The page has been modified since the last reload. Refresh now?

There are {{ pendingUpdatesCount() }} pending paragraph updates.

 

TIM-ohjeet

Apua voit tarvittaessa kysyä: tim@jyu.fi

TIMin käyttämään merkitsemiskieleen (MarkDown) voit tutustua esimerkiksi ohjeesta: Pandoc's markdown. Tässä dokumentissa esitetään tuosta kielestä tärkeimmät ominaisuudet ja voit niitä kokeilla samalla kun tutustut tähän dokumenttiin.

1. Uuden dokumentin luominen

Seuraavassa sijainti (kansio, folder) ja dokumentin nimi eivät ole kiveen kirjoitettuja ja niitä voi aina muuttaa jälkeenpäin ja jopa tehdä dokumentille aliaksia, joiden ansiosta se näkyy eri sijainneissa mahdollisesti eri nimelläkin. Eli voit ihan hyvin aloittaa henkilökohtaisella dokumentilla.

 • henkilökohtainen vaiko yleinen:
  • jos haluat tehdä oman henkilökohtaisen dokumentin, paina sivun yläreunassa olevaa nimeäsi ja valitse sieltä My documents
   • täällä voit vielä tarvittaessa ensin valita uuden kansion luomisen Create new folder jos haluat dokumentin johonkin alakansioon
   • jos sinulla on jo valmiiksi alakansioita, siirry sopivaan
  • mikäli haluat tehdä kurssin tms. uuden dokumentin:
   • jos haluat tehdä koko kurssin, johon liittyy useita tiesotoja, lue myös Opettajan ohje
   • mene pääsivulle https://tim.jyu.fi
   • mieti mihin kategoriaan dokumenttisi kuuluisi.
   • vielä täälläkin voit valita että jos dokumentti on henkilökohtainen tai ihan kokeilu, paina My documents.
   • Jos dokumentti kuuluu selkeästi jollekin kurssille, niin
    • Valitse All documents ja sitten esimerkiksi kurssit-kohdan alta sopiva kohta.
    • Jos ei ole sinulle sopivaa organisaatiota, niin pyydä ylläpitoa
     tim@jyu.fi
     luomaan sinulle sopiva kansio joka vastaa organisaaatiotasi ja jatka sitten dokumentin tekemistä organisaatiosi alle.
    • mieti vielä tuleeko "kurssiisi" useita dokumentteja. Jos tulee, luo vielä kurssin nimeä kuvaava kansio kohdasta Create a new folder.
 • paina Create a new document
 • anna dokumentille hyvä nimi, esimerkiksi tilastoperusteet

1.1 Tiedostopolun ja nimen kirjoittaminen osoitepalkkiin

Vaihtoehtoisesti, jos tiedät dokumentin polun ja nimen, niin tämän voi kirjoittaa suoraan selaimen osoitepalkkiin (ja enter), jolloin TIM (olettaen, että oikeudet ovat kunnossa) antaa mahdollisuuden luoda dokumentin ja kansiopolun suoraan.

Esimerkiksi, jos haluaisin luoda dokumentti-nimisen dokumentin kansioon nimeltä kansio, niin menisin osoitteeseen

https://tim.jyu.fi/view/kansio/dokumentti

1.2 Dokumentin kopiointi

Jos haluat kopion jo olemassaolevasta dokumentista, niin tämä mahdollisuus on Manage-näkymässä Create a copy.

1.3 Templaatit

Jos joudut luomaan useita samanlaisia dokumentteja, niin tämän helpottamiseksi TIMissä on mahdollista käyttää dokumenttipohjia, eli templaatteja, uusien dokumenttien pohjana.

Käyttääksesi templaatteja luo uusien dokumenttien kansioon tai yläkansioihin kansio nimeltä

templates 

TÄRKEÄÄ: Kansion nimen täytyy olla tämä.

Templates-kansioiden sisälle voit luoda dokumentteja, joiden sisältö voidaan kopioida uuteen dokumenttiin. Tämä kopiointimahdollisuus näytetään, kun dokumentissa ei ole vielä sisältöä.

Toiminto on oikein käyttökelpoinen esimerkiksi opiskelijoiden raporteissa yms, jolloin valmis pohja (template) tuo kaikki tarvittavat perusasetukset sekä mahdollisen jäsennyksen perusotsikoineen.

1.3.1 Pakotetut pohjat

Jos tietyn kansion kaikkiin uusiin dokumentteihin halutaan aina sama pohja, voi templates-kansioon luoda pohjan lyhytnimellä force. Tällöin aina, kun uusi dokumentti luodaan, ladataan siihen suoraan kyseinen force-pohja.

#

2. Perustekstin kirjoittaminen

TIM-dokumentti koostuu lohkoista (block). Yksi lohko voi sisältää yhden tai useita tekstikappaleita tai yhden interaktiivisen komponentin (plugin). Lohko on pienin yksikkö, jota voi muokata ja johon liittyy kommentointimahdollisuus sekä luetuksi merkitseminen.

Kielen kappale ja lohko eivät siis ole sama asia, vaikka tässäkin ja monessa muussa TIM-oppassa sanaa kappale (paragraph) käytetään välillä tarkoittamaan lohkoa.

Tosin usein voi olla ihan perusteltua kirjoittaa yhteen lohkoon yksi luonnollisen kielen kappale. Tässä lohkossa on kaksi luonnollisen kielen kappaletta. Sen näkee siitä, että kun tätä kappaletta klikkaa, tulee valituksi myös samassa lohkossa oleva edellinen kappale.

Tyhjässä dokumentissa tai dokumentin loppuun lisättäessä saa uuden lohkon kun painaa Add paragraph-painiketta. Muihin paikkoihin lisäys tai muokkaus tehdään muokkausmenun kautta.

2.1 Muokkausmenu

Saat muokkausmenun klikkaamalla jotakin dokumentin lohkoa ja kun siirrät kursoria tekstin vasemmalle puolelle aukeavan palkin päälle ja sitten klikkaamalla sitä jolloin aukeaa muokkausmenu. Muokkausmenusta voit valita muokkauksen tai lohkon yläpuolelle lisäämisen. Alapuolelle lisäämistä ei ole, sille alapuolelle voi aina lisätä siirtymällä pykälän alaspäin ja lisäämällä yläpuolelle. Poikkeuksen tekee dokumentin loppuun lisääminen, jolle on oma aina näkyvä painike.

Muokkausmenu

Muokkausmenu

Muokkausmenussa on myös kaksi kynän kuvaa, joista vasemmanpuoleisesta saat laajemman muokkausmeunun, jossa on lohkon kopiointiin, tuhoamiseen, alueen valintaan yms. liittyviä lisätoimintoja.

2.2 Muokkausikkuna

Lisäämisessä (Add paragrpah above) saat uuden tyhjän lohkon, johon voit kirjoittaa kappaleen tai kappaleiden sisällön. Muokkauksessa (Edit) saat auki vanhan lohkon sisällön. Joka tapauksessa aukeaa muokkausikkuna (Edit paragraph):

Muokkausikkuna

Muokkausikkuna

Muokkausikkunan alareunassa on esikatseluikkuna (Preview), joka samalla kertoo montako lohkoa ikkunan tallentamisesta syntyy. Ikkunan yläreunassa on välilehtiä eri toimintojen tekemiseksi. Kaikki toiminnot voi tehdä ilmankin välilehtien käyttämistä, mutta välilehdet auttavat varmasti muutamalla ensimmäisellä käyttökerralla. Kunkin välilehden alla on omia toimintojaan.

Muokkausikkunan painikkeet ja valinnat:

 • Editor: tällä voidaan valita minkälaista muokkauseditoria käytetään. Oletus riippuu käytettävästä laitteesta. Työasemilla oletuksena on ACE-editori, joka on vapaan lähdekoodin selaimessa toimiva editori, jossa on useita muista editoreista tuttuja toimintoja Mobiililaitteissa aukeaa selaimen oma "alkeellinen" teksti-ikkuna, jossa toimii selaimen omat toiminnot. Editorien välillä voi vaihtaa painamalla tätä painiketta
 • Fullscreen: vaihtaa muokkauksen kokoruutuun/pois.
 • Save: tallentaa muokatun lohkon/lohkojen sisällön
 • Cancel: unohtaa tehdyt muutokset
 • Mark as unread: toiminto on toistaiseksi hieman väärässä paikassa. Jos avataan muokattavaksi jo luetuksi merkitty lohko, laittaa taas lohkon lukemattomaan tilaan (eli tulee punainen reunapalkki).
 • Delete: tuhoaa muokkauksessa olevan lohkon/lohkojen sisällön pois dokumentista. Saman voi tehdä myös tyhjentämällä editorissa näkyvän sisällön ja painamalla Save. Toiminto varmistetaan vielä käyttäjältä.
 • Mark as read: kun muokkausikkuna suljetaan, merkitään samalla syntynyt uusi teksti luetuksi
 • Advanced view -valinnalla voidaan valita suppea tai laaja näkymä muokkaukseen. Suppeassa näkymässä häviävät välilehdet ja suuri osa painikkeista.
 • wrap -kentässä on arvo sarakkeelle, jonka jälkeen teksti katkaistaan automaattisesti uudelle riville. Jos et halua käyttää wrap-toimintoa lainkaan, pistä tähän arvo 0. Arvosta riippumatta rivitystä ei tehdä, jos tekstissä on jono ``` (plugin tai kirjoituskoneteksti) tai merkki | (taulukot). Klikkaamalla wrap-sanaa, voidaan silti pakottaa rivittämään vaikka em. jonoja olisikin tekstissä. Mikäli wrap arvo on pienempi kuin 0, käytetään sen itseisarvoa, mutta rivitystä ei tehdä automaattisesti, vaan ainoastaan klikkaamalla wrap-sanaa.
 • ->: preview-osan oikeassa yläkulmassa olevalla nuoli-painikkeella voidaan irrottaa preview omaksi ikkunakseen. Toiminnosta on hyötyä mikäli on käytössä suuri ruutu ja sijoitetaan preview muokkausikkunan viereen. Vastaavasti irroitetun ikkunan <- -painikkeesta voidaan palauttaa preview muokkausikkunan alareunaan.

Mikäli haluat luoda useampia lohkoja samalla muokkauksella, niin lisää lohkojen väliin merkit

#-

joko painamalla Insert-välilehdestä Paragraph break tai näppäinkomennolla Shift+Enter tai kirjoittamalla ko merkit. Toki voit erottaa yhden lohkon sisällä kappaleita toisistaan tyhjillä riveillä ja tällöin rivit näkyvät lukijalle erillisinä riveinä, mutta lukumerkintä koskee aina yhtä lohkoa.

Tarvittaessa voit samalla tavalla pilkkoa isomman tekstin pienempiin osiin. Lohkoja voi tarvittaessa yhdistää aluetoiminnon kautta.

Mikäli haluat pakotetun rivinvaihdon jonkin rivin loppuun, laita viimeiseksi merkiksi \-merkki, paina Insert välilehdestä End line tai Ctrl + Enter. Tämän merkin jälkeen ei saa olla edes välilyöntejä.

#

Please login to interact with this component

Vaikka teksti olisi
jaettu useamalle riville, se rivitetään uudelleen kun se näytetään.

Jos rivien väliin laitetaan ryhjä rivi, alkaa siitä aina uusi näkyvä
tekstikappale.

Mikäli rivin loppuun\
laitetaan `\`-merkki, tulee siihen kohti pakotettu rivinvaihto.\
**HUOM!** Käytä tätä erittäin harkiten, se pilaa usein automaattimuotoilun

#-
aloittaa lukijalle erikseen näytettävän lohkon.

Lohkoja voi kopioida, poistaa ja siirtää valitsemalla muokkausmenusta kynän kuvan. TIMissä on lohkoille leikepöytä, joka ei teknisten esteiden takia ole yhteydessä koneen omaan leikepöytään. TIMin leikepöydälle laitetut lohkot ovat tallessa vaikka välillä vaihtaisi konettakin.

Muokkausmenussa on pallukka kunkin toiminnon vieressä. Jos ruksit jonkin kohdan, niin se on oletustoimintona ja näin voit helposti esimerkiksi siirtyä aina muokkaamaan tuplaklikkaamalla lohkoa.

Suurelle osalle tässä ohjeessa esiteltävistä toiminnoista löytyy valmiina aputoimintoja editorin välilehdiltä:

 • Navigation - nuolinäppäimiä mobiililaitteiden käytön parantamiseksi
 • Style - tyyliasioita kuten lihavointi, otsikot jne.
 • Insert - kuvien, linkkien yms. lisääminen
 • Special characters - erikoismerkkejä joiden tekeminen voi joskus olla vaikeaa mobiililaitteilla
 • TeX - apuja matematiikan kirjoittamiseen
 • Plugins - eri "lisukkeiden" lisääminen (ajettavat ohjelmakoodit, kuvat joiden kokoa voidaan säätää jne...)
 • Upload file/Image - muiden tiedostojen lisääminen (kuvat, muut tiedostot)

2.3 Kirjoita, mutta älä välitä rivinvaihdoista

Kun kirjoitat TIM tekstiä, niin varsinaisesta rivittämisestä huolehtii se laite, jolla tekstiä luetaan. Mobiilissa laitteessa näyttö on kapeampi, ja siksi näytettävät rivit ovat lyhyempiä.

Älä siis kirjoittaessa mieti sitä, miltä teksti näyttää, vaan anna laitteen huolehtia siitä.

Kun kirjoitat TIMin editorissa tekstiä, katko rivit sen mittaisiksi, että niitä on kiva lukea muokkauseditorissa. Eli laita rivinvaihto aina noin 70 merkin jälkeen viimeistään. Näytettäessä tekstiä peräkkäisistä riveistä tehdään yksi kokonaisuus (poikkeuksen tekee listat ja koodityyli), joka rivitetään katseluhetkellä olevan näytön leveyden mukaan sopivaksi.

2.4 Lohko vs. kappale, pitkä vai lyhyt

Vaikka teksti näyttää samalle riippumatta siitä, kirjoittiko yhteen lohkoon monta kappaletta tai monta lohkoa joissa kaikissa on yksi kappale, on tällä kuitenkin eroa muokkauksen ja lukijan kannalta.

Lohkon pituutena kannattaa maksimissaan pitää noin puolta näytön korkeudesta (joskus esim pluginien osalla tästä on pakko poiketa). Näin saadaan editoitavista osista järkevän kokoisia. Pitkän tekstin muokkaaminen on aina hankalaa. Erityisesti mobiililaitteilla pitkät lohkot ovat hankalia käsitellä.

Kommentointimahdollisuus ja lukumerkintöjen tekeminen liittyy myös vain lohkoihin. Silloin liian pitkissä lohkoissa kommentti kohdistuu väärään paikkaan, koska kommentit näytetään aina lohkon alusta eteenpäin.

Tämä kannustaisi kirjoittamaan lohkoja, jotka olisivat suurinpiirtein sama kuin yksi tekstikappale (ja siksi monissa TIM-oppaissa käsitteet sekoittuvatkin). Tämä on kommentoinnin kannalta oikein hyvä tapa. Samoin lukumerkintä kohdistuu tällöin yhteen tekstikappaleeseen.

Toisaalta jotkut lukijat eivät tykkää klikkailla luetuksi liian lyhyitä tekstiyksiköitä, ja siksi ehkä voisi lohkon suosituskokona pitää kohtuullisen kokoista samaan asiaan liittyvää joukkoa.

Numeroitujen listojen automaattinumerointi ei jatku lohkorajojen ylitse. Eli yksi numeroitu lista pitää saada mahtumaan yhteen lohkoon tai sitten manuaalisesti ylläpitää jatkolohkossa numeroinnin alkua.

3. Oikeuksien lisääminen dokumentille

Kun uusi dokumentti luodaan, niin dokumentille annetaan tietyt oletusoikeudet. Ne näytetään, kun uusi dokumentti luodaan, ja niitä voi muokata haluamakseen. Myöhemmin oikeuksia voi tarvittaessa muuttaa Manage-sivulta:

{"area": "manage"}
 • Mene Manage-sivulle:
  • Tapa 1:
   • dokumentin ylälaidassa on linkki Manage
  • Tapa 2:
   • mene pääsivulle https://tim.jyu.fi
   • siirry siihen kansioon missä dokumentti on
   • dokumentin kohdalla oikeassa laidassa on rattaan kuva
{"area_end": "manage"}
 • paina Add right -painiketta.
 • valitse alasvetolistasta haluamasi oikeus
 • sitten name: kohtaan kirjoita uuden haltijan käytäjätunnus tai ryhmän nimi tai paina jotakin valmiiden ryhmien painikkeista
 • paina Add (paitsi valmiiden ryhmien painike sisältää Add-toiminnon)

Käytössä olevia oikeustasoja:

 • view right: oikeus katsella dokumenttia ja tehdä siellä olevia tehtäviä, mikäli on kirjaantunut sisään. Mikäli tehtäville on annettu oikeus tehdä ilman kirjaantumista, voivat kirjaantumattomatkin tehdä tehtäviä, mutta tulokset eivät tallennu mihinkään.
 • edit right: oikeus muokata dokumenttia. Tämä kannattaa antaa sille ryhmälle, joka dokumenttia kehittää. Yleiskäyttöisissä (wiki-luonteisissa) dokumenteissa myös Korppi users voi olla käyttökelpoinen vaihtoehto. Miksei jopa Logged-in users.
 • teacher right:
  • oikeus tehdä luentoja dokumenttiin liittyen sekä niihin luentokysymyksiä
  • oikeus katsella kaikkia dokumenttiin tulleita vastauksia
  • oikeus muuttaa vastausten pisteitä
  • oikeus antaa opiskelijalle palautetta vastauksista
  Tämän oikeuden antamista tulee huolella miettiä, koska silloin näkee käyttäjien nimiä ja käyttäjätunnuksia.
 • manage right: oikeus päästä Manage-sivulle ja siis myös muuttaa oikeuksia. Tämän oikeuden kanssa pitää olla vielä tarkempana kuin opettajaoikeuden kanssa, koska tällä oikeudella voi sellaisen antaa itselleen.
 • see answers right: oikeus katsella (mutta ei muuttaa) muiden vastauksia.
  Tämä oikeus kannattaa useimmiten antaa vain ryhmälle, jolle ko. tehtävät kuuluvat, kun tehtävien takaraja on mennyt. Esimerkiksi ohj2k16.

Edellisten lisäksi kullakin dokumentilla ja kansiolla on vielä omistaja (Document owner), jonka voi manage-sivulta valita haluamakseen. Tämä oikeus on kaikkien laajin ja kannattaa miettiä, antaako sitä muuta kuin itselleen.

Jos dokumentille ei ole annettu yhtään oikeuksia, niin dokumentin taustalla näkyy himmeällä teksti UNPUBLISHED. Jos teksti häiritsee etkä halua vielä antaa oikeuksia kenellekään, voit antaa view-oikeuden dokumenttiin itsellesi, minkä jälkeen kyseinen taustateksti poistuu.

Oikeuksia lisätään antamalla henkilön käyttäjätunnus tai ryhmän nimi. Valmiita suurempia ryhmiä ovat:

 • Korppi users: Korpin kautta kirjaantuneet käyttäjät. Nämä ovat luotettavasti kirjaantuneita käyttäjiä ja Korppi-tunnuksia ei kuka tahansa voi ihan helposti luoda. Korppi-käyttäjille voi antaa usein enemmän oikeuksia, koska väärinkäytösten tapauksessa heidän tunnuksensa on helpompi pistää kiellettyjen listalle tai ottaa heihin yhteyttä.
 • logged-in users: henkilöt, jotka ovat sisäänkirjautuneita. Tähän ryhmään kuuluvat siis myös ne, jotka ovat itse tehneet Sign in-kohdasta sähköpostin avulla itselleen tunnuksen. Näillä henkilöillä on ainakin toimiva sähköposti, koska ovat siihen saaneet TIM-tunnuksen. Näidenkin henkilöiden käyttö voidaan väärinkäytösten tapauksessa evätä, mutta he voivat aina luoda uuden tunnuksen toisella sähköpostiosoitteella, joten yhtä luotettavia he eivät ole kuin Korppi-kirjaantuneet.
 • anonymous users: käyttäjät, jotka eivät ole kirjaantuneet lainkaan. Tälle ryhmälle voi usein antaa lukuoikeuden, mutta muokkausoikeuden kanssa pitää olla varovainen.

Voidaan luoda myös uusia ryhmiä ja antaa niille kuvaavia nimiä. Ryhmä voi olla esimerkiksi tietyn kurssin opiskelijat tai opettajat. Esimerkiksi syksyn Ohjelmointi 1 -kurssia varten on ryhmä nimeltä ohj1 ja siellä on kaikki kurssin opettajat ja kurssia tarkemmin seuraavat kollegat. Kyseiselle ryhmälle voi antaa opettajaoikeuden, joka mm. oikeuttaa antamaan palautetta opiskelijoiden vastauksiin.

Toistaiseksi vain ylläpito voi luoda uusia ryhmiä. Tarvittaessa ylläpidolta voi pyytää ryhmän jollakin nimellä ja kertoa ryhmäläisten TIM-tunnukset (jotka Korpin tapauksessa ovat samoja kuin Korppi-tunnus, mutta ulkopuolisten osalta se sähköpostiosoite, jolla kirjaantuivat TIMiin).

3.1 Oletusoikeuksien asettaminen uusille dokumenteille ja kansioille

Useita dokumentteja luotaessa oikeuksien asettaminen kullekin erikseen on aikaa vievää, ja se voi myös unohtua helposti. Siksi on mahdollista asettaa kansiokohtaisesti oletusoikeudet uusille dokumenteille ja kansioille.

Jos esimerkiksi haluat, että kansioon harjoitustyot luotuihin dokumentteihin tulee automaattisesti katseluoikeus ryhmälle Korppi users, etene seuraavasti:

 1. Mene kansion harjoitustyot hallintasivulle (Manage).
 2. Klikkaa välilehteä Default rights for new documents.
 3. Lisää view-kohtaan oikeus ryhmälle Korppi users.

Vastaavalla tavalla voit asettaa oletusoikeuksia uusille kansioille (välilehdeltä Default rights for new folders).

Huomaa, että ylempiin kansioihin asetetut oletusoikeudet periytyvät myös alempiin kansioihin.

4. Otsikoiden kirjoittaminen

Eri tasoisia otsikoita voidaan kirjoittaa aloittamalla rivi tarvittavalla määrällä risuaitoja (#). Ennen #-merkkiä pitää olla tyhjä rivi.

 • # ensimmäisen tason otsikko
 • ## toisen tason otsikkon
 • ... jne

Tämä ohje alkaa esim. riveillä:

# TIM-ohjeet
TIMin käyttämään merkitsemiskieleen...
#

Please login to interact with this component

# Isoin otsikko
seuraavaksi toisen tason otsikko

## Tämä on toisen tason otsikko
Lisää alle vielä kolmannen tason otsikko

Mikäli haluat että otsikolla on itse annettu tunniste, mihin voi toisesta dokumentista hypätä, kirjoita sen perään aaltosuluissa tunniste #-merkillä aloittaen

# Otsikko jolla oma tunniste {#omatunniste}

Jos haluat hypyn tähän otsikkon samasta dokumentista, kirjoita linkiksi

[katso oma tunniste](#omatunniste)-kohta

Mikäli haluat toisesta dokumentista (tai miltä tahansa HTML-sivulta) hypätä tuohon kohtaan, niin siirrä kursori otsikkorivin loppuun, silloin sinne ilmestyy #-merkki, josta hiiren oikealla painikkeella painamalla voit kopioida paikan osoitteen. Esimerkiksi:

https://tim.jyu.fi/view/tim/TIM-ohjeet#omatunniste

5. Listojen kirjoittaminen

Listan voi kirjoittaa kirjoittamalla joukon peräkkäisiä rivejä, jotka alkavat väliviivalla (-) rivin 1. sarakkeessa.

Lista

 • eka listan alkio
 • toka listan alkio

tulee kirjoittamalla

- eka listan alkio
- toka listan alkio
#

Please login to interact with this component

- tämä on eka rivi
- tämä on toka rivi
- ja vielä kolmas rivi
- hupskukkuu
#

Please login to interact with this component

1. tämä on eka rivi
2. tämä on toka rivi
  1. eka alakohta
  2. toinen alakohta
3. ja vielä kolmas rivi
4. hupskukkuu

Mikäli haluat että numeroiden tilalla on aina kirjaimia, lisää dokumentin asetuksiin tyyliohjeet tätä varten:

``` {settings=""}
css: |!!
ol {
 list-style-type: lower-alpha; # a, b, c -lists
}
```

Jos haluat että samassa lohkossa on ensin tavallista tekstiä ja sitten lista, pitää lista erottaa yhdellä tyhjällä rivillä peruskappaleesta, eli tyyliin:

Perustekstiä

- listan 1. rivi
- listan 2. rivi

Mikäli tuota erottamista ei tee, tulee kaikki yhteen pötköön. Harjoittele edellä olevassa listaesimerkissä tätä.

6. Koodilohko

Laatikossa olevan "koodilohkon" voi kirjoittaa sisentämällä jokaista riviä 4:n merkin verran. Koodilohkon voi tuottaa myös näppäimillä Ctrl + Alt + O.

Kirjoittamalla

  eka
  toka
  kolmas

tulee lohko

eka
toka
kolmas

Lohkon voi kirjoittaa myös sisentämättä aloittamalla sen kolmella `-merkillä ja lopettamalla samalla tavalla. Seuraavassa ÄLÄ aukaise TIMin editoria, vaan kirjoita suoraan alla olevaan laatikkoon.

#

Please login to interact with this component

Kirjoita tämän rivin perään koodilohko

joka loppuu ennen tätä riviä.

7. Tekstin korostukset

Erilaisia korostuksia voidaan tehdä määrittelemälle korostettavan tekstinosan ympärille korostusmerkkejä. Korostusmerkit voi

 • kirjoittaa käsin
 • ottaa Edit-ikkunan Style-välilehdeltä
 • tuotattaa pikanäppäimillä jotka selviävät kun vie kursorin Style-välilehdellä vastaavan korostuksen kohdalle
Style-välilehti

Style-välilehti

Mikäli joku alue on valittuna ja painetaan korostuksen pikanäppäintä, lihavointiin esimerkiksi Ctrl + B, tulee korostusmerkit (esimerkin tapauksessa **) valitun alueen ympärille ja toisella valinnalla ne katoavat. Mikäli mitään aluetta ei ole valittuna, tulee korostusmerkit tyhjän ympärille ja kursori jää niiden väliin (esimerkissä **|**).

Seuraavassa esimerkissä voi korostusmerkkejä kirjoittaa käsin. Pikanäppäimet ja Style-välilehti näkyvät omaa dokumenttia muokatessa.

#

Please login to interact with this component

Aluksi *kursiivia*, sitten **lihavaa** ja lopuksi `koodi-merkistöä`.

8. Eri tyylin käyttäminen

8.1 Tyyli lohkolle

Jos lohkolle haluaa käyttää normaalista poikkeavaa tyyliä, voidaan tyyli antaa lohkolle määrittelyssä:

#- {.huomautus}
kissa on kissaeläin
#-
Tavallista tekstiä

tuottaisi tuloksen:

kissa on kissaeläin

Tavallista tekstiä

Omia tyylejä dokumenttiin voi tehdä alempana olevilla ohjeilla.

#

Please login to interact with this component

Tämän rivin jälkeen lisää `huomautus` tyylinen lohko

joka loppuu ennen tätä riviä

8.2 Tyyli kappaleen sisällä

Kappaleen sisällä saadaan eri tyylejä kirjoittamalla

Seuraava sana on [punaisella]{.red} värillä.

Seuraava sana on punaisella värillä.

Tämän muotoilun saa lisättyä suoraan editoristakin kohdasta Style/Style. Toistaiseksi Style tuottaa aina tekstin

[teksti]{.red}

josta joutuu itse vaihtamaan sanan red tilalle jonkin alla olevista.

Tyylejä voi luetella useampiakin välilyönnillä eroteltuna ja niitä voidaan sisällyttää toisiin tyyleihin.

#

Please login to interact with this component

Muu[ta [tämä]{.white .bgblue} sa]{.obs .radius}na keltaiseksi. TIM tyylillä
saa [TIMin perusväriä]{.tim} samoin [taustaksi]{.bgtim}.

Saat myös painikkeen näköisiä korostuksia: Selain virkistetään
[F5]{.button}-painikkeella.
#

Valmiita tyylejä:

  .tim     { color: $basic-color}
  .red     { color: red; }
  .blue    { color: blue; }
  .green    { color: green; }
  .yellow   { color: yellow; }
  .white    { color: white; }
  .gray    { color: gray; }
  .lightgray  { color: lightgrey; }
  .bggray   { background: #e6e6e6; }
  .bgred    { background: red; }
  .bgblue   { background: blue; }
  .bggreen   { background: green; }
  .bgyellow  { background: yellow; }
  .bglightgray { background: lightgrey; }
  .bgtim    { background: $basic-color}
  .bgwhite   { background: white; }
  .border   { border: 1.00pt solid #000000; }
  .radius   { border-radius: 0.3em; }
  .obs     { border: 1.00pt solid #000000; padding: 0.1em; background: #e6e6e6;}
  img.smallimage {
    display: inline;
  }
  span.button {
    border: black;
    border-style: solid;
    background: lightgray;
    border-color: black;
    border-width: 1pt;
    border-radius: 4pt;
    padding-left: 3pt;
    padding-right: 3pt;
  }


Lisäksi normaalin TIM-painikkeen saa tehtyä:

Lisäksi normaalin [TIM-painikkeen]{.timButton} saa tehtyä:

Näitä tyylejä voidaan käyttää myös lohkojen tyyleinä. Ja kuten lohkotyylienkin kanssa, voit määritellä itse dokumenttiisi lisää tyylejä tarpeen mukaan.

#

9. Linkkien lisääminen

Jos linkille ei haluta erillistä otsikkoa, riittää kirjoittaa linkki sellaisenaan <> -merkkien väliin.

<http://fi.wikipedia.org/wiki/Koira>

Jos halutaan erillinen otsikko, saadaan linkki kissa Wikipediassa seuraavasti:

[kissa Wikipediassa](http://fi.wikipedia.org/wiki/Kissa)

Toisen TIM-dokumentin tiettyyn kohtaan viitataan koko dokumentin nimellä:

[linkkien lisääminen ohjeessa](https://tim.jyu.fi/view/tim/TIM-ohjeet#linkkienlisaaminen)

Yksittäisiin lohkoihin voidaan lisätä hyppyankkureita lisäämällä lohkon alkuun

#- {#linkki}

tai otsikoihin tyyliin

## Kissat valloillaan {#kissat}

Otsikothan saavat toki automaattisestikin ankkurin, jonka voi katsoa kun vie kursorin otsikkorivin oikeaan reunaa ja katsoo siellä olevasta #-merkistä. Näitä automaattisia ankkureita on kuitenkin huono käyttää pysyvinä linkkeinä, koska automaattinen ankkuri muuttuu, mikäli otsikkotekstiä muutetaan. Siksi otsikoon itse laitettu ankkuri pysyy paremmin muuttumattomana.

Linkki dokumentin sisäiseen ankkuriin saadaan kirjoittamalla:

[tekstiä](#linkki)
#

Please login to interact with this component

[kissa Wikipediassa](http://fi.wikipedia.org/wiki/Kissa)

10. Taulukot

Taulukoita voidaan tehdä useita erilaisia. Helpoin on perustaulukko, jossa on lyhyitä tekstejä sarakkeissa. Otsikkorivin otsikon sijainti sen alla olevaan viivaan nähden määrää, miten sisältö keskitetään. Sarakkeet määräytyvät viivassa olevien välien mukaan. Tosin tämä muoto on hyvin tarkka sille että sisällöt ovat sopivasti allekkain. Jos tämä on ongelma, käytä myöhemmin esiteltävää tolppaeroteltua taulukkoa.

#

Please login to interact with this component

Table: Otsikko taulukolle

Otsikko  Vasen laita  Keskitetty  Oikea laita
---------- ------------- ------------ -------------
1. rivi   2         3     4
2. rivi    1000   2000       30000
#

Please login to interact with this component

: Otsikko taulukolle

---------- ------------- ------------ -------------
1. rivi   2         3     4
2. rivi    1000   2000       30000
---------- ------------- ------------ -------------
#

Please login to interact with this component

Table: Otsikko taulukolle voi
jakaantua usealle riville

-----------------------------------------------------
Ekan    Toisen\     kolmas\      neljäs\
sarakkeen  sarakkeen\   keskitettynä   oikeassa\
otsikko  otsikko              reunassa
---------- ------------- -------------- -------------
1. rivi   toki\       3     4
voi olla  sisältökin
useita    voi\
rivejä   olla
      monella\
      rivillä

2. rivi    1000   2000       30000
-----------------------------------------------------
#

Please login to interact with this component

: Viivoilla tehty taulukko

+---------------+---------------+----------------------+
| Hedelmä    | Hinta     | Edut         |
+===============+===============+======================+
| Banaani    | 1.34 €    | - valmis kääre    |
|        |        | - kirkas väri    |
+---------------+---------------+----------------------+
| Appelsiini  | 2.10 €    | - auttaa keripukkiin |
|        |        | - makea       |
+---------------+---------------+----------------------+

Kaikista käyttökelpoisin taulukkomuoto on ehkä tolppa (|)-eroteltu taulukko. Hyöty on siinä, että sarakkeiden ei tarvitse olla täsmälleen kohdakkain, ainoastaan tolppien määrä ratkaisee sarakkeiden paikat. Tolppaerottelussa on sekin hyvä puoli että TIMin makrolaajennukset toimivat niiden sisällä rikkomatta taulukkoa.

#

Please login to interact with this component

: Tolpilla eroteltu taulukko

| Oikea | vasen| oletus | Keskitetty |
|------:|:-----|---------|:----------:|
|  12 | 12 |  12  |  12   |
| 123 | 123 |  123  |  123   |
|  1 |  1 |   1  |   1   |
#

Please login to interact with this component

: Tolpilla eroteltu taulukko rumasti kirjoitettuna

Oikea|vasen|oletus|Keskitetty
--:|:-|--|:--:
12|12|12|12
123|123|123|123
1|1|1|1

Taulukoita tehdessä apuna voi olla että painaa Ins-painiketta, jolloin voi vaihtaa lisäystilan ja päällekirjoitustilan välillä. Samoin erityisesti viivoitetuissa taulukoissa voi käyttää apuna editorin ominaisuutta, missä pitämällä Alt-painiketta pohjassa maalauksen aikana, saa maalattua suorakulmaisen muotoisia alueita. Esimerkiksi pystyviiva on helppo lisätä maalaamalla sarakkeen kohdalle nollalevyinen suorakaide (taulukon korkuinen) ja sitten painamalla tolppa (|) -merkkiä, saa koko maalatun alueen korvaantumaan tolppa-merkeillä. Tässä ohjeessa em. toimii kun painaa Highlight -editorin päälle. Se onkin päällä itse tavallista dokumenttia muokattaessa.

Parempaa taulukkoeditoria odotellessa voit luoda taulukoita esimerkiksi Table Editor sivun avulla kun valitset kohteeksi Markdown. Toinen vaihtoehto on Tables Generator

11. Kuvien lisääminen

11.1 Tavallinen kuva

Jos kuvan kokoa ei haluta muokata, voidaan kuva lisätä koodilla jossa on ensin kuvaotsikko ja sitten kuvan osoite. Huomaa että linkkiin verrattuna eroa on se, että koodia alkaa huutomerkillä:

#

Please login to interact with this component

![Kuva 1: Volkkari](/images/24/dsc_0014.jpg)

Mikäli kuvaa ei valmiiksi ole netissä missään, voidaan se lisätä TIMiin editorin Upload file/image-välilehdeltä.

11.2 Kuvan kokoa halutaan muuttaa

Jos taas kuvan kokoon halutaan vaikuttaa, niin voidaan kirjoittaa kuvan perään aaltosulkeisiin kuvan koon määräävät attribuutit:

#

Please login to interact with this component

![Pitkä auto](/images/24/dsc_0014.jpg){width=600 height=150}

Mikäli toinen kokoa määrittävä attribuutti jätetään pois, niin silloin toinen määrää kuvan sen suuntaisen koon ja toinen määräytyy automaattisesti kuvasuhteesta. Siksi useimmiten onkin järkevää antaa vain toinen attribuutti.

Edellä mainitulla tavalla tehtyjä kuvioita voidaan sijoittaa myös taulukoihin. Seuraavana esiteltävää pluginiin perustuvaa kuvaa ei voida sijoittaa taulukkoon.

Kuvan koko voidaan määritellä myös käyttämällä kuva-pluginia (jos koodin kirjoittamisen jälkeen kuva ei näy, paina Refresh, F5). Kuva plugin käyttö on hyödyllistä lähinnä silloin jos halutaan hyödyntää muitakin pluginin tarjoamia attribuutteja.

#

Please login to interact with this component

``` {#k1 plugin="showImage" .csRunDiv}
header: Pitkä
stem: Auto on venynyt pitkäksi
width: 600
height: 150
footer: Pitkä auto
file: /images/24/dsc_0014.jpg
```
#

Please login to interact with this component

``` {#kuva3 plugin="showImage"}
width: 60
height: 200
file: /images/24/dsc_0014.jpg
footer: Lyhyt auto
```

11.3 Vinkki kuvan lisäämiseen

Levyltä olevia kuvia on kohtuullisen helppoa lisätä seuraavalla kikalla:

 1. avaan Windows Explorer (tai Macin Finder) yhteen ikkunaan
 2. avaa TIMissä välilehti Upload file/image
 3. raahaa Explorerista kuva Choose File-painikkeen päälle

Tabletista tai käännykästä kuvan voi lisätä painamalla Choose File ja sitten valitsemalla että otetaan kameralla kuva.

11.4 SVG-kuva

SVG-kuva voidaan lisätä tavallisena kuvana. Mutta jos SVG-kuva sisältää linkkejä, niin ne eivät toimi tavallisena kuvana esitettäessä.

Dokumentissa SVG on esitetty muita tapoja laittaa SVG-kuvia TIMiin.

11.5 Kuvat rinnakkain

Mikäli kuvia haluaaa laittaa samalle riville useita rinnakkain, voi sen tehdä esimerkiksi tekemällä asetuksiin dokumenttikohtaisen tyylin

css: |!!
.palstatKaksi img {
  max-width: 100%;
  display: inline;
  margin: 0 auto;
}
!!
#

Please login to interact with this component

#- {.palstatKaksi}
![Kuva 1](/static/images/tim-logo_42height.png)
![Kuva 2](/static/images/tim-logo_42height.png)

Huomattakoon että tässä tapauksessa ei tule kuvatekstejä.

11.6 Kuvat tekstin seassa

Mikäli kuvia halutaan tekstin sekaan, voidaan niille antaa .smallimage-tyyli. Samalla voidaan määrätä myös kuvan koko jos tarvitsee.

#

Please login to interact with this component

Ei ole pakko kirjoittaa TIM vaan voidaan näyttää logo
![Kuva 2](/static/images/tim-logo_42height.png){.smallimage width=40}
samassa paikassa.

12. Videoiden lisääminen

Videoita voidaan lisätä koodilla (jos koodin kirjoittamisen jälkeen kuva ei näy, paina Refresh, F5):

#

Please login to interact with this component

``` {#V2 plugin="showVideo"}
footer: "Video 1: GalaxyTrip less than 5 minutes, Demonstrated
in SIGCSE11 symposium. Antti-Jussi Lakanen/Vesa Lappalainen"
iframe: true
width: 400
height: 300
start: 1:30
end: 2:10
file: //www.youtube.com/embed/cHJ73xVOFD4
```

Youtube-videoissa voi käyttää myös normalia katselulinkkiä ja TIM muuttaa sen automaattisesti vaaditavaan embed-muotoon. Eli toimi myös

file: https://www.youtube.com/watch?v=cHJ73xVOFD4

Huomaa kuitenkin ettei linkki saa sisältää mitään ?-merkin jälkeistä osaa kuten index=4 tms.

Jos halutaan tehdä "vähemmän tyrkyllä" oleva videolinkki tyyliin:

#

TIM esittely 5.6.2015 "Tietojenkäsittelytieteen päiviltä" videoituna Click here to show TIM(28m24s)

voidaan se tehdä koodilla

#

Please login to interact with this component

``` {#V3 plugin="showVideo"}
type: small
stem: 'TIM esittely 5.6.2015 "Tietojenkäsittelytieteen päiviltä" videoituna'
videoname: TIM
start: "01:15"
end: "01:30"
width: 400
height: 300
file: "http://kurssit.it.jyu.fi/TIEP111/2015/tim/tim02.mp4"
```

Videosta voidaan toki jättää alku- ja loppuajat pois, mikäli niitä ei tarvita. Kokeile muokata edellisessä esimerkissä videon aikoja.

Videot eivät ole tehokkuussyistä ladattuna ennenkuin käyttäjä klikkaa videon ikonia. Videot näkyvät aluksi valitun kokoisena, mutta videon alalaidasta voi videon klikata koko ruudun kokoiseksi.

Moniviestinvideota varten ota file-kohtaan tuleva osoite moniviestimessä kohdasta Lataukset ja sieltä se parhtaan resoluution kohdalla oleva osoite. Poista myös mahdollinen iframe-rivi.

13. Matemaattisten kaavojen kirjoittaminen

Matemaattisest kaavat kirjoitetaan $$ -merkkeillä erotettuun väliin.

#

Please login to interact with this component

$$
x = \frac {-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
$$
#

Please login to interact with this component

Kaavoja voidaan kirjoittaa myös tekstin
sekaan $x^2 + 3x - 2$ käyttäen yhtä \$-merkkiä.

Monivalintakysymyksissä matematiikkaa kirjoitettaessa pitää teksti kirjoittaa yksinkertaisiin lainausmerkkeihin, eli kirjoittaa esim:

stem: 'Määrätty integraali $\int_a^b f(x) dx$...'

AMS-LaTeXista tuttuja align-ympäristöjä ja muita sellaisia ei voi käyttää, mutta varsin laaja osa AMS-LaTeXin kaavakielestä on kaavojen sisällä käytettävissä. align-ympäristönkin puute on kierrettävissä:

#

Please login to interact with this component

$$
\begin{aligned}
a & b \\
c & d
\end{aligned}
$$

14. Syöttökentät

Toistaiseksi erilaisten "pluginien" lisääminen TIM dokumenttiin vaatii kirjoittajalta hieman ylimääräistä vaivaa. Kunhan projektille saadaan lisää rahoitusta, niin muokkaustilaa parannetaan niin, että näiden vuorovaikutteisten osioiden lisääminen on helpompaa.

Kun plugin lisätään ihan ensimmäisen kerran dokumenttiin, se ei aina näy oikein. Ensimmäisen lisäämisen jälkeen pitää paina Refresh (F5). Tämän jälkeen plugin näkyy oikein ja myös seuraavat lisätyt.

Syöttökenttä saadaan lisäämällä lohko jossa on seuraava koodi:

``` {#taskNimi plugin="csPlugin"}
type: text
button: Tallenna
rows: 1
placeholder: 'Kirjoita nimesi (sukunimi etunimi)'
stem: 'Vastaajan nimi (sukunimi etunimi):'
```

Tällä saadaan seuraavanlainen syöttökenttä:

Näiden niin sanottujen pluginien kielenä on YAML. Kieli koostuu attribuuteista ja niiden arvoista. Tässä on erittäin tärkeää että attribuutit kuten type, button jne alkavat vasemmasta reunasta ja niiden jälkeen on kaksoispiste. Jos itse sisältö tarvitsee kaksoispisteen, on sisältö laitettava lainausmerkkeihin. Mikäli syöttökenttään halutaan jokin oletusarvo, se voidaan tehdä byCode-attribuutin perään.

Pluginin esittely alkaa kolmella takaperoisella heittomerkillä ```. Sen jälkeen aaltosulun jälkeen on risuaita (#) jonka perään pitää antaa yksilöivä nimi, jolla kenttään syötetty teksti tallentuu tietokantaan. Nimi ei saa sisältää pistettä.

#

Please login to interact with this component

``` {#taskNimi plugin="csPlugin"}
type: text
button: Tallenna
rows: 1
placeholder: 'Kirjoita nimesi (sukunimi etunimi)'
stem: 'Vastaajan nimi (sukunimi etunimi):'
```
#

14.1 Luvun syöttäminen

Lukuja voidaan syöttää edellisen esimerkin mukaisesti tekstialueeseen tai voidaan tehdä pienempi alue /tiny määreellä. Toki myös tekstiä voidaan lukea samalla tavalla kunhan oikeellisuustieto käsitellään eri tavalla kuin alla olevassa esimerkissä.

#

Please login to interact with this component

``` {#luku plugin="csPlugin"}
type: text/tiny
-pointsRule:
  numberRule: 'pisteitä 1 jos yli 3 mutta alle 6'
cols: 3
stem: 'Anna luku väliltä 3-6'
placeholder:luku
```

Oikeellisuustarkistusta varten annetaan pistesääntöihin attribuutti numberRule. Tämän perään kirjoitetaan kolme lukua (mahdolliset kirjaimet tai välimerkit niiden välistä hävitetään) joista ensimmäinen määrittää montako pistettä saa mikäli luku on kahden seuraavan välissä rajat mukaan lukien.

Tarvittaessa rajoja voidaan antaa useampikin seuraavanlaisella säännöllä:

-pointsRule:
  numberRule: 
    - 0.2 1 10 # 0.2 p jos luku on [1,10]
    - 0.4 3 7 # 0.4 p jos luku on [3,7]
    - 1  5   # 1 p jos luku on tasan 5  

Mikäli säännöt ovat päällekkäisiä, eli käyttäjän vastaus osuu useampaan sääntöön, annetaan pisteet suurimman pistemäärän tuottavan säännön perusteella.

Voit kokeilla em. säännön toimintaa alla olevassa kentässä antamalla erilaisia arvoja luvulle.

Mikäli numeron syötöstä tai tekstin syötöstä haluaa antaa enemmän palautetta, pitää palaute kirjoittaa jollakin ohjelmointikielellä. Ks csPlugin. Edellä on myös ohjeet miten palautteen voi antaa esimerkiksi kuvana.

Mikäli halutaan tarkistaa että syöttö on oikeaa muotoa, voidaan vielä lisätä attribuutit tätä varten:

validityCheck: '^(10|[1-9])$'
validityCheckMessage: 'Anna kunnon numero'

15. Monivalinnat

Monivalitatehtävän tai yksi-monesta -tehtävän saa lisättyä kun valitsee editorissa Questions ja sieltä haluamansa kysymystyypin ja sitten muuttelee pohjassa olevaa tekstiä.

On olemassa myös uudempi versio erilaisista kysymystyypeistä.

Käytettävän YAML-kielen syntaksista voi lukea lisää dokumentista Dokumentin asetukset

15.1 True/False-tyyppiset kysymykset

Esimerkiksi True/False kysymyksen:

#
Väittämiä

Mitkä väittämät pitävät paikkaansa?

vastausten selityksineen saa lisäämällä tekstin:

#

Please login to interact with this component

``` {#moni1 plugin="mmcq"}
headerText: Väittämiä
buttonText: Vastaa
trueText: Totta
falseText: Tarua
correctText: Oikein!
wrongText: Väärin!
stem: 'Mitkä väittämät pitävät paikkaansa?'
choices:
 -
  correct: true
  text: 'Shakissa valkoisilla pelaava aloittaa.'
  reason: 'Tämä on säännöissä'
 -
  correct: false
  text: 'Kuu on yhtäsuuri kuin aurinko.'
  reason: 'Kuu on merkittävästi pienempi, mutta se näyttää
       yhtäsuurelta koska on huomattavasti lähempänä.'
 -
  correct: false
  text: '2 euroa on vähemmän kuin 30 senttiä.'
  reason: 'Jos rahasta puhutaan, niin 2 euroa on 200 senttiä
       joka on enemmän kuin 30 senttiä.'
```

Tehtävän tekemisessä käytettävä kieli on YAML, jossa pitää olla hyvin tarkkana sisennysten ja rivitysten kanssa. Helpointa on matkia yllä olevaa mallia ja Copy/Pasteta siitä uusia vaihtoehtoja. Muista aina vaihtaa #-merkin jälkeinen tehtävän tunnistenimi. Jos kahdella tehtävällä on sama tunniste, tallentuvat vastaukset samaan paikkaan.

TIMissä on myös muita kysymystyyppejä ja silloin niille on myös editori, jossa kysymyksiä voi muokata "graafisesti".

15.2 Yksi monesta -kysymykset

Mikäli haluaa tehdä "mielipidekysymyksen", voi jättää correct ja myös reason attribuutit pois, jolloin riittää kirjoittaa minimissään:

``` {#moni1 plugin="mmcq"}
headerText: ''
stem: "Miltä tuntuu"
choices: 
 - text: "Väsyttää"
 - text: "Olen iloinen"  
 - text: "Jaksan huomiseen"
```

Vastaavasti saa aikaiseksi yksi "monesta tehtävän" kun mmcq tilalle laittaa mcq.

#

Myös mcq tehtävään voi toki lisätä reason ja correct attribuutit.

Oletusotsikon (Check your understanding) voi poistaa/vaihtaa laittamalla attribuutin:

headerText: ''
#

15.3 Vastauskertojen lukumäärän rajoittaminen

Oletuksena monivalintatehtävissä on vain yksi yrityskerta.

Mielipidetyylisiä tehtäviä varten voi olla järkevää olla rajoittamatta vastauskertojen lukumäärää tai rajoittaa sitä jollain luvulla:

answerLimit:        # kertoja ei rajoiteta lainkaan
answerLimit: 5       # yrityskertoja on 5 kpl

Tämä valinta toimii myös muissa "plugineissa". Asetus kirjoitetaan esimerkiksi stem-sanan yläpuolelle.

15.4 Tehtävien arpominen

Tehtävien apromiseksi suuremmasta joukosta katso: Satunnaistus.

#

16. Dokumentin asetukset ja dokumenttikohtaiset tyylit

Dokumenttikohtaisia asetuksia pääsee muuttamaan Settings-lohkon kautta. Settings-lohkon saa näkyviin valitsemalla vasemmasta yläkulmasta rattaan kuvan ja siitä Edit Settings.

Täydellisempi lista dokumentin asetuksista löytyy dokumentista Documentin asetukset.

Lohkon muoto on esimerkiksi:

``` {settings=""}
global_plugin_attrs:
  csPlugin:
    stem: Kaikkien csPluginien yhteinen otsikko
  all:
    stem: Kaikkien pluginien yhteinen otsikko
css: |!!
body {
 background-color: lightgray;
}
!!
```

voi tällä säätää dokumenttikohtaisia asetuksia. css:-kohdan alle voi kirjoittaa mitä tahansa normaalia css-koodia eri elementtien ulkoasun säätämiseksi. global_plugin_attrs-kohtaan voi taas asettaa plugin-tyyppien mukaan oletusarvoja plugineille. Useimmiten tätä kohtaa ei tietysti ole, vaan säädetään esimerkiksi pelkästään dokumenttikohtaisia tyylejä.

Eli tyypillinen asetus voisi olla vaikkapa

``` {settings=""}
css: |!!
.huomautus {
 background-color: lightblue;
}
!!
```

Settings-lohkon lisäämisen tai muuttamisen jälkeen sivu pitää virkistää (refresh, F5), jotta asetukset tulevat voimaan.

Eri tyylejä on helpoin muokata selaimen omassa muokkaustilassa, esim. Chromessa F12 ja sitten jotakin dokumentin lohkoa klikataan hiiren oikealla ja Inspect element. Sitten kun saa muokattua mieleisensä tyylin, sen voi kopioida tuonne settings-lohkoon.

Mikäli tuntuu etteivät asetukset vaikuta mitään, tarkista Manage-tilassa ettei ennen settings -riviä ole varmasti mitään.

Lueteltujen listojen tyylin vaihtaminen katso esim: list-syle-type eli asetuksiin esim:

css: |!!
ol {
 list-style-type: upper-alpha;
}

Mikäli tekee dokumenttiin omia tyylejä ja halutaan tulostaa dokumentti laadukkaasti, pitää tehdä myös vastaava TeX-tyylit. Katso tästä lisää tulostusoppaasta.

Tyylejä voit opetalla myös HTML Cheat Sheetin avulla.

16.1 Makrot

Makrojen avulla voit kirjoittaa esimerkiksi jonkin jatkuvasti toistuvan tekstin asetuksiin ja siten viitata tähän tekstissä. Jos tätä vakiotekstiä pitää muuttaa, riittää silloin muuttaminen yhdessä paikassa. Jos sinulla on jo settings osa, niin täydennä makrot siihen, muuten luo settings-lohko (vasemman yläkulman rattaan kuvasta Edit settings):

``` {settings=""}
macro_delimiter: '%!'
macros:
 vuosi: '2017'
```

Kun tekstissä tarvitset makron arvoa, kirjoita

Vuoden %!vuosi%! kurssilla...

jolloin tämän näkyy tekstissä:

Vuoden 2016 kurssilla...

Mikäli tarvitset tekstissäsi %%-jonoa johonkin muuhun tarkoitukseen, voit settings osassa esitellä jonkin muun merkkiyhdistelmän tarkoittamaan makron alkua ja loppua. Oletuksena makron erotin on %%. Suositus on että jonoa ei vaihdeta, ainakaan mikäli halutaan käyttää LaTeX-tulostusta.

Makroja voidaan kirjoittaa myös lohkon texmacros alle. Silloin ne vaikuttavat vain TeX-tulostuksessa. Ominaisuudesta tarkemmin tulostuksen käyttöohjeessa.

16.1.1 Automaattisesti määritellyt makrot

{"area": "automacros"}

Automaattisesti määriteltyjä makroja ovat seuraavat:

 • username
 • realname
 • useremail
 • docid
 • docpath

Makro username korvataan käyttäjän tunnuksella ja realname käyttäjän koko nimellä.

Esimerkki: Tunnuksesi on %­%username%­% ja koko nimesi %­%realname%­%.

Esimerkki: Tunnuksesi on ja koko nimesi .

Kyseisiä makroja EI voi korvata dokumentin asetuksissa omilla vakioarvoilla.

{"area_end": "automacros"}

16.1.2 Lohkokohtainen makro

Lohkokohtaisesti voi tehdä vaikka silmukoita seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Esimerkiksi taulukko:

nr Nimi Ikä Osoite
1 Aku 1 31 Paratiisitie 11
2 Aku 2 32 Paratiisitie 12
3 Aku 3 33 Paratiisitie 13

syntyisi koodilla:

|nr | Nimi | Ikä | Osoite |
|------:|:-----|---------|:------:|
{% for i in [1,2,3] %}
| %%i%% | Aku %%i%% | %%i+30%% | Paratiisitie %%10+i%% |
{% endfor %}

tai

|nr | Nimi | Ikä | Osoite |
|------:|:-----|---------|:------:|
{% for i in range(1,4) %}
| %%i%% | Aku %%i%% | %%i+30%% | Paratiisitie %%10+i%% |
{% endfor %}

Lohkokohtaisesti voi tehdä myös muuttujia tyyliin:

{% set summa = '175 €' %}
Laskun summa oli %%summa%%. Toki %%summa%% on ihan liikaa!

Josta tulee:

Laskun summa oli 175 €. Toki 175 € on ihan liikaa!

Myös laskuja voi tehdä:

{% set a = 5 %}
{% set b = 6 %}
Jos suorakulmaisessa kolmiossa on a = %%a%% ja b = %%b%%,\
niin kolmion ala = %%a*b/2%% ja hyptenuussan neliö = %%a**2+b**2%%.

Josta tulee:

Jos suorakulmaisessa kolmiossa on a = 5 ja b = 6,
niin kolmion ala = 15.0 ja hyptenuussan neliö = 61.

Satunnaisluku

{% set arpa = [1,2,3,4,5,6] | random %}
Arvanheitosta tuli: %%arpa%%.

Josta tulee:

Arvanheitosta tuli: 3.

Sisällön apromiseen erityisesti tehtäviä varten on kuitenkin oma mekanisminsa: Satunnaistus, jota kannattaa käyttää koska tällöin otetaan huomioon se, etttä sivut toimivat oikein henkilön eri käyttökerroilla.

#

16.2 Lohkokohtaiset muuttujat LOCAL-lohkolla

Lohkokohtaisia muuttujia voidaan esitellä myös YAML-syntaksilla käyttäen LOCAL-lohkoa. Tästä enemmän satunnaistusdokumentissa.

{!!!LOCAL
a: 5
b: 6
!!!}
Jos suorakulmaisessa kolmiossa on a = %%a%% ja b = %%b%%,\
niin kolmion ala = %%a*b/2%% ja hyptenuussan neliö = %%a**2+b**2%%.

Josta tulee:

Jos suorakulmaisessa kolmiossa on a = 5 ja b = 6,
niin kolmion ala = 15.0 ja hyptenuussan neliö = 61.

16.3 Globaalit makrot

Tarvittaessa Jinja2 -makroja voidaan esitellä myös globaalisti. Käytännössä tämä tekee sen, että globaali lohko kopioidaan aina lokaalin lohkon alkuun. Tästä kerrotaan enemmän satunnaistusdokumentissa.

#

16.4 Otsikoiden automaattinumerointi

Asetuksissa voi määrittää dokumentin otsikoille automaattinumeroinnin. Oletustyylisen numeroinnin saa käyttöön auto_number_headings-määreellä:

``` {settings=""}
auto_number_headings: 1
```

Oletusnumeroinnissa päälukujen numeroihin lisätään piste (esim. 1. Johdanto) ja muiden tasojen numeron loppuun ei (esim. 1.2 Taustaa).

Numerointilogiikkaa voi säätää tasokohtaisesti heading_format-määreellä. Oletustyylin asetus näyttää seuraavalta:

heading_format:
 1: '{h1}. {text}'
 2: '{h1}.{h2} {text}'
 3: '{h1}.{h2}.{h3} {text}'
 4: '{h1}.{h2}.{h3}.{h4} {text}'
 5: '{h1}.{h2}.{h3}.{h4}.{h5} {text}'
 6: '{h1}.{h2}.{h3}.{h4}.{h5}.{h6} {text}'

Tässä siis muuttuja {hx} tarkoittaa tason x nykyistä numeroa ja muuttuja {text} tarkoittaa otsikossa olevaa tekstiä. Formaatissa ei ole pakko käyttää kaikkia muuttujia. Mitään ylimääräisiä muuttujia ei saa käyttää.

Eli esimerkiksi jos haluaa ettei 1. tason otsikon jälkeen ole pistettä, voi lisätä uuden määritelyn vain 1. tasolle:

auto_number_headings: 1
heading_format:
 1: '{h1} {text}'

Jos haluat, että jokin otsikko ei tule numerointiin mukaan, sille voi antaa nonumber-määreen:

# Otsikko ilman numeroa {.nonumber}

Jos haluaa esimerkiksi niin, että numerointi koskee vain 2. tason ja sitä alempia otsikoita, voi laittaa:

auto_number_headings: 2

joka asettaa otsikoiden muotoilun oletuksen:

heading_format:
 1: '{text}'
 2: '{h2}. {text}'
 3: '{h2}.{h3} {text}'
 4: '{h2}.{h3}.{h4} {text}'
 5: '{h2}.{h3}.{h4}.{h5} {text}'
 6: '{h2}.{h3}.{h4}.{h5}.{h6} {text}'

Vastaavasti toimii tasot 3 ja 4.

Numeroinnin voi laittaa tekstin jälkeenkin ja voi lisätä vakio-otsikon tyyliin:

auto_number_headings: true
heading_format:
 ... 
 2: 'Kysymys: {text}? {h2}.'
 ...

Ottamatta kantaa onko esimerkissä järkeä, rivistä

## Onko kissat vihreitä

tulisi otsikkoteksti

Kysymys: Onko kissat vihreitä? 1.

16.5 Yhteenveto tehtävistä

Asetuksella

show_task_summary: true

käyttäjälle näytetään dokumentin alussa yhteenveto hänen tekemiensä tehtävien yhteispisteistä ja tehtävien määrästä.

#

16.6 Minimaalinen ulkoasu

Joissakin tilanteissa voi olla hyvä, että käyttäjälle ei ole näkyvissä yhtään linkkiä, jolla hän voi eksyä väärälle sivulle. Tällöin voi laittaa asetuksiin rivin

hide_links: view

mikä tarkoittaa että view käyttöoikeudella olevilta piilotetaan näkyvistä kaikki ylimääräiset linkit. Ainoastaan dokumentiin itse lisätyt linkit toimivat.

Minamaalinen ulkoasu

Minamaalinen ulkoasu

Tuota käyttäessä on huomattava että asetuksella view, näkyy kaikki dokumentin muokkaajalle.

Muita asetuksia ovat:

edit
teacher
answer

Jos halutaan poistaa ihan kaikki "ylimääräinen", voidaan tämä tehdä laittamalla asetuksiin:

``` {settings=""}
hide_links: view
css: |!!
.readline, .areareadline {
  width: 0em;
  height: 100%;
  border-right: 0px solid;
  border-color: #F60;
}

.readsection {
  visibility: hidden;
}

.siteheader {
  visibility: hidden;
}

.left-fixed-side {
  visibility: hidden;
}
!!
```

Haittana tässä on se, että muutos vaikuttaa kaikkiin käyttäjiin ja myös muokkaaja menettää menut yms. Kaikkia tyylejä ei toki ole tuosta pakko käyttää.

#

16.7 Tehtävien ryhmittely ja pisteiden laskenta

Dokumentissa olevat tehtävät voi tarvittaessa ryhmitellä isompiin kokonaisuuksiin. Jos esimerkiksi halutaan ryhmitellä kaikki t1-, t2- ja t3-alkuiset tehtävät omiin ryhmiinsä sekä laskea vain kahden parhaan tehtäväryhmän tulos, niin dokumentin asetuksiin voi lisätä point_sum_rule-kentän:

point_sum_rule:
 groups:
 t1: t1.*
 t2: t2.*
 t3: t3.*
 count:
 best: 2

Tässä groups-kentän alla määritellään kunkin tehtäväryhmän nimi ja säännöllinen lauseke, jota vastaavat tehtävät otetaan ryhmään mukaan. Kentän count alla määritellään pistelaskutapa. Voidaan laskea joko \(n\) kpl parasta tehtäväryhmää (best) tai \(n\) huonointa (worst).

Ryhmiin kuuluvat tehtävät voi myös luetella yksitellen. Lisäksi kunkin ryhmän kohdalla voi määrittää, lasketaanko kyseisen ryhmän pisteet tehtäväpisteistä (t), viimeisimmän vastauksen velppipisteistä (v) vai molemmista (vt):

groups:
 t1:
 match: t1.*
 type: v
 t2:
 match:
  - t2a
  - t2b
 type: t

17. Johdantodokumentti

Joskus samassa hakemistossa oleville dokumenteille halutaan antaa samoja asetuksia. Lisäksi dokumenttien alkuun voidaan haluta samantyyliset alkukappaleet, kuten tietynlainen otsikko ja/tai linkkilista muihin dokumentteihin.

Oletetaan, että edellä mainittua halutaan soveltaa dokumenteille

 • users/matti/demot/d1
 • users/matti/demot/d2
 • users/matti/demot/d3

Luo tällöin uusi dokumentti preamble, jonka polku on

users/matti/demot/templates/preambles/preamble

Kyseisen dokumentin lyhytnimi on siis oltava preamble ja sen täytyy sijaita hakemistossa templates/preambles suhteessa niihin dokumentteihin, joihin kyseistä johdantodokumenttia halutaan käyttää. Sen otsikko (title) voi olla mitä tahansa.

Tällöin kaikki asetukset, joita preamble-dokumenttiin lisätään, periytyy myös dokumenteille d1, d2 ja d3. Vastaavasti preamble-dokumentin sisältö lisätään automaattisesti kunkin dokumentin alkuun.

Huomaa, että voit käyttää johdantodokumentissa sellaisiakin makroja, joita ei määritellä johdantodokumentin asetuksissa vaan vasta varsinaisissa dokumenteissa d1, d2 ja d3. Tällä tavalla voit käyttää johdantodokumenttia ikään kuin muottina.

Jos dokumenteista d1, d2 ja d3 on erikielisiä käännöksiä, voit tehdä myös johdantodokumentista vastaavat käännökset ja niitä käytetään automaattisesti vastaavissa kieliversioissa. Johdantodokumentin kielitunnisteiden on tietenkin vastattava dokumenttien d1, d2 ja d3 tunnisteita.

Johdantodokumentit vaikuttavat myös alihakemistoihin. Jos siis johdantodokumentti

users/matti/templates/preambles/preamble

on olemassa, niin sen sisältö ja asetukset haetaan ennen demot-hakemiston johdantodokumenttia, kun dokumenttia d1, d2 tai d3 esitetään.

17.1 Johdantodokumentin sivuuttaminen tai vaihtaminen

Jos johonkin dokumenttiin ei halua johdantodokumentin vaikutusta, sen asetuksiin voi lisätä:

preamble:

eli määrittää preamble-kohdan ja jättää sen tyhjäksi.

Hakemiston templates dokumentteihin ei koskaan käytetä johdantodokumentteja.

Samalla asetuksella voit määrittää haettavan johdantodokumentin lyhytnimen. Esimerkiksi jos laitettaisiin dokumenttiin d1 asetus

preamble: alku

niin silloin johdantodokumentteja etsittäisiin poluista

templates/preambles/alku
users/templates/preambles/alku
users/matti/templates/preambles/alku
users/matti/demot/templates/preambles/alku

Voit määrittää dokumentille tarvittaessa useita johdantodokumentteja. Tällöin niiden nimet erotetaan pilkuilla, esim.

preamble: preamble,chat

jolloin johdantodokumentteja etsittäisiin dokumentin d1 tapauksessa seuraavasti:

templates/preambles/preamble
templates/preambles/chat
users/templates/preambles/preamble
users/templates/preambles/chat
users/matti/templates/preambles/preamble
users/matti/templates/preambles/chat
users/matti/demot/templates/preambles/preamble
users/matti/demot/templates/preambles/chat

Järjestyksellä siis on väliä, eli preamble,chat on eri kuin chat,preamble.

Oletus johdantodokumentin lyhytnimelle on aina preamble. Huomaa, että tätä asetusta ei voi määrittää itse johdantodokumenteissa, vaan sen on aina oltava dokumentissa itsessään.

17.1.1 Muista monirivisiin asetuksiin tarvittaessa append-lisäys

Jos preamble-dokumentti sisältää esimerkiksi css-määrityksiä ja niitä halutaan lisätä jossakin dokumentissa, pitää laittaa append-määre:

```
css: |!! a
  h1 { color: red; }
!!
```

17.2 Rajoitteita

Johdantodokumenteissa on toistaiseksi muutama rajoite, jotka on otettava huomioon.

17.2.1 Lohkotunnisteiden yksikäsitteisyys

Johdantodokumenttien lohkotunnisteiden on oltava keskenään erilaisia eikä myöskään varsinaisessa dokumentissa saa esiintyä samoja lohkotunnisteita kuin johdantodokumenteissa. Jos näin käy, tulee dokumenttia näytettäessä varoitus.

Yleensä TIM luo lohkotunnisteet automaattisesti ja tästä ei tule ongelmaa. Ongelma saattaa sattua silloin, jos manage-näkymästä kopioi ja liittää tekstiä niin, että lähde ja/tai kohde on johdantodokumentti.

17.2.2 Pluginit eivät toimi

Plugineita ei voi sijoittaa johdantodokumentteihin. Ne tulevat kyllä näkyviin, mutta niistä tulee virheilmoituksia, jos niitä yrittää käyttää.

17.2.3 Useampi alias tuottaa ongelmia

Jos

 • dokumentilla on yksi tai useampi johdantodokumentti,
 • dokumentilla on enemmän kuin yksi alias ja
 • aliakset sijaitsevat eri hakemistoissa

niin silloin johdantodokumentit eivät kyseisen dokumentin osalta toimi kunnolla.

18. Toisen TIM-dokumentin lohkon lainaaminen

 • viite (reference) on tekniikka, jossa "lainataan" sisältöä toisesta kohtaa saman tei eri dokumenttiin.

Tätä voi käyttää esim siten, että saa saman alkuosan jokaisen dokumentin alkuun. Kurssien tapauksessa tämä voi olla esimerkiksi linkkilista kurssin tärkeimmille sivuille.

Samoin toimintoa voidaan käyttää jos on toinen dokumentti, jossa pitää toistaa täsmälleen samaa tekstiä kuin toisessa dokumentissa ja halutaan ylläpitää tekstiä vain yhdessä dokumentissa.

Alla olevissa ohjeissa käytetään termejä lähdedokumentti ja kohdedokumentti. Vaikka ne usein ovat eri dokumentteja, voi kohdedokumentti toki olla samakin kuin lähdedokumentti. Eli jos samaa tekstiä tarvitaan dokumentin sisällä useassa eri kohtaa, voidaan valita joko niin, että muissa kohdissa linkitetään alkuperäiseen kohtaan normaalilla linkillä tai sitten muihin kohtiin kopioidaan viite alkuperäiseen tekstiin, jolloin teksti näkyy siinä kohti ilman käyttäjän erillisiä toimenpiteitä.

18.1 Yhteisen alkuosan tekeminen

Tee ensin uusi dokumentti, jossa on haluamasi yhteinen alkuosa, esimerkiksi dokumentti jonka nimi on alkulinkit ja sisältönä vaikkapa:

[Koti 2016](/view/kurssit/tie/ohj2/2016k/koti) 
[Luennot](/view/kurssit/tie/ohj2/2016k/luentojen-aiheet) 
[Ohjaukset](https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2/wiki/2016/paate) 
[Harjoitustyö](https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2/wiki/harjoitustyo) 
[Yleinen](/view/kurssit/tie/ohj2/yleinen) 
[Moniste](/view/2)
[Demot](https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2/wiki/2016/demot): 

joka näyttäisi siis seuraavalta:

18.2 Lohkon kopioiminen toiseen dokumenttiin

Lohkon kopioiminen toiseen dokumenttiin kopiona tai viitteenä onnistuu helpoimmin kun aukaisee laajennetun muokkausmenun.

 1. avaa lähdedokumentti ja kohdedokumentti eri välilehtiin tai selaimen ikkunoihin
 2. valitse kopioitava lohko lähdedokumentista
 3. avaa normaali muokkausemenu vasemmasta reunasta
  Image

 4. menun alareunassa on kynän kuva jota painamalla aukeaa laajempi muokkausmenu
  Image
 5. valitse sieltä Copy paragraph
 6. siirry kohdedokumenttiin oikean lohkon kohdalle
 7. aukaise tässäkin laajennettu muokkausmenu
 8. valiste sieltä Paste...
 9. aukeaa vaihtoehtoja lohkon kopiointiin:
  Image
 10. Valitse kombinaatiosta oikea:
  • Above: liittää valitun lohkon yläpuolelle
  • Below: liittää valitun lohkon alapuolelle
  • as a reference: liittää viitteenä niin, että jos alkuperäinen lohko muuttuu, muuttuu tämäkin lohko
  • as content: tekee tavallsien kopioin, jollain alkuperäisen lohkon muuttuminen ei vaikuta tähän lohkoon

18.3 Usean lohkon kopioiminen toiseen dokumenttiin

Toimitaan muuten samoin kuin edellä, mutta valitaan ensin lähdedokumentissa alue. Alue voidaan valita kun laajennetusta muokkausmenusta otetaan ensimmäisen lohkon kohdalle Start selecting area. Tämän jälkeen siirrytään viimeisen lohkon kohdalle ja valitaan muokkausmenun tilalle aukeavasta aluemenusta

Aluemenu

Aluemenu

toiminto Copy area. Tämän jälkeen siirrytään kohdedokumenttiin ja toimitaan kuten edellä Paste-kohdassa.

18.4 Nimetyn alueen kopioiminen

Kopioimalla alue edellisen esimerkin ohjeilla, siitä tulee viittenäkin kopioituna useita viitattuja lohkoja kohdedokumenttiin. Tämän haittana on se, että lähdedokumenissa kopioituihin lohkoihin tehdyt muutokset näkyvät kohdedokumentissa, mutta jos lisätään lohkoja kopioitujen väliin, niin tämä muutos ei näy kohdedokumentissa.

Ongelmaa voi kiertää nimeämällä lähdedokumentin alueita ja sitten kopioimalla viitteitä nimettyihin aluesiin. Mikäli lähdedokumentissa muutetaan tai lisätään lohkoja nimetyn alueen sisälle, näkyvät kaikki nämä muutokset kohdedokumentissa.

Nimetyn alueen kopioinnille ei ole vielä automaattista käyttöliittymää. Mutta tämän voi tehdä manuaalisesti seuraavasti:

Ensin pitää nimetä lähdedokumentin alue:

 1. valitse lähdedokumentin lue kuten edellisessä ohjeessa
 2. sitten aluemenussa valitse Name area
 3. anna alueelle hyvä yksikäsitteinen nimi, jossa ei ole erikoismerkkejä (eikä välilyöntejä)
 4. muista tämä nimi jatkao varten
 5. kopioi malliksi yksi lohko viitteenä (reference) lohkon kopioimisen ohjeilla
 6. aukaise kohdedokumentissa viitattu kohko kopioitavaksi.
 7. sen pitäisi näyttää suurinpiirtein seuraavalta:

  #- {rd="63" rl="no" rp="TgNDKqzUwCy5"}
  • rd: lähdedokumentin (referenced document) sisäinen id-numero (identifier number), voi olla hyvinkin suuri nykyisin
  • rp lähdedokumetin lohkon (referenced paragraph) sisäinen tunniste
  • 'rl' linkki lähdedokumentin kyseiseen kohtaan. Mikäli tämän kohdan pyyhkii pois näkyy viitekopioin vieressä tieto siitä, mistä dokumentista kopio on ja linkki siihen kohtaan hyppäämiseksi
 8. korvaa ominaisuuden rp nimi ominaisuudella ra (referenced area) ja lähdedokumentissa alueelle antamallasi nimellä.
 9. Esimerkiksi siis rivi voisi muokkauksen jälkeen olla

  #- {rd="63" rl="no" ra="ohjeKahvinKeittoon"}

  tai

  #- {rd="63" ra="ohjeKahvinKeittoon"}

  mikäli halutaan linkki alkuperäisdokumenttiin.

Jatkossa tätä riviä voidaan kopioida kohdedokumentissa on normaalilla Copy/Paste toimininnolla kaikkiin paikkoihin, joissa halutaan viitata samaan lähdedokumenttiin. Toki kopioista vaihdetaan aina alueen nimi.

18.5 Manuaalinen viittaaminen toiseen dokumenttiin

#

18.6 Dokumentin kääntäminen toiselle kielelle

Usein on tarve ylläpitää samasta dokumentista erikielisiä versioita. TIMin ratkaisu asiaan on tehdä käännöksestä dokumentti, jossa on lohkot viitteinä alkuperäiseen dokumenttiin. Näin käännetty dokumentti saa tiedon siitä, että alkupeärinen dokumentti on muuttunut. Tällöin käännöksestä vastaavan henkilön ei tarvitse koko ajan katsoa että onko joku muuttunut, vaan hän voi esimerkiksi tilata automaattisen sähköpostin siitä, milloin seurattava dokumentti muuttuu.

Huomattakoon että kyseessä ei ole automaattinen käännös, vaan kun käännösdokumentti luodaan, se on vain "kopio" alkuperäisestä. Käännöksestä vastaava henkilö kirjoittaa kopioiden päälle käännöksen. Alkuperäisen muuttuessa jonkun lohkon kääntämisen jälkeen, tulee käännetyn lohkon kohdalle merkintä muutoksesta.

{"ra": "manage", "rd": "63"}
[*]
 • Mene Manage-sivulle:
  • Tapa 1:
   • dokumentin ylälaidassa on linkki Manage
  • Tapa 2:
   • mene pääsivulle https://tim.jyu.fi
   • siirry siihen kansioon missä dokumentti on
   • dokumentin kohdalla oikeassa laidassa on rattaan kuva
[*]
{"ra": "manage", "rd": "63"}
[*]

Kohdassa Translations on joukko rivejä dokumentin kaikista käännöksistä. Ensimmäinen rivi koskee dokumenttia itseään. Tässä voit antaa dokumentille kielitunnisteen (esim. fi) jolla se tulee näkymään myöhemmin kielipalkissa. Otsikko (title) määrää, mitä selaimen otsikkorivillä näytetään.

Voit luoda uuden käännöksen Create translation -painikkeella ja syöttämällä uuden käännöksen kielitunnisteen ja otsikon. Käännösdokumentti sisältää samat lohkot kuin alkuperäinen, mutta viitteinä joille voit kirjoittaa uuden tekstin. Dokumentin eri kieliversiot ilmestyvät sen oikeaan yläreunaan, josta käyttäjät voivat valita haluamansa kielen. Käännettyyn dokumenttiin pääsee myös suoraan osoiteriviltä / linkillä lisäämällä osoitteen perään esim. '/en'.

Jos haluat luoda käännöksen sijaan dokumentin, joka sisältää lohkot sellaisenaan esimerkiksi kootaksesi kaikki luentomonisteen esimerkit samalle sivulle, voit tehdä sen Create a cited copy -painikkeella. Kielitunnisteen ja otsikon sijaan viitekopiolle annetaan kokonainen nimi polkuineen.

19. Kalvot

Sivuista saa auttavat kalvot yläpalkin linkistä Slide view.

Kalvoissa on kaksi kuvaketta nuolien vierellä:

 • Full Screen - näyttää kalvot koko ruudulla
 • Ohjain - tästä voi avata luennoitsijan näkymän jota voi käyttää vaikkapa kännykältä kauko-ohjaimena kalvoihin

Kalvoja kirjoitettaessa voi avata erikseen itselleen apunäkymän, jonka saa vaihtamalla osoiterivillä olevan slide tilalle show_slide. Esimerkiksi siis:

https://tim.jyu.fi/show_slide/tim/TIM-ohjeet#/

Tälle ei ole vielä valmista käyttöliittymää. Jos toisessa selaimen ikkunassa (tai jopa monitorissa) pitää auki muokkausnäkymää (view) ja toisessa (show_slide), voi helpommin katsoa miltä kalvot näyttävät. Toistaiseksi pitää käsin painaa kalvoikkunassa refresh (F5) jotta näkee muutokset.

Kalvojen taustaan voi vaikuttaa asetuksiin kirjoittevilla arvoilla:

slide_background_url: "/images/118378/Aikajana.png"
slide_background_color: "red"

Taustakuvan osoite voi olla mikä tahansa osoite, jossa on kuva, tai kuvan voi ladata niin, että laittaa kursirin riville jossa lukee tuo slide_backgroud_url: mutta ei vielä muuta ja sitten ottaa Upload file/image ja lataa sopivan kuvan, niin osoite tulee tuolle riville.

Taustakuvan saa pois laittamalla taustalle valkoisen valmiin kuvan:

slide_background_url: "/static/images/white.png"

Oletuksena kalvonvaihdot tulee aina otsikoiden kohdalle

Pitkien kalvojen tapauksessa kalvonvaihdon saa pakotettua ottamalla editorin palkista:

Insert / Slide / Slide Break

Tämä tekee tyhjän kappaleen, jossa on kolme miinusmerkkiä, eli kalvon vaihdon saa aikaiseksi myös kirjoittamalla itse:

#-
---
#-

20. Dokumentin muokkaaminen

20.1 Editorin toimintoja

 • Editorin pikakommennot
 • Paina Ctrl-, (Ctrl-pilkku) niin saat editorin optioita. Siellä yksi hyödyllinen optio on Wrap lines, jolloin muokkauksen aikana pitkät rivit näytään peräkkäisinä riveinä.
 • editorissa on Painike Editor ja silloin kun sitä painetaan, vaihdetaan "värikkään" ja "värittömän" välillä. Väritön on selaimen oma peruseditori, jossa toimii mm oikoluku. Voit vaihtaa tilaa tarpeen mukaan.
 • Editorin alla oikeassa alanurkassa on nuoli, josta esikatselun voi irroittaa ja siirtää vaikka kirjoitettavan tekstin vierelle.

20.2 Editointitila

Sen lisäksi, että dokumenttia voidaan muokata itse editorin avulla, voidaan siirtyä editointitilaan painamalla muokkausmenun vasemmassa alakulmassa olevaa kynän kuvaa.

Editointinäkymä

Editointinäkymä

Edit-tilassa voidaan:

 • valita isompi joukko lohkoja muokattavaksi ottamalla Start selecting area
 • leikata (Cut) tai kopioida (Copy) TIMin sisäiselle leikepöydällä yksi tai usemapia lohkoja
 • liimata (Paste) TIMin sisäiseltä leikepöydältä lohkoja valitun kohdan ylä- tai alapuolelle.
 • Paste voidaan tehdä toiseenkin dokumentiin ja siinä voidaan valita tuleeko liimattuun kohtaan lohkon sisältö vaiko viite. Mikäli laitetaan viite, niin alkuperäisen sisällön muuttuessa muuttuu myös viitattu sisältö.
 • TIMin sisäiselle leikepöydälle siirretty tieto säilyy vaikka siirrytään koneelta toiselle, kunnes tilalle laitetaan uutta sisältöä.
 • voidaan antaa valituille alueille nimiä ja samalla tehdä niistä esimerkiksi sulkeutuvia/avautuvia
 • Edit-tilassa dokumentissa näkyy lisätyt kalvonvaihtorajat, kommentoidut alueet yms. mitä ei näy tavallisessa dokumentissa.

20.3 Aluemuokkaustila

Muokkausmenun oikeasta alakulmasta voidaan siirtyä aluemuokkaustilaan, jolloin nähdään paremmin dokumenttiin laitetuja nimettyjä alueita ja voidaan käsitellä niitä.

21. Sulkeutuvat alueet

Alla esimerkki ja ohjeet sulkeutuvan alueen tekemiseksi:

#

22. Luentokyselyt ja luentoseinä

TIMissä voi tehdä interaktiivisia, luentoja joissa on luentoseinä ja luennolla voi esittää interaktiivisia kysymyksiä. Opiskelijat voivat vastata kysymyksiin kännykällä, täppärillä tai kannattavalla. Vastaamisen edellytyksenä on HTML5-pohjainen selain joka on jo useimmissa laitteissa nykyään.

22.1 Luennon luominen

Luentoa varten pitää ensin luoda luento joko etukäteen tai luennon aluksi:

 1. Siirry Lecture view välilehdelle
 2. Paina No running lectures alta + ja luo uusi luento
 3. Anna luennon nimi (koodia ei aina kannata antaa) ja alku ja loppuaika (lokaali aika)
 4. Kopioi "Link to automatically join lectures for this document:" alle tuleva osoite ja ilmoita se opiskelijoille tai tee siitä sivullesi QR-koodi tai lyhenne r.jyu.fi-sivuilla (kannattaa kirjaantua niin voi valita itse lyhennenimen)
 5. Paina Create
 6. Jos ei liity automaattisesti luennolle, paina liittymispainiketta.
 7. Luentoseinä tulee näkyviin.

22.2 Kysymysten luominen

Joko ennen luennon luomista tai luennon luomisen jälkeen voit Lecture View-tilassa tehdä kysymyksiä. Luennon ei tarvitse olla aktiivinen kysymysten luomisen aikana, mutta jos haluaa kokeilla niiden toimintaa, silloin pitää luennon olla aktiivinen.

 1. Valitse normaalisti Edit-menu mutta valitse sieltä nyt Create lecture question
 2. Anna kysymykselle sopiva kysymysotsikko (Question) ja lyhenne (Title) jolla kysymys tallentuu tietokantaan.
 3. Valitse kysymyksen tyyppi
 4. Täytä kysymyksen pisteet.
 5. Valitse kysymykselle sopiva kysymyksen näyttöaika (yleensä 20-60 sek on hyvä).
 6. Save

Toista em. kaikille kysymyksille joita haluat luoda. Luennon ja kysymysten sivun ei tarvitse olla sama. Voit tehdä kysymyksiä muillekin sivuille ja silti kysyä niitä opiskelijoilta jotka ovat liittyneet ilmoittamallesi luentosivulle.

Kysymyksiä voit tarvittaessa muokata myös tekstieditorilla kun otat niiden viereen syntyvästä Edit-menusta Edit. Tai voit kopioida niitä lohkon kopiointi-toiminnolla paikasta toiseen. Eli ota Edit-menusta kynän kuva ja sieltä tarvittava toiminto.

22.3 Kysymysten kysyminen

Kysymykset näkyvät dokumentissasi pieninä kysymysmerkki-lohkoina. Klikkaamalla kysymysmerkkiä, voi muokata kysymystä tai kysyä sen.

Kun kysyt kysymyksen, se ilmestyy kirjaantuneille opiskelijoille ja valittu aika juoksee. Kun kysymys on päättynyt (tai jopa ennen päättymystä), voit näyttää Show answers-painikkeesta vastausten jakauman. Klikkaamalla Bar-tekstiä tai kysymyksen otsikkoa voi vaihtaa pysty- ja vaakapalkkien välillä.

Kysymyksen jälkeen Show points- painikkeella voit lähettää opiskelijoille näkyviin heidän saamansa pisteet.

Tarvittaessa voit kysyä saman kysymyksen uudelleen jollain vastaukset menevät samaan kohtaan tai voit kysyä kysymyksen uutena (esim. keskustelujen jälkeen). Jos haluat muuttaa pisteytystä, voit tehdä sen tässä Edit points-toiminilla

Kun haluat vaihtaa toiseen kysymykseen, sulje kysymysikkunan ja paina taas toisen kysymyksen kysymysmerkkiä.

Jos tekee dokumenttiin tavallisia kysymyksiä uusilla kysymystyypeillä, voi niitäkin kysyä luentokysymyksinä.

22.4 Tilastot

Vasemman ylänurkan henkilökuvakkeesta näet luennolle kirjaantuneet henkilöt.

Tohtorinhatusta näet dokumenttiin liitetyt luennot ja luennon nimeä klikkaamalla pääset luennon statistiikkaan. Täällä yhteenvetosivulla voit tarkastella kaikkien vastauksia tai yhden vastaajan vastauksia.

'Download as plain text'-painikkeella saat muodon, jonka voi siirtää esimerkiksi Korppiin (kun tarvittaessa muuttaa kenttien nimiä).

#

22.5 QR-koodin tekeminen sivulle

Joskus kannattaa laittaa esimerkiksi luentosivun alkuun QR-koodi, jolla opiskelijat pääset kännykällä helposti liittymään luennolle.

QR-koodin saa tehtyä kun lisää dokumenttiin seuraavan lohkon:

#- {.kuvavasen}
![Näytä tätä
puhelimelle](https://chart.googleapis.com/chart?chs=400x400&cht=qr&chl=
https://tim.jyu.fi/lecture/tim/TIM-ohjeet?lecture=autojoin)

missä tietysti korvaa tuon https-alkuisen rivin oman luennon koodilla. QR-koodi näyttää seuraavalta:

Näytä tätä puhelimelle

Näytä tätä puhelimelle

Koodin kokoa voi tarvittaessa säätää luentotilan ja tykin kuvan kuun mukaan chs-parametrin jälkeen olevaa 400x400 lukua muuttamalla.

Ohjeita QR-koodin lukemisesta eri laitteilla on sivulla QR-lukijoita-eri-laitteilla.

22.6 Lyhennelinkki

Yleensä luentosivun alkuun kannattaa pistää myös jollakin tehty lyhennelinkki näkyville tyyliin:

r.jyu.fi/tim

Näin niidenkin on helppoa liittyä luennolle, joilla ei ole QR-koodin lukevaa laitetta.

Lyhennelinkin tekemiseksi kannattaa kirjaantua sivulle:

 • lyhennelinkkiin kannattaa laittaa luennolle liittyminen suoralla linkillä:
  https://tim.it.jyu.fi/lecture/slidetesti?lecture=kellotesti. Toinen vaihtoehto on korvata luennon nimi lecture=kellotesti parametrillä lecture=autojoin linkin perässä. Esimerkiksi
  https://tim.it.jyu.fi/lecture/slidetesti?lecture=autojoin, jolloin luennolle liittyminen tapahtuu automaattisesti, jos dokumentissa on yksi luento käynnissä. Molemmat linkit löytyy luennon luontilomakkeen alaosasta.
#

22.7 Edistyneempiä ominaisuuksia

 • mikäli kysymyksiin halutaan matematiikkaa tai muuta muotoilua, pitää tekstikenttä aloittaa tunnuksella md:. Esimerkiksi:

  md:$\int_0^1 f(x)dx$
  md:*Tämä on kursiivilla*
 • jos itse kysymysrivin tekstistä tulee niin pitkä, ettei se näy mielekkäästi jakaumakuvassa, voi !!-jonon jälkeen antaa vaihtoehtoisen tekstin, joka näkyy jakaumassa. Samoin jakaumakuvissa ei näy oikein esimerkiksi matematiikka ja tällöin voi myös olla etua vaihtoehtoisesta tekstistä:

  Tämä on liian pitkä teksti jakaumakuvaan !! Lyhyt versio
 • jos rivin otsikkoon antaa vielä lisää !!-jonoja, voidaan niillä määrätä jakaumakuvaan tulevan tekstin yhden rivin maksimipituus ja rivien määrä. Jos vaihtoehtoinenteksti jätetään tyhjäksi, käytetään varsinaista tekstiä:

  Jakaumaaan max 15 merkkiä/rivi ja korkeintaan 2 riviä !! !! 15 !! 2
 • jakaumakuvien suuntaa voi vaihtaa Bar-tekstiä klikkaamalla ja tai kysymyksen otsikon kysymystekstiä klikkaamalla.

 • yhteenvetokuvassa voi jakauman leveyttä ja korkeutta säätää linkeistä

  w- w+ h- h+
 • luennon aikana jakaumakuvan kokoa voi säätää oikeasta reunasta tai alareunasta venyttämällä

23. Tulostus

TIMissä on kaksi tapaa tulostaa:

 • selainpohjainen tulostus, jolloin selain tulostaa dokumentin niin kuin se näkyy näytössä. Tämä sopii kun on tarve nopeasti tehdä tilapäinen tulostus
 • TeX-ladontaohjelmaan perustuva tulostus, jolla saadaan kirjapainotasoista tulostusjälkeä. Ominaisuuden käyttäminen vaatii yleensä jonkin verran vaivannäköä.

Tulostuksen löytää oikean yläkulman menusta rattaan kuvan takaa.

Tarkemmat käyttöohjeet ja säätömahdollisuudet löytyvät tulostuksen käyttöohjeesta

24. Osioiden tarkempia lisäohjeita

 • velpit = Virtuaaliset Esipainetut Liukkaat PostIT -laput.
  = valmiita korjaus- ja palautefraaseja palautteen antamiseksi opiskelijoiden tehtäviin ja kirjoitelmiin.
 • ImageX = komponentti erilaisten kuvaraahaustehtävien tekemiseen

25. Sekalaista

25.1 Sisällön lainaaminen Google Sheetistä

Mikäli halutaan esimerkiksi lainata osa taulukosta Google Sheetissä, tämä voidan tehdä seuraavasti:

 1. Google Sheetissä valiste menusta File/Tiedosto
 2. Valitse Publish to the web.../Julkaise internettiin...
 3. Valitse Link/Linkki
 4. Valitse mitä julkaiset
 5. Paina Publish/Julkaise
 6. Kopioi syntyvä osoite joka alkaa siis htts://docs.google.com/...
 7. Siirry TIM dokumenttiin siihen kohtaan mihin haluat lainauksen
 8. Lisää uusi lohko ja valitse editorissa Plugins/Others/Upotettu sisältö
 9. Korvaa file: kohdassa oleva linkki kopimallasi Google-osoitteella
 10. Lisää osoitteen loppuun (ennen lainausmerkkiä) &embedded=true
 11. Korvaa tarvittaessa koko-parametrejä ja erityisesti kohta videoname sopivalla teksillä.
 12. Jos haluat että taulukko aukeaa ilman että hiiri pitää viedä sen päälle, laita vielä iframe: true -rivin perään rivi: lazy: false
 13. Voit myös poistaa halutessasi rivin videoname jos et halua linkkinä näkyviin. Mikäli haluat sulkemislinkin pois, vaihda piilotus rivi muotoon: hidetext:

Mikäli Googlessa valitset että juolkaistaan kaavio, niin silloin ehkä siistimmän saat lisäämällä vaan TIMiin editorin kohdasta Insert/Image ja sitten kopioimalla Googlen linkin ()-merkkien väliin ja hakasulkujen [] väliin kirjoitat kuvan otsikon.

Googlesta "lainatut" taulukot ja kuvat päivittyvät automaattisesti kun TIM-sivu päivitetään (refresh) jos Google taulukko on muuttunut.

25.2 Sisällön tuominen Office 365:sta

Menenee edellistä soveltamalla, en ole vielä kokeillut, jos joku kokeilee voisi tähän täydentää ohjeita.

25.3 Pelillistäminen

Dokumentin/dokumenttien pelillistämisestä on omat ohjeensa.

Esimerkki, jossa otettu 5 demo-dokumenttia ja 4 luento-dokumenttia mukaan. Yhtään tehtävää ei ole vielä tehty

Esimerkki, jossa otettu 5 demo-dokumenttia ja 4 luento-dokumenttia mukaan. Yhtään tehtävää ei ole vielä tehty

25.4 Datan visualisointi

Datan visualisoinnista on omalla TIM-sivulla lisää tietoa.

25.5 Muuta sekalaista

Tässä sekalaista vielä jalostamatonta tekstiä.

25.6 Omien vastausten piilottaminen

Tälle ei vielä ole käyttöliittymää, mutta jos esimerkiksi demotehtäviä esitellessä haluaa näyttää omia sivuja, joissa on jo vastauksia ja haluaa ne piiloon, voi tämän tehdä lisäämällä osoiterivin perään:

?noanswers=true

eli esimerkiksi

https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/ohj2/2016k/demot/Demo11?noanswers=true

25.7 LaTeX-dokumentin tuominen

#

26. Lista muista TIM-oppaista

Peruskäyttäjälle:

 • animaatioidenTeko - Ohje animaatioiden tekoon
 • csPlugin attribuutit - lista csPluginin attribuuteista
 • csPlugin käännöksiä - esimerkkejä kuinka kääntää ohjelma eri tavoilla (ohj.opettajat)
 • Documentin asetukset - lista kaikista käytössä olevista dokumentin asetuksista, asetusten syntaksi
 • Dokumenttien muunnos - ohje dokumenttimuunosten välillä (toistaiseksi kesken)
 • Eri ohjelmointikieliä - esimerkkejä eri ohjelmointikielten käyttämisestä TIMissä
 • GlowScript - ohje 3D-kirjaston käyttämisestä
 • GraphViz - esimerkkejä GraphViz-pluginin käytöstä
 • html - ohjeita kuinka tehdään HTML-harjoitteluopas
 • Imagex - ohjeita kuvaraahauspluginin käytöstä
 • LaTeXtoTIM - ohje LaTex-dokumentin muuntamiseksi TIM-muotoon
 • ltiPlugin - Moodle-tehtävien käyttö TIM:issä (lähinnä asennusohje)
 • keskustelu - ohjeita kuinka TIMiä käytetään keskustelualustana
 • Opettajan ohjeet - ohjeita kurssin tekemiseen ja muita vinkkejä
 • Oppimisympäristöjen vertailua - vertailutaulukko eri oppisympäristöjen välillä
 • Pelillistamien-opettaja - opettajan ohjeet pelillistämiskomponentin käyttöön
 • Pelillistaminen-oppilas - oppilaan käyttöohje
 • PlanUML - esimerkkejä Plan UML - käytöstä
 • QST Kysymystyypit - käyttöohjeita uusista kysymystyypeistä
 • rikotama - tehtävä, jossa on tarkoitus huijaamalla saada pisteitä
 • Satunnaistus - ohjeita satunnaisuuden käyttöön mm. tehtävien arvonnassa, samassa dokumentissa myös näkyvyyksien ehdollistaminen esimerkiksi eri ryhmiä varten.
 • svg - ohjeita SVG-kuvien käyttämiseen TIMissä
 • Tiled-ohje - ohje erilaisten pelillisyyspohjien luomiseksi (advanced)
 • TIM-Moodle - ohje Moodle tehtävien käyttämisestä TIMIssä
 • TIM and Math - esimerkkejä TIMin ja matematiikan yhdistämisestä, osin myös fysiikankin esimerkkejä
 • Tutustuminen - yleistä TIMistä ja esimerkkejä interaktiivisista komponenteista
 • Tulostuksen käyttöohje - tarkempia ohjeita tulostuksen käyttämisestä
 • VELP käyttöohje - Velp-toiminnon, eli palautteen antamisen, käyttöohje
 • Videoiden yhdistäminen - ohje videoiden yhdistämiseksi isommaksi videoksi
 • VisJS - Esimerkkejä vis.js visualisaatiokirjaston käyttämisestä
 • Visualisointi - Ohjeita erilaisten visuaalisaatioiden tekemiseksi TIMissä

Ylläpitäjille ja kehittäjille: