Ohjelmointi 2, Tyypillisiä harjoitustöissä olevia vikoja

Tarkistakaa, ettei omissa harjoitustöissänne ole mm. seuraavia vikoja:

1. Tarkista, että työ on oikein netissä

 • kaikki tarvittavat tiedostot (mutta ei turhia) ovat versionhallinnassa (menkää “tyhjälle koneelle” ja ajakaa clone ja katsokaa saatteko tehtyä toimivan Eclipsen projektin)

 • java-tiedostot pitää olla pakettia vastaavassa hakemistossa

   src/kerho/Jasen.java  (Eclipsen myötä nykyisin mielellään näin)
 • myös ohjelman ajon vaatimat data-tiedostot ovat versiohallinnassa (niin että kun Eclipse projekti tehdään, on tiedostot oikealla paikallaan heti clonen jälkeen)

 • versiohallinnasta ei saa olla tiedostoja, jotka eivät ole enää käytössä

 • olet mergennyt ja commitoinut masterin ja pushannut

2. Suunnitteluvaiheen ongelmat

 • ei ole mietitty, kuka käyttää ohjelmaa ja mitä toimintoja hän tarvitsee (=käyttäjätarinat)
 • kaikkia toimintoja ei ole kuvattu
 • puuttuu tiedostojen esimerkit, eli ei ole mallia vastaavia nimet.dat ja harrastukset.dat jne.
 • jokainen toiminto pitää olla kuvattu, myös menun toiminnot.
 • tiedostoja on vain 1 kpl (pitää olla VÄHINTÄÄN 2, mieluusti ehkä 3, ei kuitenkaan kymmeniä)
 • tiedostojen välillä on pelkkä yhdestä-yhteen-relaatio
 • tiedostoesimerkeissä EI OLE dataa
 • tiedostoesimerkeissä on dataa tyyliin joku1, joku2, joku3. Pitää olla oikeata dataa. Edes tyyliin Jaska Jokunen, Aku Ankka
 • tiedostoesimerkeissä on liian vähän dataa (eli rivejä, vähimmilläänkin rivejä pitäisi olla 3-5 ja relaatiolla olevissa tiedostoissa likemmäksi 10, jotta voi harjoitella algoritmejä)
 • suunnitelman käyttöliittymän kuvista puuttuu oikean datan tekstit. Jos suunnitelman tiedostossa on vaikka henkilö Ankka Aku, pitäisi tämän myös näkyä käyttöliittymäkuvassa. Katso: mallisuunnitelmaa
{}

3. Tietorakennekuvan ongelmat

 • vertaa oikea kuva ja virheellinen kuva
 • kuvasta puuttuu nuolien suunnat
 • nuolet eivät vastaa Javan viitteitä
 • kuvan olioissa ei ole esimerkkidataa
 • kuvissa on … merkityksellisissä kohti (voi nippa nappa olla jos jäsenellä on “itsestään selviä” attribuutteja jotka eivät vaikuta algoritmeihin).
 • kuvissa ei ole riittävästi olioita (pitäisi olla sen verran että kuvasta voi katsoa mitä etsiminen tarkoittaa)
 • kaikissa rakenteissa on saman verran olioita (pitäisi näyttää että jokaisessa voi olla eri määrä)
 • kuvasta puuttuu esim. Jasenet-luokan kohdalta käytössä olevien alkioiden lukumäärä
 • olisi hyvä että kuvasta löytyisi jokainen merkittävä numero ja teksti joka on suunnitelman mallitiedostoissa. Esim. jos mallitiedostossa on että harrastus on alkanut 1950, niin tuo sama 1950 löytyy kuvasta.
 • oliolaatikoiden sisällä tekstiä jotka eivät kuulu olioon (esim. teksti nimi tai Jasen, tällaiset selittävät tekstit voivat olla laatikon ulkopuolella)
 • taulukoissa dataa vaikka taulukoissa voi olla vain viitteitä olioihin (jollei int tai double-taulukko)
 • monipäisiä nuolia (tällaisia ei Javassa ihan helpolla tehdä)
 • palautettu vain orginaali tiedosto (esim. Word, Excel, Visio tms.) jota ei kaikki pysty lukemaan. Palautettava myös .png tai vastaava (export).

4. Luokkien vastuu-ongelmat

 • luokkien vastuut ovat väärin, esim:

  • muu kuin käyttöliittymäluokka hoitaa tulostuksen
  • System.out (tai liian moni System.err) ei saa löytyä muulta kuin käyttöliittymäluokasta/luokista
  • konkreettista etsintää tekee käyttöliittymäluokka
 • muodostajan ei olisi hyvä lukea tiedostoa, vaan muodostajan tehtävä on alustaa olio minimaaliseen toimivana kuntoon ja sitten metodeilla jatketaan

   VÄÄRIN: 
    Kerho kerho = new Kerho("kelmit.dat"); /// lukee tiedoston samalla
  
   OIKEIN:
    Kerho kerho = new Kerho(); // luo tarvittavat toimivat rakenteet
    ...
    try { 
     kerho.lueTiedosto("kelmit"); // lukee tiedostot ja heittää poikkeuksen 
                    // jos joku menee pieleen
    catch ( ... 
 • kuljetellaan olioiden välistä dataa pitkissä merkkijonoissa

   VÄÄRIN:
    sb.append(nimi+"|"+"hetu+"|"....
    kerho.lisaa(sb.toString());
  
   OIKEIN (käyttöliittymässä):
    Jasen jasen = hommaa käsiteltävä jasen
    ... keskustelu suoraan jäsenen kanssa ...
    kerho.lisaa(jasen);
     tai
    kerho.korvaa(jasen);
 • pitkää merkkijonoa saa käyttää vain kun se on luettu tiedostosta (ja silloin Jasenet ei tiedä sen sisällön merkitystä vaan antaa sen sellaisenaan Jasen-luokan oliolle)

5. Poikkeusten käsittely-ongelmat

 • esimerkiksi tiedostojen käsittelyssä tapahtuvat virheet eivät nouse käyttöliittymän tulostettavaksi
 • tiedostot jäävät sulkematta (finally puuttuu)
 • ei saa heittää tai ottaa kiinni Exception-luokan poikkeusta. Aina heitetään joku peritty poikkeus ja otetaan kiinni sellaisia poikkeuksia, joille tiedetään mitä tehdään

6. Tietorakenneongelmat

 • ei ole tehty yhtä omaa rakennetta ja yhtä Collection sukulaista (vaan kaikki esim vaan toisella). Harjoituksen vuoksi pitää tehdä molemmat!
 • lisääminen ei kasvata tilaa tarvittaessa
 • poistaminen älyttömällä algoritmilla
 • poistaminen ei nollaa loppuun jääviä ylimääräistä viiteitä
 • puuttuu joku omatekemä rakenne (vrt. TaulukkoGen.java) tai valmis Javan rakenne (joku Collection-sukulainen)
 • ei ole kertaakaan käytetty iteraattoreita
 • kirjoitettu koodia, josta ei itse ymmärretä mitään.
 • kannattaa välttää indeksillä läpikäymistä (eli ei kannata uskoa että rakenne on taulukkomainen, tällöin heikentää mahdollisuuksia tietorakenteen vaihtamiseen)
 • Taulukoista puuttuu relaatiot

7. ID:t ja indeksit

 • ID:t ja ja indeksit sekaisin, erityosesti ei saa luulla että id:llä ja indeksi on joku suhde (esim i=id-1) koska oliota voi olla poistettu välistä ja silloin id:t eivät ole juoksevia
 • ID:n käsittely perustuu peräkkäisyyteen (pitää voida puuttua ID-numeroita välistä)
 • ID:t eivät toimi enää tiedoston lukemisen jälkeen (“automaattinumerointi” antaa samoja numeroita joita jo on käytössä)
 • muodostajassa rekisteröiminen helposti käyttää ID:tä liikaa (tällöin pitää olla vähintään kaksi muodostajaa, joista toinen rekisteröi ja toinen ei)

8. Nimeämis- ja kommentointiongelmat

 • metodit pitää nimetä niin, että niiden nimestä voi heti päätellä mitä metodi tekee
 • nimessä turhia sanoja, esim: lisaaJasen(jasen) vaikka pelkkä lisaa(jasen) ajaa saman asian
 • JavaDocit pitää olla kirjoitettuna
 • testit pitää olla riittävän kattavat
 • nimet väärin, esim. Lisaa(jasen) vaikka Javassa on sovittu, että metodien nimet pienellä ja luokkien nimet isolla
 • metodin kommenteissa ei kerrota kaikkia metodin sivuvaikutuksia, esim. metodi poista, jossa ei kuitenkaan ole dokumentoitu, että poisto myös sotkee järjestystä (jos poisto toteutetaan niin että viimeinen alkio siirretään poistettavan kohdalle)
 • WindowBuilderin antamat nimet täytyy vaihtaa. Koodiin ei siis saa jäädä nimiä tyyliin panel, panel_1 jne, vaan esim panelJasenenTiedot jne.

9. Koodausongelmat

 • luodaan turhia olioita:

    ArrayList<Henkilo> loytyneet = new ArrayList<Henkilo>();
    loytyneet = arkisto.etsiNimet(valinta);
 • eli tuo = new ArrayList<Henkilo>(); on väärin, koska etsiNimet luo ja palauttaa ko listan ja tällöin new:llä luotua kukaan ei koskaan ehdi edes käyttämään.

 • hirveästi static-aliohjelmia (olio-ohjelmointiin ei kuulu static, mutta joskus joku

    public static int pyorista(double d)
 • toki voi olla, koska tuo funktio saa kaikki hommansa tehtyä vain parametreillään

 • static attribuutit on kielletty!!! (vain tyyliin Jasen-luokan seuraavaID voi olla static).
  Tosin seuraavaID-käytössä on useilla vika, ettei koodi selviä tilanteesta, jossa on esim. tiedosto

   5|Ankka Aku|...
   6|Ankka Roope|...
   3|Ankka Lupu|...
 • eli tiedoston id.t eivät ala 1:stä, eivätkä ole järjestyksessä

 • public attribuutit on kielletty!!!

 • turhia lippumuuttujia:

   public boolean poista(int id){
     boolean poistettu = false;
     for(int i = 0; poistettu == false && i < this.elokuvia; i++){   
      if (elokuvalista[i].getId() == id){
        elokuvalista[i] = elokuvalista[this.elokuvia-1];
        elokuvalista[this.elokuvia-1] = null;
        this.elokuvia--;
        poistettu = true;
      }
     }
     return poistettu;
   }
 • kun riittäisi (edellä mainittuhan ei kuitenkaan osaisi poistaa montaa kerralla vaikka for:in ehtoa muutettaisiinkin):

   public boolean poista(int id){
     for(int i = 0; i < this.elokuvia; i++){   
      if (elokuvalista[i].getId() == id){
        elokuvalista[i] = elokuvalista[this.elokuvia-1];
        elokuvalista[this.elokuvia-1] = null;
        this.elokuvia--;
        return true;
      }
     }
     return false;
   }
 • horjuvaa this-käyttöä - edellä hyvä esimerkki sekavasta käytöstä, joko this kaikkiin attribuutteihin tai ei mihinkään

 • estetään olioiden muuttuminen roskaksi (esim. jos edellisestä esimerkistä puuttui viimeisen laittaminen null:iksi, se ei pääsisi muuttumaan roskaksi)

 • O(n2) algoritmeja vaikka selvittäisiin vähemmällä. Esimerkiksi tyypillisesti poisto tehdään väärin algoritmilla, joka jokaisen esiintymän kohdalla siirtelee muita taaksepäin. Poiston voi helposti tehdä O(n) vaikka poistettaisiin montakin alkiota kerralla.

 • yhdistellään silmukassa merkkijonoja + -operaattorilla, jolloin syntyy kamalasti uusia olioita. Oikea tapa on käyttää vaikka StringBuilderiä ja appendilla lisätä.

10. Tietorakenteen turha antaminen kaikille luokille

 • esim. tarvitaan käyttöliittymän AvaaTiedostoDialogi-luokassa KerhoSwing-luokkaa

    public class AvaaTiedostoDialogi extends JFrame{
    private KerhoSwing kerhoSwing = new KerhoSwing(); /// PAHASTI VÄÄRIN
    // Nyt syntyisi toinen kerhoSwing jolla ei ole mitään yhteistä
    // alkuperäisen KerhoGUI:ssa luodun kanssa.
    ...
 • yhtä VÄÄRIN on yrittää muuttaa KerhoGUI:ssa tuo KerhoSwing ’staattiseksi’ ja julkiseksi ja antaa sitten muiden käyttää sitä.

 • jos tällainen systeemi on PAKKO rakentaa, niin ensinnäkin pitää miettiä, että tarvitsevatko muut luokat todella tuota KerhoSwing-oliota vai Kerho-oliota? Jos joku todella perustellusti tarvitsee, niin tarvittava olio viedään lomakkeen luonnin parametrina tyyliin:

   KerhoGui:
   ...
     avaaDialogi = new AvaaTiedostoDialogi(kerhoSwing); /// viedään viite parametrina
   ...
    ja vastaavasti olio otetaan vastaan `AvaaTiedostoDialogin` muodostajassa
    (vertaa `Kissa` ja `Koira` -luokkien luominen ja niille tiedon vieminen
    muodostajassa).
  
   ```
 • tämä ratkaisu kuitenkin johtaa tilanteeseen, missä jos luokista piirrettäisiin riippuvuuskuva niin siitä tulee helposti kehä!

 • pahin mahdollinen tilanne tulee jos tuo toinen dialogi sitten vielä kutsuisi KerhoSwingin metodia, joka taas ehkä lopulta kutsuisi uudelleen AvaaTiedostoDialogia…

 • parempi on yrittää päästä riippuvuuksista eroon, ks esim:

 • jossa siis KerhoNimiDialog ainoastaan kysyy ja palauttaa kerhon nimen. Näin dialogin ei tarvitse tietää muusta maailmasta yhtään mitään ja riippuvuudet vähenevät huomattavasti.

 • vastaavasti voitaisiin tarvittaessa tehdä vaikka KysyJasen-dialogi, joka saisi viitteenään vain yhden jäsenen tiedot ja sitten kun homma on valmis, niin jatkotoimet jäsenelle hoitaisi se joka tuota dialogia on kutsunut (esim. siis KerhoSwing). Näin KysyJasen-dialogin ei tarvitsisi tietää muusta systeemistä (kuin Jasen-luokasta) yhtään mitään.

11. Vastuut väärin

 • jos metodista 90% ei koske yhteenkään omaan attribuuttiin, vaan komentelee koko ajan jotakin toista oliota, on vastuut väärin. Tällöin tuo koodi pitää siirtää sinne vastaavaan olioon.

 • Tyyppiesimerkki tästä on tiedon siirtäminen tiedostosta luetusta rivistä itse olioon (esim. jasen). Jos Jasenet-luokassa lukee

    String rivi = ... tiedostosta luettu rivi ... 
    Jasen jasen = new Jasen();
    String[] osat = rivi.split("\\|");  
    jasen.setId(osat[0]);
    jasen.setNimi(osat[1]); // mistä voi edes tietää että pala 1 on olemassa???
    ...
 • on Jasenet-luokassa tehty selkeästi Jasen-luokan tehtäviä. Tämän pitää olla:

    String rivi = ... tiedostosta luettu rivi ... 
    Jasen jasen = new Jasen();
    jasen.parse(rivi); // ja täälläkin split ei ehkä ole hyvä vaihtoehto

12. Rekursio: tapahtumat laukovat toisiaan

 • Otetaan esimerkki:

    public String asetaVastustajaksi(){
      ...
       int valittu = listPelit.getSelectedIndex();
       if (valittu>=0){
        listPelit.setSelectedIndex(valittu);
       } else {
        listPelit.add(ottelu.pelinTunnus(peliKohdalla), peliKohdalla);
        hae(listPelit.getSelectedIndex());
       }
      ...
    }
 • aiheuttaa turhaan rekursion, koska tuo listPelit selectedChange -tapahtuma on laitettu asettamaan vastustaja. Silloin myös

    listPelit.setSelectedIndex(valittu);
 • aiheuttaa tuon saman selectedChange tapahtuman ja siitä taas tullaan tuohon asetaVastustajaksi uudelleen.

 • Kysymys onkin, että jos tuo valittu on jo kohdallaan, niin miksi silloin pitää se laittaa uudelleen? Oikeastaanhan kyseessä on valitun tapauksessa koodi:

   int valittu = listPelit.getSelectedIndex();
   listPelit.setSelectedIndex(valittu);
 • Tällä siis oikein pakotetaan tapahtuma laukeamaan uudelleen.

 • Eli taas lyhyempi koodi on selkeämpi ja nätimpi:

     public String asetaVastustajaksi(){
      ...
       int valittu = listPelit.getSelectedIndex();
       if ( valittu < 0 ) {
         listPelit.add(ottelu.pelinTunnus(peliKohdalla), peliKohdalla);
         hae(-1);
       }
      ...
     }
 • Tosin en ota kantaa siihen, missä tuo uusi lisätään varsinaiseen rakenteeseen. Mullahan lopullisessa mallissa uutta ei lisätä listaan ennenkuin editointi päättyy.

13. Koodissa paljon virheitä tai varoituksia

 • koodissa ei saa olla yhtään virhettä tai varoitusta asetuksilla, jotka on neuvottu laittamaan Eclipsen ohjeessa

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.