Sisällysluettelo harjoitustyöhön liittyvistä sivuista

Perussivut:

{"area": "htlinkit"}
  • Ohje - Harjoitustyön teko-ohje ja vaiheiden aikataulut
  • Näyttäminen - Ohjeet harjoitustyön näyttämiseen ja palauttamiseen
  • Vikoja - tyyppillisiä harjoitustöissä esiintyviä vikoja, lue tämä aina ennen näyttämistä
  • Suunnitelmat 2020 - vuoden 2020 opiskelijoiden HT-suunnitelmat
  • Malliharjoitustyö - kurssin malliharjoitustyön vaiheet
  • Yks.malli - vuoden 2017 yksinkertaistettu malli, jossa ei aluksi lainkaan harrastuksia
{"area_end": "htlinkit"}
  • Sisällys - tämä tiedosto

Lisäkuvauksia yksityiskohtaisemmista asioista:

Työkaluja:

Vanhoja:

  • GUI - GUI-kirjaston käyttö (Swing)

Vanhat Swing harjoitustyösivut:

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.