# timOhjeet

TIM-esittely

Mikä on TIM

# v1

# muuripois

Missio

 • Meillä olisi maailman paras yleiskäyttöinen digitaalinen oppimisympäristö.
 • Materiaalia voi lukea ja tuottaa helposti missä vain, millä vain, milloin vain.

Unelma

 • Opettajat ja oppilaat kirjoittavat yhdessä avointa uudenlaista oppimateriaalia, jossa teoria ja interaktiot saumattomasti yhdistyvät.

Mikä on TIM ... jatkuu

Tavoite: The Incredible Material

TIM on dokumenttipohjainen pilvipalvelu interaktiivisten materiaalien tuottamiseksi.

TIMin rakennuspalikat:

 • dokumentti
 • lohko
  • lohko voi olla tekstilohko, esim yksi tai useampi tekstikappale
  • interaktriivinen komponentti, plugin

Näillä käsitteillä voidaan rakentaa mitä tahansa oppimateriaalia pienestä kalvosta kokonaisen oppikirjaan.

TIM-projekti

 • Projektin nimi on TIM (The Interactive Material, vuorovaikutteinen materiaali).
 • tim@jyu.fi
 • Avoin lähdekoodi (MIT-lisenssi, GitHub)
 • Informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylä yliopisto
 • Vesa Lappalainen (vesal@jyu.fi) ja Ville Tirronen (aleator@jyu.fi)
 • ohjelmistokehittäjät Denis Zhidkikh, Mika Lehtinen ja iso joukko muita
 • ulkoasu Seppo Tarvainen
 • yli 64000 dokumenttia
 • yli 30000 rekisteröityä käyttäjää eri TIM koneissa (mm. pääsykoekoneet lisänä)
  • heistä noin 18000 on lukenut dokumentteja JY:n TIM-koneesta ja 6300 on tehnyt omia
 • järjestelmän tarkempi kuvaus löytyy palveludokumentaatiosta

Esittelysivuja

Tällä sivulla ei esitellä erikseen TIMin vuorovaikutteisia komponentteja. Niihin tutustumiseksi vieraile esimerkiksi sivulla:

Muita linkkejä:

Videoituja TIM-esittelyitä:


TIMin perusidea

Nykyiset materiaalit ovat menneet kamaliksi linkkisotkuiksi, joista juonen löytäminen on vaikeaa. Tavoite on siis palata takaisin kirjamaiseen mietittyyn järjestykseen. Sellaiseen, josta tietää, että kun on materiaalin käynyt läpi, on asiasta jonkinlainen kokonaiskuva. TIMissä kirjaan lisätään vielä välitön vuorovaikutus. Tai ehkä papyryskäärö olisi vielä parempi metafora, koska kirjan sivut sotkevat turhaan lukukokemusta.

Näin TIM soveltuu yksinopiskeluun, MOOC-kursseille, perinteiseen luento-opetukseen, Flipped Classroom, Peer Instruction yms. opetukseen.

Vaikka useat alla olevat esimerkit liittyvät ohjelmoinnin opetukseen, ei TIM ole mitenkään sidottu ohjelmointiin, vaan sillä voi tehdä materiaalia vaikkapa alakoulun maantiedon tunnille. Kaukainen haave olisi, että koulujen oppikirjat voitaisiin osaksi korvata TIMillä.

TIMissä on myös erittäin monipuoliset mahdollisuudet kurssien osasuoritusten seurantaan. Tätä ominaisuutta voi käyttää vaikka ei kurssilla muita TIM ominaisuuksia käyttäisikään.

Missä vain, milloin vain, millä vain!
Missä vain, milloin vain, millä vain!

Esimerkkejä TIM:in mahdollisuuksista

TIMiin tutustumiseksi kannattaa aluksi kirjautua yläreunan Log in-painikkeesta joko Korpin kautta tai luomalla uusi tunnus (Sign up).

Kirjautumisen jälkeen voi tässä (ja kaikissa muissakin TIMin) dokumentissa kokeilla:

 • lisätä omia muistiinpanoja klikkaamalla tätä kappaletta yhden ja valitsemalla "C" oikeasta reunasta
 • klikkailemalla kappaleita luetuiksi oikean reunan "punaisesta" palkista
 • vasemman ylänurkan rattaan takaa löytyvästä Customize TIM -linkin takaa voi vaihtaa TIMin ulkoasua (tulevaisuudessa suoraan dokumentin sisällä)

Tämä on julkinen kommentti mikä näkyy kaikille.

15 Oct 15

Tutustumista voi vaikka jatkaa katsomalla muutamaa kokonaan TIMiin toteutettua materiaalia:

Esimerkiksi Ohjelmointi 1 -materiaalissa voi kokeilla

Seuraavaan dokumenttiin on koottu joukko TIMin tämän hetkisistä mahdollisuuksista

Mitä muuta materiaalia TIMillä on tehty/on tulossa

Mitä sanovat opiskelijat?

 • TIM-luentomoniste on erinomainen.
 • TIM on kivasti kirjoitettu. Asiat on TIM:ssä selkeästi esitettyinä. Se on paras "kurssimoniste" koskaan.
 • TIM-verkkomoniste erinomainen
 • TIM oli loistava
 • Uudistunut luentomoniste (TIM) on mahtava!
 • Tim on hyvä. En osaa parannusehdotuksia antaa.
 • TIM-moniste on minun mielestäni todella oivallinen työkalu kurssille.
 • TIM käyttää aidosti ja monella tavalla hyväkseen sitä, että se on sähköinen oppimateriaali/ moniste. Useinhan sähköiset oppimateriaalit ovat toiminnaltaan ja käytöltään lähes paperiversiota vastaavia, vastauksia vaan ehkä klikkaillaan kynällä kirjoittamisen sijasta, tai väärästä vastauksesta saa välittömän palautteen, tai ei tarvitse kääntää sivua... Mutta harva tähän mennessä näkemäni materiaali todella hyödyntää verkkoon liittyviä mahdollisuuksia tai esim. reaaliaikaisuutta. TIMin tyyppistä aidosti interaktiivista oppimateriaalia pitäisi saada jokaiselle koulutusasteelle (ongelmahan siinä monelle olisi, että opettajan pitäisi sitä itse päivittää). Liikeideaa jollekin firmalle... Ehkä opiskelijat eivät tiedosta (kuten en itsekään), kuinka pedagogisesti nerokas materiaali heillä on käytössään, mutta oppimista ja asioiden ymmärtämistä se varmasti jouduttaa.
 • TIM-järjestelmä on huikea, se saattaa olla suurin syy miksi koen ohjelmoinnin opiskelun helpoksi.
 • TIM-järjestelmä on tosi hieno.
 • TIM toimi loistavasti, verkkomateriaali mahdollisti vapaan aikatauluttamisen.
 • Olen käyttänyt kursseilla TIMmiä Win-kannettavalla, ipadilla, Androidin tabletilla ja kännykällä ja iphonella hyvällä menestyksellä. TIM on yksi interaktiivisimmista opiskeluympäristöistä, mitä olen käyttänyt ja sen monipuolisuus on hatunnoston arvoinen huomio.

Mitä opettajat sanovat

 • TIM on ensimmäinen kohtaamani verkkoalusta, jonka voi aidosti laittaa palvelemaan pedagogiikkaa. Esimerkiksi Moodlea käytettäessä täytyy usein aloittaa kysymyksestä “mihin Moodle kykenee”, kun taas TIMin kanssa voi aina aloittaa kysymyksestä “mitä haluan saada tehtyä"
 • Opettajan näkökulmasta TIM-järjestelmä tuottaa välineet kaikkiin opetuksen perustarpeisiin. Opettaja saa TIM:llä kirjoitettua opetuksessa tarvittavat tekstit linkitettynä verkkoon, laadittua harjoitustehtävät sekä saa tehtyä opetustilanteisiin tarkistus- ja palautekysymykset, joiden avulla opiskelijat voivat kommunikoida anonyymisti opettajalle näkemyksiään. TIM-järjestelmässä saa myös tarkastettua ja pisteytettyä harjoitustehtävät, ja siinä voi seurata opiskelijoiden etenemistä kursseilla. Opiskelijan näkökulmasta TIM-järjestelmästä löytyy kaikki kursseihin liittyvät sisällölliset asiat ja toteutukseen liittyvät informaatio kohdennetusti yhdestä paikasta. TIM-järjestelmä on erityisen kätevät tietotekniikan ja matemaattisten aineiden opettamiseen. Se tarjoaa aineiston rajaamiseen ja esittämiseen työkaluja, joiden avulla opiskelijoiden huomion saa kohdennettua olennaisiin ydinkohtiin. Muissa nk. oppimisalustoissa ei ole vastaavia tyäkaluja tarjolla. Myös muiden yliopistojen kolleegat ovat oma-aloitteisesti todenneet yksityisissä keskusteluissa Jyväskylän yliopistossa kehitetyn TIM-järjestelmän olevan varsin ainutlaatuinen.
 • TIM-järjestelmän paras ominaisuus opettajalle on vapaus luoda ihan minkälaisia tehtäviä vaan sekä tehtäville tarkistimia, jotka automaattisesti pisteyttävät tehtävät ja antavat esimerkiksi palautetta opiskelijalle. Opiskelija näkee onnistumisensa heti ja palautteen perusteella voi vaikka parantaa vastaustaan. Opettaja voi mm. vapaasti rajoittaa vastauskertojen määrää, määritellä pisteytyssäännöt ja sen minkälaista palautetta vastauksista annetaan.
 • Juteltiin vielä Xxx:n kanssa siitä, miksi TIM on meille ihana värkki. Itse olen kutsunut sitä (mm. JY:n tiedotuslehdessä) Harry Potter -luentoprujuksi, jossa kuvat elävät (videot, simuloinnit, miksei nettilinkit ja ekstrajutut asiasta kiinnostuneille). Samoin opiskelijoiden mahdollisuus tsekata osaamistaan on hieno ominaisuus (mun kursseille täytyy lisätä näitä vielä). Näistä ominaisuuksista olemme myös saaneet kiittävää palautetta.
# miksi

Miksi TIM?

 • mahdollisuus tuottaa kirjamaisesti etenevää lineaarista materiaalia
 • dokumenteille voidaan antaa monipuolisesti luku/muokkausoikeuksia
 • jokainen voi säätää dokumentin ulkoasun oman mielensä mukaiseksi
 • esteettömyys (tulossa paremmaksi)
 • laadukasta painotuotetta varten myös automaattinen muunnos TeXiksi ja sitä kautta PDF:ksi (= yhdestä materiaalista WWW-versio ja painettu versio). Ks Ohjelmointi 1 monisteen PDF-versio
 • miksei Wiki yms? Esim. Track-Wikillä on aivan liian työlästä editoida pitkiä tekstejä
 • miksei Google Docs tai Office 365? Ainakin Google Docs hajosi, kun yrittää realistisen kokoisia luentomonisteita. Noista puuttuu myös paljon ominaisuuksia, joita TIMissä jo on ja vielä enemmän mitä siihen on kaavailtu
 • TIM toimii: pöytäkoneella, tabletilla sekä kännykällä laitemerkistä riippumatta
 • helppo muokkaaminen, mutta ei peitetä alla olevaa rakennetta
 • wikimäinen muokkaus, eli dokumenttia saavat korjata kaikki joille oikeus annetaan. Opettaja voi päättää antaa oikeuden osalle/kaikille kurssilaisille. Tai opettaja/materiaalin tekijä voi vastaavasti haluta pitää muokkausoikeuden tiukasti itsellään, mutta oppilaat voivat ehdottaa korjauksia, joita materiaalista vastuussa oleva sitten hyväksyy/hylkää. Vaikka oppilaat tekisivätkin muutoksia, niin dokumentista on täydellinen versiohistoria, josta dokumentin omistaja voi katsoa kuka on muuttanut mitäkin ja tarvittaessa poistaa/palauttaa muutoksia.
 • kääntäminen toiselle kielelle: dokumentista luodaan uusi kopio, joka käännetään (aluksi vaikka automaattisesti, jatko käsin tai avustettuna) esimerkiksi englanniksi ja sitten jos alkuperäinen muuttuu, niin käännettyyn tulee tästä tieto jolloin erikielisten versioiden ylläpito helpottuu.
 • dokumentin osien lainaaminen: voidaan lainata osia toisesta dokumentista tai tehdä samasta dokumentista versio, jossa asiat on esitetty eri järjestyksessä tai suppeammin. Jälleen jos päädokumentti muuttuu, niin lainatutkin osat muuttuvat.
 • modulaarisuus: esim. ohjelmointikurssien ohjelmien ajaminen ilman asentamista on TIMin plugin, ja noita voidaan tehdä eri aloille lisää. Ohjelmointikieliä on tällä hetkellä käytössä mm. C#, Java, C, C++, Python 3, Common Lisp, F#, Scala, Kotlin, JavaScript, Swift, Processing, GlowScript, WeScheme, SQL, PSQL, R, Sage, Rust, Pascal, Fortran ja Swift. Lisäksi voi ajaa komentoshelliä ja tietokantoja. Lisäksi valmiina on luonnollisesti mm. erilaisia monivalinta-, kuvionraahaus-, järjestelytehtävä-, sekä piirto- yms plugineja, joiden avulla monisteen sisälle voidaan tehdä tehtäviä. Toki myös avoimia tekstivastauksia voidaan kerätä. Lisäksi voidaan lähes rajattomasti upottaa muista järjestelmistä löytyviä tehtäviä. Opettaja voi selata opiskelijoiden vastauksia ja pisteyttää niitä, mikäli plugien ei tarjoa automaattista pisteytystä.
 • integroituna myös InSitu/Clicker -tyylinen plugin (vrt. Peer Instruction) luentojen interaktiivisuuden parantamiseksi (ja niin, ettei opettaja tarvitse välttämättä muuta työkalua kuin TIMin, jolloin käyttökynnys pienenee).
 • luentoseinä (eli reaaliaikianen chatti)
 • samasta materiaalista myös luentokalvot. Oppilaan monisteen synkronointi opettajan kalvoihin (ei tarvitse kysyä missäs nyt ollaan menossa). Idea on siis, että haluttaessa osa monisteen teksteistä on suoraan kalvoissa niin, että niiden hallinta on yhdestä paikasta. Nykyisin jos virheen korjaa yhdestä, pitää se korjata toisestakin.
 • oppilaiden muistiinpanot (em olikin jo alkeellinen esimerkki) Muistiinpanoja voi tulevaisuudessa olla erilaisilla oikeustasoilla, esimerkiksi yksityisiä, opettajan näkyvissä olevia ja myös muille lukijoille näkyviä. Tarkoitus on, että opettaja voi selata tiettyyn kappaleeseen kuuluvia kommentteja (ja myös opiskelijoiden vastauksia tehtäviin) helposti läpi ja mahdollisesti pisteyttää niitä. Osaan tehtävistä voi toki liittyä automaattinen pisteytys.
 • Velpit = Virtuaaliset Esipainetut Liukkaat PostIT-laput, korjausfraasit: mahdollisuus tehdä kokoelma fraaseja, joita opettaja voi tehtäviä tai kokeita korjatessa merkitä/siirtää oppilaan vastaukseen.
 • haluttaessa "olen lukenut/ymmärtänyt" -painikkeet, jolloin voidaan tutkia vaikuttaako jonkin kohdan lukeminen/lukematta jättäminen osaamiseen. Yleensä ei ole mitään luotettavaa tapaa tietää, lukevatko opiskelijat monisteita vaiko eivät. "Olen ymmärtänyt" voi tulevaisuudessa toimia niin, että satunnaisesti arvotaan asiaan liittyvä tehtävä. Ei välttämättä joka kerta, mutta silloin tällöin. Jos tehtävään vastaa vääriin, voi esim. menettää aikaisempia "Olen ymmärtänyt" merkintöjä (tai jotakin muuta, mitä????) Opiskelija näkee sitten missä kaikkialla on jo ollut, jos hän ei lue järjestyksessä. Samoin opiskelija näkee jos on tullut muutos kappaleeseen, jonka hän on jo merkinnyt luetuksi (materiaalithan muuttuvat, niihin tulee uutta tekstiä ja niistä korjataan virheitä, joista osa on tärkeitä ja osa painovirheitä). Tämä ominaisuus voisi olla kätevä jopa erilaisia valmistelumateriaaleja tehdessä. Nykyisin on todella ärsyttävää, kun on yhden materiaalin lukenut ja sitten annetaan 20 sivua ja sanotaan, että tässä on uusi versio.
 • lisäksi voidaan tallentaa automaattisesti missä kaikkialla monistetta opiskelija on jo ollut, jolloin samaa tutkimusta voidaan tehdä siitä, riittääkö automaatti vai pitääkö "pakottaa" opiskelija painamaan jotakin. Opettaja saa tietoa mitä opiskelijat ovat lukeneet.
 • kalenteri - resurssien ja ajan varaaminen, ilmoittautuminen
 • postilistat ja niiden arkistot

 • TIM-viestit

 • ryhmävastaaminen
 • tulosten pellillinen näyttäminen
 • dokumenttien historia siitä, mitä muuttunut lukijan edellisen lukemisen jälkeen
 • haluttaessa tieto uusista dokumentin kommenteista sähköpostiin
 • haluttaessa tieto dokumentin muutoksista sähköpostiin
 • haluttaessa elävät dokumentit, eli jos toinen tekee mutoksia, niin muutokset näkyvät ilman virkistystä omassa näkymässä
 • matematiikan kirjoittaminen TeXillä

 • erilaiset upotettavat tehtävätyypit:

  • ohjelmointikielet
  • erilaiset matematiiikkatehtävät
   • MathCheck, GeoGebra, Sage, Maxima, Octave, Stack, Desmos
  • monivalinnat
  • kuvien lähettäminen esim käsin tehdyistä vastauksista
  • piirrostehtävät,
  • kuvioraahaustehtävät jne.
  • tehtäväpalautteet
  • tekstivastaukset
  • digitaalilogiikkapiirien simulointi ja automaattitarkastus
 • tehtävien ja dokumentin osien arvonta

 • monissa tehtävätypeissä automaattinen pisteytys

 • dokumentin näkymisen ajastus henkilöittäin ja ryhmittäin

 • tarvittaessa yksittäisten tehtävien ajastettu näkyminen

 • pidetty valintakokeita, joissa vastaaja tietää tuloksensa heti kun poistuu kokeesta

 • pidetty tenttejä

 • dokumentin osien näkyvyys henkilöittäin/ryhmittäin, eli esimerkiksi eri ryhmät voivat saada erilaista sisältöä => mahdollistaa mm. tutkimuksen sen suhteen, että miten eri materiaalit vaikuttavat oppimiseen

 • Q/A
 • chat
 • forum
 • omien dokumenttien kirjoittaminen (esim. CV, portfolio, pidemmät tekstivastaukset, gradut ja kandityöt)
 • sopii erinomaisesti myös esimerkiksi
  • dokumenttien kirjoittamiseen
  • monikielisten dokumenttien ylläpitoon linkityksen ansiosta
  • valmisteluasiakirjojen kirjoittamiseen
  • omiin muistiinpanoihin
  • TODO-listoihin
 • Plugineja kielten opettamiseen dynaamisella palautuksella. Voi toki käyttää kaikkeen muuhunkin.
 • Täydellinen kurssien osasuoritusten seuranta ja tulosten siirto muihin järjestelmiin, periaattessa voidaan käytää pelkkänä kurssien kirjanpitojärjestelmänä.

Kysymyksiä ja vastauksia

 • Kysymys: TIM soveltuu siis vain Tietotekniikan opettamiseen?
  Vastaus: Ei suinkaan! Suurin osa tällä hetkellä olevasta valmiista materiaalista liittyy tietotekniikkaan, mutta vain mielikuvitus on rajana. Yhtä hyvin voisi tehdä 1. luokan Aapisen kuin psykologian "oppikirjan".

 • Kysymys: minulla on vanha materiaali Wordinä, saako sen TIMiin?
  Vastaus: kohta sillä tavalla, että .docx -tiedosto tuodaan sisään TIMiin. Sama TeX-materiaalista.

Ottakaa yhteyttä jos haluatte osallistua tai kokeilla tim@jyu.fi.

Vesa

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.