The page has been modified since the last reload. Refresh now?

There are {{ pendingUpdatesCount() }} pending paragraph updates.

TIMin muutoshistoria

Dokumentissa kuvataan TIMiin lisätyt uudet ominaisuudet ja bugikorjaukset.

2018

22.1.

 • Muokkausikkunan automaattitäydennys on oletuksena pois käytöstä, kun ikkunan avaa ensimmäisen kerran jollakin laitteella.

18.1.

 • Korjaus: Muokkausikkunan Slide- ja Table-painikkeet eivät toimineet.

15.1.

 • Dokumentin muokkausoikeutta voi rajoittaa kappalekohtaisesti lisäämällä kappaleelle attribuutin edit=xxx, missä xxx on jokin seuraavista:
  • teacher
  • see_answers
  • manage
  • owner

4.1.

 • Muokkausikkunan ulkoasua parannettu.
 • Lisätty automaattinen makro docpath, jolla saa nykyisen dokumentin polun.
 • URL-osoitteissa hyväksytään ylimääräiset vinoviivat. Tällöin URL ohjautuu korjattuun versioon. Esimerkki.

3.1.

 • Automaattitäydennyksen voi ottaa pois päältä ("Autocomplete"-valinta). Tällöin täydennysehdotukset saa näkyviin painamalla Ctrl+välilyönti.

2017

27.12.

 • Korjaus: Oikeuksien poistaminen ei toiminut eikä kansioiden oikeudet näkyneet.

22.12.

 • Suorituskykyä parannettu; erityisesti hakemistonäkymäsivu tulee nopeammin.

20.12.

 • Korjaus: Kansion kopioinnin esikatselu näkyi joskus väärin.

15.12.

 • Korjaus: Kappaleen tallennus antoi virheen, jos "Mark as read" oli valittuna.

7.12.

 • Sellaisen kansion sisällön, johon on manage-oikeus, voi kopioida toiseen kansioon.
 • Korjaus: Alatunnisteen linkkejä ei voinut klikata Firefoxilla eikä IE:llä.

30.11.

 • Oikeuksia lisätessä piilotetaan "Add Korppi users" yms. painikkeet, jos käyttäjäkenttään kirjoittaa jotain. Tämä ehkäisee oikeuksien antamista vahingossa laajemmalle ryhmälle.

20.11.

 • Editoriin voi asetussivulta ottaa automaattitäydennyksen käyttöön. Täydennys perustuu dokumentin nykyisiin sanoihin ja omaan vapaasti määritettävään sanalistaan.

17.11.

 • Koodipluginin fontti on suurempaa kalvonäkymässä.

15.11.

 • Korjaus: Kansion luonti epäonnistui kansioissa, joihin oli määritetty pakotettu dokumenttipohja.

14.11.

 • Korjaus: Editorissa otsikonluontinäppäinyhdistelmä söi joskus pois ensimmäisen kirjaimen, jos käytössä oli peruseditori.

13.11.

 • Korjaus: Numeeriset otsikot (esim. vuosiluvut) eivät toimineet sisällysluettelossa.

9.11.

 • Kirjanmerkin lisäyspainike on aina näkyvillä.
 • Kirjanmerkeissä nimetty "ryhmä" -> "kansio".

8.11.

 • Korjaus: Käännetyssä dokumentissa pluginin kieli vaihtui vääräksi vastauksia selatessa.

7.11.

 • Korjattu poikkeus, joka sattui, jos yritti kopioida lievästi rikkinäistä dokumenttia.

6.11.

 • Dokumenteille voi määrittää useita johdantodokumentteja.
 • Alatunnisteessa on linkki muutoshistoriadokumenttiin.

31.10.

 • Alatunnisteessa näkyy TIMin viimeisin muutosajankohta.
 • Dokumentin kappaleihin saa muokkaajien tiedot näkyviin asetuksella
  show_authors: true.

25.10.

 • Johdantodokumentti toteutettu.
 • Templates-hakemiston lyhytnimi kirjoitetaan vastedes pienellä.

19.10.

 • Tason 3 otsikot ovat sisällysluettelossa pienempiä ja sisennettyjä.

14.10.

 • Lisätty painike satunnaisen opiskelijan valitsemiseen tehtävässä opettajanäkymässä.

13.10.

 • Korjattu Korpista kirjautuminen tapauksessa, jossa Korppi-käyttäjätunnus on vaihtunut.

12.10.

 • Korjattu tapaus, jossa epätyhjään dokumenttiin pystyi lataamaan pohjan, jolloin dokumentti saattoi hajota.
 • Edellisessä päivityksessä hajonneet pluginlohkot korjattu automaattisesti.

2.10.

 • Asetuskappaleisiin viittaavissa kappaleissa pitää vastedes olla settings-attribuutti.
 • Korjattu nykyiset viittaavat kappaleet säännön mukaisiksi.