Opettajaverkostot

Sivun lyhyturli: https://urly.fi/3aYv

Opettajaverkostojen toiminta

Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto -hankkeessa on lähdetty syksyllä 2019 kehittämään ja tukemaan opettajaverkostoja. Tällä hetkellä toiminnassa on verkostot: Ohjelmoinnin perusopetus, Tietorakenteet ja algoritmit, Web-ohjelmointi ja Tietokannat.

Verkostojen tarkoituksena on antaa opettajille mahdollisuus verkostoitua muiden vastaavia kursseja opettavien kanssa, ja jakaa oppimateriaalia, tietoa ja hyviä käytäntöjä.

Tiedustelut: Timo Poranen (timo.poranen at tuni.fi) tai eri ryhmien vetäjät.

Uutiset

Tulevaa

Mennyttä

Opettajaverkostot

Ohjelmoinnin perusopetus

Ohjelmoinnin perusteita opetetaan kaikissa alan korkeakouluissa. Perusopetuksen osaamistavoitteissa ei myöskään ole juuri eroa, mutta kurssien toteutustavoissa on. Aloitusohjelmointikielissä on tyypillisesti ollut eroja, mutta viime vuosina yleisimmäksi aloituskieleksi on noussut Python. Opettajaverkoston tavoitteena on jakaa hyviä opetuskäytäntöjä ja opetusmateriaaleja korkeakoulujen välillä. Erityisesti olemme pyrkineet luomaan joukon ns. siltakursseja, joilla eri ohjelmointikielellä osaamistaan jo kartuttaneet voisivat siirtyä eri ohjelmointikielten välillä.

Jos olet kiinnostunut perusohjelmoinnin opetuksen avoimesta opetuksesta sekä kurssisisältöyhteistyöstä, verkostomme on sinua varten. Mukaan voi ilmoittautua sähköpostilla.

Lisätietoja verkostosta antaa: Terhi Kilamo (terhi.kilamo at tuni.fi)

Tietorakenteet ja algoritmit

Suomessa tietorakenteita ja algoritmeja opetetaan korkeakoulutasolla lukuisissa eri oppilaitoksissa. Sisällöllisesti kurssit ja niillä käytettävät oppikirjat muistuttavat paljon toisiaan. Kursseilla onkin paljon päällekkäisyyttä niiden toteutuksissa, oppikirjoissa, oppimateriaaleissa, harjoitustehtävissä, jne. Tietorakenteet ja algoritmit -opettajaverkostossa keskeisenä ajatuksena on pohtia keinoja eri korkeakouluissa toteutettujen materiaalien saamiseksi laajempaan käyttöön avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti.

Jos olet kiinnostunut avoimen opetuksen ja oppimisen mahdollisuuksista tietorakenteiden ja algoritmien korkeakouluopetuksessa, niin tervetuloa verkostoomme! Mukaan voit ilmoittautua sähköpostilla, jolloin pääset osallistumaan n. kerran kuukaudessa järjestettäviin etäkokouksiimme. Tavoitteenamme on järjestää tulevaisuudessa myös seminaareja ja tapahtumia, joissa avoimen opetuksen käytänteitä voidaan levittää tehokkaasti.

Lisätietoja antaa: Ari Korhonen , Aalto-yliopisto, p. 050 383 1363. Ks. myös Tietorakenteet ja algoritmit -kurssien verkostohanke

Web-ohjelmointi

Vetäjä: Lassi Haaranen (lassi.haaranen at aalto.fi)

Tietokantojen opetus

Verkoston kotisivut: https://github.com/aknutas/dbedunet

Verkoston maililista ja tiedotus: https://lists.lut.fi/sympa/subscribe/dbedunet

Lisätietoja tarjoaa verkoston koordinaattori: Antti Knutas (antti.knutas at lut.fi)

Yleistä tietoa alla (in English)

According to the survey arranged at the first online meeting, main participant interests are as listed below (in order of priority). The webinar themes will concentrate around these themes.

  • Course structures
  • Interactive teaching materials
  • Teaching platforms and technologies
  • Readings and other instruction materials

The main communication channel currently is a shared mailing list and Zoom webinar series that will be arranged quarterly. Webinars and other news will be announced in the mailing list.

Webinar events will be arranged quarterly.

Muut

Muita opettajaverkostoja voidaan perustaa kun löytyy vetäjä.

Timo Poranen (17 edits); Knutas Antti (5 edits); Poranen Timo (23 edits); Terhi Kilamo (2 edits); Ari Korhonen (7 edits) 14 Jun 21

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.