The referenced paragraph does not exist.

C/C++ -kurssi:| TIEP112 | C ja C++ | Aallon C-kurssi | Demot: C1 C2 | Luennot: C1 C2 C3 C4

{"classes": ["linkit"], "ra": "clinkit2", "rd": "113991", "rl": "no"}

JSP-kurssi: | TIEP113

{"classes": ["linkit"], "rd": "114039", "rl": "no", "rp": "jjgCelf0svvh"}

Google haku TIMin sisältä - Hakusanaksi kannattaa ehkä lisätä myös ohj2. Kun pääset jollekin sivulle jatka Ctrl-F:llä.

TIEP111 Ohjelmointi 2 (Java), kevät 2016

Ohjelmointi 2 on Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksen järjestämä ohjelmointikurssi. Kurssilla käytetään ohjelmointikielenä Javaa ja kurssin harjoitustyönä tehdään graafisella käyttöliittymällä varustettu “rekisteriohjelma”. Kurssin suorittamiseen liittyy myös viikottaisia demotehtäviä.

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti tietotekniikan pääaineopiskelijoille. Mutta kurssille voi ilmoittautua myös muidenkin aineiden opiskelijoita (silloin ei kuitenkaan saa marista kurssin sisällöstä :-)). Kurssilla käytettäväksi alustaksi kelpaa kaikki käyttöjärjestelmät, missä toimii Java 1.8.

Huomaathan, että kurssi vaatii paljon työtä ja sen suorittamisen tukena on runsaasti apumateriaaleja. Nyt olet TIM-ympäristössä, jonne kurssin materiaaleja siirretään, mutta osa voi vielä olla vanhan Tracin puolella.

Älä hätäänny, vaan varaa aikaa materiaaleihin tutustumiseen ja käy ne läpi rauhassa, osaan ohjeista sinun kannattaa tarttua heti ja osaan kurssin edetessä. Ohjelmoimaan opetteleminen vaatii kykyä etsiä ja omaksua hieman levälläänkin olevaa dokumentaatiota. Halutessasi saat apua henkilökohtaisissa ohjauksissa sekä yleissä pääteohjauksissa.

Osallistu kurssin parantamiseen: Osassa materiaalissa voi olla puutteita tai asia voi olla ilmaistuna hieman vieraalla tavalla - monet asiat selviävät kurssin edetessä, mutta törmätessäsi mahdollisiin virheisiin tai epäselvyyksiin, voit vaikuttaa asiaan seuraavasti:

 • Ilmoittamalla luennoitsijalle: Vesa Lappalainen
 • muokkaamalla itse: materiaali (TIM ja TracWiki) ovat Wikimäisiä, eli voit itsekin korjata ilmiselviä puutteita. Ahkerimpia materiaaliin asiallisia päivityksiä tehneitä palkitaan lisädemopisteillä (kurssin lopussa erikseen pyydettävä tätä).
 • Voit myös lisätä huomioita, kysymyksiä ja kommentteja TIM-dokumentin marginaaliin.
 • Jos mieleesi juolahtaa parannusehdotuksia TIM:iin, niin kerro kaikki
{}

1. Ajankohtaista

{}

2. Tärkeät linkit

{}

3. Kurssilla käytettävät työkalut

Kurssilla käytetetään lukuisia eri työkaluja, katso koottu listaus ja linkit asennusohjeisiin kurssin työkalusivulta, muista että saat tukea käyttöönottoon pääteohjauksissa!

{}

4. Hallinnolliset asiat

{}

4.1 Kurssikoodi

 • TIEP111. Huomaa, että tämä kurssi on ensisijaisesti tietotekniikan pääaineopiskelijoille. Kaikki saavat toki osallistua ja mahdollisuuksien mukaan muidenkin mielipiteitä voidaan ehkä ottaa huomioon.
{}

4.2 Ilmoittautuminen

{}

4.3 Opettajat

 • Vesa Lappalainen (vesal@jyu.fi).
 • Pääte- ja harjoitustyöohjaukset myös
  • Otto Juntunen (otto.j.juntunen(at)student.jyu.fi)
  • Anna Kolehmainen (anna.a-k.kolehmainen(at)student.jyu.fi)
  • Mika Lehtinen (mika.k.lehtinen(at)student.jyu.fi)
  • Teemu Natunen (teemu.h.natunen(at)student.jyu.fi)
  • Tero Paavolainen (tero.s.t.paavolainen(at)student.jyu.fi)
  • Johanna Rantala (johanna.k.m.rantala(at)student.jyu.fi)
{}

4.4 Paikka ja aika

{}

4.5 Sisältö, esitiedot ja työmäärä

{}

4.6 Harjoitustehtävät eli demot

 • Demotehtävät ja vastaukset
 • Demot tulee palauttaa maanantaisin klo 13:00 mennessä, siis ennen demotilaisuuden alkua (saa lähettää monta päivää aikaisemminkin ja lähetyksiä voi täydentää tuohon ma klo 13 asti).
 • Demotehtävät käydään läpi maanantaisin kello 14-16 tai 16-18, ilmoittaudu Korpissa
 • Palautetuista demoista saa hyvityspisteitä. Itse tekeminen on olennainen osa oppimista.
 • Myös aktiivisesta Wiki-sivujen päivityksestä saa demopisteitä (pidä kirjaa päivityksistäsi, ne tilitetään kurssin lopussa)
 • Katso miten on käynyt niille, jotka merkinneet paljon demoja tekemättä niitä itse,(=kiinni jäävät)
{}

4.7 Pääteohjaukset

 • Ryhmiä on Agoran ATK-luokissa ke-pe, ilmoittaudu Korpissa
 • Pääteohjausten aiheet
 • Pääteohjauksissa opetellaan aluksi käyttämään tarvittavia työkaluja ja niissä saa myös vinkkejä demojen ja harjoitustyön tekoon.
{}

4.8 Harjoitustyö

{}

4.9 Debuggausnäyte

 • syksyn Ohjelmointi 1 kurssin suorittaneet ovat antaneet osana kurssin suoritusta debuggausnäytteen
 • muille suosittelen vahvasti debuggerin kertausta viimeistään kurssin alussa
{}

4.10 Tentti, kurssin suoritus

 • Kurssilla on kolme eri suoritustapaa
  1. Välikoe, demot + HT aikataulussa (ei loppukoetta)
   • Välikoe pe 18.3.2016 klo 12:00 - 16:00 Ag Auditorio 3 (vk=max 24 p, min 6p), kokeessa monta tehtävää, joista 4 pitää tehdä, mm. pöytätesti.
   • demot kahdessa jaksossa (1-7 dp1, 8-12 dp2)
   • harjoitustyö aikataulussa
   • kurssin lopputulos = 3/5*vk + dp1 + 2*dp2 (max=32, josta 12p = 1/5, 27p = 5/5, dpn = demopisteet jaksosta n, ei prosentit)
   • Katso esimerkki pisteiden vaikutuksesta
   • välikoetta ei uusita (voi olla mahdollisuus aloittaa välikoe saman päivänä eri aikaan kuin muut jos on päällekkäisiä tenttejä tms. ylipääsemättömiä esteitä).
  2. Demot + HT aikataulussa + suullinen tenttaus HT palautuksessa
   (ei väli- tai loppukoetta)
   • demot tehtävä vähintään 105 % 1. jaksolta (ja tämän suoritustapa valittava Korpista etukäteen). Joka demokerta vähintään 1 bonus tai guru-tehtävä.
   • harjoitustyö aikataulussa, HT5 vaiheen kohdalla suullinen tentti ja saadaan lupa olla poissa välikokeesta (käytännössä katsotaan että HT on itse tehty ja ymmärretty “täysin”)
   • vain niille jotka ovat 1. kertaa kurssilla
   • kurssin lopputulos = 3/5*17 + dp1 + 2*dp2 (max=28, josta 12p = 1/5, 27p = 5/5)
  3. Loppukoe + HT ilman aikataulua
   • Loppukoe pe 22.4.2016 tai pe 18.5.2016 (kokeessa vain yksi kysymys tyyliin: suunnittele ja toteuta ohjelma, aihe vaihtelee, oma tietorakenne pitää kyetä tekemään unissaankin)
   • harjoitustyö tehtynä ja hyväksyttynä ennen kokeeseen tulemista
   • muutama vuodessa selviää tällä tavalla :-)
 • välikokeessa ja lopputentissä saa olla mukana yksi A4-arkki molemmin puolin kirjoitettuna (kynällä tai tulostettuna, sisältöä ei ole rajoitettu).
{}
{}

4.11 Materiaali

Alkuun on tärkeintä, että pääset kiinni luentojen ja demojen rytmiin eli luentomoniste kouraan. Ei myöskään kannata viivytellä ohjelmien asentamisessa (jos käytät omaa konetta) ja/tai niihin tutustumisessa.

4.12 Kirjallisuutta

{}

4.13 Viestintä

 • Kurssin tiedotussähköpostilista: ohj16@korppi.jyu.fi. Arkisto.
 • Kurssin keskustelusähköpostilista: ohj16k@korppi.jyu.fi. Arkisto. Poistuminen
 • Kurssin pulinapostilista: ohj16p@korppi.jyu.fi. Arkisto. Poistuminen
 • Muista sähköpostikäyttäytyminen.
 • Ohjaajien sähköpostilista: ohj16c@korppi.jyu.fi
 • Henkilökohtaiset kysymykset suoraan luennoijalle/ohjaajille.
{}
{}
{}
{}

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.