ITKP1000 Asiantuntijaluentojen seuraaminen

Yleistä

 • Opettaja: Annemari Auvinen (annemari.k.auvinen@jyu.fi)
 • Laajuus: 2 op
 • Arviointiasteikko: Hylätty-Hyväksytty
 • Kuvaus: Opiskelija osallistuu kymmeneen (10) informaatioteknologia-alaan liittyvään tilaisuuteen ja raportoi niistä. Tilaisuudet voivat olla esim. väitöstilaisuuksia, vierailuluentoja, virkaanastujaisia tai näyteluentoja IT-alalta/IT-tiedekunnasta. Tilaisuuksista kahden (2) tulee olla väitöstilaisuuksia.
 • Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijat osallistuisivat jo opintojensa alkuvaiheesta lähtien erilaisiin oman alansa tilaisuuksiin ja tottuisivat seuraamaan oman alansa ajankohtaisia tapahtumia.

Tulevia tapahtumia (kaikille opiskelijoille avoimia)

 • Vierailuluento TJTA1181 IT infrastruktuuri ja palveluiden hallinta -kurssilla ti 6.2.2024 klo 10.15-11.45 Aki Lähteenmäki, JustIn: Katalogit ja konfiguraatiot palvelunhallinnassa (kysy linkki ITKP1000-kurssin opettajalta)
 • Vierailuluento TJTA1181 IT infrastruktuuri ja palveluiden hallinta -kurssilla to 8.2.2024 klo 12.15-13.45 Niiles Böger: Pilvi-infrastruktuurin perusteet (kysy linkki ITKP1000-kurssin opettajalta)
 • Asiantuntijaseminaari 15.2.2024 klo 12.15-16.00 (Agora/Zoom): https://tim.jyu.fi/view/kurssit/it/itkp1000/asiantuntijaluentoseminaari

Tallenteita menneistä tapahtumista

Raportointi

Kurssille kirjoitetaan oppimispäiväkirja, johon on raportoitu kymmenen asiantuntijaluennon seuraaminen. Oppimispäiväkirja on kokemuksellinen oppimis- ja arviointimenetelmä. Sen tarkoituksena on auttaa muodostamaan henkilökohtainen näkökulma opittuihin asioihin. Ohjeellinen laajuus vähintään 1 sivua/kuunneltu luento (fonttikoko 12, normaali rivinväli ja sivuasetukset). Oppimispäiväkirjaan/raporttiin tulee sisällyttää mm. seuraavia asioita:

 • Kuka piti luennon? Milloin ja missä luento pidettiin? Mihin tapahtumaan luento liittyi? Mikä oli luennon aihe? Mikä oli luennon keskeisin sanoma? Nämä kohdat saavat kattaa enintään puolet koko luennon raportointiosuudesta.
 • Mitä uutta luennossa oli minulle?
 • Mitä opin?
 • Muuttuivatko käsitykseni?
 • Mitä kysymyksiä luennoitsijalle esitettiin?
 • Mitä jäi epäselväksi?
 • Millaisia ajatuksia luento herätti? Jäinkö kaipaamaan jotakin? Mistä asioista pitäisi kysyä lisää tai ottaa selvää?

Raportin palautus

Raportti palautetaan pdf-tiedostona sähköpostilla opettajalle. Ilmoittaudu samalla Sisussa kurssin toteutukselle, jotta suoritus voidaan kirjata.

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.