Apua opiskeluun kurssilla

Ohjelmointi 1 -kurssi (ja yliopisto-opiskelu yleisesti) edellyttää aktiivista itsenäistä työskentelyä. Kurssilla opitaan paljon, ja edellisen viikon tiedot käytetään lähes poikkeuksetta seuraavien viikkojen demoissa.

Opiskelun tueksi kurssilla tarjotaan lukuisia aktiviteetteja, joita kannattaa hyödyntää jo heti ensimmäisillä viikoilla! Kurssilla on myös jatkuvasti kokeilussa erilaisia tukitapoja ja -kanavia, joista voit saada lisäapua kurssin suorittamiseen ja samalla edistää kurssin kehittämistä.

Tällä sivulla listataan kurssin erilaiset tukikanavat sekä tässä toteutuksessa menossa olevat kokeilut. Voit ilmoittautua kokeiluihin tästä sivusta.

Jatkuvat tukikanavat kurssilla

1. Pääteohjaukset

Pääteohjauksien pääsivu

Ohjelmointi 1 -kurssilla "pääteohjauksilla" tarkoitetaan ohjaustapahtumia, joissa on mahdollista saada ohjaajilta apua kurssilla vastaan tulleisiin ongelmiin sekä tukea omaan oppimiseen. Pääteohjauksissa työstetään ohjaus- ja demotehtäviä sekä harjoitustyötä, ja esitetään kysymyksiä itseä askarruttavista asioista.

Pääteohjaukset järjestetään useita kertoja viikossa, ja voit osallistua niihin joko paikalla Agorassa tai etänä verkossa.

2. Ohjaajat ja postilistat

Kurssin postilistat ja muut yhteystiedot

Kun on ongelmia, pitää kysyä. Kanavia ovat kurssin postilistat, pääteohjaukset, suora kontakti johonkin kurssin opettajista sähköpostilla tai hihasta vetämällä. Ja tietysti luennolla julkisesti kysymällä saman ongelman saa ratkaistuksi koko joukon puolesta.

3. Kurssin keskustelufoorumi

Keskustelufoorumi

On harvoin ongelmia, joitka kohtaat vain sinä itse. Jaa huolet, murheet, ongelmat ja ratkaisut yhteisellä foorumilla. Foorumilla kohtaat opettajan, ohjaajat sekä muut kurssitoverit samassa paikassa.

Syksyllä 2022 tarjotut tukikanavat ja kokeilut

Syksyllä 2022 järjestetään muutama vapaaehtoinen kokeilu, jossa voit saada tukea opiskeluun ja Ohjelmointi 1 -kurssin suorittamiseen.

Sitoutumalla osallistua kokeiluihin sinulle hyvitetään 1 op.

Alla oleviin kokeiluihin osallistuminen on vapaaehtoista ja vaatii erillisen suostumuksen antamisen. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu alla.

1. RyhmäVAU - Ryhmästä vetoapua ohjelmoinnin opiskeluun

Haluamme tukea opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, toimijuutta ja osallisuutta sosiaalisen oppimisen muodossa. Siksi tarjoammekin uudenlaista työskentelytapaa Ohjelmointi 1 –kurssin suorittamiseen. Syksyllä 2022 on mahdollista suorittaa kurssi pienryhmissä. Pienryhmien tarkoitus on opiskella ja oppia yhdessä kurssin sisältöä, jolloin ryhmän arvo rakentuu vertaistuesta sekä ryhmän jäsenten erilaisen tietotaidon summautumisesta. Kurssin tehtävät ja arviointi ovat samat sekä yksin että pienryhmissä kurssia suorittaville. Pienryhmien toiminnasta tehdään tutkimusta, jonka vuoksi ryhmille tarjotaan ohjausta ryhmätapaamisiin ja tapaamisista kerätään havainnointiin perustuvaa aineistoa.

Pienryhmä sitoutuu noin kahteen keskinäiseen tapaamiskertaan viikossa. Viikon ensimmäisessä tapaamisessa pienryhmät käyvät läpi ja korjaavat edellisviikon demotehtävät sekä ratkovat tulevan viikon ohjaus- ja demotehtäviä. Toisessa tapaamisessa pienryhmät jatkavat (ohjaus- ja) demotehtävien ratkaisemista ja keskustelevat ohjauspäätteissä ohjaajan kanssa ryhmässä epäselviksi jääneistä asioista.

Noin viiden-kuuden opiskelijan pienryhmät muodostetaan kurssin alussa ja ne pysyvät samana koko kurssin. Pienryhmien muodostamista varten sinua pyydetään merkitsemään ne ajankohdat, jolloin sinulla olisi mahdollista osallistua tapaamiseen ryhmäsi kanssa sekä valitsemaan, olisitko halukas lähi- vai etätapaamisiin.

Pienryhmän ei ole tarkoitus tehdä yhtä harjoitustyötä, vaan harjoitustyö tehdään pareissa (tai tarvittaessa yksin), mutta harjoitustyössä on niin paljon samaa, että ryhmät voivat työstää ajatusta yhdessä ja sparrata siinäkin toisiaan.

Mikäli sinua kiinnostaa ryhmätoimintaan osallistuminen, niin täytä alla olevan "ilmoittautumislomakkeen" tiedot.

Tervetuloa opiskelemaan ohjelmointia ja hakemaan ryhmästä vetoapua sen opiskeluun.

Vesa / Antti-Jussi/ Anni-Maria

2. Harjoitustyön ja opiskelun yksilöllistetty opiskelijaohjaus

Yliopisto-opiskelu voi kokea todella vapauttavaksi: voit valita itsellesi mielekkäät aiheet ja rakentaa aikataulusi ilman sitä, että kukaan tulisi kyselemään perään. Tätä on koettu myös haasteelliseksi: erityisesti ensimmäistä vuotta opiskelevat ovat tutkimuksissa kertoneet koetusta kasvaneesta työmäärästä, vaikeuksista ottaa suurempi vastuu omasta opiskelusta ja yleisesti haasteista "ottaa kiinni" akateemisesta opiskelutavasta heti ensimmäisenä vuonna.

Ohjelmointi 1 on merkittävä askel tietotekniikan opinnoissa. Kurssi vaatii sitoutumista säännölliseen opiskeluun heti alusta alkaen, ja kurssi luo pohjan kaikille muille tietotekniikan opinnoille sekä alan taitojen kehittymiselle.

Välittömästi saatavilla oleva vertaistuki on koettu usein tärkeäksi vetovoimaksi opintojen alussa. Ohjelmointi 1 -kurssilla suuri apu onkin ollut ohjaajista, joilla on tuore kokemus kurssilla opiskelusta ja jotka osaavat avustaa sekä tehtävissä, harjoitustyön suorittamisesta että yleisesti opiskelussa. Kurssin aikana pääset monipuolisesti tekemiseen ohjaajien kanssa muun muassa pääteohjauksissa, mutta henkilökohtaisempi ohjaus rajoittuu muutamaan harjoitustyön palautetarkistukseen. Oman opiskelun seuranta erityisesti opiskelun alkuvaiheessa jääkin tällä hetkellä omaksi tehtäväksi.

Syksyllä 2022 kokeilemme ja tutkimme henkilökohtaisen tuen monipuolistamista lähiohjauksien kautta. Kokeilussa kolmen harjoitustyön tarkistuksen sijaan osallistut kuuteen ohjaustilaisuuteen, jossa sinulla on mahdollisuus keskustella ohjaajan kanssa henkilökohtaisesti ja yksilöidysti

  • harjoitustyön etenemisestä,
  • demotehtävistä ja
  • yleisesti ohjelmoinnin ja yliopisto-opiskelusta.

Ohjaustilaisuudet korvaavat siis nykyiset kolme harjoitustöiden palautetapaamista kuudella monipuolisemmalla ohjaustilaisuudella, johon kuuluu nykyinen harjoitustyön tilanteen tarkistus sekä laajempi oppimisen seuranta. Ohjaustilaisuudet ovat henkilökohtaiset, eli pääset kohtaamaan ohjaajan suoraan. Saat siis säännöllistä palautetta harjoitustyöstä sekä tukea Ohjelmointi 1 -kurssin opiskelun ja harjoitustyön suunnitteluun sekä aikatauluttamiseen.

Kiitos kiinnostuksesta!

Denis Zhidkikh

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.