TIES323 Sovellusprotokollat

Kurssin kotisivut TIM-järjestelmässä

Nykyinen lukuvuosi

Tästä näet aiempien lukuvuosien kurssisivut

Kurssi löytyy sisu-järjestelmästä. Tieto ilmoittautumisesta näkyy yllä olevien linkkien kurssisivuilla.

Jos olet ilmoittautunut jollekin kurssitoteumalle ja kurssi on jäänyt kesken, voit jatkaa vanhan kurssin opiskelua. Keräämäsi pisteet ovat tallessa vanhalla kurssilla. Ilmoittautumista uudelle kurssitoteumalle ei tarvitse tehdä.

TIES323 Sovellusprotokollat kurssin laajuudesta

  • Kurssin voi opiskella 1-5 opintopisteen laajuisena.
  • Kurssin sisällöstä saa valita vapaasti sen mitä sisällyttää opiskeluun
    • Esitietovaatimukset kurssin sisäisiin aiheisiin ilmenee materiaalista ja tehtävistä.

Kurssin laajuus

Alla näet kurssin arvolauseen ja laajuuden määräytymisen suhteessa kurssin harjoitustehtävistä kerättäviin pisteisiin. Mikään osa harjoitustehtävistä ei ole pakollinen ja tehtävien palautukselle ei ole takarajaa.

Kurssin työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimääräisen opiskelijan 26,67 tunnin työpanosta. Esimerkiksi 3 op kurssi arvolauseella 3, tarkoittaa sitä että opiskelija käyttää keskimäärin yhden tunnin harjoitustehtävien yhden pisteen tekemiseen. Muissa kurssilaajuuksissa arvolauseeseen 3 vaadittu keskimääräinen työmäärä on suurempi. Pienillä laajuuksilla aikaa menee suhteessa enemmän uuden asian opiskelemiseen, kun 3 op laajuudessa oppimaansa voi hyväksikäyttää useammassa tehtävässä. Suurilla laajuuksilla kurssilla aiemmin hankittu osaaminen nopeuttaa tehtävien tekemistä (harjoitustehtävien yhden pisteen tekemiseen menee vähemmän aikaa), joten n. 27 tunnin työ vastaa 40 pistettä harjoitustehtäviä.

Vanhan kurssisuorituksen laajentaminen

Jos olet opiskellut TIES323 Sovellusprotokollat kurssin 1-4 op laajuisena, jonkin aiemman kurssitoteuman vaatimusten mukaan, voit laajentaa kurssiasi tekemällä lisää kyseisen kurssitoteuman tehtäviä.

Kurssisuorituksen muuntamisen takaraja

Kurssin laajuutta ja arvolausetta voi muuttaa siihen asti, kunnes opiskelija sitoo kurssin pää- tai sivuainekokonaisuuteen tai erillisenä kurssina tutkintoon.

Kurssien välisiä suhteita

# kurssienSuhteet
kurssin_suhteet ITKP104 Tietoverkot ITKP104 Tietoverkot TIEA322 Tietoliikenneprotokollat TIEA322 Tietoliikenneprotokollat ITKP104 Tietoverkot->TIEA322 Tietoliikenneprotokollat TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKP104 Tietoverkot ITKP102 Ohjelmointi 1 ITKP102 Ohjelmointi 1 TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKP102 Ohjelmointi 1 ITKA203 Käyttöjärjestelmät ITKA203 Käyttöjärjestelmät TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKA203 Käyttöjärjestelmät TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIEA322 Tietoliikenneprotokollat->TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIES323 Sovellusprotokollat TIES323 Sovellusprotokollat TIEA322 Tietoliikenneprotokollat->TIES323 Sovellusprotokollat ITKP102 Ohjelmointi 1->ITKP104 Tietoverkot TIEP111 Ohjelmointi 2 TIEP111 Ohjelmointi 2 ITKP102 Ohjelmointi 1->TIEP111 Ohjelmointi 2 TIEP111 Ohjelmointi 2->TIEA322 Tietoliikenneprotokollat

Kurssin esitiedot

TIES323 Sovellusprotokollat kurssin esitietoina tarvitaan kurssi TIEA322 Tietoliikenneprotokollat, joko kokonaan tai osia siitä, riippuen kuinka laajana opiskelee tämän kurssin.

Aiemmat esitiedot kurssille TIEA322

Tarkemmat esitiedot TIES323 kurssille

Tarvitset esitietoja tietoverkoista, tietoliikenneprotokollista sekä ohjelmoinnista. Aiemmin esitetystä kaaviosta on linkit kurssien kotisivuille, joilta löydät linkit eri vuosien kurssitoteumiin. Käytä apuna sen vuoden kurssia, jonka olet opiskellut. Jos sinulla ei ole tehtynä esitietokursseja, perehdy tarvittaessa esimerkiksi uusimman kurssitoteuman materiaaleihin. Alla olevista kuvaajista löytyy otsikkotasolla tämän kurssin eri osioiden esitietovaatimukset. Katkoviiva merkitsee hyödyllistä, muttei pakollista esitietovaatimusta.

# osienSuhteet
kurssin_suhteet TIES323 - Application protocol implementations TIES323 - Application protocol implementations ITKP104 - Sovellusprotokollat ITKP104 - Sovellusprotokollat ITKP104 - Sovellusprotokollat->TIES323 - Application protocol implementations TIEA322 - Protokollien analysointi ja implementointi TIEA322 - Protokollien analysointi ja implementointi TIEA322 - Protokollien analysointi ja implementointi->TIES323 - Application protocol implementations
# osienSuhteet3
kurssin_suhteet TIES323 - Kathara TIES323 - Kathara TIES323 - Setup www, email and DNS on a real server TIES323 - Setup www, email and DNS on a real server TIES323 - Kathara->TIES323 - Setup www, email and DNS on a real server ITKP104 - Sovellusprotokollat ITKP104 - Sovellusprotokollat ITKP104 - Sovellusprotokollat->TIES323 - Setup www, email and DNS on a real server TIEA322 - Reitityksen konfigurointi ja emulointi TIEA322 - Reitityksen konfigurointi ja emulointi TIEA322 - Reitityksen konfigurointi ja emulointi->TIES323 - Kathara TIEA322 - Reitityksen konfigurointi ja emulointi->TIES323 - Setup www, email and DNS on a real server
# osienSuhteet2
kurssin_suhteet TIES323 - Scientific\narticle on SSL/TLS TIES323 - Scientific article on SSL/TLS TIES323 - Scientific\narticle on protocols used for\nstreaming multimedia TIES323 - Scientific article on protocols used for streaming multimedia TIES323 - Scientific\narticle on a\nsecure protocol TIES323 - Scientific article on a secure protocol ITKP104 - Sovellusprotokollat ITKP104 - Sovellusprotokollat ITKP104 - Sovellusprotokollat->TIES323 - Scientific\narticle on protocols used for\nstreaming multimedia ITKP104 - Sovellusprotokollat->TIES323 - Scientific\narticle on a\nsecure protocol ITKP104 - Tietoverkot ja tietoturva ITKP104 - Tietoverkot ja tietoturva ITKP104 - Tietoverkot ja tietoturva->TIES323 - Scientific\narticle on SSL/TLS ITKP104 - Tietoverkot ja tietoturva->TIES323 - Scientific\narticle on a\nsecure protocol

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.