TIEA322 Tietoliikenneprotokollat

Kurssin kotisivut TIM-järjestelmässä

Nykyinen lukuvuosi

Tästä näet aiempien lukuvuosien kurssisivut

Kurssille ilmoittautuminen löytyy sisu-järjestelmästä. Tieto ilmoittautumisesta näkyy yllä olevien linkkien kurssisivuilla.

Jos olet ilmoittautunut jollekin kurssitoteumalle ja kurssi on jäänyt kesken, voit jatkaa vanhan kurssin opiskelua. Keräämäsi pisteet ovat tallessa vanhalla kurssilla. Ilmoittautumista uudelle kurssitoteumalle ei tarvitse tehdä.

TIEA322 Tietoliikenneprotokollat kurssin laajuudesta

 • Kurssin voi opiskella 1-5 opintopisteen laajuisena.
 • Kurssin sisällöstä saa valita vapaasti sen mitä sisällyttää opiskeluun

Kurssin laajuus

Alla näet kurssin arvolauseen ja laajuuden määräytymisen suhteessa kurssin harjoitustehtävistä kerättäviin pisteisiin. Mikään osa harjoitustehtävistä ei ole pakollinen ja tehtävien palautukselle ei ole takarajaa.

Kurssin työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimääräisen opiskelijan 26,67 tunnin työpanosta. Esimerkiksi 3 op kurssi arvolauseella 3, tarkoittaa sitä että opiskelija käyttää keskimäärin yhden tunnin harjoitustehtävien yhden pisteen tekemiseen. Muissa kurssilaajuuksissa arvolauseeseen 3 vaadittu keskimääräinen työmäärä on suurempi. Pienillä laajuuksilla aikaa menee suhteessa enemmän uuden asian opiskelemiseen, kun 3 op laajuudessa oppimaansa voi hyväksikäyttää useammassa tehtävässä. Suurilla laajuuksilla kurssilla aiemmin hankittu osaaminen nopeuttaa tehtävien tekemistä (harjoitustehtävien yhden pisteen tekemiseen menee vähemmän aikaa), joten n. 27 tunnin työ vastaa 40 pistettä harjoitustehtäviä.

Vanhan kurssisuorituksen laajentaminen

Jos olet opiskellut TIEA322 Tietoliikenneprotokollat kurssin 1-4 op laajuisena kevään 2015 tai 2017 vaatimusten mukaan, voit laajentaa kurssiasi tekemällä lisää kevään 2015 tai 2017 tehtäviä.

Jos olet opiskellut TIEA322 Tietoliikenneprotokollat kurssin 3 op laajuisena kevättä 2015 vanhempien vaatimusten mukaan, voit laajentaa kurssiasi 4 op tai 5 op laajuiseksi tekemällä tehtäviä Reitityksen konfigurointi ja emulointi tai Johdanto protokolla- ja verkkosimulaattoreihin osioista. Aiemman 3 op kurssin arvolauseen perusteella saat 60 - 100 pistettä ja laajentamasi kurssin arvolause määräytyy sen mukaan kuinka paljon yhteispisteesi ovat kerättyäsi lisää pisteitä.

Kurssisuorituksen muuntamisen takaraja

Kurssin laajuutta ja arvolausetta voi muuttaa siihen asti, kunnes opiskelija sitoo kurssin pää- tai sivuainekokonaisuuteen tai erillisenä kurssina tutkintoon.

TIEA322 Tietoliikenneprotokollat - suhde muihin kursseihin

TIEA322 Tietoliikenneprotokollat kurssin esitietoina tarvitaan osaamista lukujärjestelmistä, tietoverkoista, tietoliikenneprotokollista sekä ohjelmoinnista. TIEA322 Tietoliikenneprotokollat kurssi toimii esitietoina syventäville protokollakursseille. Kurssista on hyötyä myös tietoverkko- sekä ohjelmistoturvallisuuden kursseille.

# kurssienSuhteet
kurssin_suhteet TIEA322 Tietoliikenneprotokollat TIEA322 Tietoliikenneprotokollat TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIEA322 Tietoliikenneprotokollat->TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 TIES323 Sovellusprotokollat TIES323 Sovellusprotokollat TIEA322 Tietoliikenneprotokollat->TIES323 Sovellusprotokollat ITKP104 Tietoverkot ITKP104 Tietoverkot ITKP104 Tietoverkot->TIEA322 Tietoliikenneprotokollat TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKP104 Tietoverkot ITKP102 Ohjelmointi 1 ITKP102 Ohjelmointi 1 TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKP102 Ohjelmointi 1 ITKA203 Käyttöjärjestelmät ITKA203 Käyttöjärjestelmät TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri->ITKA203 Käyttöjärjestelmät ITKP102 Ohjelmointi 1->ITKP104 Tietoverkot TIEP111 Ohjelmointi 2 TIEP111 Ohjelmointi 2 ITKP102 Ohjelmointi 1->TIEP111 Ohjelmointi 2 TIEP111 Ohjelmointi 2->TIEA322 Tietoliikenneprotokollat

Kurssin esitiedot

Kurssilla tarvitaan esitietoja tietoverkoista, tietoliikenneprotokollista, lukujärjestelmistä sekä ohjelmoinnista. Jos opiskelee kurssin suppeana, eli opiskellen vain osan kurssin osioista, ei välttämättä tarvitse kaikkia esitietoja. Edellä olevasta kuviosta näet Jyväskylän yliopiston kurssit, joiden osaamisella tarvittavat esitiedot on kunnossa. Jos sinulla ei ole tehtynä esitietokursseja, mutta on muuten vastaavia esitietoja, perehdy tarvittaessa esimerkiksi uusimman kurssitoteuman materiaaleihin. Alla olevista kuvaajista löytyy esitietokurssien aiheiden otsikkotasolla tämän kurssin eri osioiden esitietovaatimukset. Katkoviiva merkitsee hyödyllistä, muttei pakollista esitietovaatimusta.

# osienSuhteet
kurssin_suhteet TIEA322 - \nBinäärioperaatiot\nohjelmointikielissä TIEA322 - Binäärioperaatiot ohjelmointikielissä TIEA322 - \nMediaprotokollat RTSP ja RTP TIEA322 - Mediaprotokollat RTSP ja RTP TIEA322 - \nBinäärioperaatiot\nohjelmointikielissä->TIEA322 - \nMediaprotokollat RTSP ja RTP TIEA322 - \nMulticast 1-4 TIEA322 - Multicast 1-4 TIEA322 - \nBinäärioperaatiot\nohjelmointikielissä->TIEA322 - \nMulticast 1-4 TIEA322 - \nMediaprotokollat RTSP ja RTP->TIEA322 - \nMulticast 1-4 ITKP104 - \nVirheiden\nhavaitseminen \nja korjaus ITKP104 - Virheiden havaitseminen ja korjaus ITKP104 - \nVirheiden\nhavaitseminen \nja korjaus->TIEA322 - \nBinäärioperaatiot\nohjelmointikielissä TIEP114 - \nTiedon\nesittäminen\nbinäärisenä TIEP114 - Tiedon esittäminen binäärisenä TIEP114 - \nTiedon\nesittäminen\nbinäärisenä->TIEA322 - \nBinäärioperaatiot\nohjelmointikielissä ITKP102 - \nOhjelmointi 1 ITKP102 - Ohjelmointi 1 ITKP102 - \nOhjelmointi 1->TIEA322 - \nBinäärioperaatiot\nohjelmointikielissä TIEP111 - \nOhjelmointi 2 TIEP111 - Ohjelmointi 2 TIEP111 - \nOhjelmointi 2->TIEA322 - \nBinäärioperaatiot\nohjelmointikielissä ITKP104 - \nAnalysaattorityö ITKP104 - Analysaattorityö ITKP104 - \nAnalysaattorityö->TIEA322 - \nMediaprotokollat RTSP ja RTP ITKP104 - \nOjelmnointityö ITKP104 - Ojelmnointityö ITKP104 - \nOjelmnointityö->TIEA322 - \nMediaprotokollat RTSP ja RTP
# osienSuhteet2
kurssin_suhteet TIEA322 - \nReititys 1 TIEA322 - Reititys 1 TIEA322 - \nPsimulator 1-2 TIEA322 - Psimulator 1-2 TIEA322 - \nReititys 1->TIEA322 - \nPsimulator 1-2 TIEA322 - \nKathará 1-4 TIEA322 - Kathará 1-4 TIEA322 - \nPsimulator 1-2->TIEA322 - \nKathará 1-4 TIEA322 - \nns-3 1-3 TIEA322 - ns-3 1-3 TIEA322 - \nKathará 1-4->TIEA322 - \nns-3 1-3 ITKP104 - \nIP protokolla ITKP104 - IP protokolla ITKP104 - \nIP protokolla->TIEA322 - \nReititys 1 ITKP104 - \nIP protokolla->TIEA322 - \nPsimulator 1-2 ITKP104 - \nIP protokolla->TIEA322 - \nKathará 1-4 ITKP104 - \nIP protokolla->TIEA322 - \nns-3 1-3 TIEP114 - \nTiedon\nesittäminen\nbinäärisenä TIEP114 - Tiedon esittäminen binäärisenä TIEP114 - \nTiedon\nesittäminen\nbinäärisenä->TIEA322 - \nReititys 1 ITKP102 - \nOhjelmointi 1 ITKP102 - Ohjelmointi 1 ITKP102 - \nOhjelmointi 1->TIEA322 - \nReititys 1 ITKP102 - \nOhjelmointi 1->TIEA322 - \nns-3 1-3 TIEP111 - \nOhjelmointi 2 TIEP111 - Ohjelmointi 2 TIEP111 - \nOhjelmointi 2->TIEA322 - \nns-3 1-3 ITKP104 - \nAnalysaattorityö ITKP104 - Analysaattorityö ITKP104 - \nAnalysaattorityö->TIEA322 - \nKathará 1-4 ITKP104 - \nAnalysaattorityö->TIEA322 - \nns-3 1-3

IP-verkot

 • IP-osoite ja aliverkko
 • Aliverkon osoite, yleislähetysosoite ja aliverkkomaski
 • Reititys ja reititystaulu
 • esimerkiksi ITKP104 Tietoverkot (3 op) kurssilta aihe
  • Internet protokolla

TCP/IP-protokollat

 • ITKP104 Tietoverkot (5 op) kurssilta
  • Tekstipohjaisten protokollien ominaisuuksien ja sääntöjen ymmärtäminen
   • Demo 4
  • Verkko/Protokolla-analysaattorin sujuva käyttö
   • Analysaattorityö
  • TCP ja UDP sokettirajapinta käyttöjärjestelmässä
   • Demo 5
  • Sokettiohjelmointi: Osaa toteuttaa yksinkertaisen tekstipohjaisen protokollan asiakas- ja palvelinpuolen
   • Ohjelmointityö

Binääri- ja heksadesimaalilukujärjestelmät

Ohjelmointiosaaminen

 • Kyky ymmärtää ja tuottaa koodia ainakin kahdella ohjelmointikielellä, Java ja C# tai C++.
 • Esimerkiksi ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) materiaali ja TIEP111 Ohjelmointi 2 (8 op) materiaali.

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu kolmesta osiosta

Protokollien analysointi ja implementointi

 • Opitaan analysoimaan protokollia verkkoliikenteestä ja ohjelmakoodista
 • Toteutetaan protokollaa käyttävä sovellus

Reitityksen konfigurointi ja emulointi

 • Opitaan reitittimien peruskonfigurointia ja reititystä
 • sekä emuloimalla että oikeilla reitittimillä

Johdanto protokolla- ja verkkosimulaattoreihin

 • Opitaan verkkosimuloinnin alkeet ns-3 verkkosimulaattorilla

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.