TIMin muutoshistoria

Dokumentissa kuvataan TIMiin lisätyt oleellisimmat uudet ominaisuudet ja muut päivitykset. Jokaista pientä päivitystä tai bugikorjausta ei tänne kirjata ylös. Voit halutessasi katsoa TIMin koodivaraston commit-lokia, josta näkee tarkasti kaikki muutokset.

2020

joulukuu

 • 8.12. jsrunner-pluginin tally-pistelaskufunktio antaa nyt null-arvon, jos käyttäjä ei ole vastannut tehtävään lainkaan. Näin on mahdollista erottaa:
  • tehtävään vastaamatta jättäneet
  • tehtävään vastanneet mutta nolla pistettä saaneet.
 • 1.12. 1200px kapeammilla näytöillä vasen menuvalikko on oletuksena kiinni ja vasemmalla ei ole ylimääräistä tyhjää tilaa. Tällöin oikealle puolelle jää enemmän tilaa esim. opettajanäkymän opiskelijalistaa varten.

syyskuu

 • 24.9. Tehtäviin ladatut PDF-tiedostot pakataan pienemmiksi Ghostscript-työkalulla.
 • 22.9. Päivitetty markdown-moottori (Pandoc) sekä TeX-ladontamoottori uusimpaan versioon.
 • 16.9. TIMin oletusteemaväri on nyt sininen. Vanhan teemavärin kontrasti ei ollut riittävä eikä se siksi täyttänyt saavutettavuusvaatimuksia. Vanhaan teemaväriin voi silti palata valitsemalla asetussivulla lightthemen.

elokuu

 • 27.8. Lisätty mahdollisuus piirtää velp-merkintöjä kuvatyyppisiin tehtävävastauksiin.
 • 17.8. Plugintyyppi csPlugin päivitettiin käyttämään Angular-kirjastoa vanhan AngularJS:n sijaan.
 • 14.8. Tekstuaalisten vastausten enimmäiskoko on rajoitettu 200 kilotavuun.

toukokuu

 • 6.5. qst-plugin sai sisäänrakennetun tuen satunnaistukselle.

huhtikuu

 • 9.4. Dokumentin oman CSS:n syntaksi tarkistetaan.

maaliskuu

 • 4.3. Dokumenttieditorissa voi tarkastaa sanojen oikeinkirjoituksen.

helmikuu

 • 3.2. timTable- ja tableForm-plugineiden toimintaa nopeutettu muuntamalla ne Angular 9 -kirjastolle.

tammikuu

 • 13.1. Kirjautumattomat käyttäjät eivät enää oletuksena saa vastata tehtäviin, vaan se on erikseen sallittava attribuutilla anonymous: true.
 • 13.1. Sähköpostikäyttäjät voivat nyt poistaa TIM-tilinsä.

2019

12.12.

 • TIMin selainpuolen koodi käännetään nyt Angular 9:n koontisysteemillä.
 • Päivitetty TIMin Python versioon 3.8.

4.12.

 • Vastausselaimessa on nyt linkki, jolla kyseisen tehtävän saa aukeamaan yksinään dokumenttiin.

2.12.

 • Dokumenttien oikeuksia voi nyt määritellä ketjuttumaan niin, että seuraavaan dokumenttiin pääsee vasta kun edellisen on lukinnut.

19.11.

 • TIMiin voi nyt kirjautua mistä tahansa Haka-organisaatiosta.

24.9.

 • Kansion manage-näkymässä voi nyt antaa oikeuksia monelle objektille kerrallaan.

23.8.

 • PostgreSQL-tietokanta päivitetty versiosta 9.5 versioon 11.
 • Sisusta kopioidaan TIM-kurssien ryhmätiedot automaattisesti TIMiin.

17.8

 • osasuorituslomakkeet, laskenta ja grafiikka

20.6.

 • Tipi- ja TIMCAN-projektien tulokset on liitetty TIMiin.

30.5

 • GeoGebra täysiveriseksi TIM-komponentiksi

26.4.

 • Keltaisessa lukumerkintäpalkissa on nyt painike, josta voi katsoa muutokset viime lukemiseen verrattuna.

12.4.

 • TIMin käyttämän Pandocin versio päivitetty versiosta 2.1.2 versioon 2.7.1.
 • Asetuksella input_format dokumentteja tai yksittäisiä lohkoja voi kirjoittaa myös tietyillä muilla merkkauskielillä. Asetuksen arvo voi olla jokin seuraavista:
  • commonmark - CommonMark
  • mediawiki - MediaWiki
  • rst - reStructuredText
  • gfm - GitHub markdown
  • markdown - Pandocin markdown (oletus)

19.3.

 • Plugineita voi lisätä inline-tyylisesti dokumentin lohkoihin, eli lohko voi sisältää useita inline-plugineja. Tätä ominaisuutta ei ole vielä tarkemmin dokumentoitu.

24.1.

 • Ryhmäylläpitäjät voivat luoda uusia käyttäjäryhmiä ja hallita niitä.

11.1

 • Stack-tehtävät.
 • Tehtävän koodin kopiointi leikepöydälle.
 • Paljon sisäisiä muutoksia.

2018

6.12

 • Kuvien liittäminen leikepöydältä.

25.10.

 • Käännösdokumentin yksittäistä kappaletta muokatessa voi merkitä kappaleen käännetyksi. Lisäksi näytetään alkuperäiskielisen kappaleen muutokset viimeisimmän käännetyksi merkitsemisen jälkeen.
 • Oletuksena käännösdokumenttien kappaleet oletetaan kääntämättömiksi. Jos on tiedossa, että suurin osa kappaleista on käännetty, voi koko dokumentin merkitä käännetyksi sivupalkissa olevalla painikkeella ja tarvittaessa merkitä tietyt yksittäiset kappaleet kääntämättömiksi.
 • Käännösdokumenttien ja alkuperäiskielisen dokumentin lukumerkinnät ovat vastedes toisistaan riippumattomia.

16.10.

 • Tehtävien vastauksiin voi linkittää. Vastausselaimen vieressä on linkki, jonka voi kopioida leikepöydälle.

5.10.

 • Sähköpostitilauksia voi asetussivulla suodattaa poissulkulistalla. Tämä on tarpeen, jos haluaa tietyn kansion sähköposteista suodattaa tietyt pois.

20.9.

 • Johdantodokumentissa toimii myös pluginit. Tällöin kukin plugin on oma esiintymänsä, ellei johdantodokumentissa viitata muualla olevaan pluginiin.
 • Kappale-editorin esikatseluikkunan ulkoasua on siistitty.

19.9.

 • Manage-näkymässä dokumenttiin tehdyt muutokset voi tallentaa painamalla Ctrl+S tai Ctrl+Enter.

6.9.

 • Dokumentin voi poistaa manage-näkymän Delete document-painikkeella. Ota yhteyttä ylläpitoon, jos et halunnutkaan poistaa dokumenttia.

5.9.

 • Sähköposti-ilmoituksia voi tilata myös hakemistokohtaisesti. Tällöin kaikista hakemistossa olevista dokumenteista tulee valintoja vastaavat ilmoitukset. Hakemiston sisällä olevia yksittäisiä hakemistoja tai dokumentteja ei toistaiseksi voi suodattaa pois ilmoituksista.
 • Asetusnäkymässä luetellaan kaikki ne dokumentit ja hakemistot, joista olet tilannut sähköposti-ilmoitukset.

16.8.

 • Rekisteröitymis- ja kirjautumistoimintojen käytettävyyttä parannettu.

9.8.

 • Lisättiin yhdistetty dokumenttien sana-, otsikko- ja tagihaku.

27.6.

 • 18.6.2018 päivityksessä hajonneet otsikot on korjattu automaattisesti vastaamaan vaadittua muotoa, eli:
  • #Otsikko -> # Otsikko
  • ##Otsikko -> ## Otsikko
  • jne.
  Dokumentin versiohistoriassa näkyy Administrators, jos automaattimuutoksia on tehty.

25.6.

 • Dokumenttien tagien muokkaus ja haku sekä kurssisivujen merkitseminen erikoistageilla lisätty.
 • Omien kurssien kirjanmerkkikansio sekä etusivun listaus ja painike kurssin lisäämiseksi siihen lisätty.
 • Kaikkien saatavilla olevien kurssien listaus lisätty etusivulle.

18.6.

 • Titus-projektissa toteutetut tulokset on yhdistetty TIMiin.
 • TIMin käyttämän Pandocin versio päivitetty versiosta 1.19.2.1 versioon 2.1.2. Oleellisimmat seuraukset tästä:
  • Otsikoiden risuaitojen (#) jälkeen on vastedes oltava välilyönti.

  • Listat jäsennetään hieman eri tavalla.

  • div-lohkoja voi kirjoittaa ilman HTML:ää:

   ::: {.red}
   Olen punainen.
   :::
 • Lisätty matematiikan renderöintioptio math_type, jolla matematiikka ladotaan palvelimella.
 • PDF-tulostamisessa käytetään vastedes XeLaTeXia (eikä PdfLaTeXia), koska se tukee UTF-8-merkistökoodausta paremmin.

1.6.

 • Korjattu Java-GUI-ohjelmien ajo.

23.5.

{}

25.4.

 • Muokkausikkunan ulkoasua siistitty ja yhdenmukaistettu muiden dialogien kanssa.

13.4

 • Kotlin, Java 9, Hexdump, Ping, Monogame 3.6

10.4.

 • TIM käyttää tästä lähtien Korpin OpenID-rajapintaa kirjautumiseen. Tämä helpottaa kirjautumisprosessia, koska tietojen lähetystä TIMiin ei tarvitse enää erikseen hyväksyä.

1.4.

 • csPluginien käännökset tietoturvan takia samassa kontissa missä ohjelma ajetaan.

27.3.

 • Iso TypeScript-refaktorointi on valmis. Samalla mm. dialogien ulkoasua parannettu ja yhdenmukaistettu.

15.3.

 • Korjaus: Vastausselain ei toiminut kunnolla, jos käyttäjällä oli vain ei-valideja vastauksia ja “Show valid only” oli päällä.

21.2.

 • Korjaus: Editorin sulkeminen ei toiminut menuvalikosta.

6.2.

 • Monirivisen asetuskentän append/replace-määre toimii nyt muuallakin kuin ylimmällä tasolla.

2.2.

 • Hakemistonäkymän näyttämistä nopeutettu tavallisten käyttäjien (ei-ylläpitäjien) osalta.

29.1.

 • Korjaus: Joskus harvoin kappaleen ensimmäinen rivi ei näkynyt.

26.1.

 • Lisätty TIMin sähköpostiosoite alatunnisteeseen.

22.1.

 • Muokkausikkunan automaattitäydennys on oletuksena pois käytöstä, kun ikkunan avaa ensimmäisen kerran jollakin laitteella.

18.1.

 • Korjaus: Muokkausikkunan Slide- ja Table-painikkeet eivät toimineet.

15.1.

 • Dokumentin muokkausoikeutta voi rajoittaa kappalekohtaisesti lisäämällä kappaleelle attribuutin edit=xxx, missä xxx on jokin seuraavista:
  • teacher
  • see_answers
  • manage
  • owner

4.1.

 • Muokkausikkunan ulkoasua parannettu.
 • Lisätty automaattinen makro docpath, jolla saa nykyisen dokumentin polun.
 • URL-osoitteissa hyväksytään ylimääräiset vinoviivat. Tällöin URL ohjautuu korjattuun versioon. Esimerkki.

3.1.

 • Automaattitäydennyksen voi ottaa pois päältä (“Autocomplete”-valinta). Tällöin täydennysehdotukset saa näkyviin painamalla Ctrl+välilyönti.

2017

27.12.

 • Korjaus: Oikeuksien poistaminen ei toiminut eikä kansioiden oikeudet näkyneet.

22.12.

 • Suorituskykyä parannettu; erityisesti hakemistonäkymäsivu tulee nopeammin.

20.12.

 • Korjaus: Kansion kopioinnin esikatselu näkyi joskus väärin.

15.12.

 • Korjaus: Kappaleen tallennus antoi virheen, jos “Mark as read” oli valittuna.

7.12.

 • Sellaisen kansion sisällön, johon on manage-oikeus, voi kopioida toiseen kansioon.
 • Korjaus: Alatunnisteen linkkejä ei voinut klikata Firefoxilla eikä IE:llä.

30.11.

 • Oikeuksia lisätessä piilotetaan “Add Korppi users” yms. painikkeet, jos käyttäjäkenttään kirjoittaa jotain. Tämä ehkäisee oikeuksien antamista vahingossa laajemmalle ryhmälle.

20.11.

 • Editoriin voi asetussivulta ottaa automaattitäydennyksen käyttöön. Täydennys perustuu dokumentin nykyisiin sanoihin ja omaan vapaasti määritettävään sanalistaan.

17.11.

 • Koodipluginin fontti on suurempaa kalvonäkymässä.

15.11.

 • Korjaus: Kansion luonti epäonnistui kansioissa, joihin oli määritetty pakotettu dokumenttipohja.

14.11.

 • Korjaus: Editorissa otsikonluontinäppäinyhdistelmä söi joskus pois ensimmäisen kirjaimen, jos käytössä oli peruseditori.

13.11.

 • Korjaus: Numeeriset otsikot (esim. vuosiluvut) eivät toimineet sisällysluettelossa.

9.11.

 • Kirjanmerkin lisäyspainike on aina näkyvillä.
 • Kirjanmerkeissä nimetty “ryhmä” -> “kansio”.

8.11.

 • Korjaus: Käännetyssä dokumentissa pluginin kieli vaihtui vääräksi vastauksia selatessa.

7.11.

 • Korjattu poikkeus, joka sattui, jos yritti kopioida lievästi rikkinäistä dokumenttia.

6.11.

 • Dokumenteille voi määrittää useita johdantodokumentteja.
 • Alatunnisteessa on linkki muutoshistoriadokumenttiin.

31.10.

 • Alatunnisteessa näkyy TIMin viimeisin muutosajankohta.
 • Dokumentin kappaleihin saa muokkaajien tiedot näkyviin asetuksella
  show_authors: true.

25.10.

 • Johdantodokumentti toteutettu.
 • Templates-hakemiston lyhytnimi kirjoitetaan vastedes pienellä.

19.10.

 • Tason 3 otsikot ovat sisällysluettelossa pienempiä ja sisennettyjä.

14.10.

 • Lisätty painike satunnaisen opiskelijan valitsemiseen tehtävässä opettajanäkymässä.

13.10.

 • Korjattu Korpista kirjautuminen tapauksessa, jossa Korppi-käyttäjätunnus on vaihtunut.

12.10.

 • Korjattu tapaus, jossa epätyhjään dokumenttiin pystyi lataamaan pohjan, jolloin dokumentti saattoi hajota.
 • Edellisessä päivityksessä hajonneet pluginlohkot korjattu automaattisesti.

2.10.

 • Asetuskappaleisiin viittaavissa kappaleissa pitää vastedes olla settings-attribuutti.
 • Korjattu nykyiset viittaavat kappaleet säännön mukaisiksi.

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.