Koulutukset

Kouluttajien yhteystiedot

 • Robin Hamdi, robin.hamdi@tuni.fi
 • Tuula Havonen, Tuula.Havonen@ylojarvi.fi
 • Päivi Portaankorva-Koivisto, paivi.portaankorva-koivisto@tuni.fi

Hanke

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa ”Matemaattisten aineiden verkkokurssit lukioon ja ammatilliseen koulutukseen” tuotetaan TIM-järjestelmään toisen asteen opiskelijoille matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan avoimia oppimateriaaleja. Hankkeen sisällöstä vastaa Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tietotekniikan yksikkö.

Materiaalit

Avoimia oppimateriaaleja tuotetaan lukion kursseihin Luvut ja yhtälöt (MAY1), Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA2), Geometria (MAA3), Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2), Geometria (MAB3), Kemiaa kaikille (KE1) ja Fysiikka luonnontieteenä (FY1). Lisäksi oppimateriaalia tuotetaan peruskoulun ja lukion matematiikan kertauskursseihin sekä tietotekniikkaan. Materiaalit sisältävät teoriaosuuden ja paljon automaattitarkisteisia tehtäviä (mm. monivalinta, numeerisen vastauksen syöttäminen, yhtälön ratkaiseminen, geogebra ja mathcheck). Materiaalit ovat luettavissa ilman kirjautumista, mutta tehtäviin vastaaminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista.

Laadittu materiaali on helppo ottaa käyttöön omassa opetuksessa. Materiaalin käyttöönotto ei vaadi ohjelmointiosaamista. Materiaali on helposti muokattavissa ja siihen voi lisätä esimerkiksi LaTeX-tekstiä. Tehtävien yhteyteen on upotettu Abitti-editori.

Käy tutustumassa valmiisiin materiaaleihin hankkeen verkkosivuilta.

Koulutus

Koulutuksissa tutustutaan Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 (luonnos) mukaisiin pedagogisiin ratkaisuihin, hankkeessa laadittuihin materiaaleihin, sekä avointen oppimateriaalien lisensseihin, laadintaan ja julkaisemiseen. MAOL ry:n paikalliskerhot toimivat koulutusten järjestäjinä.

Tietoa koulutuspaikoista ja ilmoittautuminen MAOLin sivuilla.

Oppimistavoitteet

Koulutuksen jälkeen:

 • Opettaja tuntee verkko-opetuksen pedagogiikkaan liittyviä periaatteita ja opetusmenetelmiä.
 • Opettaja tuntee avoimiin oppimateriaaleihin liittyvät keskeisimmät lisenssit.
 • Opettaja osaa käyttää, muokata, laatia ja julkaista opiskelijoille avointa sähköistä oppimateriaalia.

Ennen koulutusta

Käy luomassa tunnus TIM-järjestelmään ja tutustu MAY1-materiaaliin.

TIM-tunnuksen luominen tapahtuu seuraavasti:

 • Mene TIMin etusivulle osoitteeseen: https://tim.jyu.fi/.
 • Valitse Kirjaudu (ylhäällä keskellä).
 • Valitse “Luo TIM-tili”.

Koulutukseen kannattaa ottaa mukaan oma tietokone.

Ohjelma

09.30 – 10.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

10.00 – 10.30 Järjestävän yhdistyksen tervehdys ja esittäytyminen

10.30 – 12.00 Uusien opetussuunnitelmien mukaisia pedagogisia ratkaisuja

12.00 – 13.00 Lounas

13.00 – 14.15 Avoimien oppimateriaalien esittely

 • Tutustaan aluksi yleisesti avoimiin oppimateriaaleihin
 • Tämän jälkeen esitellään TIMiä

14.15 – 14.30 Kahvitauko

14.30 – 15.45 Tehtävien laadinta TIM -järjestelmässä

 • TIM-järjestelmän perusteet
 • Omien tehtävien luominen

15.45 – 16.00 Koulutuksen palaute ja loppusanat

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.