MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt


Tervetuloa lukion lyhyen matematiikan Lausekkeet ja yhtälöt -kurssille! Tämä materiaali sisältää sekä teoriatietoa että tehtäviä, joista suurin osa suoritetaan sähköisesti suoraan oppimateriaaliin. Materiaali on tuotettu lisenssillä Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen (CC BY-SA 4.0).

1. Kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lausekkeet ja yhtälöt kurssin tavoitteet ja sisällöt löytyvät Lukion testiopetussuunnitelman sivulta 186.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu käyttämään matematiikkaa ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä
 • oppii muodostaan lausekkeita ja yhtälöitä annettuihin ongelmiin sekä ratkaisemaan yhtälöitä ja tulkitsemaan saatua ratkaisua
 • osaa soveltaa lukujonoja ja niistä muodostettuja summia matemaattisten ongelmien ratkaisussa
 • osaa käyttää ohjelmistoja matemaattisessa mallintamisessa, polynomifunktion tutkimisessa sekä polynomiyhtälöihin ja polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt

 • ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
 • yhtälöiden ratkaiseminen
 • ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
 • toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
 • aritmeettinen lukujono ja summa
 • geometrinen lukujono ja summa

2. Teoria

Seuraavilla sivuilla on käyty läpi kurssiin liittyvä asiasisältö. Tärkeimmät lauseet ja kaavat on korostettu harmailla laatikoilla. Esimerkit ja todistukset eivät oletuksena näy sivulla, vaan ne saa näkyviin painamalla todistuksen tai esimerkin otsikon edessä olevaa -merkkiä. Esimerkit ovat pääosin perinteisiä laskuesimerkkejä. Joissain esimerkeissä on käytetty havainnollistamiseen GeoGebraa.

Koko teoria löytyy seuraavalta sivulta.

 • puuttuu

3. Tehtävät

Seuraavilla sivuilla on eri teoriakappaleisiin liittyviä tehtäviä. Tehtävät on jaoteltu sivuille ja sivuilla kappaleisiin samalla tavalla kuin teoriakappaleissakin.

Kaikki tehtävät löytyvät seuraavalta sivulta.

 • puuttuu

Tehtävät voi myös avata luku kerrallaan omille sivuilleen.

Lisäksi materiaaliin kuuluu yksi harjoituskoe.

 • puuttuu

4. Lisää luettavaa

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.