The page has been modified since the last reload. Refresh now?

There are {{ pendingUpdatesCount() }} pending paragraph updates.

Kurssi etäopiskeluna

Kurssi on mahdollista suorittaa etäopiskeluna, mikäli se on välttämätöntä esimerkiksi toisella paikkakunnalla asumisen takia. Seuraa alla olevaa reseptiä.

Ilmoittautuminen Korppiin

Ilmoittaudu kurssille Korpissa normaalisti. Poista ilmoittautuminen luentoryhmistä.

Korppi-ilmoittautuminen koskee vain Jyväskylän yliopiston varsinaisia opiskelijoita ja erillisoikeudella opiskelevia. MOOC-opiskelijat (muut kuin edellä mainitut ryhmät) eivät ilmoittaudu Korppiin.

Luennot

Katso luennot videolta.

Demot

Ilmoittaudu kurssin Korppi-sivulla "Vain netti" -demoryhmään. Palauta demotehtävät TIM-järjestelmään kuten muutkin. Katso demotehtävien käsittely videolta.

Ohjaukset

Älä ilmoittaudu tavallisiin pääteohjausryhmiin Korpissa, paitsi tietysti jos pääset käymään paikalla.

Jyväskylän yliopiston varsinaisille opiskelijoille tai erillisellä opinto-oikeudella opiskeleville tarjotaan etäohjausta, valitettavasti resurssien takia kuitenkin varsin rajallisesti. Etäohjaus tapahtuu TeamViewer-ohjelmalla. TeamViewerin asennuksessa voit käyttää joko tavallista tai portable versiota. Portable versiota ei tarvitse asentaa, riittää, että purat zip-paketin ja käynnistät sovelluksen.

MOOC-opiskelijoille (muut kuin edellä mainitut ryhmät) ei toistaiseksi ole tarjolla etäohjausta.

Ennen ohjauksen alkamista muista toimittaa TeamViewer tunnuksesi ohjaajalle! Tällöin ohjaaja pystyy ottamaan yhteyden koneeseesi ja tarvittaessa käyttämään näppäimistöä ja hiirtä.

Toimita sekä ID että salasana ohjaajalle.

Toimita sekä ID että salasana ohjaajalle.

#

Harjoitustyö

Tuntiopettajat ohjaavat harjoitustyön tekemisessä, mutta sinun täytyy itse olla aktiivinen kun olet ohjauksen tarpeessa. Lähesty heitä sähköpostilla sitten kun on aika tehdä harjoitustyötä. Ohjaus toimii tarvittaessa Teamviewer-etäohjelman avulla (asenna se koneellesi valmiiksi). Voit varata ohjaajalta myös ajan korpista mutta ilmoita joka tapauksessa ohjaajalle tällöin sähköpostilla, että tarvitset nimenomaan etäohjausta. Harjoitustyön on oltava versionhallinnassa, jotta ohjaaja voi tutusta siihen tarvittaessa etukäteen!

Harjoitustyö pitää myös esitellä julkisesti muille, etäopiskelijat voivat hoitaa tämän julkisen esittämisen seuraavasti

 • Tee 5 minuutin ruutukaappausvideo jossa kerrot harkkatyöstäsi.
 • Video youtubeen tai jonnekin muuhun kätevään paikkaan.
 • Tee esittelysivulle esimerkkiä vastaava osio.
 • Laita linkki lähdekoodiin versiohallintapalvelimella.
 • Katso vähintään kolme muuta etäopiskelijan tekemää videota, ja esitä vähintään kaksi kysymystä harjoitustyöstä liittyen esimerkiksi johonkin toteutusratkaisuun tai vaikkapa johonkin tiettyyn koodin osaan.

Kun em. kohdat täyttyvät, niin ilmoita siitä ohjaajille, jotka merkitsevät sitten työn Korppiin.

Debuggausnäyte

Debuggausnäyte suoritetaan Teamviewerin avulla. Huomaa! Varatessasi aikaa Korpista laita lisätieto-kenttään huomautus "Etäohjaus Teamviewerilla." Kun ohjausajankohta lähestyy, ilmoita ohjaajalle sähköpostilla Teamviewer ID ja vaihtuva salasana.

Etätentti

Etätentillä tarkoitetaan tentin suorittamista fyysisesti toisessa paikassa, mutta samalla kellonlyömällä kuin Jyväskylän yliopistossa.

Opiskelija järjestää itse sopivan paikan ja valvojan ja ilmoittaa tiedot näistä hyvissä ajoin tentaattorille. Soveltuvia paikkoja ovat esimerkiksi muut korkeakoulut, kansalaisopistot tai kesäyliopistot. Valvojiksi sopivat vaikkapa näiden opettajat tai sihteerit. Oma työpaikka tai kirjasto eivät käy tenttipaikoiksi. Tenttipaikan soveltuvuus arvioidaan Tietotekniikan laitoksella.

Tenttikysymykset lähetetään valvojalle tenttipäivän aamuna sähköisesti, ja hän toimittaa vastaukset tentaattorille kirjepostina. Mikäli kirjeenä lähettäminen ei ole mahdollinen, niin tehtävien skannaaminen ja lähettäminen sähköpostina käy myös.

Etätentistä aiheutuvat kustannukset (paikka, valvoja, postitus) maksaa opiskelija itse.

Etätenttiminen muina aikoina kuin kurssin tenttiaikoina ei ole mahdollista.

#

Lisäohjeet syksyn 2017 tenttiä varten

Syksyn 2017 tenttiä varten pitää valvojaa opastaa että hänen tulee valvoa seuraavasti:

 • ensimmäiset 2 tuntia valvotaan tarkasti että tenttijä ei käytä koneella muita ohjelmia kuin:
  • Visual Studio, Xamarin tai MonoDevelop
  • komentorivi
  • TIMin tenttisivu (muita sivuja ei saa käyttää, muilla sivuilla on valkea tausta, tenttisivulla valkeasta poikkeava)
 • kun koneosuus on tehty (saa tehdä vähemmänkin kuin 2 tuntia, mutta ei enempää, teknisten ongelmia sattuessa saa saman verran lisäaikaa), riittää että tenttijä on suljetussa tilassa, jossa hän ei voi käyttää mitään kommunikointivälineitä. Tämä osuus kestää myös 2 tuntia ja vastaukset kirjoitetaan paperille ja paperi skannataan ja lähetetään osoitteeseen vesal@jyu.fi. Alkuperäinen paperi säilytetään kunnes tentti on tarkastettu ja tenttijällä ei ole tulokseen huomautettavaa.

 • tenttijän on etukäteen ilmoitettava kurssin Korppi-sivulla valvojan tiedot:

  • nimi
  • titteli
  • puhelinnumero
  • oppilaitos tai vastaava
  • email