TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri

Kurssin kotisivut TIM-järjestelmässä.

Nykyinen lukuvuosi

Tästä näet aiempien lukuvuosien kurssisivut

Ilmoittautuminen

 • Jos olet ilmoittautunut jollekin aiemman vuoden kurssitoteumalle, voit jatkaa sen kurssin opiskelua.

Kurssi löytyy sisu-järjestelmästä, suoritustavat välilehdeltä löytyy vaihtoehdot valita luento-opetus tai itsenäinen opiskelu. Luento-opetukseen voi ilmoittautua vain ennen luentojen alkua, itsenäiseen versioon läpi vuoden. Molempia voi opiskella läpi vuoden ilman takarajaa. Luennoilla saa käydä vaikka olisi ilmoittautunut mille versiolle.

Jos olet ilmoittautunut jollekin kurssitoteumalle ja kurssi on jäänyt kesken, voit jatkaa vanhan kurssin opiskelua. Keräämäsi pisteet ovat tallessa vanhalla kurssilla. Ilmoittautumista uudelle kurssitoteumalle ei tarvitse tehdä.

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri kurssin laajuudesta

 • Kurssin voi opiskella 1-5 opintopisteen laajuisena.
  • Tietotekniikan pääaineopiskelija opiskelee kurssin minimissään 3 op laajuisena.
  • Koulutusteknologian pääaineopiskelija opiskelee kurssin minimissään 3 op laajuisena.
  • Sivuaineeksi kurssin voi opiskella myös 1 op tai 2 op laajuudella.
  • Laajuudet 4 op ja 5 op ovat vapaasti tehtävissä kaikille opiskelijoille.
 • Kurssin sisällöstä saa valita vapaasti sen mitä sisällyttää opiskeluun.
  • Esitietovaatimukset kurssin sisäisiin aiheisiin ilmenee materiaalista ja tehtävistä.

Kurssin kokonaispisteiden suhde kurssin laajuuteen ja arvolauseeseen

Kurssi opiskellaan tekemällä kurssin tehtäviä, mikään osa tehtävistä ei ole pakollinen. Opiskelija valitsee haluamansa tehtävät, joista kerätyillä pisteillä saa valitsemaansa kurssin laajuutta vastaavan arvolauseen.

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri esitietona

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri kurssi antaa esitietoja usealle kurssille. Kurssi ei ole nykyisten opintosuunnitelmien mukaan pakollinen esitieto millekään kurssille, mutta kurssin sisällössä on eri aiheita, jotka ovat hyödyllisiä toisten kurssien asioiden omaksumiseen.

# kurssienSuhteet
kurssin_suhteet TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri ITKP104 Tietoverkot ITKP104 Tietoverkot TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKP104 Tietoverkot ITKP102 Ohjelmointi 1 ITKP102 Ohjelmointi 1 TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKP102 Ohjelmointi 1 ITKA203 Käyttöjärjestelmät ITKA203 Käyttöjärjestelmät TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKA203 Käyttöjärjestelmät TIEA322 Tietoliikenneprotokollat TIEA322 Tietoliikenneprotokollat ITKP104 Tietoverkot->TIEA322 Tietoliikenneprotokollat TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIEA322 Tietoliikenneprotokollat->TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIES323 Sovellusprotokollat TIES323 Sovellusprotokollat TIEA322 Tietoliikenneprotokollat->TIES323 Sovellusprotokollat ITKP102 Ohjelmointi 1->ITKP104 Tietoverkot TIEP111 Ohjelmointi 2 TIEP111 Ohjelmointi 2 ITKP102 Ohjelmointi 1->TIEP111 Ohjelmointi 2 TIEP111 Ohjelmointi 2->TIEA322 Tietoliikenneprotokollat

Kurssin automaattisia tarkistin-koodeja

Kurssin TIM-tehtävissä on käytössä erilaisia Pythonilla kirjoitettuja tarkistimia. Jos kiinnostaa, niin niitä voinee tutkia.

Kurssin luentomateriaalissa on laitteistokuvauskielen tarkistin muutamalle komponentille.

Tietokoneen kokoaminen ja sen jälkeen käyttöjärjestelmän asetusten tekeminen tarkastetaan sen perusteella mitä ao. skripti antaa tulosteeksi

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.