{!!!#- {id="Dixsjg7NbllG" .huomautus .hidden-print visible="%%'ohj1s19d11vika'|belongs%%" nocache="true"} **HUOMIO!** [Olen laittanut sinulle sähköpostia otsikolla: Ohj1: täydennä d11 kuntoon tai ota yhteyttä]{.red}. Laitathan kuntoon tai otat yhteyttä! !!!}

1-ulotteiset taulukot

Yksiulotteinen taulukko on kuin rivitalo: selvittääksemme tietyn henkilön asunnon meidän tarvitsee tietää vain asunnon (järjestys-)numero.

Voimme esimerkiksi sanoa, että Pekka asuu rivitalon asunnossa nro 3, ja Maija asunnossa 0. Huomaa, että indeksit eli taulukon alkioiden laskeminen alkaa aina nollasta.

Mutta jos meillä on useita taloja, tarvitsemme talolle nimen, esim intola. Ja nyt jotta voimme puhua Pekan osoitteesta, pitää meidän muistaa sanoa tavalla tai toisella molemmat. Eli jos joku kysyy misää Pekka asuaa, voisimme sanoa

intola 3

Pelkkä 3 ei riittäisi (jos taloja voi olla monta, samoin kuin ei riittäsi pelkkä intola.

Ohjelmointikilissä tarvitsemme tiukemman syntaksin erottamaan “talon nimen” ja asunnon numeron. C#:issa (jo monissa muissa kielissä) tähän on valittu hakasulut:

intola[3]

Jos käytettäisiin kaarisulkuja, tulisi ongelmia erottaa funktion kutsut taulukoista ja aaltosulut on C#:issa varattu ohjelmalohkojen erottimiksi.

{}

1. Taulukon esittely

Taulukko esitellään sanomalla taulukon alkioiden tyyppi, hakasulut ja taulukon nimi. Esimerkiksi:

{}
#

Please to interact with this component

//
    int[] kuukausienPituudet;
    double[] keskilampotilat;
{}

2. Taulukon luominen

Erona tavalliseen muuttujaan taulukkomuuttuja on “vain” viite itse taulukkoon joka on jossakin muualla. Itse taulukko pitää luoda new TYYPPI[koko] kutsulla.

{}
#

Please to interact with this component

//
    kuukausienPituudet = new int[12];
    keskilampotilat = new double[31];

Kun taulukko on luotu, ovat sen kaikki alkiot 0:ia.

{}

3. Taulukon alkioon sijoittaminen

Taulukon indeksit alkavat 0:sta. Taulukon alkioon voidaan sijoittaa uusi arvo

NIMI[INDEKSI] = LAUSEKE;

Esimerkiksi:

{}
#

Please to interact with this component

//
    kuukausienPituudet[0] = 31; // laitetaan tammikuun pituus
    kuukausienPituudet[1] = 28; // laitetaan helmikuun pituus
    kuukausienPituudet[11] = 31; // laitetaan joulukuun pituus
    keskilampotilat[0] = -20.7; // Tammikuun 1. päivän keskilämpö
    keskilampotilat[4] = -16.7; // Tammikuun 5. päivän keskilämpö
{}

4. Taulukon alustaminen luonnin yhteydessä

Taulukko voidaan alustaa myös jo luomisen yhteydessä:

{}
double[] keskilammot = {-20.7,-18.2,-10.3,-14.2,-16.7,-10.9};
string[] kuukausienNimet = {"tammi","helmi","maalis",...,"marras","joulu"};
#

Please to interact with this component

//
    double[] keskilampotilat = {-20.7,-18.2,-10.3,-14.2,-16.7,-10.9};
    string[] kuukausienNimet = {"tammi","helmi","maalis","huhti","touko","kesä"};
{}

5. Taulukon alkioiden summa

Taulukon alkioiden summa voitaisiin laskea:

{}
#

Please to interact with this component

//
    int vuodenPituus = 0;
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[0];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[1];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[2];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[3];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[4];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[5];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[6];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[7];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[8];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[9];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[10];
    vuodenPituus += kuukausienPituudet[11];

Tässä ei kuitenkaan ole hirveästi järkeä ja siksi otetaan käyttöön silmukat:

{}
#

Please to interact with this component

//
    int vuodenPituus = 0;
    for (int i=0; i < kuukausienPituudet.Length; i++)
    {
      vuodenPituus += kuukausienPituudet[i];
    }

Saman voi kirjoittaa myös muodossa:

{}
#

Please to interact with this component

//
    int vuodenPituus = 0;
    for (int i=0; i < kuukausienPituudet.Length; i++)
    {
      int pituus = kuukausienPituudet[i];
      vuodenPituus += pituus;
    }

ja tälle on lyhenteenä foreach-silmukka:

{}
#

Please to interact with this component

//
    int vuodenPituus = 0;
    foreach (int pituus in kuukausienPituudet)
    {
      vuodenPituus += pituus;
    }
{}

6. Taulukkoja käsittelevien aliohjelmien testaaminen

6.1 Parametrina taulukko

Jos aliohjelmalle menee parametrina taulukko, voi tämän taulukon luoda etukäteen

{}
#

Please to interact with this component

//
  ///  double[] luvut = {1,2,3,2,5};
  ///  Keskiluku.Summa(luvut)       ~~~ 13;

Taulukko voidaan myös luoda ja alustaa samalla kun aliohjelmaa kutsutaan

{}
#

Please to interact with this component

//
  ///  Keskiluku.Summa(new double[]{3,6}) ~~~ 9;

Mikäli aliohjelman taulukko on esitelty params avainsanalla:

{}
public static double Summa(params double[] luvut)

voidaan alkiot viedä taulukon lisäksi luettelona (toimii siis vain parametrilistan viimeisenä parametrina):

{}
#

Please to interact with this component

//
  ///  Keskiluku.Summa(new double[]{3,6})  ~~~ 9;
  ///  Keskiluku.Summa(3, 4, 5)       ~~~ 12;
{}

6.2 Tuloksena taulukko

Mikäli funktio palauttaa taulukon, on testaaminen helpointa kun muuttaa palautetun taulukon merkkijonoksi ja vertaa tätä jonoa:

{}
#

Please to interact with this component

//
  ///  double[] luvut = Taulukot.ErotaLuvut("2 3 4 5 k   9 ;5");
  ///  String.Join(" ",luvut) === "2 3 4 5 0 9 5";
  /// // Tai jopa samalla rivillä
  ///  String.Join(" ",Taulukot.ErotaLuvut("2 3 böö 9 ;5")) === "2 3 0 9 5";

Haasteita tulee jos on desimaaleja, koska desimaalimerkki vaihtelee. Tällöin pitää varmistaa tietty kulttuuri ennen testejä:

{}
#

Please to interact with this component

//
  /// 
  /// Luodaan taulukko aloittaen x1:stä dx:n välein n kpl lukuja
  /// 
  /// montaka alkiota tulee
  /// alkuarvo
  /// kasvatusaskel
  /// taulukko jossa n reaalilukua
  /// 
  /// 
  ///  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture
  ///   = System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US");
  ///  String.Join(" ",Listat.Lista(0,0.1,0.1)) === "";
  ///  String.Join(" ",Listat.Lista(1,0.2,0.1)) === "0.2";
  ///  String.Join(" ",Listat.Lista(4,0.1,0.2)) === "0.1 0.3 0.5 0.7";
  /// 
///
public static double[] Lista(int n, double x1, double dx) { double[] luvut = new double[n]; double x=x1; for (int i = 0; i < n; i++, x += dx) luvut[i] = x; return luvut; }

Toinen vaihtoehto on käyttää jotakin itse tehtyä Jonoksi-aliohjelmaa, joka varmasti tuottaa haluttua desimaalisymbolia:

{}
#

Please to interact with this component

//
  /// 
  /// Palauttaa taulukon merkkijonona niin, että alkioiden välissä on erotin.
  /// Alkioden formaatin voi valita itse. Desimaalierotin on aina .
  /// 
  /// Taulukko josta tehdään merkkijono
  /// Jono, jolla rivin alkiot erotetaan toisistaan
  /// 
  /// 
  /// 
  /// double[] luvut = {1,2.1,3};
  /// Matriisit.Jonoksi(luvut) === "1 2.1 3";
  /// Matriisit.Jonoksi(luvut,":","{0:0.0}") === "1.0:2.1:3.0";
  /// Matriisit.Jonoksi((double[])null) === "null";
  /// Matriisit.Jonoksi(new double[0]) === "";
  /// 
///
public static string Jonoksi(T[] luvut, string sarakeErotin = " ", string sarakeformaatti = "{0}") { if (luvut == null) return "null"; string vali = ""; StringBuilder rivi = new StringBuilder(); System.Globalization.CultureInfo ci = System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US"); for (int ix = 0; ix < luvut.Length; ix++) { rivi.Append(vali); rivi.Append(String.Format(ci,sarakeformaatti, luvut[ix])); vali = sarakeErotin; } return rivi.ToString(); }
{}

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.