ITKP104 Tietoverkot

ITKP104 Tietoverkot

Tällä sivulla on yleistä tietoa ITKP104 Tietoverkot kurssista. Opiskeltaville kurssitoteumille löytyy tarkemmat tiedot niiden omilta kurssisivuilta, jotka on listattuna alla.

Nykyinen lukuvuosi

 • Kevät 2024
  • Luento-opetus - Ei vielä julkaistu
  • Tämä kurssi on:
   • Jyväskylän yliopiston opiskelijoille
   • Erillisellä opinto-oikeudella opiskeleville
 • Lukuvuosi 2023 - 2024
  • Itsenäinen opiskelu
  • Tämä kurssi on:
   • Jyväskylän yliopiston opiskelijoille
   • Erillisellä opinto-oikeudella opiskeleville
   • Jyväskylän avoimen yliopiston opiskelijoille lukuvuonna 2023-2024.

Tästä näet aiempien lukuvuosien kurssisivut

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen tehdään eri tavoin riippuen siitä, oletko Jyväskylän yliopiston varsinainen opiskelija vai Jyväskylän avoimen yliopiston opiskelija.

Jyväskylän yliopiston opiskelijat (myös erillisellä opinto-oikeudella opiskelevat)

Kurssi löytyy sisu-järjestelmästä, suoritustavat välilehdeltä löytyy vaihtoehdot valita luento-opetus tai itsenäinen opiskelu. Molempiin voi ilmoittautua läpi vuoden ja opiskella läpi vuoden.

Jos olet ilmoittautunut jollekin kurssitoteumalle ja kurssi on jäänyt kesken, voit jatkaa vanhan kurssin opiskelua. Keräämäsi pisteet ovat tallessa vanhalla kurssilla. Ilmoittautumista uudelle kurssitoteumalle ei tarvitse tehdä.

Jyväskylän avoimen yliopiston opiskelijat

Kurssille ilmoittaudutaan Jyväskylän avoimen yliopiston ohjeiden mukaisesti.

https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/tieavoinjyu/nain-aloitan-opintoni/

ITKP104 Tietoverkot osaamistavoitteet

Kurssin kuvaus

Tietoverkot kurssilla opiskelija oppii sen, miten tietoverkot, erityisesti Internet, toimii. Opiskelija oppii tietoverkkojen toteutuksen haasteet sekä Internetissä käyttöön otetut ratkaisut haasteisiin. Opiskelija oppii ymmärtämään yksinkertaisia protokollia sekä analysoimaan niiden generoimaa verkkoliikennettä. Opiskelija oppii alkeet tietoverkkoihin liittyvän tiedonsiirron ohjelmoinnista.

Kurssi opiskellaan kurssimateriaalin ja siihen linkitettyjen luentovideoiden avulla. Kurssimateriaali sisältää lukuisia käytännön tehtäviä, yhdistämään teoriaa käytäntöön. Kurssin teoriaosuuden osaaminen osoitetaan kokeilla, joita voi tehdä sähköisenä itse valitsemanaan aikana ympäri vuoden. Kurssin käytännön osion osaaminen osoitetaan automaattisesti arvosteltavilla harjoitustehtävillä. Osa käytännön tehtävistä vaatii esitietoina ohjelmointi osaamista. Kursilla ei ole aikarajoja kokeiden tai tehtävien tekemiseen.

Kurssin voi opiskella 1-5 opintopisteen laajuisena. Opiskelija itse valitsee kuinka laajana kurssin opiskelee, tehden haluamansa osiot. Kannattaa kuitenkin selvittää onko opintosuunnitelmassa jokin minimi vaatimus kurssisuorituksen laajuudelle. ITKP104 Tietoverkot kurssin laajuudesta otsikon alla on tietoja yleisimmistä opintosuunnitelmien laajuusvaatimuksista. Tarkemmat tiedot kurssin opiskelusta löytyy kurssin kotisivuilta.

Kurssin esitiedoista

Kurssin opiskeleminen ei vaadi esitietoja, paitsi ohjelmointityöosio, joka vaatii jonkin verran ohjelmointiosaamista. Tarvittavan ohjelmointiosaamiseen riittää opiskella Ohjelmointi 1 kurssia samanaikaisesti tämän kurssin kanssa. Kurssimateriaalissa, kurssin muissa osioissa, on joitain interaktiivisia tehtäviä, joissa muokataan tai toteutetaan pieniä ohjelmakoodeja ohjeistuksen mukaisesti.

Osaamistavoitteet kurssin eri osioissa

ITKP104 Tietoverkot kurssi on jaettu viiteen yhden opintopisteen osioon. Kurssin voi opiskella 1 - 5 op laajuisena. Opintolaajuuksiin opiskellaan opintopisteitä vastaava määrä osioita. Osiot voi suorittaa ajallisesti toisistaan riippumatta, tosin osioiden välillä on jonkin verran esitietoriippuvuuksia.

 • Teoria 1 (1 op)
  • Opiskelija ymmärtää perusteet Internetin rakenteesta, palveluista, arkkitehtuureista, yleisimmistä sovellusprotokollista sekä tietoturvasta.
 • Teoria 2 (1 op)
  • Opiskelija ymmärtää tietoverkkojen toteutuksen haasteet sovellus-, kuljetus-, verkko- ja linkkikerroksilla sekä Internetissä toteutetut ratkaisut haasteisiin.
 • Teoria 3 (1 op)
  • Opiskelija ymmärtää luotettavaan tiedonsiirtoon, reititykseen sekä kanavan jakamiseen liittyvät haasteet sekä niiden toteutukseen valitut ratkaisut Internetin eri kerrosten protokollissa.
 • Analysaattorityö (1 op)
  • Opiskelija oppii käyttämään yksinkertaisia protokollia sekä analysoimaan niiden generoimaa verkkoliikennettä.
 • Ohjelmointityö (1 op)
  • Opiskelija oppii alkeet soketti- ja verkko-ohjelmoinnista käyttäen UDP ja TCP protokollia sekä toteuttaa yksinkertaisen protokollan.

ITKP104 Tietoverkot kurssin osien suhteet ja suhde muihin kursseihin

Alla kaaviossa on esitetty kurssin teoriaosioiden, tehtävien ja käytännön osioiden suhteet. Kun teoria 2 osiossa on ensimmäisellä luennolla käsitelty HTTP-protokollaa, niin voi lähteä Demo 4:n kautta opiskelemaan kurssin käytännön osioita.

# Plugin1
ITKP104_kurssin_osien_suhteet Teoria 1 Teoria 1 Teoria 1 tehtävät Teoria 1 tehtävät Teoria 1->Teoria 1 tehtävät Demo 1 Demo 1 Teoria 1->Demo 1 Teoria 2 Teoria 2 Teoria 1->Teoria 2 Teoria 2 tehtävät Teoria 2 tehtävät Teoria 2->Teoria 2 tehtävät Demo 2 Demo 2 Teoria 2->Demo 2 Teoria 3 Teoria 3 Teoria 2->Teoria 3 Demo 4 Demo 4 Teoria 2->Demo 4 HTTP-aiheen jälkeen Teoria 3 tehtävät Teoria 3 tehtävät Teoria 3->Teoria 3 tehtävät Demo 3 Demo 3 Teoria 3->Demo 3 Analysaattorityö Analysaattorityö Teoria 3->Analysaattorityö Ohjelmointityö Ohjelmointityö Analysaattorityö->Ohjelmointityö Demo 4->Analysaattorityö Demo 5 Demo 5 Demo 4->Demo 5 Demo 5->Ohjelmointityö ITKP102 Ohjelmointi 1 ITKP102 Ohjelmointi 1 ITKP102 Ohjelmointi 1->Ohjelmointityö Kurssi voi olla samaan aikaan ITKP102 Ohjelmointi 1->Demo 5

Tietoverkot kurssin ohjelmointiosuus vaatii esitiedokseen Ohjelmointi 1 kurssin tai kohtalaisen ohjelmointitaidon. Ohjelmointikurssi voi olla menossa samaan aikaan, kun opiskelee Tietoverkot kurssin ohjelmointi osuutta. Tietoverkot kurssin jälkeen voi syventyä tietoverkkoihin liittyviin tietoliikenneprotokolliin, niiden ohjelmointiin, verkkojen simulointiin ja emulointiin esimerkiksi seuraavan kuvan protokollat-kursseilla.

# kurssienSuhteet
kurssin_suhteet ITKP104 Tietoverkot ITKP104 Tietoverkot TIEA322 Tietoliikenneprotokollat TIEA322 Tietoliikenneprotokollat ITKP104 Tietoverkot->TIEA322 Tietoliikenneprotokollat TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKP104 Tietoverkot ITKP102 Ohjelmointi 1 ITKP102 Ohjelmointi 1 TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKP102 Ohjelmointi 1 ITKA203 Käyttöjärjestelmät ITKA203 Käyttöjärjestelmät TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKA203 Käyttöjärjestelmät TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIEA322 Tietoliikenneprotokollat->TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIES323 Sovellusprotokollat TIES323 Sovellusprotokollat TIEA322 Tietoliikenneprotokollat->TIES323 Sovellusprotokollat ITKP102 Ohjelmointi 1->ITKP104 Tietoverkot TIEP111 Ohjelmointi 2 TIEP111 Ohjelmointi 2 ITKP102 Ohjelmointi 1->TIEP111 Ohjelmointi 2 TIEP111 Ohjelmointi 2->TIEA322 Tietoliikenneprotokollat

ITKP104 Tietoverkot kurssin laajuudesta

Alle 5 op kurssin kokonaisuuden voi koota valitsemistaan osioista. Esimerkiksi 1 op laajuiseen kurssiin voi valita minkä tahansa osion tai 2 op laajuiseen kurssin voi tehdä vaikka Teoria 1 ja ohjelmointityö -osioilla.

Kun tekee useamman osion, niin pisteitä pitää kerätä niin monesta osiosta kuin mitä on valinnut kurssin opintopistelaajuudeksi. Esimerkiksi 2 op kurssiin pitää olla yli 0 pistettä ainakin kahdesta osiosta. Tällöin voi siis olla 32 pistettä yhdestä osiosta ja 0.1 pistettä toisesta osiosta. Vastaavasti muun laajuisille kursseille, esimerkiksi 5 op kurssiin voi olla mistä tahansa osiosta 0.1 pistettä, kunhan muista osioista on tarpeeksi pisteitä, jotta pisteet riittävät vähintään arvolauseeseen 1. Tai vaikka kahdesta osiosta 0.1 pistettä, jos kolmesta muusta saa kerättyä tarpeeksi pisteitä.

Voiko esim. 5 op kurssin tehdä neljän osa-alueen avulla alemmalla arvosanalla johon pisteet riittävät?

av: Viidennestä osa-alueesta täytyy kerätä yli 0 pistettä, se onnistuu käytännössä tekemällä ohjelmointiosuudesta, esimerkiksi Demo 5, yksi tehtäväkohta.

25 May 22 (edited 25 May 22)

Alla oleva listaan on koottu tietoja yleisimmistä opintokokonaisuuksista, joiden vaatimukset sisältävät Tietoverkot kurssin jossain laajuudessa. Lista ei välttämättä ole täydellinen, tarkista vaatimukset opinto-ohjaajilta epäselvissä tilanteissa.

 • Kurssin voi opiskella 1-5 opintopisteen laajuisena.
  • Kurssi on jaettu kolmeen teoriaosioon sekä kahteen käytännön osioon.
   • Teoriaosiot ovat Teoria 1 (1 op), Teoria 2 (1 op) ja Teoria 3 (1 op), joiden osaaminen osoitetaan kokeilla ja vapaaehtoisilla tehtävillä.
   • Käytännön osiot ovat Analysaattorityö (1 op) ja Ohjelmointityö (1 op), joiden osaaminen osoitetaan harjoitustehtävillä.
 • Kurssin laajuusvaatimukset eri koulutusaloilla
  • Tietotekniikan pääaineessa (kandidaatti- ja maisteriopiskelijat)
   • kurssi pitää opiskella 5 op laajuisena.
  • Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-koulutuksessa
   • kurssi pitää opiskella 5 op laajuisena.
  • Koulutusteknologian asiantuntijakoulutus suuntautumisvaihtoehdossa
   • kurssi pitää opiskella 5 op laajuisena.
  • Koulutusteknologian aineenopettajakoulutus suuntautumisvaihtoehdossa
   • kurssi pitää opiskella minimissään 3 op laajuisena.
  • Tietotekniikan perusopinnot muiden kuin IT-tiedekunnan opiskelijoille (sivuaine)
   • kurssi pitää opiskella minimissään 3 op laajuisena.
  • Tarkemmat tiedot:
  • Muut koulutusalat: tarkista opintosuunnitelmastasi.
 • Kenelle kurssi vähintään 1 op laajuisena:
  • Opiskelijalle, joka ei suorita sivuaineena Tietotekniikan perusopintokokonaisuutta, vaan haluaa yleiskatsauksen tietoverkkojen ja Internetin toimintaan.
  • Valinnaisena kurssina Tietojärjestelmätieteen perusopinnot lv. 2017-2020 opintosuunnitelmien mukaan opiskeleva.
 • Kenelle kurssi vähintään 2 op laajuisena:

  • Tietojärjestelmätieteen pääainetta opintosuunnitelman lv. 2017-2020 mukaan opiskeleville.
  • Tilastotieteen pääainetta opintosuunnitelman lv. 2017-2020 mukaan opiskeleville.
 • Kenelle kurssi vähintään 4 op laajuisena:

  • Opiskelijalle, jonka opintosuunnitelman minimivaatimus on 2-3 op ja opintokokonaisuuden minimilaajuudesta puuttuu pari opintopistettä.

Vanhan ITKP104 Tietoverkot kurssin jatkaminen tai laajentaminen

Vanha kurssi on opintorekisterissä tai kesken

Riippumatta siitä onko kurssi jo opintorekisterissä vai ei, niin toimitaan samalla tavalla, kunhan kurssia ei ole kiinnitetty opintokokonaisuuteen tai tutkintoon. Kurssia jatketaan tai laajennetaan seuraavien kappaleiden mukaisesti.

Jos olet aloittanut Tietoverkot (Korppi-)kurssin aiemmin

Jos sinulla on jokin vuoden 2019 tai aiempi (Korppi-)kurssisuoritus kesken, voit jatkaa sen loppuun kyseisten kurssien ohjeiden mukaisesti. Tämä on voimassa niin kauan kuin tiedot säilyvät Korppi-kurssien osalta Korppi-järjestelmässä tai siihen asti kunnes jokin uusi opintosuunnitelma poistaa mahdollisuuden käyttää vanhoja kursseja tai Korppi-järjestelmässä lakkautetaan, joudut ilmoittautumaan sisu-järjestelmässä uudelle kurssille, koska kurssisuorituksia ei voi enää viedä opintorekisteriin Korppi-järjestelmästä. Voit pyytää opettajalta vanhan kurssin pisteiden hyväksilukemista uudelle kurssille.

Jos olet aloittanut Tietoverkot (TIM-)kurssin aiemmin

Jos sinulla on jokin vuoden 2019 tai uudempi (TIM-)kurssisuoritus kesken, voit jatkaa sen loppuun kyseisten kurssien ohjeiden mukaisesti. Voit myös ilmoittautua uudelle kurssitoteumalle.

Pisteiden siirto uudelle kurssille?

Osa vanhan kurssin pisteistä voidaan siirtää uudelle kurssille, jos tahdot tehdä opintosi uusimman kurssin mukaisesti. Aseta Koti tai Pisteet sivulla tiedot kohtaan Laajennan vanhaa ITKP104 Tietoverkot kurssia, niin opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja kertoo tarkemmat tiedot miten jatketaan.

Vanha kurssi on kiinnitetty aiempaan tutkintoon tai opintokokonaisuuteen

Jos olet tehnyt kurssin (tai vastaavan) aiempaan tutkintoon tai opintokokonaisuuteen pienemmällä opintopistemäärällä kuin 5 op, niin kurssi voidaan laajentaa jollakin muulla kurssikoodilla ja kurssinimellä.

Aseta Koti tai Pisteet sivulla tiedot kohtaan Laajennan vanhaa ITKP104 Tietoverkot kurssia, niin opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja kertoo tarkemmat tiedot miten jatketaan.

3 op laajuisen Tietoverkot kurssin laajentaminen

Yleinen tapaus on sellainen missä on tehty 3 op laajuisena. Tällöin osaaminen laajennetaan 5 op laajuuteen tekemällä seuraavat tehtävät:

 • Osio: Analysaattorityön tehtävät (1 op) ja mahdollisesti johdannoksi Demo 4.
 • Osio: Ohjelmointityön tehtävät (1 op) ja mahdollisesti johdannoksi Demo 5.

Linkit tehtäväsivuille löytyvät kunkin vuosikurssin sivuilta esimerkiksi yläreunan valikosta.

 • Edellisistä tehtävistä tulee kerätä vähintään 32 pistettä arvolausetta 1 vastaavaan kurssisuoritukseen.
 • Molemmista osioista tulee olla kerättynä pisteitä, jos laajentaa 2 op verran.
 • Kun olet kerännyt haluamasi määrän pisteitä, ilmoita siitä opettajalle, niin
  • kurssin 2 op laajennus viedään opintorekisteriin
  • Kurssikoodi määräytynee esimerkiksi maisteriopintojen koulutusohjelman mukaisesti
 • Alla taulukon sarakkeesta 2 op näkee arvolauseen määräytymisen suhteessa kerättyihin pisteisiin

Kurssin yleiset kotisivut

Kurssin opiskeluun liittyviä yleisiä asioita ja ohjeita löydät

# v2018L1_1

Vanhat ITKP104 Tietoverkot Korppi-järjestelmässä (Kevät 2019 ja aiemmat kurssit)

Kurssin kotisuvut ennen niiden siirto TIM-järjestelmään.

Alla on linkit Korppi-järjestelmässä sijaitseviin eri vuoden kursseihin. Jos haluat päivittää aiempaa Korppi-järjestelmän kautta tehtyä kurssisuoritusta, ota yhteyttä opettajaan.

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.