Luennot

Jos haluat katsoa viime kevään luentoja (vaikkapa tutustua aiheeseen etupainotteisesti), niin ne löytyvät alapuolelta.

Kevään 2023 luennot

# luento01

1. luento: Alkubyrokratia, komentorivi, yksinkertaisin C#-ohjelma

Miten luentojen mallikoodit ladataan omalle koneelle? Vastaavasti kuin demot, mutta gitlab-varaston osoite on https://gitlab.jyu.fi/tie/ohj1/2023k/esimerkit.git.

3. luento: Lumiukko, aliohjelmat

# luento04

4. luento: Graafinen ohjelmointiympäristö, aliohjelmat, muuttujat

# luento05

5. luento: muuttujat, operaattorit, funktio ja aliohjelman paluuarvo

# luento06

6. luento: Funktio, ehtolause

# luento07

7. luento: Testaaminen, ComTest, merkkijonot

# luento08

8. luento: Toistolauseet (for, while), ComTest, tyyppimuunnos

# luento9
# luento10

10. luento: Arvo- ja viitetyypit, StringBuilder

# luento11

11. luento: Johdatus olio-ohjelmointiin (osa 1)

# luento12

12. luento: Johdatus olio-ohjelmointiin (osa 2)

# luento13

13. luento: Matriisit

# luento14

14. luento: Kokoelma-tietorakenteet: Lista, Sanakirja

# luento15

15. luento: Näkyvyysalueet, arvo- ja viitepohjaiset muuttujat

# luento16

16. luento: Funktion toteutusstrategiat, rekursio

  • 📺 Katso tallenne
  • Kalvot
  • Luennon koodit
  • Huomautus: Tein koodiin vielä uuden funktion MontakoNegatiivista3, joka on huomattavasti selkeämpi versio luennolla esitettyyn tavan 1 mukaiseen toteutukseen. Jätin kuitenkin alkuperäisen toteutuksen (MontakoNegatiivista) paikoilleen. Pahoittelut virheestä.
# luento17

17. luento: Rekursio

# luento18

18. luento: Kertaus: SiirraMerkit-esimerkki

Tulevat luennot

Tulevien luentojen aiheet ilmestyvät tähän pari päivää ennen luentoa.

Kevään 2021 luennot

Alla on listattu edellisen vuoden luentoja. Voit halutessasi tutustua näihin omatoimisesti.

# luento15

15. luento: Lähin piste hiirestä

# luento17

17. luento: Palloja karkuun

# luento21

21. luento: Liukuluvut, kertaus

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.