1. Fysiikka luonnontieteenä

Tervetuloa tutustumaan fysiikkaan tieteenalana!

Kurssin tavoitteet

Moduulissa opiskelija saa kuvan fysiikan kokeellisesta luonteesta ja tutustuu kvantitatiiviseen mallintamiseen. Keskeisenä näkökulmana on, miten uutta tietoa rakennetaan tekemällä havaintoja ja kokeita fysiikalle ominaisella tavalla. Moduuli kehittää yhteistyötaitoja ja luo perustaa monitieteiselle ja luovalle osaamiselle.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu fysiikkaan systemaattisena, kokeellisuuteen nojautuvana tieteenä
  • tutustuu aineen rakenteen ja maailmankaikkeuden mittasuhteisiin
  • tutustuu fysiikassa käytettäviin tiedonhankintamenetelmiin
  • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
  • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan.

Keskeiset sisällöt

  • suure ja yksikkö sekä SI-järjestelmä
  • mittaaminen, tulosten kerääminen, niiden esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi
  • graafinen malli ja lineaarinen malli
  • yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen suunnitteleminen ja toteutus

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: liikeilmiöt, tiheysmittaukset ja putoamiskiihtyvyys

Lähde: Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019

Kurssin sisältö

Tämä oppimateriaali sisältää kuusi lukua, jotka on lueteltu alla. Jokaisessa luvussa on teorian lisäksi joitakin tehtäviä.

1. Mitä fysiikka on?

2. Mittaaminen

3. Mallit fysiikassa

4. Tilavuuden ja massan riippuvuus

5. Ajan ja paikan riippuvuus

6. Muuttuva liike

Alla olevaan lukuun on koottu joitakin ohjeita ja käytänteitä kuvaajien piirtämiseen sähköisillä ohjelmilla.

Kuvaajien piirtäminen

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.