The page has been modified since the last reload. Refresh now?

There are {{ pendingUpdatesCount() }} pending paragraph updates.

 

Ohjelmointi 1 (C#, Jypeli), syksy 2017

Sivuille tulee vielä muutoksia ja joissakin kohti voi olla linkkejä vanhoihin kursseihin, näitä korjataan syyskuun alkuun mennessä.

{!!!Huom: Kesän 3op kurssin [kotisivu on kesän sivuilla](https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/ohj1/materiaali/17k3op/koti3op). !!!}

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:

 1. selittää rakenteisen ohjelmoinnin perusperiaatteet
 2. löytää yksinkertaiseen ongelmanratkaisuun sopivat algoritmit, tietotyypit ja tietorakenteet
 3. suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen ohjelman käyttäen C#-ohjelmointikieltä ja siihen tarkoitettuja työkaluja
#

Jos jotakin ei löydy, katso lisämateriaali.

 • TortoiseSVN:n kanssa käytettävä osoite:
  • https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj1-pelit/2017s/oma_kayttajatunnus/
{}
{}

VAROITUS: TIMillä on aika helppo työskennellä, mutta siitä huolimatta tehtäviä on opeteltava tekemään myös oikeilla työkaluilla (mm. Visual Studio tai Xamarin)! Erityisesti debuggeria on osattava käyttää heti alusta alkaen.

Normaali tapa suorittaa:

Takaportti mikäli tenttiä ei läpäisty:

 • mikäli ei läpäise kurssin tenttiä (tai ei osallistu siihen), voi kurssilta silti saada arvolauseen 1/5 edellyttäen että KAIKKI seuraavat ehdot täyttyvät:
  • demoista on tehty vähintään 5 pistettä/kerta ja joka kerralla vähintään kaksi merkityistä tähtitehtävistä
  • debuggausnäyte hyväksytty
  • harjoitustyö on melkein valmis ja ohjaajien suullisessa kuulustelussa hyväksymä

Etäopiskelu:

Erikoissuorittaminen (lukiolaisten 3op ohj1 tai ohj2 tehty tai aikaisempi kokemus tai 3 op laajentaminen 6 op):

Tärkeät linkit

Kurssin opiskelusta

Suositeltava tapa opiskella:

 • Ma luennolla jaetaan seuraavan viikon demotehtävät. Tehtäviin kannattaa tutustua jo heti saman tien ja jopa yrittää niiden tekemistä ennen ti luentoa. Näin on paremmin motivaatiota luennolla, kun tietää mitä pitää oppia.
 • Pääteohjauksissa tehdään alkuvaiheessa erillisiä pääteohjaustehtäviä, joissa opiskellaan teknisiä asioita, jotka ovat hyödyksi demoja ja harjoitustyötä tehtäessä. Jos aikaa jää (tai voi käydä toisessakin pääteohjausryhmässä), voi tehdä demotehtäviä ja saada niihin alkuunpääsyohjeita. Loppukurssista pääteohjauksissa tehdään vain demoja ja harjoitustyötä.
 • Kun demot on palautettu, kannattaa käydä demonpalautuksissa katsomassa mitä "olisi pitänyt" tehdä. Kun jotakin on tosissaan yrittänyt, on vastaanottavaisempi sille, mitä muuta saman tehtävän tiimoilta olisi pitänyt miettiä. Se mikä itsestä tuntuu oikealta, ei välttämättä olekaan paras ratkaisu.
 • Ville-tehtäviä kannattaa tehdä jopa etukäteen ja näin taas nähdä luentoja varten mitä pitäisi oppia. Tehtäviä voi sitten tehdä uudelleen demoja varten.
 • Luentomonistetta kannattaa lukea itsenäisesti etupainotteisesti ja näin saada taas pohjaa luentojen asialle.
 • Harjoitustyötä kannattaa tehdä etupainotteisesti, niin että se olisi valmis joulukuun alussa. Liian myöhäinen aloitus johtaa kohtuuttomaan kuormaan. HT ei ole pikkujuttu aloittelijalle.
 • Kun on ongelmia pitää kysyä. Kanavia ovat kurssin postilistat, pääteohjaukset, suora kontakti johonkin kurssin opettajista sähköpostilla tai hihasta vetämällä. Ja tietysti luennolla kysymällä saman ongelman saa ratkaistuksi koko joukon puolesta.
 • Koe onnistumisen elämyksiä. Ole kuitenkin valmis oppimaan tekemään vielä paremmin!

Edellisten kurssien pelejä

#
xxxHEXJSONxxx7b227461736b4944457874223a20223131373334352e566964656f312e57314b4f4550644f52484156222c20226f70656e223a202254727565222c2022696672616d65223a202254727565222c2022757365725f6964223a2022416e6f6e796d6f7573222c2022686569676874223a2022333135222c20227461736b4944223a20223131373334352e566964656f31222c2022696e666f223a20224e6f6e65222c202270726576696577223a202246616c7365222c202266696c65223a20222f2f7777772e796f75747562652e636f6d2f656d6265642f7a4634367a62547864504d222c2022646f4c617a79223a202246616c7365222c2022666f6f746572223a20224f686a656c6d6f696e746931202d6b75727373696c6c612074656874796a5c75303065342070656c656a5c7530306534206b65765c75303065345c75303065346c6c5c75303065342032303134222c2022746172676574466f726d6174223a20226c61746578222c20227769647468223a2022353630222c2022757365725072696e74223a202246616c7365222c202269735175657374696f6e223a2022222c20226c617a79223a202246616c7365222c2022616e6f6e796d6f7573223a202246616c7365227d
#
xxxHEXJSONxxx7b227461736b4944457874223a20223131373334352e566964656f332e754c6773354c466b515a454e222c20226f70656e223a202254727565222c2022696672616d65223a202254727565222c2022757365725f6964223a2022416e6f6e796d6f7573222c2022686569676874223a2022333135222c20227461736b4944223a20223131373334352e566964656f33222c2022696e666f223a20224e6f6e65222c202270726576696577223a202246616c7365222c202266696c65223a202268747470733a2f2f7777772e796f75747562652e636f6d2f77617463683f763d6e74494c6964786e633234222c2022646f4c617a79223a202246616c7365222c2022666f6f746572223a20224f686a656c6d6f696e746931202d6b75727373696c6c612074656874796a5c75303065342070656c656a5c75303065342073796b73796c6c5c75303065342032303134222c2022746172676574466f726d6174223a20226c61746578222c20227769647468223a2022353630222c2022757365725072696e74223a202246616c7365222c202269735175657374696f6e223a2022222c20226c617a79223a202246616c7365222c2022616e6f6e796d6f7573223a202246616c7365227d
#
xxxHEXJSONxxx7b227461736b4944457874223a20223131373334352e566964656f322e503533396247316264306458222c20226f70656e223a202254727565222c2022696672616d65223a202254727565222c2022757365725f6964223a2022416e6f6e796d6f7573222c2022686569676874223a2022333135222c20227461736b4944223a20223131373334352e566964656f32222c2022696e666f223a20224e6f6e65222c202270726576696577223a202246616c7365222c202266696c65223a20222f2f7777772e796f75747562652e636f6d2f656d6265642f79727953477a5034537641222c2022646f4c617a79223a202246616c7365222c2022666f6f746572223a20224f686a656c6d6f696e746931202d6b75727373696c6c612074656874796a5c75303065342070656c656a5c7530306534206b65765c75303065345c75303065346c6c5c75303065342032303135222c2022746172676574466f726d6174223a20226c61746578222c20227769647468223a2022353630222c2022757365725072696e74223a202246616c7365222c202269735175657374696f6e223a2022222c20226c617a79223a202246616c7365222c2022616e6f6e796d6f7573223a202246616c7365227d