The page has been modified since the last reload. Refresh now?

There are {{ $ctrl.pendingUpdatesCount() }} pending paragraph updates.

Ohjelmointi 2, Tyypillisiä harjoitustöissä olevia vikoja

Tarkistakaa, ettei omissa harjoitustöissänne ole mm. seuraavia vikoja:

1. Tarkista, että työ on oikein netissä

 • kaikki tiedostot ovat versionhallinnassa (menkää “tyhjälle koneelle” ja ajakaa svnht ja katsokaa saatteko tehtyä toimivan Eclipsen projektin)

 • työ näkyy myös NettiDemoWWW:ssä
  https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj2/ht19/OMATUNNUS/trunk/
  ja hyväksytyt vaiheet tyyliin
  https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj2/ht19/OMATUNNUS/vaihe1/

 • files.txt pitää aina muistaa päivittää, jotta svnht-komento ja NettiDemoWWW:n näkymä toimivat

 • java-tiedostot pitää olla pakettia vastaavassa hakemistossa ennen svnht-käyttöä ja files.txt:ssä pitää olla vastaava polku (erityisesti /-merkillä)

   src/kerho/Jasen.java  (Eclipsen myötä nykyisin mielellään näin)
 • muuten NettiDemoWWW ei osaa generoida dokumentteja eikä värillistä versiota.

 • myös ohjelman ajon vaatimat data-tiedostot ovat versiohallinnassa (niin että kun Eclipse projekti tehdään, on tiedostot oikealla paikallaan heti svnht:n jälkeen)

 • versiohallinnasta tulee tiedostoja, jotka eivät ole enää käytössä

 • NettiDemoWWW:ssä, kun painan Luo vaihe, niin tulee vain teksti Tiedostoa files.txt ei löydy svn:stä. Silloin tags hakemisto voi puuttua projektihakemistosta, jolloin vaiheen lisääminen tags hakemistoon epäonnistuu.

En saa näkymään tiedostoja demowww:n indeksi sivulla. Kuvat sain näkymään ongelmitta, mutta java ja fxml tiedostot ei näy. Lisäsin ne normaalisti files.txt tiedostoon, polkukin pitäisi olla oikein. Ne näkyy nettiwww files tiedostossa ja versionhallinnassa.

14 Feb 19

Minulla on sama ongelma, mutta ongelma on vain oman koneen chrome-selaimessa. Mikroluokissa demowww oli päivittynyt oikein, selaimena chrome ja omalla koneella firefox-selaimella näkyy oikein, mutta omalla chromella ei.

VL: fxml tiedostot täytyy avata uuteen ikkunaan, esim Chrome ei niitä muuten näytä. Sitten riippuen miten hakemistot on tehty, voi olla että hakmeiston nimeen ei tule sitä värikästä versiota ja vain .java osuus linkistä toimii (huomatkaa että jokaisen java-tiedoson kohdalla on kolme linkkiä: hakmeisto, piste ja java).

28 Feb 19 (edited 03 Mar 19)

2. Suunnitteluvaiheen ongelmat

 • ei ole mietitty, kuka käyttää ohjelmaa ja mitä toimintoja hän tarvitsee (=käyttäjätarinat)
 • kaikkia toimintoja ei ole kuvattu
 • puuttuu tiedostojen esimerkit, eli ei ole mallia vastaavia nimet.dat ja harrastukset.dat jne.
 • jokainen toiminto pitää olla kuvattu, myös menun toiminnot.
 • tiedostoja on vain 1 kpl (pitää olla VÄHINTÄÄN 2, mieluusti ehkä 3, ei kuitenkaan kymmeniä)
 • tiedostojen välillä on pelkkä yhdestä-yhteen-relaatio
 • tiedostoesimerkeissä EI OLE dataa
 • tiedostoesimerkeissä on dataa tyyliin joku1, joku2, joku3. Pitää olla oikeata dataa.
 • tiedostoesimerkeissä on liian vähän dataa (eli rivejä, vähimmilläänkin rivejä pitäisi olla 3-5 ja relaatiolla olevissa tiedostoissa likemmäksi 10, jotta voi harjoitella algoritmejä)
 • suunnitelman käyttöliittymän kuvista puuttuu oikean datan tekstit. Jos suunnitelman tiedostossa on vaikka henkilö Ankka Aku, pitäisi tämän myös näkyä käyttöliittymäkuvassa. Katso: mallisuunnitelmaa
{}

3. Tietorakennekuvan ongelmat

 • vertaa oikea kuva ja virheellinen kuva
 • kuvasta puuttuu nuolien suunnat
 • nuolet eivät vastaa Javan viitteitä
 • kuvan olioissa ei ole esimerkkidataa
 • kuvissa on … merkityksellisissä kohti (voi nippa nappa olla jos jäsenellä on “itsestään selviä” attribuutteja jotka eivät vaikuta algoritmeihin).
 • kuvissa ei ole riittävästi olioita (pitäisi olla sen verran että kuvasta voi katsoa mitä etsiminen tarkoittaa)
 • kaikissa rakenteissa on saman verran olioita (pitäisi näyttää että jokaisessa voi olla eri määrä)
 • kuvasta puuttuu esim. Jasenet-luokan kohdalta käytössä olevien alkioiden lukumäärä
 • olisi hyvä että kuvasta löytyisi jokainen merkittävä numero ja teksti joka on suunnitelman mallitiedostoissa. Esim. jos mallitiedostossa on että harrastus on alkanut 1950, niin tuo sama 1950 löytyy kuvasta.
 • oliolaatikoiden sisällä tekstiä jotka eivät kuulu olioon (esim. teksti nimi tai Jasen, tällaiset selittävät tekstit voivat olla laatikon ulkopuolella)
 • taulukoissa dataa vaikka taulukoissa voi olla vain viitteitä olioihin (jollei int tai double-taulukko)
 • monipäisiä nuolia (tällaisia ei Javassa ihan helpolla tehdä)
 • palautettu vain orginaali tiedosto (esim. Word, Excel, Visio tms.) jota ei kaikki pysty lukemaan. Palautettava myös .png tai vastaava (export).

4. Luokkien vastuu-ongelmat

 • luokkien vastuut ovat väärin, esim:

  • muu kuin käyttöliittymäluokka hoitaa tulostuksen
  • System.out (tai liian moni System.err) ei saa löytyä muulta kuin käyttöliittymäluokasta/luokista
  • konkreettista etsintää tekee käyttöliittymäluokka
 • muodostajan ei olisi hyvä lukea tiedostoa, vaan muodostajan tehtävä on alustaa olio minimaaliseen toimivana kuntoon ja sitten metodeilla jatketaan

   VÄÄRIN: 
    Kerho kerho = new Kerho("kelmit.dat"); /// lukee tiedoston samalla
  
   OIKEIN:
    Kerho kerho = new Kerho(); // luo tarvittavat toimivat rakenteet
    ...
    try { 
     kerho.lueTiedosto("kelmit"); // lukee tiedostot ja heittää poikkeuksen 
                    // jos joku menee pieleen
    catch ( ... 
 • kuljetellaan olioiden välistä dataa pitkissä merkkijonoissa

   VÄÄRIN:
    sb.append(nimi+"|"+"hetu+"|"....
    kerho.lisaa(sb.toString());
  
   OIKEIN (käyttöliittymässä):
    Jasen jasen = hommaa käsiteltävä jasen
    ... keskustelu suoraan jäsenen kanssa ...
    kerho.lisaa(jasen);
     tai
    kerho.korvaa(jasen);
 • pitkää merkkijonoa saa käyttää vain kun se on luettu tiedostosta (ja silloin Jasenet ei tiedä sen sisällön merkitystä vaan antaa sen sellaisenaan Jasen-luokan oliolle)

5. Poikkeusten käsittely-ongelmat

 • esimerkiksi tiedostojen käsittelyssä tapahtuvat virheet eivät nouse käyttöliittymän tulostettavaksi
 • tiedostot jäävät sulkematta (finally puuttuu)
 • ei saa heittää tai ottaa kiinni Exception-luokan poikkeusta. Aina heitetään joku peritty poikkeus ja otetaan kiinni sellaisia poikkeuksia, joille tiedetään mitä tehdään

6. Tietorakenneongelmat

 • ei ole tehty yhtä omaa rakennetta ja yhtä Collection sukulaista (vaan kaikki esim vaan toisella). Harjoituksen vuoksi pitää tehdä molemmat!
 • lisääminen ei kasvata tilaa tarvittaessa
 • poistaminen älyttömällä algoritmilla
 • poistaminen ei nollaa loppuun jääviä ylimääräistä viiteitä
 • puuttuu joku omatekemä rakenne (vrt. TaulukkoGen.java) tai valmis Javan rakenne (joku Collection-sukulainen)
 • ei ole kertaakaan käytetty iteraattoreita
 • kirjoitettu koodia, josta ei itse ymmärretä mitään.
 • kannattaa välttää indeksillä läpikäymistä (eli ei kannata uskoa että rakenne on taulukkomainen, tällöin heikentää mahdollisuuksia tietorakenteen vaihtamiseen)
 • Taulukoista puuttuu relaatiot

7. ID:t ja indeksit

 • ID:t ja ja indeksit sekaisin, erityosesti ei saa luulla että id:llä ja indeksi on joku suhde (esim i=id-1) koska oliota voi olla poistettu välistä ja silloin id:t eivät ole juoksevia
 • ID:n käsittely perustuu peräkkäisyyteen (pitää voida puuttua ID-numeroita välistä)
 • ID:t eivät toimi enää tiedoston lukemisen jälkeen (“automaattinumerointi” antaa samoja numeroita joita jo on käytössä)
 • muodostajassa rekisteröiminen helposti käyttää ID:tä liikaa (tällöin pitää olla vähintään kaksi muodostajaa, joista toinen rekisteröi ja toinen ei)

8. Nimeämis- ja kommentointiongelmat

 • metodit pitää nimetä niin, että niiden nimestä voi heti päätellä mitä metodi tekee
 • nimessä turhia sanoja, esim: lisaaJasen(jasen) vaikka pelkkä lisaa(jasen) ajaa saman asian
 • JavaDocit pitää olla kirjoitettuna
 • testit pitää olla riittävän kattavat
 • nimet väärin, esim. Lisaa(jasen) vaikka Javassa on sovittu, että metodien nimet pienellä ja luokkien nimet isolla
 • metodin kommenteissa ei kerrota kaikkia metodin sivuvaikutuksia, esim. metodi poista, jossa ei kuitenkaan ole dokumentoitu, että poisto myös sotkee järjestystä (jos poisto toteutetaan niin että viimeinen alkio siirretään poistettavan kohdalle)
 • WindowBuilderin antamat nimet täytyy vaihtaa. Koodiin ei siis saa jäädä nimiä tyyliin panel, panel_1 jne, vaan esim panelJasenenTiedot jne.

9. Koodausongelmat

 • luodaan turhia olioita:

    ArrayList<Henkilo> loytyneet = new ArrayList<Henkilo>();
    loytyneet = arkisto.etsiNimet(valinta);
 • eli tuo = new ArrayList<Henkilo>(); on väärin, koska etsiNimet luo ja palauttaa ko listan ja tällöin new:llä luotua kukaan ei koskaan ehdi edes käyttämään.

 • hirveästi static-aliohjelmia (olio-ohjelmointiin ei kuulu static, mutta joskus joku

    public static int pyorista(double d)
 • toki voi olla, koska tuo funktio saa kaikki hommansa tehtyä vain parametreillään

 • static attribuutit on kielletty!!! (vain tyyliin Jasen-luokan seuraavaID voi olla static).
  Tosin seuraavaID-käytössä on useilla vika, ettei koodi selviä tilanteesta, jossa on esim. tiedosto

   5|Ankka Aku|...
   6|Ankka Roope|...
   3|Ankka Lupu|...
 • eli tiedoston id.t eivät ala 1:stä, eivätkä ole järjestyksessä

 • public attribuutit on kielletty!!!

 • turhia lippumuuttujia:

   public boolean poista(int id){
     boolean poistettu = false;
     for(int i = 0; poistettu == false && i < this.elokuvia; i++){   
      if (elokuvalista[i].getId() == id){
        elokuvalista[i] = elokuvalista[this.elokuvia-1];
        elokuvalista[this.elokuvia-1] = null;
        this.elokuvia--;
        poistettu = true;
      }
     }
     return poistettu;
   }
 • kun riittäisi (edellä mainittuhan ei kuitenkaan osaisi poistaa montaa kerralla vaikka for:in ehtoa muutettaisiinkin):

   public boolean poista(int id){
     for(int i = 0; i < this.elokuvia; i++){   
      if (elokuvalista[i].getId() == id){
        elokuvalista[i] = elokuvalista[this.elokuvia-1];
        elokuvalista[this.elokuvia-1] = null;
        this.elokuvia--;
        return true;
      }
     }
     return false;
   }
 • horjuvaa this-käyttöä - edellä hyvä esimerkki sekavasta käytöstä, joko this kaikkiin attribuutteihin tai ei mihinkään

 • estetään olioiden muuttuminen roskaksi (esim. jos edellisestä esimerkistä puuttui viimeisen laittaminen null:iksi, se ei pääsisi muuttumaan roskaksi)

 • O(n2) algoritmeja vaikka selvittäisiin vähemmällä. Esimerkiksi tyypillisesti poisto tehdään väärin algoritmilla, joka jokaisen esiintymän kohdalla siirtelee muita taaksepäin. Poiston voi helposti tehdä O(n) vaikka poistettaisiin montakin alkiota kerralla.

 • yhdistellään silmukassa merkkijonoja + -operaattorilla, jolloin syntyy kamalasti uusia olioita. Oikea tapa on käyttää vaikka StringBuilderiä ja appendilla lisätä.

10. Tietorakenteen turha antaminen kaikille luokille

 • esim. tarvitaan käyttöliittymän AvaaTiedostoDialogi-luokassa KerhoSwing-luokkaa

    public class AvaaTiedostoDialogi extends JFrame{
    private KerhoSwing kerhoSwing = new KerhoSwing(); /// PAHASTI VÄÄRIN
    // Nyt syntyisi toinen kerhoSwing jolla ei ole mitään yhteistä
    // alkuperäisen KerhoGUI:ssa luodun kanssa.
    ...
 • yhtä VÄÄRIN on yrittää muuttaa KerhoGUI:ssa tuo KerhoSwing ’staattiseksi’ ja julkiseksi ja antaa sitten muiden käyttää sitä.

 • jos tällainen systeemi on PAKKO rakentaa, niin ensinnäkin pitää miettiä, että tarvitsevatko muut luokat todella tuota KerhoSwing-oliota vai Kerho-oliota? Jos joku todella perustellusti tarvitsee, niin tarvittava olio viedään lomakkeen luonnin parametrina tyyliin:

   KerhoGui:
   ...
     avaaDialogi = new AvaaTiedostoDialogi(kerhoSwing); /// viedään viite parametrina
   ...
    ja vastaavasti olio otetaan vastaan `AvaaTiedostoDialogin` muodostajassa
    (vertaa `Kissa` ja `Koira` -luokkien luominen ja niille tiedon vieminen
    muodostajassa).
  
   ```
 • tämä ratkaisu kuitenkin johtaa tilanteeseen, missä jos luokista piirrettäisiin riippuvuuskuva niin siitä tulee helposti kehä!

 • pahin mahdollinen tilanne tulee jos tuo toinen dialogi sitten vielä kutsuisi KerhoSwingin metodia, joka taas ehkä lopulta kutsuisi uudelleen AvaaTiedostoDialogia…

 • parempi on yrittää päästä riippuvuuksista eroon, ks esim:

 • jossa siis KerhoNimiDialog ainoastaan kysyy ja palauttaa kerhon nimen. Näin dialogin ei tarvitse tietää muusta maailmasta yhtään mitään ja riippuvuudet vähenevät huomattavasti.

 • vastaavasti voitaisiin tarvittaessa tehdä vaikka KysyJasen-dialogi, joka saisi viitteenään vain yhden jäsenen tiedot ja sitten kun homma on valmis, niin jatkotoimet jäsenelle hoitaisi se joka tuota dialogia on kutsunut (esim. siis KerhoSwing). Näin KysyJasen-dialogin ei tarvitsisi tietää muusta systeemistä (kuin Jasen-luokasta) yhtään mitään.

11. Vastuut väärin

 • jos metodista 90% ei koske yhteenkään omaan attribuuttiin, vaan komentelee koko ajan jotakin toista oliota, on vastuut väärin. Tällöin tuo koodi pitää siirtää sinne vastaavaan olioon.

 • Tyyppiesimerkki tästä on tiedon siirtäminen tiedostosta luetusta rivistä itse olioon (esim. jasen). Jos Jasenet-luokassa lukee

    String rivi = ... tiedostosta luettu rivi ... 
    Jasen jasen = new Jasen();
    String[] osat = rivi.split("\\|");  
    jasen.setId(osat[0]);
    jasen.setNimi(osat[1]); // mistä voi edes tietää että pala 1 on olemassa???
    ...
 • on Jasenet-luokassa tehty selkeästi Jasen-luokan tehtäviä. Tämän pitää olla:

    String rivi = ... tiedostosta luettu rivi ... 
    Jasen jasen = new Jasen();
    jasen.parse(rivi); // ja täälläkin split ei ehkä ole hyvä vaihtoehto

12. Rekursio: tapahtumat laukovat toisiaan

 • Otetaan esimerkki:

    public String asetaVastustajaksi(){
      ...
       int valittu = listPelit.getSelectedIndex();
       if (valittu>=0){
        listPelit.setSelectedIndex(valittu);
       } else {
        listPelit.add(ottelu.pelinTunnus(peliKohdalla), peliKohdalla);
        hae(listPelit.getSelectedIndex());
       }
      ...
    }
 • aiheuttaa turhaan rekursion, koska tuo listPelit selectedChange -tapahtuma on laitettu asettamaan vastustaja. Silloin myös

    listPelit.setSelectedIndex(valittu);
 • aiheuttaa tuon saman selectedChange tapahtuman ja siitä taas tullaan tuohon asetaVastustajaksi uudelleen.

 • Kysymys onkin, että jos tuo valittu on jo kohdallaan, niin miksi silloin pitää se laittaa uudelleen? Oikeastaanhan kyseessä on valitun tapauksessa koodi:

   int valittu = listPelit.getSelectedIndex();
   listPelit.setSelectedIndex(valittu);
 • Tällä siis oikein pakotetaan tapahtuma laukeamaan uudelleen.

 • Eli taas lyhyempi koodi on selkeämpi ja nätimpi:

     public String asetaVastustajaksi(){
      ...
       int valittu = listPelit.getSelectedIndex();
       if ( valittu < 0 ) {
         listPelit.add(ottelu.pelinTunnus(peliKohdalla), peliKohdalla);
         hae(-1);
       }
      ...
     }
 • Tosin en ota kantaa siihen, missä tuo uusi lisätään varsinaiseen rakenteeseen. Mullahan lopullisessa mallissa uutta ei lisätä listaan ennenkuin editointi päättyy.

13. Koodissa paljon virheitä tai varoituksia

 • koodissa ei saa olla yhtään virhettä tai varoitusta asetuksilla, jotka on neuvottu laittamaan Eclipsen ohjeessa

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.