Ohjelmoinnin perusteita

Yleiset tiedot ja ohjeet

Ilmoittaudu kurssille Sisussa.

Korppitunnuksen luominen, jos sitä ei vielä ole Ennen kurssin alkua tulee luoda omat Korppi-tunnukset. Täältä valitse ”rekisteröidy Korpin käyttäjäksi”

Sähköinen oppimateriaali (TIM) https://tim.jyu.fi/view/1

Ohjaajien s-postit:
Saana Korhonen
Jussi Kauppinen
Mikko Röyskö
(Enni Stylman )

Kurssin postilista: ohj1kesa20@korppi.jyu.fi (näkyy kaikille)
Opettajat tavoittaa tehokkaimmin yhteisen sähköpostilistan kautta:
ohj20c.group@korppi.jyu.fi.

Tentti: Lukiolaisille Ma 3.8.2020 klo 17:00-19:00
Yliopistolaisille Pe 21.8.2020 klo 12:00-16:00

Suoritus: Tentti ja viikottaiset TIM-tehtävät

Ajankohtaista:

Kurssin suoritus

Lukiolaiset (3op):

Vaihtoehto 1:

Kurssista saa arvosanan 1-5 edellyttäen että seuraavat asiat on suoritettu:

 • viikkotehtävät, vähintään 2 pistettä joka viikko (merkityt tähtitehtävät).
 • tentti

Vaihtoehto 2: Takaportti mikäli tenttiä ei läpäisty:

 • mikäli ei läpäise kurssin tenttiä (tai ei osallistu siihen), voi kurssilta silti saada arvolauseen 1/5 edellyttäen että demoista 1-7 on tehty vähintään 5 pistettä/kerta

Yliopistolaiset (6op):

 • Muuten sama, mutta kaikki demot (eli demo 11 asti), sekä harjoitustyö ja debugnäyte, joista alempana lisää.

Kurssin materiaalit:

 • viikottaiset luennot
 • tehtävien palautusvideot
 • TIM-oppimateriaali
 • vapaaehtoinen Zoomissa (pääteohjaukset)
 • harjoitustentti

Ajankäyttö

3op vastaa ~80h työpanosta. Kurssilla on 8 viikkoa, joten viikkottainen työmäärä on 10h.

 • Luennot ~1,5-3h
 • tehtävät ja materiaalin läpikäyminen ~6h (Lähiohjauksessa tai etänä)
 • Tehtävien läpikäynti 1,5h
 • yht. 10,5h

Lisäksi harjoitustentti (2h) tentti (2h) ja lähiohjauskerta (2h).

Viikkojen aikataulus

Viikko Aikataulu Pisteet min Pisteet max Luennot Demotehtävät Demonpalautus TIM-kappaleet
1 1.6.-8.6. 2 8 1-2 Demo 1 1.5h (ma 8.6.) 0,1,2,3,4,26,27
2 8.6.-15.6. 2 8 3-4 Demo 2 1.5h (ma 15.6.) 6,7
3 15.6.-22.6. 2 8 5-6 Demo 3 1.5h (ma 22.6.) 6,7, 9
4 22.6.-29.6. 2 8 7-8 Demo 4 1.5h (ma 29.6) 12, 13
5 29.6.-6.7. 2 8 9-10 Demo 5 1.5h (ma 6.7.) 8,12, 13,15, 16
6 6.7.-13.7. 2 8 11-12 Demo 6 1.5h (ma 13.7.)
7 13.7.-20.7. 2 8 13-14 Demo 7 1.5h (ma 27.7.)
8 20.7.-27.7. 2 5(arvosana) + 6(tehtävien määrä) Harjoitustentti kirjallisesti 29.7.
(Lukiolaisten)
Tentti
3.8. -

Työkalut

Vapaaehtoisena lisänä voit asentaa seuraavat ohjelmistot. Niiden käyttö ei tällä kurssilla ole pakollista ja kaikki tehtävät on tehtävissä TIMissä tai käyttäen tekstieditoria ja komentoriviä. Hyötynä ohjelmistojen käytössä on niiden mukana tuomat lisäominaisuudet, kuten debuggaus (käsitellään myöhemmin). Lisäksi jatkokurssi vaatii ohjelmistojen asennuksen. Voit asentaa ohjelmistot myös myöhemmin tällä kurssilla.

Harjoitustentti

Suoritetaan demoviikon aikana vapaasti omassa aikataulussa, mutta suorittamisaikaa on maanantaihin 27.7. klo 21.00 asti. Arvostelu tapahtuu TIMissä, eikä harjoitustenttiin ole katsottavissa demonpalautusvideota.
Harjoitustentti aukeaa viimeistään maanantaina 20.7. klo 12.00.

Luennot

Luennot ovat ohjelmointi 1 -kurssilta ja siten löydettävissä sivulta luennot.

Demot

Demojen palautus on maanantaisin klo 21:00. Demojen vastausten tulee olla TIMissä siihen mennessä.

Viikottaisista demotehtävissä on kaksi pakollista tehtävää, jotka on merkitty erikseen tähdillä (*). Näiden lisäksi on mahdollista kerryttää lisäpisteitä tekemällä lisää tehtäviä. Maksimiraja jokaiselle viikolle on kuitenkin 8 pistettä. Harjoitustenttiviikko on tästä poikkeus, sillä silloin saa lisäksi arvosanasta lisäpisteitä 0-5p.

Demojen jälkeen, käy mallivastaukset ja demoluennot huolella läpi. Täydennä omat demovastauksesi seuraavien demojen deadlineen mennessä niin, että olet saanut kaikista perustehtävistä pisteet. Kurssin läpäisy vaatii demotehtävien täydentämisen.

Lisätietoja demot-sivulla

Pääteohjaukset

 • Pääteohjaukset viikoittain tiistaina 12–16, keskiviikkona 14-18 ja torstaina 12-16.
 • Tehtävät liittyvät kurssilla tarvittavien työkalujen käyttöön, joten pääteohjauksissa kannattaa käydä!
 • Tilaisuuksissa voi tehdä myös demotehtäviä, mutta on erittäin suositeltavaa tehdä ensin ohjaustehtävät.
 • Ilmoittaudu alla tarpeen mukaan ohjausryhmiin
 • Pääteohjaukset ovat Zoomissa osoitteessa: https://jyufi.zoom.us/j/880679976
 • HUOM: Viikolla 34 jokaisen päivän ohjauksien alkuosuus on varattu ohj1 harjoitustyön esittelyjä varten.
#
#
#

Tentti ja arvostelu

Tentti on 3.8.20 klo 17.00.

Tämän opintojakson tenttiaika on 2h.

Tentti tehdään TIMissä etätenttinä.

Aihealueena on kappaleet 0-18, 26 ja 27.

Tentistä on mahdollista saada 0-14 pistettä. Tentin päälle on mahdollista saada enintään kolme lisäpistettä, tehtyjen demotehtävien mukaisesti.

Arvosana koostuu tentin ja lisäpisteiden summasta

Pisteet Arvosana
0 - 6,99 Hylätty
7 - 8,49 1
8,5 - 9,99 2
10 - 11,49 3
11,5 - 12,99 4
13 - 5

Esimerkiksi tentistä 7p + 3 lisäpistettä = yhteensä 10p -> arvosana 3.

Jatkokurssi

Kurssin jälkeen on mahdollista osallistua ohjelmoinnin jatkokurssille (6op), jolla korvataan samalla tämä kurssi. Kurssi on normaali yliopiston tutkintoon kuuluva ohjelmoinnin peruskurssi.

Jatkokurssilla tehdään uusi tentti, debuggausnäyte, lisää tehtäviä sekä harjoitustyö.

Hae erillistä opinto-oikeutta, jos jatkat ohjelmoinnin jatkokurssille. Jatkokurssi alkaa syksyllä 2020. Oikeuden myöntämisessä saattaa kulua muutama viikkokin, joten sitä kannattaa hakea mahdollisimman pian.
Erillisen opinto-oikeuden haku

Jatkokurssi kesällä

Tämä on vaatimuksena yliopistolaisten suoritusmerkintään

Jatkokurssi on mahdollista suorittaa myös kesän aikana. Tällöin noudatetaan puolikkaan kurssin pelisääntöjä demoon 7 asti, jonka jälkeen alla olevat ohjeet astuvat voimaan.

Demot

Demot 1-7 suoritetaan puolikkaan kurssin mukaisesti. Demot 8-11 suoritetaan heti demon 7 perään.

Viikkojen aikataulus

Viikko Aikataulu Pisteet min Pisteet max Tehtäväsivu
8 20.7.-27.7. 2 8 Demo 8
9 27.7.-3.8. 2 8 Demo 9
10 3.8.- 10.8. 2 8 Demo 10
11 10.8.-17.8. 2 8 Demo 11
Tentti 21.8. klo 12-16 0 24

Harjoitustentti

Harjoitustenttiä ei suoriteta demon 7 jälkeen. Se tehdään demoviikolla 11.

Tentti

Puolikkaan kurssin tenttiä ei tarvitse suorittaa. Tentti suoritetaan Perjantaina 21.8.2020 etätenttinä. Tentti on klo 12-16 ja suoritetaan TIMissä.

Debuggausnäyte

Jatko-osan suorittamiseen vaaditaan debuggausnäytteen suorittaminen. Se suoritetaan viimeistään demoviikolla 8.

Harjoitustyö

Harjoitustyö tulee suorittaa. Tarkempia tietoja harjoitustyöstä löytyy ‘harjoitustyö’-sivulta. Aikataulut poikkeavat hiukan sivuston aikatauluista ja tällä kurssilla noudatetaan seuraavaa aikataulutusta:

Vaihe Aikataulu
Suunnitelma Demo 6 (13.7.)
50% Demo 9 (3.8.)
90% Ennen tenttiä (21.8.)
Esittely Ennen tenttiä (21.8.)

Harjoitustöiden suunnitelmat.

Harjoitustöiden esittely.

Harjoitustyön etenemisen seuranta

Ohjausajat

Harjoitustyön vaiheet ja debuggausnäytteen voi hyväksyttää varaamalla etäohjausaikoja.

Saana Korhonen Varaa aika Zoom
Jussi Kauppinen Varaa aika
Mikko Röyskö Varaa aika

Yksityisohjausajat hoidetaan etänä Zoomin välityksellä. Aikaa varatessa olisi hyvä ilmoittaa lisätietoihin mitä kurssia varten aika on varattu ja mahdollinen varauksen syy.

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.