Matemaattisten aineiden verkkokurssit lukioon ja ammatilliseen koulutukseen

Sivuston lyhytosoite: https://urly.fi/1jcD

Materiaalin päivitys

Materiaalin päivityksestä kiinnostuneille voidaan antaa päivitysoikeus. Ota tällöin yhteyttä materiaalin laatijoihin. Materiaaliin voi myös jättää kommentteja.

Hankkeen kuvaus

Tampereen yliopiston koordinoimassa hankkeessa "Matemaattisten aineiden verkkokurssit lukioon ja ammatilliseen koulutukseen" toteutetaan matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan kaikille avoimia verkkomateriaaleja toisen asteen opiskelijoille. Osana Tampereen yliopistoa toimii Normaalikoulun lukio. Lisäksi hankkeen aikana koulutetaan opettajia verkko-opetuksen pedagogiikkaan ja verkkomateriaalien käyttöön opetuksen tukena. Opettajien koulutuksesta vastaa MAOL ry. Hankkeen kesto on 1.1.2019-31.12.2019 ja sen on rahoittanut Opetushallitus.

Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta jatkaa materiaalien kehittämistä ja ylläpitoa rahoituskauden päättymisen jälkeen.

Tuotettavat materiaalit

Materiaalit valmistuvat pääosin syksyn 2019 aikana. Linkit materiaaleihin lisätään niiden valmistuttua. Materiaalit julkaistaan TIM- ja/tai Plussa-järjestelmien lisäksi versionhallinnassa. Julkaisu pyritään tekemään myös Avointen oppimateriaalien edistämishankkeen sivustolla.

Materiaalien julkaisuformaatti on RST ja Markdown. Julkaisulisenssi on Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen (CC BY-SA 4.0).

Palaute materiaaleista

Palautelomake vapaamuotoiseen palautteeseen ja kehitusehdotuksiin.

Koulutukset

Hankkeen aikana Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry järjestää koulutuksia avointen materiaalien käytöstä opetuksessa ja avoimen oppimateriaalin julkaisemisesta. Koulutustilaisuuksien aikataulu julkaistaan kesällä ja koulutukset järjestetään syksyllä 2019.

Koulutusten ajat, paikkakunnat, ohjelma ja ilmoittautumislinkit on julkaistu MAOLin sivustolla.

Koulutusten tarkempi ohjelma sekä materiaalit löytyvät erilliseltä Koulutukset-sivulta.

Lukioyhteistyö

Materiaaleja laaditaan ja pilotoidaan syksyllä 2019 hankkeen yhteistyölukioiden kanssa:

Lukion kaikille yhteisen matematiikan kurssin (MAY1), materiaalien ensimmäinen versio on valmistunut kesällä 2019. MAY1-materiaaleja voi siis käyttää opetuksessa jo syksyllä 2019.

Materiaalien käyttö ei edellytä mitään erityistä lukioilta, sillä linkit materiaaleihin julkaistaan kohdassa Tuotetut materiaalit.

Mikäli lukionne haluaa osallistua materiaalien pilotointiin, ottakaa yhteyttä hankkeen koordinaattoriin. Pilotointiin osallistumisesta saa pienen palkkion.

# yhteystiedot

Yhteystiedot

Hankkeen koordinaattori: Timo Poranen (timo.poranen@tuni.fi)

Osa-alueiden vastuuhenkilöt:

 • Terhi Kilamo (tietotekniikka)
 • Simo Ali-Löytty (matematiikka)
 • Riikka Lahtinen (kemia)
 • Terhi Mäntylä (fysiikka)
 • Päivi Portaankorva-Koivisto (pedagogiikka, opettajien koulutusmateriaali)
 • Tuula Havonen (opettajien koulutus / MAOL)

Hankkeeseen liittyvät julkaisut ja opinnäytetyöt

Esittelymateriaaleja

Yhden kalvon esittely materiaaleista:

# laatijat

Materiaalien laatijat

 • Matematiikka
  • Peruskoulun matematiikan kertauskurssi
   • Tuula Havonen ja Robin Hamdi
  • Luvut ja yhtälöt (MAY1)
   • Juulia Auvinen, Robin Hamdi ja Miisa Kortesmäki
  • Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA2)
   • Juulia Auvinen, Robin Hamdi ja Maiju Mäenpää
  • Geometria (MAA3)
   • Milla Lohikainen ja Miisa Kortesmäki
  • Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2)
   • Juulia Auvinen ja Maiju Mäenpää
  • Geometria (MAB3)
   • Violet Hukki ja Mirka Karjalainen
  • Lukion matematiikan kertauskurssi
   • Violet Hukki ja Miisa Kortesmäki
 • Kemia
  • Kemiaa kaikille (KE1)
   • Annika Stenvall ja Riikka Lahtinen
 • Fysiikka
  • Fysiikka luonnontieteenä (FY1)
   • Ida-Maija Yli-Kesäniemi
 • Tietotekniikka
  • Ohjelmointikurssi lukiolaisille (ohjelmointikielenä Python)
  • Tieto- ja viestintätekniikan kurssi lukiolaisille
   • Virve Rantanen ja Miiko Siivonen
 • Pedagoginen materiaali opettajille
  • Päivi Portaankorva-Koivisto

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.