TIEP116 Java ja tietokannat, 1 op

Kurssin suoritus

  • ilmoittautuminen Sisussa
  • muutetaan itsenäisesti Ohjelmointi 2 -kurssin (vähintään vaihe 6, toki saa tehdä vaiheesta 7 jos on jo sinne asti ehtinyt) harjoitustyö käyttämään jotakin tietokantaa omatekoisten taulukoiden sijaan. Kurssin materiaalissa käytetään SQLite tietokantaa.
  • eli käytännössä Jasenet ja Harrastukset-luokista poistetaan alkiot kokonaan. Tähän kohtaan on oma ohje: Malliharjoitustyön muutos tietokantoja käyttäväksi, jota työtä tehtäessä noudatetaan. Ennen tämän materiaalin lukemista on tehtävä alla olevista materiaalilinkeistä ne kaksi muuta TIM-harjoitusta.
  • palautus samaan versionhallintaan missä Ohj2-harjoitustyö, mutta haaraan:
    • tietokantaVaihe6
  • työ esitellään Ohj2-ohjaajille ja näytetään että kannasta haku ja sinne vienti toimii
  • suoritusaika: kevät tai kesä 2021.
  • ohjaukset: kevään tai kesän 2021 Ohjelmointi 2 kurssin ohjausten yhteydessä, katso vastaavat ajat Korpista.

Kurssin postilista: ohj21t@korppi.jyu.fi

Materiaalia:

#
#

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.