Demot

Ohjelmatehtävät tehdään Riderissa tai suoraan TIMissä. Heti kun Rideria opitaan käyttämään, kannattaa ohjelmatehtävät pääsääntöisesti tehdä ko. työkalulla. Tehtävien vastaukset palautetaan aina TIM-järjestelmään.

Pakollisuus

Jokaisella viikolla on vähintään kuusi ydintehtävää jotka on nimetty:

Tehtävä 1
Tehtävä 2
...
Tehtävä 6

Pakollisuusehtoja on kaksi, joista kummankin on täytyttävä: Tähtitehtävät sekä 40% raja.

Tähtitehtävät

Kahden ydintehtävän kohdalla on tähti (*). Tähtitehtävät ovat pakollisia.

40% raja

Kaikista ydintehtävistä täytyy tehdä vähintään 40 prosenttia. Laskentatapa on se että 6 pistettä / kerta = 100%, joten keskimäärin 2,4 tehtävää kullakin kerralla tuottaa 40%. Mikäli sairauden tai muun hyvän syyn vuoksi et pysty tekemään jollakin kerralla pakollisia tehtäviä, ilmoita siitä heti opettajalle.

HUOM! Pelkkien tähtitehtävien ei riitä kurssin läpäisemiseen, sillä (1) pelkistä tähtitehtävistä ei kerry yhteensä 40% ja (2) tilastojen valossa on suuri todennäköisyys tippua kurssilta pois kesken kaiken, jos tekee vain tuon minimin. Kannattaa heti alusta tähdätä täysiin demopisteisiin!

Hyvitykset tenttiin

Tehdyistä demotehtävistä saa hyvityspisteitä tenttiä varten.

% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Hyvitys tenttiin (pist) 1 2 3 4 5 6
keskimäärin pisteitä/kerta 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4
kerättyjä demopisteitä yhteensä koko kurssin aikana 27 33 40 47 53 60

Kultakin demokerralta lasketaan enintään 8 pistettä, eli vaikka saisit kerättyä lisätehtävillä enemmänkin pisteitä, otetaan jokaiselta demokerralta lukuun enintään 8 pistettä. Hyvitykset lisätään kurssin tentteihin (1 varsinainen tentti, 2 uusintatenttiä), myöhemmin hyvityksiä ei enää muistella.

Edelleen, demohyvitysprosentti (ylläolevan taulukon ensimmäinen rivi) lasketaan siten että kuusi tehtävää per kerta on 100 prosenttia. Näin ollen, ehdoton minimi tehtyjä demotehtäviä koko kurssin ajalta on yhteensä on 27 tehtävää.

Akateeminen rehellisyys

Kaikkien suoritusten tekemisessä on noudatettava akateemista rehellisyyttä.

Tilastot

Kevät 2021
-----------------------------------------------------------------------------------
kerta    d1  d2  d3  d4  d5  d6  d7  d8  d9  d10  d11  hyv 
-----------------------------------------------------------------------------------
palauttajia 306  297  285  271  262  250  239  224  213  209  206  185
tehtyjä   
% mukana  100 97.1 93.1 88.6 85.6 81.7 78.1 73.2 69.6 68.3 67.3 60.5
-----------------------------------------------------------------------------------
Tehtyjen demopisteiden summa (x-akseli) vs tentistä saadut pisteet (y-akseli). Tenttipisteet eivät sisällä demohyvityspisteitä.
Tehtyjen demopisteiden summa (x-akseli) vs tentistä saadut pisteet (y-akseli). Tenttipisteet eivät sisällä demohyvityspisteitä.

Aikaisemmat tilastot

# mita-demot-ovat

Mitä demot ovat

Ohjelmointi 1 -kurssilla ''demoilla'' tarkoitetaan (1) viikottaisia tehtäviä, jotka tehdään kotona/ohjauksissa ja toisaalta (2) niiden palautustilaisuuksia.

Demotehtävät

 • Demotehtävät jaetaan, palautetaan ja tarkistetaan viikoittain
 • Tehtäviä voi tehdä myös pääteohjaustilaisuuksissa, kun pääteohjaustehtävät on tehty
 • Demotehtävät ja niistä oppiminen on tämän (kuten monen muunkin) kurssin "pointti", eli se paikka, missä on mahdollisuus oppia asioita omakohtaisesti.

Palautustilaisuudet

 • Palautustilaisuuksissa tehtävät käydään läpi yhteisesti opettajajohtoisesti.
 • Tarkoitus on käydä läpi opiskelijoiden tekemiä vastauksia siten, että kuhunkin tehtävään valitaan sattumanvaraisesti jonkin opiskelijan vastaus. Opiskelijoiden omien vastauksien läpikäynti on tärkeää, koska sillä tavalla jokainen voi peilata omia ratkaisuja muiden tekemiin ratkaisuihin.
 • Tehtävien ratkaisuun ei yleensä ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa vaihtoehtoa.
 • Voit pyytää palautetta omista tehtävistäsi ja niiden ratkaisuista myös ohjaustilaisuuksissa

Lopuksi

 • Kaikkea ei tarvitse eikä pidä tehdä yksin. Opastusta demoihin saat ohjauksissa.

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.