Vesa Lappalainen (7 edits) 13 Aug 18
Vesa Lappalainen (2 edits) 09 Aug 18

TIMin lyhyt käyttöohje

Vesa Lappalainen (20 edits) 04 Dec 19

Opettajaverkostotapaaminen Tampereella 17.12.2019

Vesa Lappalainen 04 Dec 19
Vesa Lappalainen (3 edits) 04 Dec 19

Yliopistokohtaiset kurssit

Vesa Lappalainen 08 Aug 18

1. Aalto

Vesa Lappalainen 08 Aug 18

1.1 Ohjelmointi 1, CS-A1110, 5 op, Juha Sorva/Otto Seppälä, fi

 • Aika: 12.09.2018-12.12.2018
 • Järjestelmä: A+
 • Tarvittavat tunnukset: Aalto-tunnus tai Gmail-tunnus
 • Linkkejä: kurssisivu
 • Ohjelmointikieli: Scala
 • Työtavat: Itsenäinen opiskeluverkossa
 • Osaamistavoitteet: Ks. kurssin kuvaus
Vesa Lappalainen; Lauri Malmi 06 Oct 18

1.2 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1, CS-A1111, 5 op, Kerttu Pollari-Malmi, fi

 • Aika: 10.09.2018-30.11.2018
 • Järjestelmä: A+
 • Tarvittavat tunnukset: Aalto-tunnus (tai pyynnöstä Gmail-tunnus)
 • Linkkejä: MyCourses, A+
 • Ohjelmointikieli: Python
 • Työtavat: ks. kurssin kuvaus MyCoursesissa
 • Osaamistavoitteet: ks. kurssin kuvaus MyCoursesissa

1.3 Ohjelmoinnin peruskurssi Y2, CS-A1121, 5 op, Vesa Hirvisalo, fi

 • Aika: 04.01.2018-23.03.2018
 • Järjestelmä: A+
 • Tarvittavat tunnukset: Aalto-tunnus (tai pyynnöstä Gmail-tunnus)
 • Linkkejä: MyCourses, A+
 • Ohjelmointikieli: Python
 • Työtavat: ks. kurssin kuvaus MyCoursesissa
 • Osaamistavoitteet: ks. kurssin kuvaus MyCoursesissa

1.4 Tietorakenteet ja algoritmit Y, CS-A1141, 5 op, Ari Korhonen, fi

 • Aika: 11.09.2018-10.12.2018
 • Järjestelmä: A+
 • Tarvittavat tunnukset: Aalto-tunnus (tai pyynnöstä Gmail-tunnus)
 • Linkkejä: MyCourses, A+
 • Ohjelmointikieli: Python
 • Työtavat: ks. kurssin kuvaus MyCoursesissa
 • Osaamistavoitteet: ks. kurssin kuvaus MyCoursesissa
Ari Korhonen 26 Oct 18

1.5 Ohjelmointistudio 2, CS-C2120, 5 op, Lauri Malmi, fi, en

 • Aika: 2.1.2020-31.5.2020
 • Järjestelmä: A+
 • Tarvittavat tunnukset: (Aalto-tunnus tai Gmail-tunnus)
 • Linkkejä: MyCourses,
 • Ohjelmointikieli: Scala
 • Työtavat: Viikkotehtävät, projekti
 • Osaamistavoitteet: Ks. kurssin kuvaus MyCoursesissa
Aihe Taso
Aihe 1 3
Aihe 2
Malmi Lauri 27 Aug 19

1.6 C-ohjelmoinnin peruskurssi, ELEC-A7100, 5 op, Pasi Sarolahti, fi, en

 • Aika: tammikuu - toukokuu (kevätkurssi), kesäkuu - elokuu (kesäkurssi)
 • Järjestelmä: TIM, Slack
 • Tarvittavat tunnukset: Haka, rekisteröityminen mahdollista myös millä tahansa sähköpostiosoitteella
 • Linkkejä: kesäkurssi materiaali
 • Ohjelmointikieli: C
 • Työtavat: Verkkomateriaali, ohjelmointikoe
 • Osaamistavoitteet: C-ohjelmoinnin perusteet, muistinhallinta, binääriaritmetiikka
Pasi Sarolahti (4 edits) 16 Dec 19

1.7 Object-oriented programming with C++, ELEC-A7151, 5 op, Pasi Sarolahti, en

 • Aika: syyskuu - joulukuu
 • Järjestelmä: TIM, Slack, git
 • Tarvittavat tunnukset: Haka, rekisteröityminen mahdollista myös millä tahansa sähköpostiosoitteella
 • Linkkejä: kurssimateriaali
 • Ohjelmointikieli: C++
 • Työtavat: Verkkomateriaali, ohjelmistoprojekti
 • Osaamistavoitteet: C++ - kielen perustekniikat, olio-ohjelmoinnin perusteet, projektityöskentely, git-versionhallinta
Pasi Sarolahti (2 edits) 16 Dec 19

1.8 Tietokoneverkot, ELEC-C7241, 5 op, Pasi Sarolahti, fi

 • Aika: tammikuu - huhtikuu
 • Järjestelmä: TIM
 • Tarvittavat tunnukset: Haka, rekisteröityminen mahdollista myös millä tahansa sähköpostiosoitteella
 • Linkkejä: verkkomateriaali, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: C
 • Työtavat: harjoitustehtävät, ohjelmointitehtäviä, loppukoe
 • Osaamistavoitteet: Tietoliikenteen perusteet Kurose/Ross - hengessä
Aihe Taso
Aihe 1 3
Aihe 2
Pasi Sarolahti (2 edits) 16 Dec 19


Lisää kurssi

### Kurssin nimi⁞, Koodi, laajuus op, opettaja, fi, en

- Aika:
- Järjestelmä:
- Tarvittavat tunnukset:
- Linkkejä: [linkin teksti](URL),
 [linkin teksti](URL)
- Ohjelmointikieli:
- Työtavat:
- Osaamistavoitteet:

Aihe | Taso
-----|:----:
Aihe 1 | 3
Aihe 2 |
Vesa Lappalainen (2 edits) 13 Aug 18

2. HY

Vesa Lappalainen 08 Aug 18

2.1 Ohjelmoinnin perusteet, TKT-10002, 5op, Arto Hellas, fi

 • Järjestelmä: Test My Code / Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Aluksi vain TMC-tunnus, HY:n Moodle (avoimelta yliopistolta) mikäli haluaa suorituksen.
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: Java
 • Työtavat:
 • Osaamistavoitteet:
Vesa Lappalainen; Arto 06 Oct 18

2.2 Ohjelmoinnin jatkokurssi, TKT-10003, 5op, Arto Hellas, fi

 • Järjestelmä: Test My Code / Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Aluksi vain TMC-tunnus, HY:n Moodle (avoimelta yliopistolta) mikäli haluaa suorituksen.
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: Java
 • Työtavat:
 • Osaamistavoitteet:
Vesa Lappalainen; Arto 06 Oct 18

2.3 Tietokantojen perusteet, TKT-10004, 5 op, Arto Hellas, fi

 • Järjestelmä: Test My Code / Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Kurssilla tarvitsee heti alussa HY:n Moodle -tunnukset (avoimelta yliopistolta)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: SQL, Java
 • Työtavat:
 • Osaamistavoitteet:
Vesa Lappalainen; Arto 06 Oct 18

2.4 Tietorakenteet ja algoritmit, TKT-20001, 10 op, Antti Laaksonen (?), fi

 • Järjestelmä: Test My Code
 • Tarvittavat tunnukset: TMC-tunnus
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: Java
 • Työtavat:
 • Osaamistavoitteet:
Vesa Lappalainen; Arto 06 Oct 18

2.5 Johdatus yliopistomatematiikkaan, MAT-11001, 5 op, Jokke Häsä, fi

 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: HY:n Moodle
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli:
 • Työtavat:
 • Osaamistavoitteet:
Vesa Lappalainen; Arto 06 Oct 18

2.6 Tilastotiede ja R-tutuksi I, MAT-12001, 5 op, Sirkka-Liisa Varvio, fi

 • Järjestelmä: HY:n Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: HY:n Moodle
 • Linkkejä: HY:n kurssisivu, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: R
 • Työtavat:
 • Osaamistavoitteet:
Vesa Lappalainen; Arto 06 Oct 18

2.7 Tilastotiede ja R-tutuksi II, MAT-12001, 5 op, Sirkka-Liisa Varvio, fi

 • Järjestelmä: HY:n Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: HY:n Moodle
 • Linkkejä: HY:n kurssisivu, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: R
 • Työtavat:
 • Osaamistavoitteet:
Vesa Lappalainen; Arto 06 Oct 18

2.8 Fullstack-websovelluskehitys, TKT-21009, 5 op, Matti Luukkainen, fi

Vesa Lappalainen; Arto 06 Oct 18

2.9 Tietoliikenteen perusteet, TKT-20004, 5 op, Tiina Niklander (?), fi

 • Järjestelmä: Test My Code, Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: TMC, Moodle (HY:n avoimelta)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli:
 • Työtavat:
 • Osaamistavoitteet:
Vesa Lappalainen; Arto 06 Oct 18

2.10 Lisää kursseja osoitteessa...

https://www.helsinki.fi/fi/projektit/digital-education-for-all/kurssit

Arto 18 Nov 18


Lisää kurssi

### Kurssin nimi⁞, Koodi, laajuus op, opettaja, fi, en

- Aika:
- Järjestelmä:
- Tarvittavat tunnukset:
- Linkkejä: [linkin teksti](URL),
 [linkin teksti](URL)
- Ohjelmointikieli:
- Työtavat:
- Osaamistavoitteet:

Aihe | Taso
-----|:----:
Aihe 1 | 3
Aihe 2 |
Vesa Lappalainen (2 edits) 13 Aug 18

3. JY

Vesa Lappalainen (2 edits) 08 Aug 18

Alla tärkeimmät, lisää kursseja, ks: JY materiaalit AlyOppi ja DEFA

Vesa Lappalainen (2 edits) 09 Aug 18

3.1 Johdatus tietotekniikaan, TIEP115, 3 op, Lauri Kettunen, fi

 • Aika: 9.1.2019 - 7.3.2019
 • Järjestelmä: TIM
 • Tarvittavat tunnukset: TIM, Korppi
 • Linkkejä: materiaali, Korppi
 • Työtavat: Luennot, harjoitukset
 • Osaamistavoitteet: Ensimmäisen ammatillisen käsityksen luominen siitä, miten arkisia tarpeita käsitteellistetään ja muokataan sopiviksi tietokoneilla käsiteltäviksi.
Lauri Kettunen; Vesa Lappalainen (5 edits) 22 Jan 19

3.2 Ohjelmointi 1, ITKP102, 6 op, Vesa Lappalainen, fi, en

 • Aika: 10.9.18 - 31.12.18
 • Järjestelmä: TIM
 • Tarvittavat tunnukset: TIM, Korppi
 • Linkkejä: kotisivu, moniste, tehtävät, Korppi
 • Ohjelmointikieli: C#
 • Työtavat: luennot 48h (videot), demot 11 kertaa, harjoitustyö, debuggausnäyte, tentti
 • Osaamistavoitteet:
Aihe Taso
Rakenteisen ohjelmoinnin perusajatus 3
Algoritminen ajattelu 3
C#-kielen perusteet 3
Peräkkäisyys 3
Muuttujat 4
Aliohjelmat ja funktiot 6
Parametrin välitys 6
Ehtolauseet 4
Silmukat 4
Taulukot 3
Tiedostot ohjelmasta käytettynä 2
Olioiden käyttö 3
Yksikkötestit (TDD) 2
Debuggerin käyttö 3
Lukujärjestelmät, ASCII-koodi 2
Rekursio 1
Dokumentointi ja sen lukeminen 3
Vesa Lappalainen (13 edits) 08 Aug 18

3.3 Ohjelmointi 2, TIEP111, 8 op, Vesa Lappalainen, fi, (demot en)

 • Aika: 7.1.19 - 19.4.19
 • Järjestelmä: TIM
 • Tarvittavat tunnukset: TIM, Korppi
 • Linkkejä: moniste, kotisivu, Korppi
 • Ohjelmointikieli: Java
 • Työtavat: Luennot 52 t (videot), demot, välikoe, harjoitustyö
 • Osaamistavoitteet:
Aihe Taso
Pienen ohjelman suunnittelu 3
Yksinkertaisen algoritmien suunnittelu 2
Pöytätestaus, TDD 3
Java -kielen perusteet 3
Metodien suunnittelu ja testaaminen 6
Luokkien suunnittelu ja testaaminen 6
Rekursio 2
Ohjelman kasaaminen 3
Debuggerin käyttö 6
Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja ohjelmointi 3
Vesa Lappalainen (6 edits) 13 Aug 18

3.4 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, ITKA204, 5 op, Toni Taipalus, fi

 • Aika: 7.1.19 - 17.5.19

 • Järjestelmä: TIM

 • Tarvittavat tunnukset: TIM, Korppi

 • Linkkejä: moniste, Korppi

 • Ohjelmointikieli: SQL

 • Työtavat: Luennot (videot), demonstraatiot

 • Osaamistavoitteet:

  Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija: osaa selittää tiedonhallintaan ja tietokannanhallintajärjestelmiin liittyvien keskeisten käsitteiden, periaatteiden ja toimintojen merkityksen; osaa soveltaa ER-mallia käsitteellisessä mallintamisessa ja ymmärtää mikä rooli käsitteellisillä malleilla on tietoarkkitehtuurissa; osaa soveltaa relaatiomallin käsitteitä ja transformoida ER-kaavion relaatiotietokannan kaavaksi; osaa soveltaa SQL:ää taulujen ja valtuutusten määrittämiseksi ja perusoperaatioiden (CRUD) suorittamiseksi; osaa normalisoida relaatiot neljänteen normaalimuotoon; osaa selittää tyypilliset samanaikaisten tapahtumien ongelmat, tapahtumalta vaaditut ominaisuudet, eristyvyystasot sekä lukitustavat ja niiden merkityksen tapahtumien ajoitukselle; osaa kuvailla tietovarastonnin periaatteet, arkkitehtuurin, toiminnot ja hyödyt sekä soveltaa tähti- ja lumihiutalemallia; osaa selittää tietokantoihin liittyviä rinnakkaisarkkitehtuureita ja hajautustekniikoita; tietää tiedonhallinnan ja tietokantojen uusista periaatteista ja paradigmoista ja osaa vertailla niitä perinteisiin malleihin.

Vesa Lappalainen (5 edits) 15 Aug 18

3.5 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, TIEP114, laajuus op, opettaja, fi, en

 • Aika: 29.10.18 - 7.4.19
 • Järjestelmä: TIM
 • Tarvittavat tunnukset: TIM
 • Linkkejä: materiaali, Korppi
 • Ohjelmointikieli:
 • Työtavat: luennot (videot), harjoitukset
 • Osaamistavoitteet:
Aihe Taso
Tietokoneen sisäinen rakenne ja arkkitehtuuri 2
Digitaalilogiikan perusteet 3
Boolean logiikka 2
Kombinaatiologiikka 2
Sekvenssilogiikka 2
Prosessorin rakenne 2
Käskyn suoritus 2
Konekieli 2
Muistin toteutus 2
Moniprosessorit 1
Vesa Lappalainen (6 edits) 15 Aug 18

3.6 Tietoverkot, ITKP104, 5 op, Ari Viinikainen, fi

 • Aika:13.3.19 - 16.5.19

 • Järjestelmä: TIM

 • Tarvittavat tunnukset: TIM

 • Linkkejä: materiaali, Korppi

 • Ohjelmointikieli:

 • Työtavat: Luennot (videot), harjoitukset

 • Osaamistavoitteet:

  Teoria 1 - Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää perusteet Internetin rakenteesta, palveluista, arkkitehtuureista sekä yleisimmistä sovellusprotokollista.
  Teoria 2 - Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tietoverkkojen toteutuksen haasteet sovellus-, kuljetus-, verkko- ja linkkikerroksilla sekä Internetissä toteutetut ratkaisut haasteisiin.
  Teoria 3 - Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää luotettavaan tiedonsiirtoon, reititykseen sekä kanavan jakamiseen liittyvät haasteet sekä niiden toteutukseen valitut ratkaisut Internetin eri kerrosten protokollissa.
  Analysaattorityö - Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii käyttämään yksinkertaisia protokollia sekä analysoimaan niiden generoimaa verkkoliikennettä.
  Ohjelmointityö - Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii alkeet verkko-ohjelmoinnista käyttäen UDP ja TCP protokollia sekä toteuttaa yksinkertaisen protokollan.

Vesa Lappalainen (6 edits); Ari Viinikainen 15 Aug 18

3.7 Algoritmit 1, ITKA201, 4 op, Timo Männikkö, fi

 • Aika: 14.1.2019 - 8.3.2019
 • Järjestelmä: TIM
 • Tarvittavat tunnukset: TIM, Korppi
 • Linkkejä: kotisivu, moniste, Korppi
 • Ohjelmointikieli: vapaa
 • Työtavat: luennot (videot), harjoitukset, tentti
 • Osaamistavoitteet:
Aihe Taso
Algoritminen ongelmanratkaisu 3
Funktion kertaluokka 2
Algoritmien aikavaativuuden määrääminen 3
Pino, jono, lista 3
Binääripuu 3
Graafit ja verkot 2
Binäärihaku 2
Algoritmien suunnittelumenetelmät 3
Raaka voima 3
Osittaminen 3
Taulukointi 3
Ahne menetelmä 3
Lajittelumenetelmät 3
Timo Männikkö (3 edits); Vesa Lappalainen (4 edits) 16 Aug 18

3.8 Algoritmit 2, TIEA211, 4 op, Timo Männikkö, fi

 • Aika: 12.3.2019 - 17.5.2019
 • Järjestelmä: TIM
 • Tarvittavat tunnukset: TIM, Korppi
 • Linkkejä: kotisivu, moniste, Korppi
 • Ohjelmointikieli: vapaa
 • Työtavat: luennot (videot), harjoitukset, harjoitustyö, tentti
 • Osaamistavoitteet:
Aihe Taso
Algoritmien aikavaativuuden määrääminen 3
Kertaluokkamerkinnät 2
Prioriteettijono, keko 3
Hajautus 3
B-puu, nelipuu, trie-rakenteet 2
Joukot 2
Rekursio ja ositus 3
Merkkitiedon tiivistäminen 2
Peruutusmenetelmä 2
Pelipuun läpikäynti 2
Rajoitehaku 2
Heuristisia menetelmiä 2
Laskennallinen vaativuus 2
Master-lause 3
NP-täydellisyys 1
Timo Männikkö (2 edits); Vesa Lappalainen (3 edits) 16 Aug 18

3.9 Oliosuuntautunut suunnittelu ja ohjelmointi, TIEA1130, 3 tai 5 op, Jonne Itkonen, fi

 • Aika: syksyn ensimmäinen periodi
 • Järjestelmä: JYU Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: JY, HAKA
 • Linkkejä: kurssi Moodlessa
 • Ohjelmointikieli: Smalltalk (Pharo), useita muita esimerkeissä esim. JavaScript, Python, Swift, C#
 • Työtavat: luennot, harjoitukset, tentti, 5 op:ssa lisäksi pieni ohjelmointityö
 • Osaamistavoitteet: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija
  • ymmärtää oliolähestymistavan käsitteistön ja erityispiirteet,
  • osaa siirtyä analyysistä suunnitteluun ja suunnittelusta ohjelmointiin,
  • osaa luoda sekä arkkitehtuurin että yksityiskohtaisen suunnitelman yksinkertaisille järjestelmille,
  • tuntee arkkitehtuuri- ja (suunnittelu)mallien sekä hyvien suunnitteluperiaatteiden perusteet,
  • osaa arvioida olemassa olevia suunnitelmia yo. suunnitteluperiaatteiden pohjalta,
  • tuntee perustekniikat käyttöliittymien ja olioiden pysyvyyden mallinnukseen oliopohjaisen järjestelmän osana,
  • hallitsee olio-ohjelmoinnin perusteet,
  • osaa soveltaa UML:ää yksinkertaisteen kuvaukseen ja
  • ymmärtää UML-kuvausten yhteyden toteutusympäristöön.
Jonne Itkonen (2 edits) 17 Dec 19


Lisää kurssi

### Kurssin nimi⁞, Koodi, laajuus op, opettaja, fi, en

- Aika:
- Järjestelmä:
- Tarvittavat tunnukset:
- Linkkejä: [linkin teksti](URL),
 [linkin teksti](URL)
- Ohjelmointikieli:
- Työtavat:
- Osaamistavoitteet:

Aihe | Taso
-----|:----:
Aihe 1 | 3
Aihe 2 |
Vesa Lappalainen (8 edits) 13 Aug 18

4. LUT

Vesa Lappalainen (3 edits); Porras Jari 08 Aug 18

4.1 Ohjelmoinnin ja data-analytiikan perusteet, CT60A0202, 6 op, Uolevi Nikula, fi

 • Aika: 3.9.-14.12
 • Järjestelmä: LUT Moodle, Viope
 • Tarvittavat tunnukset: Lut (Haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: Python
 • Työtavat: Luennot, Harjoitukset, Harjoitustyö
 • Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija osaa
 1. Luoda pieniä ohjelmia Python-ohjelmointikielellä käyttäen kaikki peruskomentoja ja -rakenteita kuten listoja ja luokkia.

 2. Luoda aliohjelmista ja kirjastoista koostuvan ohjelmarakenteen siten, että se on helppo ymmärtää, ylläpitää ja laajentaa.

 3. Luoda Python ohjelmia, jotka pystyvät lukemaan CSV-tiedostoina jaettua tietoa, valitsemaan siitä kiinnostavat tiedot sekä tekemään datalle perusanalyysejä.

 4. Suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin.

Vesa Lappalainen; Porras Jari (3 edits) 06 Oct 18

4.2 C-ohjelmoinnin perusteet, CT60A2500, 3 op, Uolevi Nikula, fi

 • Aika: 7.1.-22.2.2019
 • Järjestelmä: Moodle, Viope
 • Tarvittavat tunnukset: Lut (Haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: C
 • Työtavat: Luennot, Harjoitustyö
 • Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelijaa osaa
 1. luoda pieniä ohjelmia C-ohjelmointikielellä hyödyntäen peruskäskyjä, tietorakenteita ja kirjastoja.

 2. tehdä useista aliohjelmista ja tiedostoista muodostuvan ohjelman, jotta ohjelma on helppo ymmärtää, ylläpitää ja laajentaa.

 3. käyttää osoittimia ja dynaamista muistinvarausta linkitettyjen listojen luomiseen ja hallitsemiseen.

 4. käyttää make-ohjelmaa ohjelmien kääntämiseen.

 5. käyttää versionhallintaa tiedostojen hallintaan.

Vesa Lappalainen; Porras Jari 06 Oct 18

4.3 Ohjelmistotestauksen periaatteet, CT60A4160, 3 op, Uolevi Nikula, fi

 • Aika: 4.3.-18.4.2019
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Lut (Haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: C
 • Työtavat: Luennot, Harjoitustyö
 • Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelijat pystyvät
 1. selittämään ohjelmistotestauksen keskeiset käsitteet ja konseptit

 2. tekemään ohjelmistotestausta yksikkö-, integraatio- ja systeemitasoilla

 3. käyttämään perustyökaluja testaukseen ja automatisoimaan testaustehtäviä

 4. toimimaan testaustiimissä testaajana.

Vesa Lappalainen; Porras Jari 06 Oct 18

4.4 Olio-ohjelmointi, CT60A2411, 6 op, Jiri Musto, fi

 • Aika: 3.9.-14.12.2018
 • Järjestelmä:Moodle
 • Tarvittavat tunnukset:Lut (Haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: Java
 • Työtavat: Luennot, Videot, Harjoitukset, Harjoitustyö
 • Osaamistavoitteet: Kurssin lopulla opiskelija osaa
 1. Ratkaista tyypillisiä ohjelmointiongelmia olio-ohjelmointimenetelmillä
 2. Käyttää Javaa ja sen ominaisuuksissa ohjelmoinnissa
 3. Lukea ja kuvailla Java koodia ja UML diagrammeja
 4. Hyödyntää versionhallintaa
 5. Suunnitella yksinkertaisia graafisia käyttöliittymiä.
Vesa Lappalainen; Porras Jari 06 Oct 18

4.5 Johdatus tietotekniikan opiskeluun, CT10A0102, 3 op, Jussi Kasurinen, fi

 • Aika: 3.9.2018-18.4.2019
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Lut (Haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli:-
 • Työtavat: Luennot, Harjoitukset, Harjoitustehtävät
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa yliopisto-opiskeluun liittyvät vaatimukset ja käytänteet. Opiskelija perehtyy opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin ja tiedonhaun kanaviin. Opiskelija omaksuu opiskelun tehostamiseksi tarvittavia tietoja ja taitoja ja ymmärtää yrittäjämäisen oppimisen perusteet. Opiskelija:
 • osaa hyödyntää yliopiston omia ja ulkoisia tietokantoja hankkiakseen opiskelussa tarvittavaa tieteellistä tietoa
 • osaa akateemisen raportoinnin perusteet
 • osaa kehittää omia opiskelutaitojaan
 • osaa suunnitella ja seurata opiskeluun liittyvää ajankäyttöään
 • osaa laatia opintosuunnitelman, joka vastaa hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan ja vahvuuksiaan
 • osaa seurata opintosuunnitelman toteutumista ja tämän edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä.
Vesa Lappalainen; Porras Jari 06 Oct 18

4.6 Tietokantojen perusteet, CT60A4303, 3 op, Antti Knutas, fi

 • Aika:7.1.-22.2.2019
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset:Lut (Haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: SQL
 • Työtavat: Verkkoluennot, harjoitukset, verkkokurssi
 • Osaamistavoitteet:
 1. Suunnitella ja mallintaa relaatiotietokantoja

 2. Ymmärtää kuinka relaatioalgebran evoluutio johti SQL-tietokantoihin

 3. Mallintaa oikean maailman ongelmia ER:llä ja muuntaa ER-malli relaationtietokannaksi

 4. Ymmärtää, hahmottaa ja ratkaista relaatiotietokantasuunnitteluun liittyviin ongelmiin, kuten optimointi ja normalisaatio

 5. Toteuttaa relaatiotietokantoja käytännössä ja upottaa niitä sovelluksiin

Vesa Lappalainen; Porras Jari 06 Oct 18

4.7 Database Systems Management, CT60A7650, 3 op, Antti Knutas, en

 • Aika: 4.3. - 18.4.2019
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset:Lut (Haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli:?
 • Työtavat: Luennot, Harjoitustyö, Projektityö
 • Osaamistavoitteet: At the end of the course students will be able to
  • Create a relational model and a relational database
  • Use relational algebra and relational calculus
  • Design a database application, data distribution, and architectures for data storage, retrieval, and administration of a database management system
  • Apply scalability, performance, security, and authorization
  • Demonstrate the knowledge of concepts and principles underlying the functioning of database management systems and maintenan
Porras Jari (3 edits) 24 Aug 18

4.8 WWW-sovellukset, CT30A3202, 6 op, Antti Knutas, fi

 • Aika:3.9.-14.12.2018
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Lut (Haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: Javascript, PHP, ...
 • Työtavat:Verkkoluennot ja harjoitukset, harjoitukset, harjoitustyö
 • Osaamistavoitteet: Kurssin päätteeksi osallistujat pystyvät
 1. Luomaan web-pohjaisia ohjelmistoja

 2. Ymmärtämään web-teknologioiden evoluution ja kuinka se johti nykyiseen verkkoympäristöön

 3. Suunnittelemaan ja toteuttamaan monimutkaisia ohjelmistojärjestelmiä käyttäen web-pohjaisia ohjelmistoja ja ohjelmistorajapintoja

 4. Ymmärtämään ja ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät verkkoympäristöihin, kuten välimuisti ja turvallisuus

 5. Ratkaisemaan oikean maailman ongelmia ja suunnittelemaan verkkojärjestelmiä käyttäen vaatimusmäärittelyjä

Porras Jari 24 Aug 18

4.9 Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi, CT30A3370, 6 op, Jussi Kasurinen, fi

 • Aika: 3.9.-14.12.2018
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Lut (Haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: C
 • Työtavat: Luennot, Harjoitukset, Harjoitustyö
 • Osaamistavoitteet:
  • Opiskelija ymmärtää, kuinka käyttöjärjestelmä rakentuu, miten se keskeiset toiminnot on toteutettuja miten se toimii yhdessä sovellusohjelmien kanssa. Opiskelija osaa jakaa monimutkaiset ongelmat pienempiin kokonaisuuksiin, ja tietää, miten käyttöjärjestelmän kokoinen, iso ohjelmistoprojekti suunnitellaan ja toteutetaan. Opiskelijalla on kokonaiskuva tietokonejärjestelmän rakenteesta sekä niiden liittymäkohdista algoritmiikkaan, tietokonearkkitehtuuriin, käyttöjärjestelmiin, kääntäjiin ja tulkkeihin sekä ohjelmistotuotantoon. Opiskelija ymmärtää systeemiohjelmoinnin merkityksen sovelluskehityksessä ja järjestelmän ylläpidossa. Opiskelija tuntee käyttöjärjestelmän perustoiminnot. Opiskelija osaa kirjoittaa Posix-ohjelmia C-kieltä käyttäen, osaa soveltaa Posix-kirjastoja ja järjestelmätason funktioita ohjelmissaan. Opiskelija osaa ohjelmoida Unix-järjestelmän komentosarjoja.
Porras Jari 24 Aug 18

4.10 Linuxin perusteet, CT30A3231, 2 op, Jouni Ikonen, fi

 • Aika: 29.10-14-12.2018
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Lut (Haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: -
 • Työtavat: Aloitusluento, luentovideot, verkkoharjoitukset
 • Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tarvittavat valmiudet Linux-työasemien käyttöön myöhempien tietotekniikan opintojen vaatimalla tasolla. Opiskelija osaa kirjautua Linux-ympäristöön sekä graafisen työpöytäympäristön että tekstipohjaisen käyttöliittymän avulla, tuntee Ubuntu-käyttöjärjestelmään asennetut perusohjelmat ja niiden käytön graafisessa ympäristössä, ymmärtää terminaalin käytön edut, osaa tiedostojärjestelmässä navigoimisen ja tiedostojen manipuloinnin. Lisäksi opiskelijan odotetaan pystyvän käyttämään terminaalin I/O-käskyjä (pipes, redirection), muodostamaan hakuja ja käyttämään säännöllisiä lausekkeita (regexp), hallitsemaan shell-komentosarjojen tekeminen (shell scripting) sekä tiedostojärjestelmän käyttöoikeudet ja verkko-ohjelmien käytön (wget, curl).

Porras Jari 24 Aug 18

4.11 Johdatus tietojärjestelmiin, LM10A2000, 3 op, Paula Savolainen, fi

 • Aika:7.1.-22.2.2019
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Lut (Haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: ?
 • Työtavat: Luennot, Tehtävät
 • Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija osaa
 1. Tunnistaa ja kuvailla tietojärjestelmän annetussa ympäristössä käyttäen peruskäsitteitä
 2. Ymmärtää tietojärjestelmien tärkeyden organisaatioille
 3. Analysoida tietojärjestelmiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia
Porras Jari 24 Aug 18

4.12 Tietorakenteet ja algoritmit, BM40A0301, 6 op, Heikki Kälviäinen, fi

 • Aika: 3.9.-14.12.2018
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Lut (haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: C
 • Työtavat: Luennot, Harjoitukset, Harjoitustyö
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän selittämään algoritmien kompleksisuusluokat ja niihin liittyvät tietorakenteet, arvioimaan algoritmin kompleksisuuden kertaluokan, valitsemaan ongelmaan sopivan algoritmien suunnitteluperiaatteen, kirjoittamaan kehittynyttä tietorakennetta käyttävän algoritmin ja ohjelmoimaan sen C-kielellä.
Porras Jari (2 edits) 24 Aug 18

4.13 Tietojenkäsittelyn perusteet, BM40A0101, 6 op, Heikki Kälviäinen, fi

 • Aika: 3.9.-14.12.2018
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Lut (Haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: -
 • Työtavat: Luennot, Harjoitukset
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tietojenkäsittelyn perusteista pohjautuen tietojenkäsittelytieteeseen. Hän on perehtynyt yleiseen ja algoritmiseen ongelmanratkaisuun sekä tiedon käsitteeseen, koodaamiseen ja muuntamiseen. Alaan liittyen opiskelija tuntee peruskäsitteet ja kykenee ratkaisemaan edellä mainittuihin aiheisiin liittyviä pieniä ongelmia itsenäisesti ja pienryhmässä. Opiskelijalla on näkemystä tietojenkäsittelytieteen perusteista, soveltuva pohja alaan liittyvän tiedon ymmärtämiselle ja hyödyntämiselle sekä kehittyneet ongelmanratkaisutaidot myös pienryhmässä.
Porras Jari 24 Aug 18

4.14 Tietojenkäsittelytieteen perusteet, BM40A0201, 6 op, Arto Kaarna, fi

 • Aika: 7.1.-18.4.2018
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Lut (Haka)
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: -
 • Työtavat: Luennot, Demot, tehtävät
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tietojenkäsittelytieteen perusteet. Hän osaa kuvata logiikan ja diskreetin matematiikan merkityksen tietokoneen toiminnassa, tietokoneen rajoitukset ja rajoitusten kiertämisen. Opiskelija osaa vertailla algoritmien suorituskykyä ja esittää tapoja, joilla varmistetaan algoritmien oikeellisuutta. Opiskelija tuntee tietojenkäsittelytieteen olennaiset käsitteet, ymmärtää tietokoneen toiminnan ja sen käytön algoritmien mekaanisessa suorituksessa, tiedostaa algoritmisen ongelmaratkaisun ja tietokoneen rajoitukset sekä kykenee ratkaisemaan edellä mainittuihin aiheisiin liittyviä pieniä ongelmia itsenäisesti ja pienryhmässä. Opiskelijalla on näkemystä tietojenkäsittelytieteen menetelmien soveltamisesta eri alueille ja hän on tutustunut myös alan ammatillisiin ja eettisiin kysymyksiin.
Porras Jari 24 Aug 18


Lisää kurssi

### Kurssin nimi⁞, Koodi, laajuus op, opettaja, fi, en

- Aika:
- Järjestelmä:
- Tarvittavat tunnukset:
- Linkkejä: [linkin teksti](URL),
 [linkin teksti](URL)
- Ohjelmointikieli:
- Työtavat:
- Osaamistavoitteet:

Aihe | Taso
-----|:----:
Aihe 1 | 3
Aihe 2 |
Vesa Lappalainen (2 edits) 13 Aug 18

5. Oulu

Vesa Lappalainen (3 edits) 08 Aug 18


Lisää kurssi

### Kurssin nimi⁞, Koodi, laajuus op, opettaja, fi, en

- Aika:
- Järjestelmä:
- Tarvittavat tunnukset:
- Linkkejä: [linkin teksti](URL),
 [linkin teksti](URL)
- Ohjelmointikieli:
- Työtavat:
- Osaamistavoitteet:

Aihe | Taso
-----|:----:
Aihe 1 | 3
Aihe 2 |
Vesa Lappalainen (2 edits) 13 Aug 18

6. TaY

Poranen Timo (3 edits); Vesa Lappalainen 08 Aug 18

6.1 Lausekielinen ohjelmointi I, TIEP1, 5op, Jorma Laurikkala, fi

 • Aika: 27.8-21.10.2018 (1. opiskeluvuosi, periodi I)
 • Järjestelmä: WETO
 • Tarvittavat tunnukset: Tampereen yliopiston peruspalvelutunnus
 • Linkkejä: Kurssin kotisivu, WETO
 • Ohjelmointikieli: Java
 • Työtavat: Luennot, harjoitukset, sähköinen tentti.
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija -- ymmärtää algoritmin käsitteen ja ohjelmoinnin perusperiaatteet -- hallitsee rakenteisen ohjelmoinnin perusteet -- osaa ratkaista pieniä ongelmia ohjelmoimalla -- osaa ohjelmoida auttavasti pieniä rakenteisia ohjelmia Java-kielellä -- tuntee hyvän ohjelmointitavan perusteet
 • Sisältö: Opintojaksolla esitellään ohjelmoinnin peruskäsitteet, joita ovat muun muassa algoritmit, muuttujat, lauseet, tyypit ja ohjausrakenteet (toisto ja valinta). Muita käsiteltäviä aiheita ovat hyvä ohjelmointitapa, tietojen tulostus ja syöttö.
Vesa Lappalainen; Poranen Timo (4 edits) 06 Oct 18

6.2 Lausekielinen ohjelmointi II, TIEP5, 5 op, Jorma Laurikkala, fi

 • Aika: 22.10-14.12.2018. (1. opiskeluvuosi, periodi II)
 • Järjestelmä: WETO
 • Tarvittavat tunnukset: Tampereen yliopiston peruspalvelutunnus
 • Linkkejä: Kurssin kotisivu, WETO
 • Ohjelmointikieli: Java
 • Työtavat: Luennot, harjoitukset, sähköinen tentti
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: hallitsee rakenteisen ohjelmoinnin, osaa ratkaista ongelmia ohjelmoimalla,osaa ohjelmoida itsenäisesti pieniä rakenteisia ohjelmia Java-kielellä, osaa kirjoittaa helposti ymmärrettäviä ohjelmia, osaa hallita monimutkaisuutta aliohjelmien avulla
 • Sisältö: Opintojaksolla esitellään ohjelmoinnin peruskäsitteet, joita ovat muun muassa algoritmit, muuttujat, lauseet, tyypit ja ohjausrakenteet (toisto ja valinta). Muita käsiteltäviä aiheita ovat hyvä ohjelmointitapa, tietojen tulostus ja syöttö.
Vesa Lappalainen; Poranen Timo (3 edits) 06 Oct 18

6.3 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, TIEY2, 3 op, Marko Junkkari, fi

 • Aika: 5.9.2018 – 17.10.2018. (1. opiskeluvuosi, periodi I)
 • Järjestelmä: EI
 • Tarvittavat tunnukset: EI
 • Linkkejä: Kurssikuvaus
 • Ohjelmointikieli:
 • Työtavat: Luennot, luentopäiväkirja, itsenäinen työskentely
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tuntee tietojenkäsittelytieteiden historian perusteita, osaa nimetä tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita, osaa hahmottaa tietojenkäsittelytieteiden kokonaisuuden ja tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden osa-alueiden suhteita naapuritieteisiin, osaa sijoittaa tutkinto-ohjelman opintojaksot tietojenkäsittelytieteiden kokonaisuuteen, osaa yhdistää tietojenkäsittelytieteiden keskeiset ideat tutkinto-ohjelman opintojaksoihin, osaa tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden sovelluksiin ja tietojenkäsittelyalan työtehtäviin liittyviä eettisiä ongelmia, osaa lukea ajankohtaisia tietojenkäsittelytieteen tutkimukseen perustuvia englanninkielisiä artikkeleita
Vesa Lappalainen; Poranen Timo (6 edits) 06 Oct 18

6.4 Tietotekniikkataidot, TIEY4, 3 op, Aulikki Hyrskykari, fi

 • Aika: Kahdesti lukuvuodessa periodit I ja IV. (1. opiskeluvuosi)
 • Järjestelmä: WETO
 • Tarvittavat tunnukset: Tampereen yliopiston peruspalvelutunnus
 • Linkkejä: Kurssikuvaus, Kurssin kotisivu
 • Ohjelmointikieli:
 • Työtavat: luennot, harjoitukset, harjoitusten ja vertaisarviointien palautus
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan: opiskelija tuntee yliopiston tietoteknisen ympäristön, osaa toimia mikroluokissa ja osaa käyttää yliopiston tarjoamia tietoteknisiä palveluita, opiskelija saattaa tietotekniset käytännön taitonsa ajan tasalle niin, että pystyy jatkossa hyödyntämään perusohjelmistoja tehokkaasti ja monipuolisesti, opiskelijalla on valmiudet ylläpitää tietoteknisiä valmiuksiaan omatoimisesti
Poranen Timo (3 edits); Vesa Lappalainen 06 Oct 18

6.5 Ohjelmistotuotannon käytännöt, TIEA3, 5 op, Tarja Tiainen, fi

 • Aika: 6.9.2018 – 19.10.2018. (1-2. opiskeluvuosi, periodi I)
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset:
 • Linkkejä: Kurssikuvaus
 • Ohjelmointikieli: EI
 • Työtavat: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö (UML, testaussuunnitelma)
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tietää vaihtoehtoisia tapoja edetä tietojärjestelmän suunnittelussa, tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia tietojärjestelmän suunnitteluprosessissa, tietää ohjelmiston tuotteistuksen asettamia vaatimuksia, osaa tehdä ohjelmiston testaussuunnitelman, osaa alkeita projektin työn ja ajankäytön hallinnasta, osaa esittää omat ratkaisunsa käyttäen tunnettuja menetelmiä (mm. UML-kaavioita) ja perustella tekemänsä valinnat.
Vesa Lappalainen; Poranen Timo (4 edits) 06 Oct 18

6.6 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan, TIEP2, 5 op, Saila Ovaska, fi

 • Aika: 22.10.2018 – 17.12.2018. (1. opiskeluvuosi, periodi II)
 • Järjestelmä: EI
 • Tarvittavat tunnukset: EI
 • Linkkejä: Kurssin kotisivu
 • Ohjelmointikieli: EI
 • Työtavat: Luento-opetus, pienryhmäopetus, tentti
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija, ymmärtää käyttäjäkeskeisen suunnittelun tärkeyden suunnittelun onnistumiselle, tuntee perusteita ihmisen aisteista, kognitiivisista prosesseista ja motoriikasta, tuntee syöte- ja tulostemodaliteetit vuorovaikutuksessa ja ymmärtää niiden suhdetta ihmisen tiedonkäsittelyyn, tunnistaa käyttäjäryhmiä ja vuorovaikutuksen yleisiä perusteita erilaisissa käyttökonteksteissa, mm. graafisissa käyttöliittymissä, pienissä laitteissa ja jokapaikan tietotekniikassa, osaa kuvata keskeisiä vuorovaikutustyylejä ja -tapoja ja tuntee vuorovaikutteisen teknologian kehityssuuntia
Vesa Lappalainen; Poranen Timo (5 edits) 06 Oct 18

6.7 Tietokantojen perusteet, TIEP3, 5 op, Kati Iltanen, fi

 • Aika: 3.9.2018 – 19.10.2018. (1. opiskeluvuosi, periodi I)
 • Järjestelmä: WETO
 • Tarvittavat tunnukset: Tampereen yliopiston peruspalvelutunnus
 • Linkkejä: Kurssikuvaus, Kurssin kotisivu
 • Ohjelmointikieli: SQL
 • Työtavat: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö, tentti
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet, tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet, osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla, osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi, osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla
Vesa Lappalainen; Poranen Timo (3 edits) 06 Oct 18

6.8 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet, TIEP4, 5 op, Tarja Tiainen, fi

 • Aika: Opetusperiodi III. (1. opiskeluvuosi, periodi III)
 • Järjestelmä: EI
 • Tarvittavat tunnukset: EI
 • Linkkejä: Kurssikuvaus
 • Ohjelmointikieli: EI
 • Työtavat: Luento-opetus ja harjoitukset
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: ymmärtää tietojärjestelmän suunnittelun kokonaisuuden ja eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa, osaa soveltaa suunnitteluprosessin tehtäviä uusiin tilanteisiin, osaa koordinoida tietojärjestelmän eri osa-alueiden suunnittelua, osaa esittää omat ratkaisunsa suppeisiin tietojärjestelmäongelmiin
Vesa Lappalainen; Poranen Timo (2 edits) 06 Oct 18

6.9 olio-ohjelmoinnin perusteet, TIEA2.1, 10 op, Jorma Laurikkala, fi

 • Aika: Opetusperiodit III ja IV. (1. opiskeluvuosi, periodit III-IV)
 • Järjestelmä: WETO
 • Tarvittavat tunnukset: Tampereen yliopiston peruspalvelutunnus
 • Linkkejä: Kurssikuvaus, Kurssin kotisivu
 • Ohjelmointikieli: Java
 • Työtavat: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö
 • Osaamistavoitteet:

Opintojakson (5 op) suoritettuaan opiskelija: - osaa käyttää olio-ohjelmoinnin perusrakenteita - osaa ohjelmoida itsenäisesti pieniä olio-ohjelmia - pystyy soveltamaan oppimaansa myös muissa oliokielissä - tuntee abstraktien tietotyyppien (pino, jono ja lista) perusteet - tuntee UML:n peruskäsitteet.

Opintojakson (10 op) suoritettuaan opiskelija: - on saavuttanut kurssin 5 op:n laajuisen suoritusvaihtoehdon osaamistavoitteet ja lisäksi: - osaa ohjelmoida itsenäisesti laajempia olio-ohjelmia - osaa kirjoittaa helposti ymmärrettäviä olio-ohjelmia - hallitsee laajemmin abstraktit tietotyypit (erityisesti lista) - osaa kuvata olio-ohjelman rakenteen UML:n avulla.

Vesa Lappalainen; Poranen Timo (3 edits) 06 Oct 18

6.10 Käyttöliittymien perusteet, TIEA1, 5 op, Saila Ovaska, fi

 • Aika: 7.1.2019 – 26.5.2019. (1. opiskeluvuosi, periodi III)
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Yliopiston peruspalvelutunnus
 • Linkkejä: Kurssin kotisivu
 • Ohjelmointikieli: EI
 • Työtavat: Luento-opetus ja pienryhmäopetus
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija, tuntee graafisten käyttöliittymien peruskontrollit, ikkunointiratkaisut ja vuorovaikutustavat ja osaa analysoida niiden käytettävyyttä esimerkkitilanteissa, osaa suunnitella sujuvaan keskusteluun ja käyttäjän avustamiseen tarvittavaa toiminnallisuutta hiiren käyttöön tai kosketukseen perustuvissa käyttöliittymissä, tuntee ja osaa käyttää apunaan järjestelmäkohtaisia käyttöliittymätyylioppaita sekä yleisiä suunnittelumalleja, tunnistaa nykypäivän ja tulevaisuuden teknologioihin eri käyttötilanteissa liittyviä kehittämisen haasteita ja käytettävyyskysymyksiä, tuntee graafisten käyttöliittymien historiaa
Vesa Lappalainen; Poranen Timo (2 edits) 06 Oct 18

6.11 Ohjelmoinnin tekniikka C, TIETA10, 5 op, Heikki Hyyrö, fi, en

 • Aika: Aikaisintaan 2. opiskeluvuosi, periodi I.
 • Järjestelmä: WETO
 • Tarvittavat tunnukset: Tampereen yliopiston peruspalvelutunnus
 • Linkkejä: Kurssikuvaus, Kurssin kotisivu
 • Ohjelmointikieli: C
 • Työtavat: Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Itseopiskelumateriaali WETOssa.
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee C-kielen perusteet (erityisesti muistinkäytön) ja osaa toteuttaa C-kielellä kohtalaisen laajoja modulaarisia ohjelmia.
 • Sisältö: C-kielen syntaksi (samankaltaisuuksia/eroja Javaan nähden). Muistiosoitteet ja osoittimet. C-kielen merkkijonojen käsittely. Dynaaminen muistinhallinta. Funktiot ja parametrien välitys. C-kielen standardikirjaston yleisimmin käytetyt funktiot.
Poranen Timo (5 edits); Vesa Lappalainen 06 Oct 18

6.12 Ohjelmoinnin tekniikka C++, TIETA11, 5 op, Heikki Hyyrö, fi

 • Aika: 20.11.2018 – 5.3.2019. Aikaisintaan 2. opiskeluvuosi, periodi I.
 • Järjestelmä: WETO
 • Tarvittavat tunnukset: Tampereen yliopiston peruspalvelutunnus
 • Linkkejä: Kurssikuvaus, Kurssin kotisivu
 • Ohjelmointikieli: C++
 • Työtavat: Luennot, harjoitustehtävät, tentti. Mahdollista suorittaa itsenäisesti.
 • Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee C++-kielen perusteet (erityisesti luokkien käytön) ja osaa toteuttaa C++-kielellä kohtalaisen laajoja oliopohjaisia ohjelmia.
 • Sisältö: Kurssilla käsitellään mm. seuraavia C++-kielen asioita: C++ verrattuna C-kieleen. C++-kielen luokkien perusteet. Perintä ja moniperintä. Polymorfismi. Operaattoreiden kuormitus. Funktio- ja luokkakaavaimet. Poikkeukset. STL-standardikirjasto.
Vesa Lappalainen; Poranen Timo (3 edits) 06 Oct 18

6.13 Tietorakenteet, TIETA6, 10 op, Martti Juhola, fi, en

 • Aika: Opetusperiodit I ja II, toinen lukuvuosi
 • Järjestelmä:
 • Tarvittavat tunnukset:
 • Linkkejä: Kurssikuvaus, Kurssin kotisivu
 • Ohjelmointikieli: Java
 • Työtavat: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt keskeisiin tietorakenteisiin ja niiden käsittelyalgoritmeihin sekä näiden avulla toteutettaviin abstrakteihin tietotyyppeihin.
 • Sisältö: Abstraktit tietotyypit, ohjelman tehokkuuden arviointi, rekursio, mm. pikalajittelu ja lomituslajittelu. Lineaariset tietorakenteet, kuten listat, jonot ja pinot, puutietorakenteet binääripuut, binääriset hakupuut ja keot, verkkotietorakenteet suuntaamattomat, suunnatut, painottamattomat ja painotetut verkot, lyhimmät polut, minimi virittävät puut, hajautuksesta, merkki jonoista, säännöllisistä ilmauksista ja äärellisistä automaateista sekä algoritmien suunnittelumenetelmistä.
Vesa Lappalainen; Poranen Timo 06 Oct 18

6.14 Johdatus www-tekniikoihin, TIETA9, 5op, Aulikki Hyrskykari, fi

 • Aika: opetusperiodi IV
 • Järjestelmä: WETO
 • Tarvittavat tunnukset: Yliopiston peruspalvelutunnus
 • Linkkejä: kurssini kuvaus opinto-oppaassa, kurssin kotisivu
 • Ohjelmointikieli: HTML, CSS
 • Työtavat: luennot, harjoitukset, harjoitustyö, tentti
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa laatia ja julkaista teknisesti laadukkaita www-sivustoja, tietää millaisia vaatimuksia saavutettavuus, ylläpidettävyys ja skaalautuvuus asettavat sivustojen toteutukselle, osaa hyödyntää HTML/CSS-kielten edistyneempiä piirteitä ja rajapintoja, osaa toteuttaa dynaamisten sivustoja käyttäen ajanmukaisia selainohjelmointitekniikoita.
Poranen Timo (2 edits) 22 Nov 18


Lisää kurssi

### Kurssin nimi⁞, Koodi, laajuus op, opettaja, fi, en

- Aika:
- Järjestelmä:
- Tarvittavat tunnukset:
- Linkkejä: [linkin teksti](URL),
 [linkin teksti](URL)
- Ohjelmointikieli:
- Työtavat:
- Osaamistavoitteet:

Aihe | Taso
-----|:----:
Aihe 1 | 3
Aihe 2 |
Vesa Lappalainen (2 edits) 13 Aug 18

7. TTY

Vesa Lappalainen (2 edits) 08 Aug 18

7.1 Ohjelmointi 1: Johdanto, TIE-02101, TIE-02107, 5 op, Ari Suntioinen, fi, en

 • Aika: ympäri vuoden
 • Järjestelmä: Plussa
 • Tarvittavat tunnukset: TUT intra
 • Linkkejä: Plussa, suomi, Plussa, englanti
 • Ohjelmointikieli: Python
 • Työtavat: Käänteinen luokkahuone, MOOC, Kooditorio. Mahdollista suorittaa itsenäisesti.
 • Osaamistavoitteet: opiskelija pystyy toteuttamaan yksinkertaisia ohjelmia itsenäisesti: opiskelija osaa tehtävänannosta muodostaa ongelmaan ratkaisun ja valita oikeat ohjelmointikielen rakenteet sen toteuttamiseksi sekä toteuttaa suunnittelemansa ohjelman ohjelmointikielellä ja testata sen. Opiskelija pystyy tulkitsemaan toisen kirjoittamaa ohjelmaa.
Vesa Lappalainen; Terhi Kilamo (4 edits) 06 Oct 18

7.2 Ohjelmointi 2: perusteet, TIE-02201/TIE-02207, 5 op, Maarit Harsu, fi, en

 • Aika: PI-II ja PIII-PIV
 • Järjestelmä: Plussa
 • Tarvittavat tunnukset: TUT intra
 • Linkkejä: Plussa, enkku, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: C++
 • Työtavat: Luennot, harjoitustehtävät, projektit, tentti. Mahdollista suorittaa itsenäisesti.
 • Osaamistavoitteet: opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pienehköjä ohjelmia itsenäisesti: opiskelija osaa jakaa ohjelman erikseen toteuttavissa oleviin osiin tarkoituksenmukaisesti sekä suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset tietorakenteet ja algoritmit. Opiskelija pystyy arvioimaan toisen kirjoittaman ohjelman rakennetta.
Vesa Lappalainen; Terhi Kilamo (2 edits) 06 Oct 18

7.3 Ohjelmointi 3: tekniikat, TIE-02402/TIE-02408, 5 op, Terhi Kilamo, fi, en

 • Aika: PI-II
 • Järjestelmä: Plussa, Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: TUT intra
 • Linkkejä: Plussa, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: C++ (Qt)
 • Työtavat: Luennot (videoidaan), harjoitukset, omatoimisia tehtäviä, projekti. Mahdollista suorittaa itsenäisesti.
 • Osaamistavoitteet: opiskelija pystyy osallistumaan suuremman ohjelmiston toteuttamiseen: Opiskelija osaa käyttää yleisesti käytettäviä ohjelmointityökaluja. Opiskelija osaa ohjelmoida moduuleja, jotka ovat yhteydessä ympäristöönsä ennalta annettujen rajapintojen kautta. Opiskelija pystyy tulkitsemaan rajapintadokumentaatiota ja ymmärtää sopimussuunnittelun periaatteet. Opiskelija tuntee aiempaa enemmän ohjelmointikielten rakenteita ja osaa käyttää niitä ohjelmissaan. Opiskelija osaa selittää periytymisen käsitteet ja käyttää niitä ohjelmissaan.
Vesa Lappalainen; Terhi Kilamo (2 edits) 06 Oct 18

7.4 Versionhallinta Gitillä, TIE-GIT, - op, -, fi, en

 • Aika: aina
 • Järjestelmä: Plussa
 • Tarvittavat tunnukset: TUT intra
 • Linkkejä: Git-kurssi, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: -
 • Työtavat: omatoimitehtäviä
 • Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii versionhallinnan perusperiaatteet. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää Gitiä laadukkaasti ja vastuullisesti osana ohjelmoinnin opiskeluaan.
Vesa Lappalainen; Terhi Kilamo 06 Oct 18

7.5 Web-ohjelmoinnin perusteet, TIE-23510/TIE-23516, 5 op, Mikko Nurminen, fi, en

 • Aika: PI-II
 • Järjestelmä: Plussa
 • Tarvittavat tunnukset: TUT intra
 • Linkkejä: Plussa en, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: Python, JavaScript
 • Työtavat: Luennot, Kooditorio, omatoimitehtäviä, harjoitustyö, tentti
 • Osaamistavoitteet: learn to design and implement simple end-to-end web applications. Students also understand the basic technologies and architectural concepts.
Vesa Lappalainen; Terhi Kilamo (2 edits) 06 Oct 18

7.6 Tietorakenteet ja algoritmit, TIE-20100/TIE-20106, 5 op, Matti Rintala, fi, en

 • Aika: PIII-PIV
 • Järjestelmä: Plussa, Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: TUT intra
 • Linkkejä: Plussa, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: C++
 • Työtavat: luennot, harjoitukset, käänteinen luokkahuone, verkkotehtäviä, harjoitustöitä, tentti.
 • Osaamistavoitteet: opiskelija osaa nimetä yleisimmin käytetyt algoritmien suunnitteluperiaatteet. Opiskelija tunnistaa perustietorakenteet ja yleisimmät niiden käsittelyyn tarvittavat algoritmit. Opiskelija osaa selittää, mihin asymptoottisen suorituskyvyn analyysi perustuu sekä osaa arvioida yksinkertaisten ohjelmien ajan- ja muistinkäyttöä. Lisäksi opiskelija osaa selittää ohjelmointikielten kirjastojen käyttämisen edut ja rajoitteet ottaen huomioon myös kielten väliset erot.
Vesa Lappalainen; Terhi Kilamo 06 Oct 18

7.7 Digital Design, TIE-50100/6, 5 op, Timo D Hämäläinen, fi, en

 • Aika: PI-PII
 • Järjestelmä: Plussa, Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: TUT intra
 • Linkkejä: Plussa, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli:
 • Työtavat: Luennot, harjoitukset, harjoitustehtäviä, tentti
 • Osaamistavoitteet: opiskelija pystyy pienehkön järjestelmän tekstimuotoisen spesifikaation perusteella suunnittelemaan järjestelmän digitaalisen toteutuksen. Opiskelija osaa nimetä ja kuvata sekä käyttää eri suunnittelunkuvaustapoja (portit, totuustaulut, tilakaaviot, HDL) digitaalisen järjestelmän suunnittelussa. Opiskelija muistaa että digitaalisen järjestelmän voi suunnitella eri suunnittelunkuvaustapoja tai niiden yhdistelmää käyttäen sekä osaa valita sopivan kuvaustavan kullekin järjestelmän osalle. Opiskelija osaa käyttää EDA-työkalujen perusominaisuuksia digitaalipiirien suunnitteluun ja simulointiin valmiiksiannettujen testipenkkien avulla.
Vesa Lappalainen; Terhi Kilamo 06 Oct 18

7.8 Ohjelmistojen suunnittelu, TIE-20200, 5 op, Kari Systä, fi,

 • Aika: PI-PII
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: TUT intra
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: C++ (Qt), valinnainen vaihtoehto
 • Työtavat: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö
 • Osaamistavoitteet: opiskelija pystyy osallistumaan laajemman ohjelmiston suunnitteluun ja toteuttamiseen ja osaa jakaa ohjelman järkeviin osakokonaisuuksiin hyödyntäen ohjelmistossa esimerkiksi rajapintoihin ja periytymiseen liittyviä tekniikoita. Hän ymmärtää yleisimmät ohjelmien toteuttamiseen liittyvät suunnittelumallit ja pystyy tulkitsemaan ja kehittämään ohjelmia, joissa näitä on hyödynnetty.
Vesa Lappalainen; Terhi Kilamo 06 Oct 18


Lisää kurssi

### Kurssin nimi⁞, Koodi, laajuus op, opettaja, fi, en

- Aika:
- Järjestelmä:
- Tarvittavat tunnukset:
- Linkkejä: [linkin teksti](URL),
 [linkin teksti](URL)
- Ohjelmointikieli:
- Työtavat:
- Osaamistavoitteet:

Aihe | Taso
-----|:----:
Aihe 1 | 3
Aihe 2 |
Vesa Lappalainen (2 edits) 13 Aug 18

8. Turku

Vesa Lappalainen (3 edits) 08 Aug 18

8.1 Tietojenkäsittelyn perusteet 1, TKO_5736, laajuus 3-5 op, Erno Lokkila, fi

 • Aika: P1
 • Järjestelmä: ViLLE
 • Tarvittavat tunnukset: HAKA
 • Linkkejä: Kurssin kuvaus Pepissä
 • Ohjelmointikieli: Python
 • Työtavat: Luennot, tutoriaalit, tentti
 • Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija tuntee pääpiirteissään informaatioteknologian osa-alueet ja keskeisimmät käsitteet sekä tietokonelaitteiston osat ja toimintaperiaatteen. Opiskelija ymmärtää algoritmisen ajattelun, ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja osaa kirjoittaa yksinkertaisia algoritmeja käyttäen pseudokieltä sekä Python-ohjelmointikieltä.
Erkki Kaila 19 Nov 18

8.2 Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi, TKO_2038, 5-6 op, Erkki Kaila / Erno Lokkila, fi

 • Aika: P2
 • Järjestelmä: ViLLE, Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: HAKA
 • Linkkejä: Kurssin kuvaus Pepissä
 • Ohjelmointikieli: Java
 • Työtavat: Luennot, demot / työpajat, tutoriaalit, harjoitustyöt
 • Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan olio-ohjelmointikielen peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua sekä hankitaan editorin ja kääntäjän kanssa työskentelyyn riittävä käytännön ohjelmointitaito. Keskeisin tavoite on oppia laatimaan pieniä, toimivia, 1-3 aliohjelman laajuisia sovelluksia, jotka perustuvat peräkkäisyyteen, valintaan ja toistoon
Erkki Kaila (2 edits) 19 Nov 18

8.3 Olio-ohjelmoinnin perusteet, TKO_2005, 5-7 op, Erkki Kaila / Erno Lokkila, fi

 • Aika: P3
 • Järjestelmä: ViLLE, Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: HAKA
 • Linkkejä: Kurssin kuvaus Pepissä
 • Ohjelmointikieli: Java
 • Työtavat: Luennot, demot / työpajat, tutoriaalit, harjoitustyöt
 • Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kaikki keskeiset olio-ohjelmointikielten käsitteet merkityksineen, ja osaa käyttää Javan olioihin liittyviä ominaisuuksia ja mekanismeja osana kirjoittamiaan ohjelmia.
Erkki Kaila 19 Nov 18

8.4 Tietojenkäsittelyn perusteet II, TKO_5378, 5 op, Erno Lokkila, fi

 • Aika: P4
 • Järjestelmä: ViLLE
 • Tarvittavat tunnukset: HAKA
 • Linkkejä: Kurssin kuvaus Pepissä
 • Ohjelmointikieli: Python, pseudo yms.
 • Työtavat: Luennot, tutoriaalit
 • Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen loogisten piirien tasolta lähtien. Opiskelija tietää yksityiskohtaisesti miten tietokone pystyy suorittamaan korkean tason ohjelmointikielen komentoja, mutta ymmärtää myös sen kykyjen rajat. Lisäksi opiskelija tuntee ns. tekoälyn piiriin kuuluvien hakuongelmien ja pelaamiseen liittyviä tärkeimpiä strategioita.
Erkki Kaila 19 Nov 18

8.5 Tietokantojen perusteet 1, TKO_3122, 5 op, Lasse Bergroth, fi

 • Aika:P3
 • Järjestelmä:ViLLE, Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: HAKA
 • Linkkejä: Kurssin kuvaus Pepissä
 • Ohjelmointikieli: SQL
 • Työtavat: Luennot, harjoitukset, tutoriaalit, tentti
 • Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan ja tietokantajärjestelmien perusteet sekä erityisesti relaatiotietokantojen toimintaperiaatteet. Hän oppii mallintamaan pienen tietokannan ER-mallin mukaisesti ja muuntamaan sen edelleen relaatiotietokannaksi. Kurssin suorittanut opiskelija osaa lisäksi SQL-kieltä hyväksi käyttäen toteuttaa suunnittelemansa relaatiotietokannan sekä käyttää sitä kohdistamalla tietokantaan SQL:n tavallisimpia kysely- ja päivitysoperaatioita.
Erkki Kaila 19 Nov 18

8.6 Tietokantojen perusteet 2, TKO_5735, 2 op, Lasse Bergroth, fi

 • Aika: P3
 • Järjestelmä: ViLLE, Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: HAKA
 • Linkkejä: Kurssin kuvaus Pepissä)
 • Ohjelmointikieli: SQL, Java
 • Työtavat: Luennot, harjoitukset, ViLLE-harjoitukset, tentti
 • Osaamistavoitteet: Kurssin aikana opiskelija perehtyy syvemmälle tietokannan käsitteelliseen mallinnukseen ilmaisuvoimaltaan laajemmalla EER-mallilla. Lisäksi hän oppii tietokannan funktionaalisten riippuvuuksien ja normalisoinnin perusteet sekä kyselykielten teoreettisena taustana olevien relaatioalgebran ja -kalkyylien perusteet. Opiskelija tutustuu lyhyesti myös tietokannan tiedostojen indeksirakenteisiin ja ei-rakenteellisiin (NoSQL-) tietokantajärjestelmiin
Erkki Kaila 19 Nov 18

8.7 Tietorakenteet ja algoritmit, TKO_3107, 5 op, Lasse Bergroth, fi

 • Aika: P1
 • Järjestelmä: ViLLE, Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: HAKA
 • Linkkejä: Kurssin kuvaus Pepissä
 • Ohjelmointikieli: pseudo
 • Työtavat: Luennot, tutoriaalit, demot, tentti
 • Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään tärkeimpien järjestämis- ja valinta-algoritmien toimintaan. Kurssilla opitaan myös algoritmien suoritustehokkuuden arviointi. Kurssin loppuosassa perehdytään keskeisimpien hakurakenteiden toimintaan ja toteutukseen.
Erkki Kaila 19 Nov 18


Lisää kurssi

### Kurssin nimi⁞, Koodi, laajuus op, opettaja, fi, en

- Aika:
- Järjestelmä:
- Tarvittavat tunnukset:
- Linkkejä: [linkin teksti](URL),
 [linkin teksti](URL)
- Ohjelmointikieli:
- Työtavat:
- Osaamistavoitteet:

Aihe | Taso
-----|:----:
Aihe 1 | 3
Aihe 2 |
Vesa Lappalainen (4 edits) 13 Aug 18

9. UEF

Vesa Lappalainen 08 Aug 18

9.1 Johdatus tietojenkäsittelyyn, 3621250, laajuus 5 op, Erkki Pesonen, fi,

 • Aika: 1.9. - 15.10
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Haka
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: -
 • Työtavat: monimuoto-opetus
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tietojenkäsittelytieteen tutkimus- ja kehityskentän, tietojenkäsittelijän erilaisia työnkuvia, sekä ymmärtää tietojenkäsittelijän vastuun ja riskit. Opiskelija ymmärtää miten tietoa esitetään, talletetaan ja käsitellään tietokoneilla sekä tietää minkälaisia ongelmia tietojenkäsittelyn keinoin voidaan ratkaista.
Vesa Lappalainen; Erkki Pesonen 06 Oct 18

9.2 Ohjelmointi I, 3621251, laajuus 5 op, Sami Lahti, Erkki Pesonen, fi

 • Aika: 1.9. - 15.10
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Haka
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: C#
 • Työtavat: kontaktiopetus, harjoitukset, konetentti
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista helppoja ongelmia ja toteuttaa ongelmaa vastaavan ohjelman ohjelmointikielellä. Hän tietää mitä asioita kuuluu ohjelmointiprosessiin. Hän tuntee ohjelmoinnin peruskäsitteet ja perusrakenteet (peräkkäisyys, ehto- ja toistorakenteet). Hän tietää milloin mitäkin rakennetta kannattaa käyttää ja osaa rakenteiden käytön ohjelmointikielellä. Hän pystyy perehtymään toisten kirjoittamiin ohjelmiin, osaa tehdä niihin muutoksia sekä testata niitä. Hän osaa etsiä, tunnistaa ja korjata ohjelmointivirheitä debuggerin avulla.
Vesa Lappalainen; Erkki Pesonen 06 Oct 18

9.3 Ohjelmointi II, 3621252, laajuus 5 op, Jukka Kinnunen, Erkki Pesonen, fi,

 • Aika: 15.10. 13.12
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Haka
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: C
 • Työtavat: Kontaktiopetus mikroluokassa, harjoitustyö.
 • Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen ohjelman jossa on graafinen käyttöliittymä ohjelmointikielellä.

Vesa Lappalainen; Erkki Pesonen 06 Oct 18

9.4 Ohjelmointi III, 3621412, laajuus 5 op, Jukka Kinnunen, Erkki Pesonen, fi

 • Aika:7.1. - 8.4.
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Haka
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli: Java
 • Työtavat:Kontaktiopetus mikroluokassa, luentotallenteet verkossa, harjoitukset, konetentti
 • Osaamistavoitteet: Kurssilla syvennetään Ohjelmointi I ja Ohjelmointi II-kurssilla saatuja tietoja ja tutustutaan ohjelmointiin Java-kielellä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää ohjelmoinnissa olio-ohjelmoinnin käsitteitä ja rakenteita sekä hyödyntää kirjastoluokkia.
Vesa Lappalainen; Erkki Pesonen 06 Oct 18

9.5 Tietokonejärjestelmät, 3621253, laajuus 5 op, Katja Pietiäinen, fi

 • Aika: 15.10. - 13.12
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Haka
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli:
 • Työtavat: Luennot, harjoitukset, tentti
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen ja laitetekniikan sekä pystyy seuraamaan asiantuntevasti tietokonelaitteistojen kehitystä, sekä osaa soveltaa saamaansa tietoa ylläpitäessään PC-laitteistoa ja hankkiessaan uutta kalustoa. Opiskelija ymmärtää erilaisten käyttöjärjestelmien rakenteen ja toiminnan sekä kehitysympäristöjen merkityksen ICT-alan palveluissa. Opiskelija ymmärtää käyttöjärjestelmän teoreettiset periaatteet ja toiminnan sekä tuntee yleisimpien käyttöjärjestelmien perusteet, toimintaperiaatteen ja kehityssuuntia. Opiskelija ymmärtää virtualisoinnin periaatteet. Opiskelija osaa hallinnoida virtuaalikoneita sekä asentaa, ylläpitää ja hallinnoida erilaisia Windows- ja GNU/Linux-käyttöjärjestelmiä. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää tärkeimpiä tietoturvaratkaisuja.
Vesa Lappalainen; Erkki Pesonen 06 Oct 18

9.6 Tiedonhallinta ja SQL, 3621255, laajuus 5 op, Keijo Kuosmanen, Matti Nykänen, fi,

 • Aika: 8.1. - 8.4
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Haka
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli:
 • Työtavat: Teoriaopetus ja viikkoharjoitukset, oppimistehtävät ja tentti.
 • Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää relaationaalisten tietokantojen suunnittelu- ja toimintaperiaatteet, tuntee tietokannanhallintajärjestelmien perustoiminnot ja käyttökohteet, osaa muodostaa kaavion tietokantaratkaisun pohjaksi ja toteuttaa siitä toimivan tietokannan, osaa käyttää tietokantoja graafisin ja tekstipohjaisin työvälinein sekä osaa hyödyntää tietokantoja osana tietojärjestelmää.
Vesa Lappalainen; Erkki Pesonen 06 Oct 18

9.7 Diskreetit rakenteet, 3621410, laajuus 5 op, Erkki Pesonen, fi

 • Aika: 15.10. - 12.12
 • Järjestelmä: Moodle
 • Tarvittavat tunnukset: Haka
 • Linkkejä: linkin teksti, linkin teksti
 • Ohjelmointikieli:
 • Työtavat: Luennot, harjoitukset, välikokeet, loppukoe
 • Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa propositiologiikan perusteet ja osaa käyttää loogisen päättelyn perustyökaluja, kuten totuustauluja ja Karnaugh’n karttoja. Opiskelija osaa predikaattilogiikan perusteet, joukko-opin perusoperaatiot, relaatiot ja funktiot, sekä tuntee niiden yhteyden propositiologiikkaan. Opiskelija osaa induktiotodistuksen, hallitsee kombinatoriikan ja verkkoteorian perusteet
Vesa Lappalainen; Erkki Pesonen 06 Oct 18


Lisää kurssi

### Kurssin nimi⁞, Koodi, laajuus op, opettaja, fi, en

- Aika:
- Järjestelmä:
- Tarvittavat tunnukset:
- Linkkejä: [linkin teksti](URL),
 [linkin teksti](URL)
- Ohjelmointikieli:
- Työtavat:
- Osaamistavoitteet:

Aihe | Taso
-----|:----:
Aihe 1 | 3
Aihe 2 |
Vesa Lappalainen (2 edits) 13 Aug 18

Järjestelmät

Vesa Lappalainen (3 edits) 08 Aug 18

Tänne järjestelmien kuvaukset (taustaa, käytetyt teknologiat, toiminnallisuudet, julkaisut, käyttöönotto, onko avoimesti saatavilla, linkit, ruudunkauppausvideot).

Vesa Lappalainen (4 edits); Poranen Timo (3 edits) 05 Oct 18

1. TIM

TIM

 • JY:ssä kehitetty interaktiivisten materiaalien tuottamiseen tarkoitettu alusta
 • Aloitettu 2014 keväällä. Yksi pääkehittäjä, opiskelijatyövoimaa.
 • n. 7000 käyttäjää
 • "luentomonisteet"
 • viikkotehtävät (meillä demot)
 • opinnäytteet (mm. gradujen kirjoittaminen)
 • kommunikointi
 • tentit, pääsykokeet
 • monikielisten dokumenttien ylläpito
 • itse asiaa mikä käyttö tahansa, mikä voidaan kuvitella dokumentiksi
 • esimerkkejä:
Vesa Lappalainen (3 edits) 24 Nov 18
Vesa Lappalainen 23 Nov 18
Vesa Lappalainen (2 edits) 23 Nov 18

2. Moodle

Vesa Lappalainen (2 edits) 08 Aug 18

3. A+

A+

Vesa Lappalainen (2 edits); Ari Korhonen (9 edits) 24 Nov 18

4. ViLLE

ViLLE

 • TY:ssä kehitetty tehtäväpohjainen oppimisjärjestelmä
Vesa Lappalainen (2 edits); Erkki Kaila (4 edits) 09 Aug 18

5. Plussa

Plussa (TTY versio A+sta)

Vesa Lappalainen; Terhi Kilamo 24 Nov 18

6. Weto

WEb Teaching Organizer (WETO) on Tampereen yliopistossa kehitetty järjestelmä verkko-opetuksen toteuttamiseen. Järjestelmä toimii mm. alustana kurssitöiden palautukselle, ohjelmakoodin automaattiselle tarkistukselle ja tehtävien vertaisarvioinnille.

Poranen Timo (5 edits); Vesa Lappalainen (2 edits) 26 Nov 18

Materiaalia

Vesa Lappalainen (2 edits) 09 Aug 18
 • GoogleSheets taulukko, johon piti täydentää mistä asioista on kiinnostunut (vaikkei tuottaisikaan siihen kohtaan mitään)
Vesa Lappalainen 09 Aug 18

Keskustelua kokouksen jälkeen

Vesa Lappalainen (2 edits) 09 Aug 18

Tähän voi kirjaantuneet käyttäjät lisätä alla olevaa painiketta painamalla asioita/kysymyksiä. Jos haluaa sähköpostia mahdollisista muutoksista, voi täältä käydä ruksimassa mitä viestiä haluaa. Samassa paikassa voi käydä kerralla poistamassa kaikki oikean reunan oranssit merkit jos ei tykkää niistä.

Vesa Lappalainen (2 edits) 09 Aug 18


Lisää asia/kysymys

Vesa Lappalainen (2 edits) 09 Aug 18

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.