The page has been modified since the last reload. Refresh now?

There are {{ $ctrl.pendingUpdatesCount() }} pending paragraph updates.

{"classes": ["linkit"], "rd": "114039", "rl": "no", "rp": "jjgCelf0svvh"}

JavaFX Components

JavaFX sisältää joukon valmiita käyttöliittymäkomponentteja ja niitä voi verkosta löytää lisää tai niitä voi tehdä itsekin. Tässä dokumentissa luetellaan tärkeimpiä valmiista komponenteista.

Komponenttien käyttöä ja eri omainaisuuksien asettamista kannattaa harjoitella SceneBuilder-ohjelmalla luomalla tyhjä tiedosto. Usein on paljon nopeampaa tutustua johonkin komponenttiin sellaisenaan ja vasta sitten liittää se osaksi isompaa ohjelmaa.

Button

Ohjelman peruspainike. Kun painiketta klikataan, saadaan tapahtuma jolla tehdään jotakin.

Tärkeimpiä ominaisuuksia:

 • Text - komponentissa oleva teksti
 • Font - komponentissa näkyvä kirjasin, mm. tekstin kokoa voi säätää tällä

Toimii kuten normaali painike, mutta näyttää linkiltä.

ImageView

Komponentti kuvan näyttämiseksi.

Label

Label-komponentin avulla ohjelmaan voidaan lisätä tekstiä.

Keskittäminen oman alueen keskelle

Mikäli Label pudotetaan BorderPane-containerin ylä- tai alaosaan, niin silloin Label keskittyy automaattisesti. Useimmissa muissa Pane-containereissa Label menee oletuksen alueensa vasempaan reunaan.

Jos esimerkiksi VBox-containerissa halutaan Label keskelle, voidaan tehdä seuraavasti:

 • Layout/MAX_WIDTH: joku iso luku, esim jos alueen kuviteltu maksimileveys on 300, niin silloin 300 on hyvä arvo. Tällöin Label laajenee maksimissaan 300 leveäksi ja mikäki VBox on kapeampi, niin VBoxin leveyteen.
 • Properties/Alignment: joku valinta missä vaakasuunta on CENTER. Eli joku seuraavista: TOP_CENTER, CENTER, BOTTOM_CENTER, BASELINE_CENTER riippuen miten korkeussuunnassa halutaan sijoittaa.

Täkeimpiä ominaisuuksia:

 • Text - komponentissa oleva teksti
 • Font - komponentissa näkyvä kirjasin, mm tekstin kokoa voi säätää tällä
 • Wrap Text - rivitetäänkö teksti automaattisesti vai ei
 • Alignment - miten teksti keskitetään alueeseen. Ei vaikuta kunnolla jos ei samalla muuteta kokoasetuksia.

ListView

TableView

TableView -komponentti on tehty varsin hankalaksi käyttää. Jotta sillä tekee yhtään mitään, joutuu yleensä luomaan tukun apuluokkia. Jotka tosin osin onnistuvat Lamba-funktioiden avulla.

 • “ylimääräisen” sarakkeen poistaminen:
    grid.setColumnResizePolicy(TableView.CONSTRAINED_RESIZE_POLICY);

TableView-komponentin käytön yksinkertaistamiseksi on tehty kurssille vaihtoehtoinen komponentti StringGrid. Osa StringGrid-ohjeessa olevista vinkeistä toimii myös TableView-komponentille (mutta ei mikään, mikä liittyy alkioiden indeksoituun käyttöön tai värien asettamiseen, koska ne on tehty erittäin hankalaksi TableView-komponentissa).

TextArea

TextArea-komponenttia käytetään kun halutaan että käyttäjä voi kirjoittaa monta riviä tekstiä. Komponenttia voi käyttää myös niin, että laittaa sen Editable-ominaisuuden arvoon False (sutki pois SceneBuilderissä), jolloin siihen voi laittaa tekstiä, mutta käyttäjä ei voi sitä muuttaa. Hyöty on siinä, että tekstiä voi kuitenkin kopioida. Kumpa Windowsin virheilmoituksetkin olisi tajuttu tehdä näin, niin niitä voisi kopioida eteenpäin.

Täkeimpiä ominaisuuksia:

 • Prompt Text - mitä komponentissa näytetään silloin kun siihen ei ole kirjoitettu mitään
 • Text - komponentissa pohajan oleva teksti tai käyttäjän kirjoittama teksti. Huomaa että SceneBuilderissä tämä voidaan oikeasta reunasta vaihtaa moniriviseksi, jolloin voi suuniiteluvaiheessa syötää pohjaksi monirivisen tekstin.
 • Wrap Text - rivitetäänkö teksti automaatttisesti vai ei
 • Editable - voiko käyttäjä muuttaa tekstiä

TextField

TextField -komponenttia käytetään kun halutaan käyttäjän kirjoittavan yhden rivin verran tekstiä. Samoin kuin TextArea-komponentissa, tässäkin on Editable-ominaisuus, jolla voidaan säätää voiko käyttäjä muuttaa tekstiä. Kopiointi on aina mahdollista.

Täkeimpiä ominaisuuksia:

 • Prompt Text - mitä komponentissa näytetään silloin kun siihen ei ole kirjoitettu mitään
 • Text - komponentissa pohjana oleva teksti tai käyttäjän kirjoittama teksti
 • Editable - voiko käyttäjä muuttaa tekstiä

Tooltip

Viesti joka ponnahtaa näkyviin kun kursori viedään komponentin päälle. Seuraava aliohjelma on FXGui-kirjaston Dialogs-luokassa.

  public static Tooltip setToolTipText(Control node, String tip) {
    if ( tip == null || tip.isEmpty() ) {
      node.setTooltip(null);
      return null;
    }
    Tooltip tooltip = new Tooltip();
    tooltip.setText(tip);
    node.setTooltip(tooltip);
    return tooltip;
  }

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.