoitus on luoda Korppi-kalenteriisi tapahtuma muistutuksena demojen palauttamisen ajankohdasta. Toisaalta tämä toimii myös tietona opettajalle siitä, kuinka moni tekee kurssia etänä.

5. Pääteohjaukset

Tee kullakin viikolla itsenäisesti viikon pääteohjaukset. Linkki ylävalikossa kohdassa Ohjaukset.

Älä ilmoittaudu tavallisiin pääteohjausryhmiin Sisussa, paitsi tietysti jos pääset käymään paikalla.

6. Etäohjaukset

Etäohjausta ei ole toistaiseksi tarjolla muutoin kuin harkkatyön ja debuggausnäytteen hyväksymisen tiimoilta.

Ymmärsikö oikein että näitä etäoshjauksia ym. etä demoryhmiä ei ole vaikka täällä niin lukee?

15 Jan 20

Ei ole etäohjauksia, tuo tieto oli jäänyt syksyn kurssilta jolloin poikkeuksellisesti sellaisia pidettiin. -AJL

06 Feb 20
#

7. Harjoitustyö

Ohjaus: Tuntiopettajat ohjaavat harjoitustyön tekemisessä, mutta sinun täytyy itse olla aktiivinen kun olet ohjauksen tarpeessa. Lähesty heitä sähköpostilla sitten kun on aika tehdä harjoitustyötä. Ohjaus toimii tarvittaessa

  1. Zoom (kirjaudu JYUNET-tunuksilla); tämä on ensisijainen työkalu ohjaukseen, tai vaihtoehtoisesti
  2. Teamviewer-etäohjelmalla.

Asenna ohjelmisto tietokoneellesi valmiiksi. Varaa ohjaajalta aika Korpista, mutta ilmoita joka tapauksessa ohjaajalle tällöin sähköpostilla, että hyväksytät harkan nimenomaan etänä. Harjoitustyön on oltava versionhallinnassa, jotta ohjaaja voi tutusta siihen tarvittaessa etukäteen!

Pitääkö etäopiskelijan hyväksyttää harkkatyö samassa aikataulussa kuin varsinaiset opiskelijat?

04 Feb 19

Kyllä. -AJL

04 Feb 19

Ennen ohjauksen alkamista muista toimittaa Zoom/TeamViewer ID ja salasana ohjaajalle sähköpostilla. Varmista ohjaajan sähköpostiosoite tuntiohjaajien sivulta. Ohjaaja ottaa yhteyden koneeseesi ja pystyy hallitsemaan tarvittaessa myös näppäimistöä ja hiirtä.

Toimita sekä ID että salasana ohjaajalle.
Toimita sekä ID että salasana ohjaajalle.

Muille opiskelijoille esittely: Harjoitustyö (99% valmis) pitää lopuksi myös esitellä julkisesti muille, etäopiskelijat tekevät youtube-videon: ohjeet täällä.

Hyväksyttäminen ohjaajalla (suunnitelma, 50%, 100%): Varaa aika Korpista, ja sovi sähköpostilla ohjaajan kanssa etäyhteyden ottamisesta. Ohjaaja katsoo vaatimusten mukaiset kohdat läpi ja antaa palautteen ja merkitsee mahdolliset puutteet Timiin.

8. Debuggausnäyte

Debuggausnäyte suoritetaan Teamviewerin avulla. Huomaa! Varatessasi aikaa Korpista laita lisätieto-kenttään huomautus “Etäohjaus.” Kun ohjausajankohta lähestyy, ilmoita ohjaajalle sähköpostilla ID ja vaihtuva salasana.

9. Etätentti

Etätentillä tarkoitetaan tentin suorittamista fyysisesti toisessa paikassa, mutta samalla kellonlyömällä kuin Jyväskylän yliopistossa.

Opiskelija järjestää itse sopivan paikan ja valvojan ja ilmoittaa tiedot näistä hyvissä ajoin (vähintään 10 päivää ennen tenttiä) sekä tentaattorille että opintotoimiston sähköpostiosoitteeseen it-studyaffairs@jyu.fi.

Soveltuvia paikkoja ovat esimerkiksi muut korkeakoulut, kansalaisopistot tai kesäyliopistot. Valvojiksi sopivat vaikkapa näiden opettajat tai sihteerit. Oma työpaikka tai kirjasto eivät käy tenttipaikoiksi. Tenttipaikan soveltuvuus arvioidaan Informaatioteknologian tiedekunnassa. Lue lisää täältä: https://www.jyu.fi/it/fi/ohjeita-opiskelijalle/opiskelu/yleiset-tentit/etatentit.

Tenttikysymykset lähetetään valvojalle tenttipäivän aamuna sähköisesti, ja hän toimittaa vastaukset tentaattorille kirjepostina. Mikäli kirjeenä lähettäminen ei ole mahdollinen, niin tehtävien skannaaminen ja lähettäminen sähköpostina käy myös.

Etätentistä aiheutuvat kustannukset (paikka, valvoja, postitus) maksaa opiskelija itse.

IT-tiedekunta tarjoaa mahdollisuuden tehdä joitakin yleisiä tenttejä Helsingissä Diakin tiloissa (Kyläsaarenkuja 2). Tarkista tenttikerrat täältä: https://www.jyu.fi/it/fi/ohjeita-opiskelijalle/opiskelu/yleiset-tentit/tenttipaivat. Tenttipäivän on kuitenkin osuttava yksiin Jyväskylän Ohj1 tentin kanssa.

{!!!

10. (Vanha:) Lisäohjeet syksyn 2018 tenttiä varten

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.