qr-koodi

Mallikurssi

Tällä kesken olevalla mallikurssisivustolla esitellään TIMin eri toimintoja kurssin osasuoritusten tallentamisen ja näyttämisen sekä ohjausten näkökulmasta.

Lomake on tavavallinen TIM-dokumentti (sivu), jolle on lisätty kenttiä. Kentät ovat tietoalkoita joihin voi lisätä esimerkiksi suoritustietoa. Kenttien arvoista voidaan laskea lähes mitä vaan ja tehdä tilastoja ja grafiikkaa. Lopputulokseksi lasketun kurssin arvosanan voi siirtää Sisuun.

1. Esimerkki datan lainauksesta

Alla on malliksi lainattu kohta esiteltävältä etenemislomakkeelta kurssin “kotisivulle” hieman dataa. Lainattua sisältöä voidaan kurssin aikana luonnollisesti lisätä/vähentää sen mukaan missä kohti kurssia ollaan mennossa.

Demotilanteesi:

Please to interact with this component.

1

{}

Please to interact with this component.

2

{}

Please to interact with this component.

3

{}

Please to interact with this component.

4

{}

Please to interact with this component.

5

{}

Please to interact with this component.

6

{}

Please to interact with this component.

7

{}

Please to interact with this component.

summa

{}

Please to interact with this component.

pros

{}

Please to interact with this component.

hyv

{}

#

Kuvassa sinisellä kurssin keskiarvo ja punaisella sinun suorituksesi.

Tosin koska useimmat lukijat eivät ole kurssin ryhmässä, ei punaisia näy. Mutta näet saman näkymän opettajana etenemissivulta ja voit siellä tarkastella miltä yhden opiskelijan perspektiivistä asia näyttää..

Grafiikoista näet lisää esimerkkejä lomakkeiden tekemisen ohjesivulta. Grafiikat tehdään jollakin valmiilla JavaScriptin kirjastolla, joten vain mielikuvitus on rajana mitä voi esittää. Mallit on tehty Chart.js-kirjastolla, mutta mitä tahansa muutakin voi käyttää.

2. Kurssin ryhmät

Sujuvaa käyttöä varten kursseille tarvitaan yksi tai useampia ryhmiä. Kaikkien kurssilaisten ryhmä/ryhmiä saadaan päivittymään automaattisesti esimerkiksi Sisusta. Tästä kerrotaan tarkemmin lomakkeiden ohjesivulla.

3. Esikyselyt yms

Kurssin kotisivulle tai mille tahansa sivulle voidaan lisätä normaaleja TIMin kysymyksiä tyyliin:

#

4. Lomakkeiden käyttökohteita

Tässä aliluvussa esitellään erilaisia ideoita käyttää TIMin lomakkeita.

4.1 Yksinkertaisin pohja

Mikäli ei erikseen halua mitään hienouksia, niin voi tehdä vain lomakkeen, jossa on pelkästään kurssin lopullinen arvosana.

4.2 Kurssin etenemistiedot

4.3 Yhden harjoituskerran tietojen syöttö

Mikäli eteneminen-dokumentissa olevat syöttötavat tuntuvat liian “monipuolisilta”, voidaan tehdä sivu, jossa syötetään vain yhden harjoituskerran tietoja (mikäli niitä ei saada haettua automaattisesti jostakin lähteestä).

4.4 Sähköinen demolomake

5. Etäohjaus

TIMissä voi tehdä ohjauksia samaan tapaan kuin perinteisiä luokkaohjauksia.

Ohjauksiin ilmoittautuminen voidaan tehdä helpoksi, ks:

Ohjauksissa ihmiset voidaan jakaa huoneisiin, joissa ryhmissä keskustelevat. Ryhmökokoja ja arvontaa sekä pääsyä haluttuun ryhmään voidaan säätää halutulla tavalla.

Opettaja voi seurata miten tarvitaan apua ja kierrellä helposti huoneissa

6. Grafiikkaa tentistä

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.