The page has been modified since the last reload. Refresh now?

There are {{ pendingUpdatesCount() }} pending paragraph updates.

1-ulotteiset taulukot

Yksiulotteinen taulukko on kuin rivitalo: selvittääksemme tietyn henkilön asunnon meidän tarvitsee tietää vain asunnon (järjestys-)numero.

Voimme esimerkiksi sanoa, että Pekka asuu rivitalon asunnossa nro 3, ja Maija asunnossa 0. Huomaa, että indeksit eli taulukon alkioiden laskeminen alkaa aina nollasta.

{}

1. Taulukon esittely

Taulukko esitellään sanomalla taulukon alkioiden tyyppi, hakasulut ja taulukon nimi. Esimerkiksi:

{}
#

Please login to interact with this component

//
    int[] kuukausienPituudet;
    double[] keskilampotilat;
{}

2. Taulukon luominen

Erona tavalliseen muuttujaan taulukkomuuttuja on "vain" viite itse taulukkoon joka on jossakin muualla. Itse taulukko pitää luoda new TYYPPI[koko] kutsulla.

{}
#

Please login to interact with this component

//
    kuukausienPituudet = new int[12];
    keskilampotilat = new double[31];

Kun taulukko on luotu, ovat sen kaikki alkiot 0:ia.

{}

3. Taulukon alkioon sijoittaminen

Taulukon indeksit alkavat 0:sta. Taulukon alkioon voidaan sijoittaa uusi arvo NIMI[INDEKSI] = LAUSEKE; Esimerkiksi:

{}
#

Please login to interact with this component

//
    kuukausienPituudet[0] = 31; // laitetaan tammikuun pituus
    kuukausienPituudet[1] = 28; // laitetaan helmikuun pituus
    kuukausienPituudet[11] = 31; // laitetaan joulukuun pituus
    keskilampotilat[0] = -20.7; // Tammikuun 1. päivän keskilämpö
    keskilampotilat[4] = -16.7; // Tammikuun 5. päivän keskilämpö
{}

4. Taulukon alustaminen luonnin yhteydessä

Taulukko voidaan alustaa myös jo luomisen yhteydessä:

{}
double[] keskilammot = {-20.7,-18.2,-10.3,-14.2,-16.7,-10.9};
string[] kuukausienNimet = {"tammi","helmi","maalis",...,"marras","joulu"};
#

Please login to interact with this component

//
    double[] keskilampotilat = {-20.7,-18.2,-10.3,-14.2,-16.7,-10.9};
    string[] kuukausienNimet = {"tammi","helmi","maalis","huhti","touko","kesä"};
{}

5. Taulukon alkioiden summa

Taulukon alkioiden summa voitaisiin laskea:

{}
#

Please login to interact with this component

//
    int vuodenPituus = 0;
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[0];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[1];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[2];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[3];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[4];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[5];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[6];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[7];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[8];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[9];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[10];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[11];

Tässä ei kuitenkaan ole hirveästi järkeä ja siksi otetaan käyttöön silmukat:

{}
#

Please login to interact with this component

//
    int vuodenPituus = 0;
    for (int i=0; i < kuukausienPituudet.Length; i++)
    {
      vuodenPituus += kuukausienPituudet[i];
    }

Saman voi kirjoittaa myös muodossa:

{}
#

Please login to interact with this component

//
    int vuodenPituus = 0;
    for (int i=0; i < kuukausienPituudet.Length; i++)
    {
      int pituus = kuukausienPituudet[i];
      vuodenPituus += pituus;
    }

ja tälle on lyhenteenä foreach-silmukka:

{}
#

Please login to interact with this component

//
    int vuodenPituus = 0;
    foreach (int pituus in kuukausienPituudet)
    {
      vuodenPituus += pituus;
    }
{}

6. Taulukkoja käsittelevien aliohjelmien testaaminen

6.1 Parametrina taulukko

Jos aliohjelmalle menee parametrina taulukko, voi tämän taulukon luoda etukäteen

{}
#

Please login to interact with this component

//
  ///  double[] luvut = {1,2,3,2,5};
  ///  Keskiluku.Summa(luvut)       ~~~ 13;

Taulukko voidaan myös luoda ja alustaa samalla kun aliohjelmaa kutsutaan

{}
#

Please login to interact with this component

//
  ///  Keskiluku.Summa(new double[]{3,6}) ~~~ 9;

Mikäli aliohjelman taulukko on esitelty params avainsanalla:

{}
public static double Summa(params double[] luvut)

voidaan alkiot viedä taulukon lisäksi luettelona (toimii siis vain parametrilistan viimeisenä parametrina):

{}
#

Please login to interact with this component

//
  ///  Keskiluku.Summa(new double[]{3,6})  ~~~ 9;
  ///  Keskiluku.Summa(3, 4, 5)       ~~~ 12;
{}

6.2 Tuloksena taulukko

Mikäli funktio palauttaa taulukon, on testaaminen helpointa kun muuttaa palautetun taulukon merkkijonoksi ja vertaa tätä jonoa:

{}
#

Please login to interact with this component

//
  ///  double[] luvut = Taulukot.ErotaLuvut("2 3 4 5 k   9 ;5");
  ///  String.Join(" ",luvut) === "2 3 4 5 0 9 5";
  /// // Tai jopa samalla rivillä
  ///  String.Join(" ",Taulukot.ErotaLuvut("2 3 böö 9 ;5")) === "2 3 0 9 5";

Haasteita tulee jos on desimaaleja, koska desimaalimerkki vaihtelee. Tällöin pitää varmistaa tietty kulttuuri ennen testejä:

{}
#

Please login to interact with this component

//
  /// 
  /// Luodaan taulukko aloittaen x1:stä dx:n välein n kpl lukuja
  /// 
  /// montaka alkiota tulee
  /// alkuarvo
  /// kasvatusaskel
  /// taulukko jossa n reaalilukua
  /// 
  /// 
  ///  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture
  ///   = System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US");
  ///  String.Join(" ",Listat.Lista(0,0.1,0.1)) === "";
  ///  String.Join(" ",Listat.Lista(1,0.2,0.1)) === "0.2";
  ///  String.Join(" ",Listat.Lista(4,0.1,0.2)) === "0.1 0.3 0.5 0.7";
  /// 
///
public static double[] Lista(int n, double x1, double dx) { double[] luvut = new double[n]; double x=x1; for (int i = 0; i < n; i++, x += dx) luvut[i] = x; return luvut; }

Toinen vaihtoehto on käyttää jotakin itse tehtyä Jonoksi-aliohjelmaa, joka varmasti tuottaa haluttua desimaalisymbolia:

{}
#

Please login to interact with this component

//
  /// 
  /// Palauttaa taulukon merkkijonona niin, että alkioiden välissä on erotin.
  /// Alkioden formaatin voi valita itse. Desimaalierotin on aina .
  /// 
  /// Taulukko josta tehdään merkkijono
  /// Jono, jolla rivin alkiot erotetaan toisistaan
  /// 
  /// 
  /// 
  /// double[] luvut = {1,2.1,3};
  /// Matriisit.Jonoksi(luvut) === "1 2.1 3";
  /// Matriisit.Jonoksi(luvut,":","{0:0.0}") === "1.0:2.1:3.0";
  /// Matriisit.Jonoksi((double[])null) === "null";
  /// Matriisit.Jonoksi(new double[0]) === "";
  /// 
///
public static string Jonoksi(T[] luvut, string sarakeErotin = " ", string sarakeformaatti = "{0}") { if (luvut == null) return "null"; string vali = ""; StringBuilder rivi = new StringBuilder(); System.Globalization.CultureInfo ci = System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US"); for (int ix = 0; ix < luvut.Length; ix++) { rivi.Append(vali); rivi.Append(String.Format(ci,sarakeformaatti, luvut[ix])); vali = sarakeErotin; } return rivi.ToString(); }
{}