MATA173 Johdatus matemaattiseen analyysiin 3, kevät 2022

Tämä on kurssin TIM-kotisivuston pääsivu, jolta löydät mm. sinulle kirjatut pisteet harjoituksista ja tenteistä.

 • Ilmoittaudu kurssille Sisu-järjestelmässä ilmoittautumisohjeen mukaan. Osa kurssin opiskelumateriaalista on tarkoitettu vain kurssin osallistujille eikä siksi näy kaikille.
  • Vain osallistujille tarkoitetun materiaalin löydät muilta sivuilta (ks. valikko sivun ylälaidassa).
 • Kurssi alkaa maanantaina 10.1.2022 klo 12.15 etäluennolla kurssin Zoom-tilassa.
  • Tutustu kurssin materiaaliin ja aikatauluihin sivulla Yleistä.
  • Ainakaan kurssin kahdella ensimmäisellä viikolla ei ole lähiopetusta; etäopetuksen järjestelyistä tarkemmin aloitusluennolla.
 • Kurssin ajankohtaisista asioista tiedotetaan lähinnä tämän sivun Uutta-osiossa sekä tärkeimmistä asioista myös kurssin sähköpostilistalla.
  • Vinkki: tämän sivun Manage-näkymässä voit pyytää ilmoitukset sivulle tulleista muutoksista sähköpostiisi.

Kurssin suorittaminen ja arviointi:

Kurssin voi suorittaa kahdella eri tavalla.

 1. Harjoitustehtävät ja kurssitentti:
  • viikoittain palautettavat harjoitustehtävät arvostellaan (0-2 p/tehtävä)
  • harjoitustehtäväpisteistä saa lisäpisteitä kurssitenttiin kaavalla \[\frac{2}{30} \cdot T -1,\] missä \(T\) on harjoitustehtävistä kerättyjen pisteiden prosentuaalinen osuus maksimipistemäärästä (esimerkiksi 90 % antaa 5 lisäpistettä ja 30 % yhden lisäpisteen)
  • kurssitentissä maksimipistemäärä on 30
  • suoritus hyväksytään, jos
   • harjoitustehtävien pistemäärä on vähintään 30 % maksimista,
   • kurssitentin pistemäärä on vähintään 13 ja
   • kokonaispistemäärä eli kurssitentin ja lisäpisteiden summa on vähintään 15;
  • korkeimman arvosanan 5 saa, jos
   • harjoitustehtävien pistemäärä on vähintään 30 % maksimista ja
   • kokonaispistemäärä on vähintään 29.
 2. Lopputentti:
  • suoritus hyväksytään, jos lopputentin pistemäärä on vähintään 50 % maksimista;
  • korkeimman arvosanan saa, jos lopputentin pistemäärä jää enintään yhtä pistettä pienemmäksi kuin maksimipistemäärä.

Uutta

Tähän osioon tulevat kaikki kurssin alkamisen jälkeen tulleet sekä sisältöä että järjestelyjä koskevat uudet tiedot. Tärkeimmistä ilmoitetaan myös kurssin sähköpostilistalla.

 • Päivitys 17.1.2022: jatkamme alussa sovittujen (etäopetus)käytäntöjen mukaan kurssin loppuun saakka.
  • Tenttijärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.
 • Viikon 3 harjoitustehtäviin on lisätty vinkit myös tehtäviin 4 ja 7.
  • Jos vinkit eivät näy, virkistä tiedosto.
 • Vastaa opetusjärjestelyjä koskevaan kyselyyn 31.1.2022.
  • Kiitos vastauksista! Laskuryhmä järjestetään 2.2. alkaen salissa MaD381 keskiviikkoisin klo 14.15-15.45.
  • Myös päivystys kurssin kanavalla laskuryhmän aikaan jatkuu toistaiseksi.
 • Pidetään ylimääräinen "luento" kurssin Zoom-tilassa tiistaina 8.3. klo 10.15 alkaen.
  • Kyselytunti sekä lisäksi käsitellään viikon 8 harjoitustehtävät.
 • Kurssitentti ja kurssitentin uusinta pidetään Mattilanniemessä lähitentteinä.
 • Ensimmäinen kurssitentti (9.3.) on arvosteltu ja tulokset kirjattu Sisuun.
  • Pisterajat ovat 3,5 pisteen välein alkaen pistemäärästä 14,5 (arvosanan 1 alaraja).
  • Kurssitentin kysymykset: kurssitentti1_09032022_teht.pdf
  • Ratkaisuideat vain osallistujille samalla sivulla kuin harjoitustehtävien ratkaisut.
  • Omaa arvosteltua tenttivastaustaan voi käydä katsomassa huoneessa MaD342 esim. tiistaina 29.3. klo 9.30-11. Muista ajoista on hyvä sopia etukäteen sähköpostilla, mutta toki poiketa saa koska vain, kun ovi on auki.
   • Oman tenttivastauksensa voi noutaa 6 kk kuluttua tentistä; myöhemmin paperit hävitetään.

Lomakkeilla tiedot henkilöstä:

Please to interact with this component.

{}

Harjoitukset

Tehtävät eri sivuilla, ks. ylävalikko.

Sinulle kirjatut pisteet harjoituksista:

Please to interact with this component.

H1

{}

Please to interact with this component.

H2

{}

Please to interact with this component.

H3

{}

Please to interact with this component.

H4

{}

Please to interact with this component.

H5

{}

Please to interact with this component.

H6

{}

Please to interact with this component.

H7

{}

Please to interact with this component.

H8

{}

Please to interact with this component.

Yhteensä

{}

# runner
# tableForm_harj

Please to interact with this component.

# harjoitushyvitykset
# harjoitushyvitystenTyhjennys

Kurssitentti

Kurssitentti 9.3.2022 klo 8.00 Mattilanniemessä (lähitentti). Ilmoittaudu SISUssa.

Please to interact with this component.

Teht.1

{}

Please to interact with this component.

Teht.2

{}

Please to interact with this component.

Teht.3

{}

Please to interact with this component.

Teht.4

{}

Please to interact with this component.

Teht.5

{}

Please to interact with this component.

Yht.

{}

# tableForm_tentti1

Please to interact with this component.

# arvostelufunktioLaskeSummaTentti1

Kurssitentin uusinta

Kurssitentin uusinta 6.4.2022 Mattilanniemessä. Ilmoittaudu SISUssa.

Please to interact with this component.

Teht.1

{}

Please to interact with this component.

Teht.2

{}

Please to interact with this component.

Teht.3

{}

Please to interact with this component.

Teht.4

{}

Please to interact with this component.

Teht.5

{}

Please to interact with this component.

Yht.

{}

# tableForm_tentti2

Please to interact with this component.

# arvostelufunktioLaskeSummaTentti2

Suorituksen pisteet

Please to interact with this component.

Harjoituksista

{}

Please to interact with this component.

Kurssitentistä

{}

Please to interact with this component.

Kokonaispisteet

{}

Please to interact with this component.

Arvosana

{}

# runner2
# arvostelufunktioKT1
# tableForm_suor

Please to interact with this component.

# arvostelunTyhjennysTentti1
# tableForm_ArvosanaJaOP

Please to interact with this component.

Please to interact with this component.

# ImportDataSisu

Please to interact with this component.

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.