TIM - rekisteriseloste ja kerätyt tiedot

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

TIM = The Interactive material.

TIM on järjestelmä interaktiivisten materiaalien tekemiseen.

Selosteen laatimispäivämäärä: 11.3.2015
Viimeksi muutettu: 1.10.2020

1. Rekisterinpitäjä

 • Vesa Lappalainen
 • Jyväskylän Yliopisto
 • Tietotekniikan laitos
 • PL 35 (AGORA)
 • 40014 Jyväskylän Yliopisto
 • vesal@jyu.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Vesa Lappalainen
 • Jyväskylän Yliopisto
 • Tietotekniikan laitos
 • PL 35 (AGORA)
 • 40014 Jyväskylän Yliopisto
 • vesal@jyu.fi

3. Rekisterin nimi

 • TIM

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • interaktiivisessa materiaalissa tehdään tehtäviä ja tehdyt tehtävät täytyy tallentaa henkilökohtaisesti kullekin käyttäjälle
 • samoin tallennetaan mitä osia materiaalista ollaan luettu
 • tietoja käytetään mm. kurssisuoritusten arvioitiin sekä tieteellisten artikkeleiden lähdeaineistona
 • tutkimuskäytössä ei julkaista tietoja niin, että jonkin tietyn henkilön henkilöllisyys tulisi ilmi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on kustakin käyttäjästä:

 • nimi (tähän tulee linkki, mistä voi katsoa omia tietojaan)
 • käyttäjätunnus (sähkpostikirjaantuneilla sama kuin sähköpostiosoite)
 • sähköpostiosoite
 • kustakin dokumentista tieto siitä, mitä kappaleita on luettu
 • henkilökohtaiset muistiinpanot
 • julkiset muistiinpanot
 • henkilön tallentamat dokumentit ja niiden liitteet
 • interaktiivisten tehtävien vastaushistoria

Jos käyttäjä on kirjautuneena, omat tiedot voi noutaa JSON-muodossa osoitteesta https://tim.jyu.fi/settings/info.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Korppi -järjestelmän kautta kirjaantuneille henkilön nimi, käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite haetaan Korppi-järjestelmästä.
 • Sisu-järjestelmästä tuodaan henkilöiden kurssi-ilmoittautumisia sekä ryhmäilmoittautumisia
 • Haka-järjestelmästä tuodaan kirjautumisen yhdessä henkilön nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja opiskelijanumero.
 • toistaiseksi ei muita tietolähteitä, mikäli käyttäjä ei omiin dokumentteihinsa tai tehtäviensä vastauksiin linkitä muuta materiaalia

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • tietoja voidaan siirtää Korppi-järjestelmään kurssien arviointia varten
 • kurssin suoritustietoja voidaan siirtää Sisu-järjestelmään.
 • tietoja voidaan käyttää tilastotyyppisesti tieteellisten artikkeleiden taustamateriaalina

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • tiedot voivat siirtyä muualle tieteellisten artikkeleiden muodossa. Tieteellisissä artikkeleissa ei paljasteta yksittäisten henkilöiden henkilöllisyyttä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • tiedot ovat saatavilla vain HTTPS-yhteyden yli
 • tietojen saamiseksi henkilön pitää olla kirjautunut ja omistaa riittävät oikeudet tietojen katsomiseen

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.