Tutustuminen TIMiin


Vesa Lappalainen, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, vesal@jyu.fi
TIM-tuki: tim@jyu.fi


TIM esittely 22.1.2018 Agora TIM (1h11m49s)
#
TIM esittely 20.8.2015 "Peda-forum päiviltä" videoituna (anteeksi videotykin välkkyminen) TIM – 4s (31m26s)

1. Perusominaisuuksia

1.1 Kokeile valmiita materiaaleja

 • Avaa Ohjelmointi 1 - kurssin materiaali tai Tietokannat-kurssin materiaali esimerkiksi uuteen tabiin (paina hiiren oikeata ja valitse mihin avataan). Avaamasi luentomoniste sisältää koko kurssin oppimateriaalin mukaan lukien esimerkkiharjoituksia. Voit selailla monistetta ja löytää erilaisia siinä käytettyjä elementtejä (tekstikappaleita, kuvia, videoita, interaktiivisia harjoituksia).
 • Voit katsoa myös lukion FYS5-kurssin materiaalia.
 • Klikkaa oikeassa reunassa näkyviä oransseja palkkeja. Nämä ovat merkki sisällön lukemisesta ja ymmärtämisestä. Toisaalta näistä näkee, mitkä tekstin osat ovat omia kappaleitaan (paragraph).
 • Klikkaa vasemmassa yläkulmassa olevaa kirjaa, josta aukeaa sisällysluettelo.
 • Jatketaan etenemällä tässä dokumentissa. Alla on muutama TIM-kappale. Kokeile kommentoida näitä joko vain itsellesi tai julkisesti. Klikkaa kappaletta jolloin sen oikealle puolelle tulee C-kirjain (Comment). Siitä voit lisätä kommentin. Tai klikkaa kappaleen vasempaa reunaa (turkoosi suorakulmio) tai tuplaklikkaa itse kappaletta ja valitse “Comment/note”.

2. Tehtäviin tutustuminen

2.1 Seuraavaksi kokeile tämän sivun komponentteja

 • Alempana on esimerkkejä erityyppisistä tehtävistä, joita TIM-dokumenttiin voi sisällyttää. Kokeile vaihtaa lumiukon pään paikkaa muuttamalla riviä
  var x3 = x2 + 10.
 • Kokeile Biologia-otsikon alla monivalintakysymyksiin vastaamista.
 • Nyt on aika tarkastella vastauksia(si) opettajan näkökulmasta. Tätä varten navigoi takaisin sivun alkuun. Yläreunassa on palkki
  View | Teacher view | Answers | Lecture view | Slide view
  Klikkaa kohtaa Teacher view. Katso, miten tehtävien kohdat muuttuivat ja sivun oikeaan reunaan ilmestyi taulukko vastaajista ja heidän keräämistä pisteistä.

3. Oman TIM-sivun luominen

Luo tätä painamalla oma dokumentti koulutusta varten (pitää olla kirjaantunut!). Kirjaantumisen voit hoitaa sivun ylälaidassa olevasta Log in-painikkeesta. Ensimmäisellä käyttökerralla paina siellä olevaa Sign Up painiketta.

3.1 Luodaan vielä oma TIM-dokumentti..

 • Klikkaa sivun yläreunassa olevaa nimeäsi ja paina hiiren oikealla (jotta aukeaa toiseen välilehteen) My Documents.
 • Kansion sisällä klikkaa Create a new document, anna dokumentille sopiva nimi ja Create.
 • Create avaa luomasi uuden dokumentin automaattisesti. Voit alkaa lisäämään sisältöä luomaasi dokumenttiin klikkaamalla Add paragraph. Tai kun viet kursoria kappaleen kohdalla vasemmlle, siihen syttyy turkoosi palkki jota klikkaamlla saat menun josta voi valita esim. Edit.
 • Kannattaa myös katsoa alla oleva lyhyt animaatio (navigointi edes-/taaksepäin nuolista) TIMin editorista.
 • Ohjeita muokkaamiseen löydät TIMin ohjeista, joihin linkin löydät aina pääsivulta (johon pääsee TIM-kuvakkeesat) tai muokkausta tehdessäsi Help-välilehdeltä.
#

Voisiko tämä animaatio olla pienempi?

VL: ehdottomasti pitäisi olla! Tämä on ruma…

15 Nov 18 (edited 24 Nov 18)

4. TIMin tavoitteita


Perusidea: Nykyiset materiaalit ovat menneet kamaliksi linkkisotkuiksi, joista juonen löytäminen on vaikeaa. Tavoite on siis palata takaisin kirjamaiseen mietittyyn järjestykseen. Sellaiseen, josta tietää, että kun on materiaalin käynyt läpi, on asiasta jonkinlainen kokonaiskuva. TIMissä kirjaan lisätään vielä välitön vuorovaikutus.

#

4.1 Mikä on TIM?

TIM on “pilvipohjainen” avoin alusta tällaisen vuorovaikutteisen oppimateriaalin tuottamiseksi.

 • itsenäiseen opiskeluun
 • MOOC-kursseille, toki myös SPOC
 • perinteiseen luento-opetukseen
 • Flipped Classroom
 • Peer Instruction yms. opetukseen.
 • kouluaste: vauvasta vaariin…
#

4.2 Tavoite

 • opettajat tekisivät yhdessä materiaalia yhteiselle pohjalle, ihmisillä on hyviä ideoita, mutta ilman kunnon yhteistä alustaa ne jäävät omaan “nurkkaan”.
 • mahdollisesti myös oppilaat voivat osallistua materiaalin tekemiseen tai vähintään korjaamiseen
 • eri kielisten materiaalien tuottaminen ja ylläpitäminen samasta pohjasta, jos lähdettä muutetaan, niin käännetyissä näkyy että tätä ei ole vielä päivitetty
 • samasta pohjasta voidaan tuottaa erilaisia, esimerkiksi lyhyempiä, materiaaleja. Esimerkiksi osakurssi.

4.3 Ominaisuuksia

 • omat ja julkiset kommentit
 • uudet tekstit, joita lukija ei ole lukenut, näkyvät oikeassa reunassa punaisella
 • luetut mutta muuttuneet keltaisella
 • sisäänrakennettu luentoseinä
 • sisäänrakennetut luentokysymykset (vrt. Clicker yms) (ks: Luento 21, statistiikka)
 • kääntäminen eri kielille, linkitys alkuperäiseen kieleen
 • dokumentin osien lainaaminen toiseen dokumenttiin
 • automaattinumerointi
 • makrot (voi tehdä “vakiosanoja” joita voi muuttaa yhdestä paikasta, esimerkiksi kurssin vuosiluku voi olla vain yhden kerran koko hakmeistossa ja näkyy silti oikein kaikissa dokumenteissa)
 • opettaja näkee kaikki oppilaan vastausyritykset kellonaikoineen
 • joissakin tehtävätyypeissä automaattinen pisteytäminen
 • templatet eli mallipohjat, joiden pohjalta voi luoda uusia dokumentteja
 • VELPIT (Virtuaaliset Esipainetut Liukkaat PostIT-laput), valmiita korjausfraaseja, joita voi vetää oppilaan vastauksen päälle, myös mahdollisuus vertaisarviointiin näiden ansiosta
 • ryhmässä vastaaminen
 • käyttäjän omat bookmarkit, jotka toimivat kaikilla selaimilla kun yhdessä selaimessa on kirjanmerkin laittanut.
 • pelillistäminen, eli tehtävien tekeminen kasvattaa linnoja sen mukaan mitä kurssilla edistytään
 • keskustelualueet
 • johdantodokumentit, eli sama teksti kaikkien dokumenttien alkuun
 • makrot (esim vuosiluvun voi laittaa “muuttujaksi”)
 • painokelpoisen PDF-dokumentin tuottaminen samasta materiaalista

4.4 Tulevaisuudessa

 • dokumentissa olevien kysymysten tekeminen helpommaksi ja monipuolisemmaksi, lisää pisteytysvaihtoehtoja (mm. vastaus tietyllä arvovälillä).
 • eEducation toiveita
#

5. Esimerkkejä vuorovaikutteisista komponenteista

Seuraavassa on esimerkkejä erilaisista vuorovaikutteisita komponenteista joita voisi käyttää eri oppiaineissa. Niitä on esitelty “yhdessä pötkössä”, mutta lukijan pitää kuvitella kompoenttien ympärille kyseisen oppiaineen teoriaa.

Katso näistä niitä aiheita, jotka kiinnostavat sinua. Esimerkkejä on paljon ja et puolen tunnin harjoituksessa ehdi niitä kaikkia käydä läpi. Mutta voit palata niihin myöhemmin ja katsoa ne sitten ajan kanssa ja miettiä mistä voisi saada ideoita omaan opetukseesi.

Komponentteja voidaan lisätä TIMin omasta kokoelmasta tai sitten upotettuina komponentteina lähes mistä tahansa järjestelmästä.

#

5.1 Ohjelmoinnin opetus


##

Käännä taulukko

Tee Taunolla alkioita raahaamalla ohjelma, jolla käännetään 4-paikkainen taulukko t päinvastaiseen järjestykseen. Lisää tarvittaessa apumuistipaikkoja.

Kun olet ajanut, kokeile vielä Test. Saatko vihreän palkin?

 

#

3D-grafiikka

sphere(pos=vector(4,7,3),radius=2,color=color.green)
box(pos=vector(4,2,3),size=vector(8,4,6),color=color.red)

 

Pyöritä kuvaa pitämällä hiiren oikeaa painiketta pohjassa. Zoomaa hiiren rullalla.

 • Kokeile vaihdella ohjelmakoodissa värejä ja esineiden paikkoja.
 • kokeile lisätä uusia esineitä
 • lisää 3D-esimerkkejä löydät dokumentista: GlowScript.

5.2 HTML- ja CSS-opetus

#

Muokkaa html-koodia ja katso miten se vaikuttaa.

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style>
 h1 {color: blue;}
 .raamit {
  border: red;
  border-style: solid;
 }
 p { margin-left: 2em; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Otsikko</h1>
<p>Tekstiä jossa yksi sana <span class="raamit">raameissa</span>.</p>
</body>
</html>

 

#

5.3 Kielet

#
#

5.3.1 Ruotsi YO kevät 2015 tehtävä 1.1 e Villainbrott

Tjuvarna har vänt upp och ned på allt i barnrummet. I vardagsrummet ligger en bordslampa på golvet. Altandörren står öppen. Det är en tragisk syn som möter villaägarna som precis har kommit hem från semesterresan. Smycken är borta, liksom kontanter och klockor. Det är kaos. Villan som har haft inbrott blir sannolikt ytterligare en prick i statistiken över olösta ärenden. Det visar sig redan efter några minuter att chanserna för uppklarning är mycket små. Det finns inga spår av.
verktyg, inga fingeravtryck och ingen DNA. Dessutom har villaägarna gått runt i bostaden, vilket försvårar utredningen och bevisningen. Antalet bostadsinbrott har ökat markant det senaste decenniet och uppklarningen av inbrott är låg. Brottsplatsundersökaren Gunnel Forsberg är medveten om den låga uppklarningsprocenten. Enligt henne är ett av de största problemen att de som drabbas av bostadsinbrott har svårt att redogöra för vilka saker som har blivit stulna. En stor del av de inbrott som faktiskt klaras upp får inte sitt genombrott på brottsplatsen, utan när stöldgodset påträffas. Inom polisen finns en stor databas över alla saker som har försvunnit. När en person påträffas med stöldgods kan polisen göra sökningar i databasen och matcha stöldgodset med inbrotten. Till exempel genom serienummer på kameran eller texter på smycken. Källa: www.dn.se (10.8.2014)

#

Liitä -- -merkillä seuraavan lauseen sanoja alla oleviin sanoihin: The cat is on the moon.

#
 esimerkki -- example
 kuu
 kissa
 on

 

#

5.3.2 Aukkotehtävät

Esimerkkejä Aalto yliopiston ACOS-palvelimelta.

#

5.3.3 Kalevala

tim kaikille kahtomaksi
oppilaille ohjaamaksi
kivasti kokeiltavaksi
itse ihmeteltäväksi

opettajalle omaksi
materiaalin muokkaajaksi
tekijäksi tehtävien
oppimisen osoittajaksi


#

5.4 Historia

#

5.5 Maantieto yms

#

Edellä olevaan kuvionraahauskomponenttin voi laittaa pohjaksi minkä tahansa kuvan ja raahattavat objektit voivat olla mitä tahansa tekstejä ja/tai kuvia. Lisää esimerkkjä kuvionraahauskomponentin käytöstä löydä dokumentista kuvionraahaus.


Esimerkki upotetusta komponentista:

5.6 Musiikki

#

5.7 Biologia

#Kärpässieni

“Kasvien keräily” - dokussa voisi olla vaikka kärpässienen kuva ja oppilaan tehtävä olisi ottaa itsestään selfie luonnossa korvasienen kanssa ja liittää se vastaukseen.

#

Tehtävä jossa ladataan kuva tai muu dokumentti

Paina "Valitse tiedosto" ja ota kuva tai lataa vanha.

 

#

Raahaa puiden tiedot oikeille paikoille

Raahaa puiden kasvaimet tai kävyt oikeisiin puihin

#

5.8 Kasvatustiede/Psykologia

#

Katso alla oleva video ja vastaa sitten kysymyksiin.

#

Lapset keskustelevat

#
#
#

5.9 Matematiikka

Esimerkkejä:

Matematiikassakin tehtävät voivat olla sellaisia, että opiskelijat tekevät tehtäviä paperille ja lataavat kännykällä otetun kuvan TIMin vastauslomakkeelle.

LaTeXin avulla voi tekstiin kirjoittaa matematiikkaa hyvällä laadulla:

Olkoon \(x_1,x_2,...\) jono reaalilukuja. Sanotaan, että jono \((x_n)\) suppenee kohti reaalilukua \(a\), jos jokaisella \({\varepsilon}>0\) on olemassa luku \(N=N({\varepsilon},\text{jono})\in{N}\) siten, että \[|x_n-a|<{\varepsilon}\quad\text{ kaikilla }n\ge N.\] Tällöin \(a\) on jonon \((x_n)\) raja-arvo ja sitä merkitään \[{\lim_{n\to\infty}}x_n=a \quad\text{ tai }x_n\to a\text{ kun }n\to\infty.\] Funktio \(f:I\to{R}\), \(I\subset {R}\), on jatkuva pisteessä \({x_0}\in I\), jos jokaisella \({\varepsilon}>0\) on olemassa \(\delta>0\) siten, että \[|f(x)-f({x_0})|<{\varepsilon}\,,\text{ kun }|x-{x_0}|<\delta\quad(x,{x_0}\in I).\] Edelleen \(f:I\to{R}\) on jatkuva välillä \(I\), jos \(f\) on jatkuva jokaisessa pisteessä \({x_0}\in I\).


#

Matematiikan kirjoittamisen harjoittelu.

#

Tehtävä: Pythagoraan lause

Kirjoita TeXillä alla olevan toisen asteen yhtälön ratkaisukaavan tilalle Pythagoraan lause

$$
x = \frac {-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
$$

 


Klikkaa seuraavassa Math ja piirrä matematiikkaa. Voit kopioida tuloksen yllä olevaan laatikkon dollareiden väliin.

#

Piirrä esimerkki epäjatkuvasta funktiosta


#

Määrätty intergaali

 


#

Esimerkki derivaatasta, integraalista ja yhtälön ratkaisusta

f = x^2+3*x-5
df = diff(f,x)
F = integrate(f,x)
x, a, b, c = var('x a b c')
r = solve([a*x^2 + b*x + c == 0],x)

 


#

Kirjoita piirrettävä funktio

f = sin(x)
plot(f,-3,3)

 

#

Vaihtele polynomin kertoimia ja paina Aja ja havannoi, miten nollakohdat muuttuvat. Huomaa että kertomerkki pitää kirjoittaa käyttäen *-merkkiä!

  S = k * x + v
  Q = a*x^2 + b*x + c
  P = S * Q
  p = plot(P,-4,4, aspect_ratio=0.1) + plot(S,-4,4, color='green') + plot(Q,-4,4, color='red')

 

#

Paina Aja ja raahaile liukuria

f = sin(1/x)
@interact
def _(x2=slider(map(lambda x:x.n(digits=3),srange(0.001,2,0.001)),default=1.0)):
  p = plot(f, (x, 0, x2))
  pretty_print(html('$f(x)\\;=\\;%s$'%latex(f)))
  show(p)

 


#

Mökin kuvautuminen

Piirrä mökki kuvattuna kuvauksella A. Vaihtele kerroinmatriisin alkioiden arvoja ja katso mitä kuvalla tapahtuu. Sarakkeet erotellaan välilyönnillä ja rivit rivinvaihdolla.

 

#

Open GeoGebra

 


#

#

Kirjoita alueeseen jokin lasku, esimerkiksi 5+3

 

#

5.10 Tilastotiede

#

Tallenna data

1.28 -1.84 1.47 6.1 10.36 6.68 1.49 -1.54 4.49 3.35 -0.1 2.33
-0.92 1.75 4.48 1.99 4.73 0.88 -0.78 -0.93 -2.46 -1.18 -0.45 4.71
-1.09 1.08 4.61 1.1 6.16 1.8 -2.94 -1.95 2.17 -2.89 3.4 -0.85
-0.74 1.63 -5.28 1.56 2.24 0.77 6.66 3.69 4.4 5.26 0.4 6.35 1.49
2.62 0.3 -3.3 4.19 5.44 1.61 0.18 2.64 4.46 0.77 6.53 -4.02 4.14
-0.89 2.84 3.12 4.09 3.14 6.99 -0.44 1.64 -2.84 5.28 0.5 -1.27
-3.81 3.91 4.47 6.7 5.17 1.44 7.18 1.33 6.05 -3.36 0.45 5.49 2.21
1.48 -2.18 3.54 -2.5 3.77 1.29 0.17 5.4 2.01 8.19 2.91 1.38 1.92
-0.53 2.64 4.13 2.31 3.28 2.75 0.11 6.15

 

#
y <- scan("data1.dat")

 


#
mean(y)
var(y)

 

#
png()
hist(y)

 

#

5.11 Kemia

#

Ideointi ja sisältö: Lauri Lehtovaara, Tiina Kiviniemi, Jussi Ahokas Simulaatio: Mindcraft Oy

#

5.12 Elektroniikka

#

Testaa Simcir:n toimintaa

Kytkentää voi muokata raahaamalla komponentin ulostulosta johtimen jonkin toisen komponentin sisäänmenoon.

 

5.13 Fysiikka/Kemia

Vaihda alla atomien määrää ja paina Aja.

#

A "hard-sphere" gas

Natoms = 100 # change this to have more or fewer atoms

 

Lisää simulaatoita löydät dokumentista: GlowScript.

6. Lopuksi

#

6.1 Mitä opiskelijat sanovat

 • TIM-luentomoniste on erinomainen.
 • TIM on kivasti kirjoitettu. Asiat on TIM:ssä selkeästi esitettyinä. Se on paras “kurssimoniste” koskaan.
 • TIM-verkkomoniste erinomainen
 • TIM oli loistava
 • Uudistunut luentomoniste (TIM) on mahtava!
 • Tim on hyvä. En osaa parannusehdotuksia antaa.
 • TIM-moniste on minun mielestäni todella oivallinen työkalu kurssille.

 • TIM käyttää aidosti ja monella tavalla hyväkseen sitä, että se on sähköinen oppimateriaali/ moniste. Useinhan sähköiset oppimateriaalit ovat toiminnaltaan ja käytöltään lähes paperiversiota vastaavia, vastauksia vaan ehkä klikkaillaan kynällä kirjoittamisen sijasta, tai väärästä vastauksesta saa välittömän palautteen, tai ei tarvitse kääntää sivua… Mutta harva tähän mennessä näkemäni materiaali todella hyödyntää verkkoon liittyviä mahdollisuuksia tai esim. reaaliaikaisuutta. TIMin tyyppistä aidosti interaktiivista oppimateriaalia pitäisi saada jokaiselle koulutusasteelle (ongelmahan siinä monelle olisi, että opettajan pitäisi sitä itse päivittää). Liikeideaa jollekin firmalle… Ehkä opiskelijat eivät tiedosta (kuten en itsekään), kuinka pedagogisesti nerokas materiaali heillä on käytössään, mutta oppimista ja asioiden ymmärtämistä se varmasti jouduttaa.
#

6.2 Tutkimus

 • tuottaa vaikka kuinka paljon informaatiota opettajille
 • kuka lukenut ja mitä ja periaattessa milloin
 • kuka tehnyt tehtäviä, mitä kussakin vaiheessa jne.

6.3 Muita visualisaatioita

#

6.4 KYSYMYKSIÄ?

#

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.