TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2

Kurssin kotisivut TIM-järjestelmässä

Nykyinen lukuvuosi

Tästä näet aiempien lukuvuosien kurssisivut

Kurssille ilmoittautuminen löytyy sisu-järjestelmästä. Tieto ilmoittautumisesta näkyy yllä olevien linkkien kurssisivuilla.

Jos olet ilmoittautunut jollekin kurssitoteumalle ja kurssi on jäänyt kesken, voit jatkaa vanhan kurssin opiskelua. Keräämäsi pisteet ovat tallessa vanhalla kurssilla. Ilmoittautumista uudelle kurssitoteumalle ei tarvitse tehdä.

TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 kurssin laajuudesta

  • Kurssin voi opiskella 1-5 opintopisteen laajuisena.
  • Kurssin sisällöstä saa valita vapaasti sen mitä sisällyttää opiskeluun

Kurssin laajuus

Alla näet kurssin arvolauseen ja laajuuden määräytymisen suhteessa kurssin harjoitustehtävistä kerättäviin pisteisiin. Mikään osa harjoitustehtävistä ei ole pakollinen ja tehtävien palautukselle ei ole takarajaa.

Kurssin työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimääräisen opiskelijan 26,67 tunnin työpanosta. Esimerkiksi 3 op kurssi arvolauseella 3, tarkoittaa sitä että opiskelija käyttää keskimäärin yhden tunnin harjoitustehtävien yhden pisteen tekemiseen. Muissa kurssilaajuuksissa arvolauseeseen 3 vaadittu keskimääräinen työmäärä on suurempi. Pienillä laajuuksilla aikaa menee suhteessa enemmän uuden asian opiskelemiseen, kun 3 op laajuudessa oppimaansa voi hyväksikäyttää useammassa tehtävässä. Suurilla laajuuksilla kurssilla aiemmin hankittu osaaminen nopeuttaa tehtävien tekemistä (harjoitustehtävien yhden pisteen tekemiseen menee vähemmän aikaa), joten n. 27 tunnin työ vastaa 40 pistettä harjoitustehtäviä.

Vanhan kurssisuorituksen laajentaminen

Jos olet opiskellut TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 kurssin 1-4 op laajuisena, jonkin aiemman kurssitoteuman vaatimusten mukaan, voit laajentaa kurssiasi tekemällä lisää kyseisen kurssitoteuman tehtäviä. Uutta ilmoittautumista uudelle kurssille ei tarvitse tehdä.

Kurssisuorituksen muuntamisen takaraja

Kurssin laajuutta ja arvolausetta voi muuttaa siihen asti, kunnes opiskelija sitoo kurssin pää- tai sivuainekokonaisuuteen tai erillisenä kurssina tutkintoon.

Kurssien välisiä suhteita

# kurssienSuhteet
kurssin_suhteet TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 ITKP104 Tietoverkot ITKP104 Tietoverkot TIEA322 Tietoliikenneprotokollat TIEA322 Tietoliikenneprotokollat ITKP104 Tietoverkot->TIEA322 Tietoliikenneprotokollat TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKP104 Tietoverkot ITKP102 Ohjelmointi 1 ITKP102 Ohjelmointi 1 TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKP102 Ohjelmointi 1 ITKA203 Käyttöjärjestelmät ITKA203 Käyttöjärjestelmät TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKA203 Käyttöjärjestelmät TIEA322 Tietoliikenneprotokollat->TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIES323 Sovellusprotokollat TIES323 Sovellusprotokollat TIEA322 Tietoliikenneprotokollat->TIES323 Sovellusprotokollat ITKP102 Ohjelmointi 1->ITKP104 Tietoverkot TIEP111 Ohjelmointi 2 TIEP111 Ohjelmointi 2 ITKP102 Ohjelmointi 1->TIEP111 Ohjelmointi 2 TIEP111 Ohjelmointi 2->TIEA322 Tietoliikenneprotokollat

Kurssin esitiedot

TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 kurssin esitietoina tarvitaan kurssi TIEA322 Tietoliikenneprotokollat, joko kokonaan tai osia siitä, riippuen kuinka laajana opiskelee tämän kurssin.

Aiemmat esitiedot kurssille TIEA322

Tarkemmat esitiedot TIES322 kurssille

Tarvitset esitietoja tietoverkoista, tietoliikenneprotokollista sekä ohjelmoinnista. Aiemmin esitetystä kaaviosta on linkit kurssien kotisivuille, joilta löydät linkit eri vuosien kurssitoteumiin. Käytä apuna sen vuoden kurssia, jonka olet opiskellut. Jos sinulla ei ole tehtynä esitietokursseja, perehdy tarvittaessa esimerkiksi uusimman kurssitoteuman materiaaleihin. Alla olevista kuvaajista löytyy otsikkotasolla tämän kurssin eri osioiden esitietovaatimukset. Katkoviiva merkitsee hyödyllistä, muttei pakollista esitietovaatimusta.

# osienSuhteet
kurssin_suhteet TIES322 - Reliability on top of UDP TIES322 - Reliability on top of UDP TIES322 - Scientific article\n on reliability on top of UDP TIES322 - Scientific article on reliability on top of UDP TIES322 - Reliability on top of UDP->TIES322 - Scientific article\n on reliability on top of UDP ITKP104 - Luotettava tiedonsiirto ITKP104 - Luotettava tiedonsiirto ITKP104 - Luotettava tiedonsiirto->TIES322 - Reliability on top of UDP ITKP104 - Luotettava tiedonsiirto->TIES322 - Scientific article\n on reliability on top of UDP TIEA322 - Protokollien analysointi ja implementointi TIEA322 - Protokollien analysointi ja implementointi TIEA322 - Protokollien analysointi ja implementointi->TIES322 - Reliability on top of UDP
# osienSuhteet2
kurssin_suhteet TIES322 - Kathara TIES322 - Kathara TIES322 - Routing protocols in real routers TIES322 - Routing protocols in real routers TIES322 - Kathara->TIES322 - Routing protocols in real routers TIES322 - Scientific article\n on BGP TIES322 - Scientific article on BGP TIES322 - Kathara->TIES322 - Scientific article\n on BGP TIEA322 - Reitityksen konfigurointi ja emulointi TIEA322 - Reitityksen konfigurointi ja emulointi TIEA322 - Reitityksen konfigurointi ja emulointi->TIES322 - Kathara TIEA322 - Reitityksen konfigurointi ja emulointi->TIES322 - Routing protocols in real routers TIEA322 - Reitityksen konfigurointi ja emulointi->TIES322 - Scientific article\n on BGP
# osienSuhteet3
kurssin_suhteet TIES322 - ns-3 TIES322 - ns-3 TIES322 - Scientific article\n on ns-3 TIES322 - Scientific article on ns-3 TIES322 - ns-3->TIES322 - Scientific article\n on ns-3 TIEA322 - Reitityksen\nkonfigurointi ja emulointi TIEA322 - Reitityksen konfigurointi ja emulointi TIEA322 - Reitityksen\nkonfigurointi ja emulointi->TIES322 - ns-3 TIEA322 - Johdanto\nprotokolla- ja verkkosimulaattoreihin TIEA322 - Johdanto protokolla- ja verkkosimulaattoreihin TIEA322 - Johdanto\nprotokolla- ja verkkosimulaattoreihin->TIES322 - ns-3 TIEA322 - Johdanto\nprotokolla- ja verkkosimulaattoreihin->TIES322 - Scientific article\n on ns-3

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.